Brussels Waarborgfonds

finance.brussels behandelt de nieuwe aanvragen die bij het Brussels Waarborgfonds ingediend worden. De opdracht van deze laatste bestaat erin om de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken door aan de kredietinstellingen een substantieel deel van de waarborgen te geven die zij eisen van de KMO’s en de zelfstandigen.

fondsbruxelloisdegarantie.be

Bruservices

De dochtermaatschappij BRUSERVICES is gespecialiseerd in de ‘hotelling’ van callcenters en bedrijvencentra.

Logo bruservices

Sfar

De dochtermaatschappij SFAR werd opgericht om de bouw van sociale en middelgrote woningen te realiseren.

Logo sfar

Brinfin

De dochtermaatschappij BRINFIN staat het Gewest bij met financieel advies en beheer. Ze zorgt voor het boekhoudkundig en financieel beheer van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, aangevuld met een opdracht om de gemeenten en de OCMW’s te helpen. Brin n verzekert tegelijkertijd opdrachten van financieel advies voor het thesaurie-en schuldbeheer van het COCOF, de R.T.B.F. en het Irisnet van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Er worden haar ook nog enkele specifieke taken toevertrouwd, zoals de opstelling van het Huis- vestingsplan. Brinfin neemt ook deel als raadgever aan de thesauriecomités van de Haven van Brussel.

Logo Brinfin