PERSCOMMUNIQUE 30 november 2016

 

INHULDIGING VAN DE IMMOBILIENPROJECTEN MIDI A1 en MIDI A2

« 82 nieuwe middelgrote appartementen in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan»

Brussel, woensdag 30 november 2016. Serge VILAIN, Voorzitter van finance.brussels/GIMB groep heeft de eerste steen gelegd van het immobiliënproject Midi A1 dat 30 middelgrote appartementen biedt.  Bij deze gelegenheid, werden de 52 al verhuurde, middelgrote appartementen van het immobiliënproject Midi A2 ook officieel ingehuldigd.

De inhuldiging van deze 82 nieuwe middelgrote huurappartementen in Sint-Gillis vond plaats in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Rudi VERVOORT, Minister-President van het Hoofdstedelijk Gewest, van Céline FREMAULT, Brussels Minister belast met Huisvesting, van Charles PICQUE, Burgemeester van Sint-Gilles en van Cathy MARCUS, Schepen van Huisvesting van Sint-Gillis.

Gelegen in een dichtbevolkte wijk in de buurt van gemengde zones, van het openbaar vervoer en talrijke handelszaken en activiteiten, stellen de projecten « Midi A1 en A2 » middelgrote, kwaliteitsvolle appartementen voor, rekening houdend met de grote en algemene vernieuwing van de Zuidwijk. Om de uitdaging van de Brussels duurzame ontwikkeling (milieubewust, economisch en sociaal) aan te gaan, werden de normen van passief standaard en laag verbruik aangewend. De energiefacturen van de huurders verminderen en het welzijn bevorderen blijven meer dan ooit de prioriteiten van de overheidsinstanties.

Het is daarom dat de creatie van een stedenbouwkundig, modern en ecologisch verantwoord complex aan de basis van een algemene architecturale aanpak ligt. Het is met dit doel voor ogen dat men zich inzette voor de inplantingskeuze, maar ook voor de materialen of de technieken van uitbating. De kwaliteit van de inrichtingen van de privé- en openbare ruimten, zowel binnenin als buiten, het zoeken naar natuurlijk licht en comfort zijn essentieel voor de projecten.

De bouw van deze appartementen aan de straatkant past in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan dat werd opgezet door de Regering van het Hoofdstedelijk Gewest.  De ondersteuning van de opdracht van de twee projecten werd toevertrouwd aan finance.brussels/ GIMB groep via haar dochtermaatschappij SFAR.  De terreinen zijn eigendom van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het huisvestingsbeheer werd toevertrouwd aan de Gemeente van Sint-Gillis.

Ter herinnering, samen met de BGHM en het Woningfonds is finance.brussels/GIMB groep één van de drie openbare operatoren die momenteel belast zijn met de uitvoering van het Gewestelijk Huisvestingsplan. 

« Het is door samen te werken (publieke sector, promotoren en privégroepen, verenigingssector, stichtingen, ...) dat we mooie projecten zoals Midi A1 en Midi A2, met zijn 82 passief- en lage-energiewoningen voor de middeninkomens, kunnen ontwikkelen. Met meer dan 300 geproduceerde woningen en deze 2 projecten die door het gemeentebedrijf van Sint-Gillis worden beheerd neemt de finance.brussels/GIMB Groep actief deel aan de doelstelling van de regering om huisvesting toegankelijker te maken voor de Brusselaars, zowel voor de meest kwetsbaren als voor personen met gemiddelde inkomens», heeft Céline Fremault, Brussels Minister belast met Huisvesting, uitgelegd.

«Sinds 10 jaar voert de gemeente een intens revitaliseringsbeleid van deze wijk.   Dit project zal de gelegenheid geven aan veel gezinnen om zich comfortabel  te vestigen in Sint-Gillis.  Dit project past perfect in de voortzetting  van de twee wijkcontracten Fontainas en Bosnië gelegen in de omgeving. De zone gelegen tussen het Zuidstation et het centrum van de gemeente biedt nu een aantal infrastructuren en publieke  kwaliteitshuisvestingen», heeft Cathy Marcus, Schepen van Huisvesting van Sint-Gillis, onderstreept.

« Zowel voor sociale of middelgrote huisvesting, realiseren we voor alles « een leefomgeving » voor mannen en vrouwen met soms zeer verschillende afkomsten en culturen. Met het aanbod van kwalitatieve en aangepaste – maar ook eigen - ruimten stimuleert men ook de fierheid van de Brusselse inwoner voor zijn woning, voor zijn gebouw of voor zijn wijk», heeft Serge Vilain, Voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep ons toevertrouwd.

 

Immobiliënproject MIDI A1: 30 passieve middelgrote appartementen in opbouw

Gelegen op het grondgebied van de gemeente van Sint-Gillis, op de hoek van de Merode- en Jozef Claesstraat, is het project “Midi A1” een gebouw met 30 passieve middelgrote huurappartementen: 24 appartementen van een à drie slaapkamers, waarvan twee voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en 6 studio’s. Het gebouw heeft 16 parkeerplaatsen in de kelderverdieping en verschillende gemeenschappelijke ruimten (kinderwagenlokaal, fietsenruimte …)

De architecturale opvatting wil dynamisch zijn, maar werd daarbovenop ingegeven door de behoefte passieve woningen aan te bieden. Het energiebeheer werd onderworpen aan een algemene en interdisciplinaire benadering die bijdroeg tot de rationalisering van het project zowel qua structuur en technieken als de architecturale keuzes.

Door de zuidoriëntering van de twee straatvoorgevels, moeten de volumesets de opeenvolgende beschaduwing van de appartementen mogelijk maken en een eigentijdse architecturale stijl creëren.   Het volume van de voorgevel werd zo gemodelleerd door de terrassen af te wisselen met « zonneschermen » volumes.  De verscheidenheid van de gebruikte materialen daarbovenop verrijkt het ganse complex zowel op het vlak van duurzaamheid, van stevigheid als op esthetisch vlak en vraagt een minimum aan onderhoud.  Elk appartement lijkt als een bijzondere eenheid die tot een coherent geheel hoort.

Qua milieuprestatie beantwoordt het project dus aan de normen van een passieve standaard: versterkte warmte-isolatie, hoogkwalitatieve vensters en drievoudige isolerende beglazing, twee condensatie gasverwarmingsketels (productie van warm water), plaatsing van vensterluiken en rolgordijnen aan de buitenkant om oververhittingen in de zomer te vermijden, weglaten van koudebruggen en isolatie naar de buitenkant, luchtdichtheid, «dubbel flux » verluchting met warmteterugwinning en gebruik van zonne-energie als aanvullend systeem (E48 en E64 en K16 terwijl de reglementering oplegt : Emax = 70 en Kmax =40).

30 families zullen begin 2018 kunnen genieten van een middelmatig logies van het passieve type die 10 maal minder dan een klassiek logies zouden moeten verbruiken.

 

Immobiliënproject MIDI A2: 52 middelmatige « laagverbruik » appartementen

Gelegen in Sint-Gillis, hier op de hoek van de Merode- en Zwedenstraat, is het project “Midi A2” een gebouw van 52 middelgrote ‘laagverbruik’ huurappartementen: 46 appartementen van 1 à 4 kamers en 6 studio’s. Het gebouw heeft 52 parkeerplaatsen in de kelderverdieping en een polyvalente zaal.

Onlangs toegewezen aan huurders, hebben deze nieuwe appartementen van het model R+4 onmiskenbare esthetische architecturale kwaliteiten.  

Het ganse gebouw aan de straatkant heeft een L-vorm en stelt een dubbele lectuur voor van de architecturale opvatting van de voorgevels: de ene aan de straatkant is dynamisch en van steen en de andere, samengesteld uit een gevelbekleding van massief hout, is stil en geruststellend en geeft uit op een groen eiland. Elke eenheid is onafhankelijk en heeft een doorkijkende toegang, wat lichtrijke en gebruiksvriendelijke halls geeft en een visuele band schept tussen de straat en de binnenkant van het groen eiland, samengesteld uit privé-tuinen en een gemeenschappelijke groene ruimte.

De gemeenschappelijke ruimten kregen ook veel aandacht want ze verzekeren een goede functionering van het gebouw: de belangrijkste doorkijkhalls zorgen voor een natuurlijk licht, de trapportalen hebben een natuurlijke verlichting. Daarenboven zijn de gemeenschappelijke ruimten aangepast om de meer en meer nodige functionaliteiten in de eigentijdse stad op te vangen (fietsenlokaal, onderhoudslokaal, vuilnislokaal met een afvalsortering en technische lokalen voor elke eenheid).

Het gebouw wordt voorzien om de «lage energie » standaard, die gericht is op een vermindering van energieverbruik voor verwarming, te halen en te letten op een hoog isolatiepeil. In tegenstelling tot een passieve woning kan deze standaard een traditioneel verwarmingssysteem niet missen.Volgens de ligging van de appartementen is het E-peil begrepen tussen E 54 en E 72 en K28 voor het algemeen isolatiepeil van het gebouw (de reglementering legt op: Emax = 90 en Kmax =40).