• Financement jusqu'à 95.000 €

 • Durée d’intervention de 1 à 5 ans

 • Délai de décision 3 semaines

Chiffres généraux de finance.brussels

De opdracht van BRUSOC is de creatie en de ontwikkeling van zeer kleine ondernemingen in verzwakte wijken te ondersteunen en de initiatieven van sociale economische integratie van het Gewest te steunen.

Entreprises soutenues : 

Brusoc ondersteunt:

 • Het opstarten of de ontwikkeling van kleine ondernemingen:
 • De Inschakelingsondernemingen en Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW))
Types d'intervention : 

Brusoc stelt verschillende financiële producten voor aan de:

 • Zelfstandige (n) fysische persoon: 
  • Microkrediet, maximum 25 000 €
 • Handelsbedrijven  (BVBA, CVBA…):
  • Starterfonds, maximum 95 000 €
 • Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid / Inschakelingsondernemingen:
  • Achtergestelde lening, maximum 75 000 €

De intrestvoet van deze producten bedraagt 4 % en de terugbetalingsduur varieert van 1 tot 5 jaar. 
Daarbij stelt Brusoc een thesauriekrediet voor van maximum 7 500 € aan een intrestvoet van 5% voor een maximale duur van 1 jaar.

Procédure : 
 1. De initiatiefnemer/initiatiefneemster van het project kan zijn/haar aanvraag indienen ofwel:
 2. Bij ontvangst van het dossier, kan de kandidaat /kandidate een Brusoc analist (e) ontmoeten om de aanvraag te evalueren. 
 3. Van zodra de nodige informatie werd bekomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan het investeringscomité die beslist over de toekenning van het krediet. 

Brusoc biedt een opvolging aan de begunstigde van de lening gedurende gans de financieringsperiode.

 

Partenaires

Tous les partenaires
Demander un financement

Les demandes sont directement transmises à nos analystes. Nous répondons à toutes vos questions par mail ou au 02 548 22 11.