Actualiteiten

finance&invest.brussels wordt partner van Start it @KBC om de start-ups te steunen

27 May 2020 | Catégorie : nieuws

finance&invest.brussels wordt partner van Start it @KBC om de start-ups te steunen

PERSBERICHT 27 mei 2020

Brussel, 27 mei 2020. Het gewestelijke investeringsbedrijf finance&invest.brussels en de accelerator Start it @KBC gaan een partnerschap aan om jonge innoverende start-ups te steunen. Deze samenwerking geeft “Start it @KBC” start-ups toegang tot een groter netwerk van mentors & experts. Een stevige boost dus ten voordele van ondernemers, én voor de regionale economische ontwikkeling en herstel.

De huidige economische Covid-19 impasse heeft plots de “verplichte” pauzeknop ingeduwd voor tal van ondernemers en nieuwe starters. Tegelijkertijd stimuleert de covid crisis, paradoxaal genoeg, innovatie, creativiteit en de goesting om te ondernemen. In deze context hebben finance&invest.brussels en de belangrijkste start-up accelerator in België beslist om hun krachten te bundelen om starters te begeleiden. Dit om de heropstart van onze economie te stimuleren en de creatie van nieuwe werkgelegenheid te bevorderen. De slogan van Start it @KBC “Building Business as unusual together” krijgt zo nog meer betekenis.

Door een officiële partner te worden van Start it @KBC neemt finance&invest.brussels een volgende stap in de invulling van haar rol als regionale facilitator voor start-ups in, en rond, het Brusselse.
Franc Bogovic, Deputy CEO van finance&invest.brussels, vertelt: « Met deze partnership kunnen we nog meer start-ups ondersteunen door know-how te delen en mogelijks gericht te financiëren. We zetten zo een volgende stap om Brussel aantrekkelijker te maken als dé plaats in België om een bedrijf starten. Start it @KBC kan een start-up zo nog beter helpen groeien. » finance&invest.brussels’ belangrijkste opdracht bestaat erin een regionale financieringspartner te zijn voor bedrijven om zo nieuwe projecten en hun ontwikkeling te steunen. « De economische impasse die onze maatschappij vandaag de dag doormaakt is een drijfveer voor finance&invest.brussels om meer dan ooit het ecosysteem van ondernemerschap te stimuleren en innovatieve, gedurfde projecten mee te ondersteunen ».

Met meer dan 900 start-ups Start it @KBC de eerste én grootste start-up gemeenschap in België. Start-ups worden er gedurende drie intensieve maanden ondergedompeld in een sterk versneld ontwikkelprogramma op maat. Daarbovenop kunnen ze gedurende een jaar een co-working ruimte gebruiken waarbij ze toegang hebben tot de raad & know-how van mentors en een breed netwerk, waarvan finance&invest.brussels nu deel van uitmaakt.
«Start-ups zijn altijd op zoek naar goede raad over financieringsopties onder andere daarom is het nu een bijzonder geschikt moment voor dit partnerschap», zegt Anna Thomlinson, Managing Director van Start it @KBC, «Onze founders en wij proberen al voorbij de covid-19 crisis te kijken, naar manieren om verder te kunnen groeien. We zijn heel blij dat we hierbij vanaf nu worden bijgestaan door de experts van finance&invest.brussels ».

Meer info?
Nathalie Claessens, woordvoerster Start it@KBC
nathalie@contentcats.be
+32 498 24 05 77
Mélusine Baronian, woordvoerster finance&invest.brussels, m.baronian@finance.brussels

Actualiteiten

COVID- 19 : Lening HORECA

13 May 2020 | Catégorie : COVID-19 nieuws

COVID- 19 : Lening HORECA

In het kader van de noodmaatregelen beslist door de Brusselse Regering kreeg finance&invest.brussels de opdracht om de kredietaanvragen van de hele horecasector van tenminste 10 VTE alsook van hun leveranciers, die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door het Coronavirus, te ondersteunen.

Deze uitzonderlijke maatregel is ingevoerd om ondernemingen te helpen die door de huidige crisis met een kapitaaltekort kampen. Het gaat om een lening met een verlaagde rentevoet, zonder vraag om waarborg (in quasi eigen vermogen).

VOOR WIE ?

Brusselse HORECA-etablissementen, volgens de basiscriteria om in aanmerking te komen:

 • Tenminste 10 VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen

Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:

 • Voorrang wordt gegeven aan degenen die de meest essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van de activiteit van Brusselse HORECA-ondernemingen en die in hun kliënteel het grootste volume Brusselse HORECA-ondernemingen hebben.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.

MODALITEITEN ?

De kenmerken van de lening:

 • De rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (= Engelse term verwijzend naar een clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur. Het doel van een negatieve pledge is om de kwaliteit van de garanties die aan de oorspronkelijke schuldeiser zijn verstrekt, te behouden ten opzichte van nieuwe geldschieters. Hier is deze clausule niet, hetgeen een echt voordeel is).

Bent u een HORECA-etablissement of een HORECA-leverancier en voldoet u aan bovenstaande criteria, dan kunt u een beroep doen op deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels, met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van de maatschappij
 • Btw-nummer
 • ector activiteit
 • Telefoonnummer

finance&invest.brussels heeft de maatregel genomen van deze door de Regering toevertrouwde specifieke opdracht door unieke financieringsoplossingen te implementeren, terwijl ze de financieringsketen van waardecreërende ondernemingen in het Brussels Gewest blijft vergemakkelijken.

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere op maat oplossingen voor. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij zullen u zo vlug mogelijk contacteren. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commercial doeleinden worden aangewend.