• Financiering tot max. 2.000.000 EUR

  • Looptijd tussenkomst min. 3 jaar

  • Beslissingstermijn 2 weken

Algemene cijfers van finance.Brussels

Brucofin heeft de opdracht om de toegang tot financiering van KMO’s te vergemakkelijken.

Gesteunde bedrijven : 

Brucofin steunt elke KMO:

  • gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
  • met minder dan 250 tewerkgestelde personen;
  • met een omzetcijfer lager dan 50 miljoen EUR of waarvan het balanstotaal lager ligt dan 43 miljoen EUR;
  • waarvan het kapitaal voor niet meer dan 25 % in handen is van een grote onderneming (Europese definitie van de KMO);
  • opgericht onder de juridische vorm van een N.V. of B.V.B.A.
Interventietypes : 

Cofinanciering met een bank gedurende min. 3 jaar met een minimale eigen inbreng.
De gezamenlijke lening dekt max. 50 % van de algemene behoefte aan financiering.
Verdeling van de waarborgen met de bank.

Procedure : 

De aanvragen voor cofinanciering worden ingediend door de kredietinstellingen waarmee Brucofin een kaderovereenkomst heeft afgesloten, op basis van de gegevens van de bank.

Alle partners