Logo Bruseed
 • Financiering maximaal tot 250k EUR

 • Duur van tussenkomst van 3 tot 5 jaar

 • Beslissingstermijn (2 tot 3 maanden)

Algemene cijfers van finance.Brussels

Met de ondersteuning van de programmatie EFRO 2014-2020 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bundelen Innoviris en Brustart hun krachten om de marktintroductie van innoverende projecten van Brusselse KMO’s in veelbelovende sectoren te versterken.   Zo wordt het gebrek aan financiering bij het opstarten van een project van onderneming aangepakt en beide overheidsorganen stellen een nieuw financieringswerktuig voor in « seed capital » door Bruseed.   
Ondergebracht in het filiaal Brustart is Bruseed een nieuwe financieringslijn (deelnemingen in kapitaal of in lening) uitsluitend gericht tot innoverende ondernemingen nog in een ontwikkelingsfase/ in precommercialisatie fase.

Gesteunde bedrijven : 
 • Minder dan 5 jaar bestaan
 • KMO onafhankelijk van grote groepen
 • Innoverende onderneming (qua product, procedure, commercialisatie of organisatie)
 • Alle activiteitensectoren.  Merk op dat zelfs al blijft de procedure dezelfde, het budget toegekend in het kader van de programmering EFRO 2014-2020 specifiek de volgende sectoren betreft: hulpbronnen en afval, duurzame voeding, bouw en hernieuwbare energieën, gezondheid en diensten voor personen, media – creatieve sectoren – toerisme of horeca (evolutie naar het digitale of naar duurzaamheid).
Toekenningsvoorwaarden : 
 • Gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • In startfase van een project van onderneming
 • Opgericht met de juridische vorm van een N.V. of van een B.V.B.A. 
Interventietypes : 

Financiering tot maximum 250 000€ 

 • Lening (3 tot 5 jaar; intrestvoet volgens het risico)
 • Kapitaal (Minderheidsdeelneming)
 • Converteerbare obligatie
Procedure : 

De projectdrager stelt een gedetailleerd businessplan voor door de innoverende aspecten van het project zorgvuldig op het voorplan te plaatsen.  Dit plan wordt nagegaan door Innoviris die zich uitspreekt over het belang van de verdedigde innovatie. 
In geval van gunstig advies van Innoviris, wordt een onderhoud georganiseerd tussen de projectdrager en een analist (e) van Brustart.  De analist (e) gaat over tot een diepgaand onderzoek van het businessplan dat wordt voorgelegd aan het investeringscomité.  Het is deze laatste die in fine beslist al dan niet de investering te maken.

Alle partners