Logo Brucircle
 • Financiering maximaal tot 200K EUR

 • Duur van tussenkomst van 3 tot 5 jaar

 • Beslissingstermijn (2 tot 3 maanden)

Algemene cijfers van finance.Brussels

Het regionaal programma in circulaire economie (PREC)2016-2020 heeft 3 streefdoelen: de milieudoelstellingen in economische kansen veranderen, de economie in Brussel verankeren om waar mogelijk lokaal te produceren, verplaatsingen terug te schroeven, territoriumgebruik optimaliseren en toegevoegde waarde voor de Brusselaars creëren en tenslotte bij te dragen tot het creëren van werkgelegenheid.

Om de ontwikkeling van een lokale economie te ondersteunen speelt het programma enerzijds in op de begeleiding van de innovatieve ondernemingen gericht op de circulaire economie met de oprichting van de begeleidingscel circlemade.brussels en anderzijds hun financiering via brucircle.

Ondergebracht in het filiaal Brustart, is Brucircle een nieuwe financieringscel (deelnemingen in kapitaal of lening) uitsluitend gericht tot innoverende ondernemingen, jong of in overgangsfase die aansluitend op aanpak van de circulaire economie. 

De circulaire benadering van de ondernemingen viseert de hulpbronnen te verzekeren door het verminderen van afval en de milieueffecten. De maatschappelijke en milieueffecten zullen worden beoordeeld met de deskundige hulp van de cluster circlemade.

Gesteunde bedrijven : 
 • Alle ondernemingen in de lijn van de circulaire economie.
Toekenningsvoorwaarden : 
 • Een hoofdactiviteit m.b.t. de circulaire economie hebben
 • Gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • In startfase of in overgangsfase met een vernieuwend circulair project
 • Opgericht met de juridische vorm van een N.V. of van een C.V.B.A.
Interventietypes : 

Financiering tot maximum 200 000€

 • Lening (3 tot 5 jaar; intrestvoet volgens het risico)
 • Kapitaal (minderheidsdeelneming)
 • Converteerbare obligatie
 • De praktische modaliteiten van tussenkomst worden op maat bepaald, geval per geval, naargelang van het risico verbonden aan het project en de geraamde terugbetalingsmogelijkheden van de onderneming en dit na analyse van een door de projectdrager uitgewerkt businessplan.

Procedure : 

De projectdrager legt aan brucircle.brussels een businessplan voor. In eerste instantie wordt de link met de circulaire economie gelegd met de hulp van circlemade.brussels. Tenslotte wordt het dossier tijdens de werkvergaderingen met een analist (e) onder al zijn aspecten geanalyseerd (historiek, vooruitzichten, markt…). Tenslotte wordt het voorgelegd aan het investeringscomité.