Logo Brustart
  • Financiering tot max. 250.000 EUR

  • Looptijd tussenkomst 3 tot 5 jaar

  • Beslissingstermijn 2 tot 3 maanden

Algemene cijfers van finance.Brussels

Brustart, filiaal van de Gimb, is een investeringsmaatschappij gericht op jonge Brusselse ondernemingen. Zij werd opgericht in december 1992 op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Gesteunde bedrijven : 

Brustart ondersteunt de jonge ondernemingen

  • gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
  • in oprichtingsfase of die minder dan 5 jaar bestaan;
  • opgericht onder de juridische vorm van een N.V. of B.V.B.A.

De selectiecriteria die Brustart hanteert zijn gekoppeld aan de activiteitensector, aan de rendabiliteit en aan het groeipotentieel van de onderneming, alsook aan het profiel van de ondernemer en aan zijn vaardigheden als manager.

Interventietypes : 
  • Lening (3 tot 5 jaar; rentevoet in functie van het risico)
  • Kapitaal (minderheidsparticipatie)
  • Converteerbare obligatie
Procedure : 

De projectpromotor moet een businessplan voorleggen aan Brustart. Dit plan zal tijdens een onderhoud met een analist van Brustart onderzocht worden en zal nadien voorgelegd worden aan het investeringscomité. Indien het dossier ontvankelijk verklaard wordt, zal een gedetailleerd financieel plan uitgewerkt worden, waarna een grondige analyse van het dossier volgt. Op basis van deze analyse beslist Brustart om al dan niet te investeren.

Alle partners