De 10de editie van de Brusoc avond, dochtermaatschappij gericht tot de lokale en sociale economie, met als thema « lichtjes » vond plaats op donderdag 26 mei in Tour en Taxis. Meer dan 300 genodigden namen deel aan deze feestelijke ontmoeting die op de eerste plaats al onze partners (gefinancierde ondernemingen) bijeenbrengt. De verschillende projecten en initiatieven die tot stand kwamen dankzij Brusoc, werden tijdens deze avond onder het licht gebracht. Het evenement haalt deze kleine ondernemingen en hun leven voor het voetlicht.  Deze ondernemers, deze vrouwen en mannen zijn het echte gezicht van Brussel, deze van de verscheidenheid. 

 

«de Brusselse bevolking, in gans haar verscheidenheid, ondersteunen bij de creatie van onderneming kan meerdere punten aantonen.  Eerst en vooral, er is geen sprake van fatalisme als de creativiteit er is ! Ondanks beperkte financiële middelen blijft ondernemen in Brussel mogelijk.  Vervolgens, de microfinanciering is een middel toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen; ze maakt de lancering van een economische activiteit en een actieve en concrete deelname in de maatschappij mogelijk.  De invloed van zeer kleine ondernemingen in de wijken is reëel, concreet en bijzonder positief » besloot Serge Vilain, voorzitter van het directiecomité van de GIMB groep.

 

Al deze kleine ondernemingen bestaan en maken vandaag de dag deel uit van het gesternte van de Brusselse ondernemers. Honderden sterretjes zagen het licht in vijftien jaar bestaan : bijna 700 micro-ondernemingen werden inderdaad via micro-kredieten en starterfondsen ondersteund.

Sinds haar oprichting heeft Brusoc 16,5 miljoen euros geïnvesteerd en 3 138 jobs gecreëerd, hoofdzakelijk in de Kanaalzone. Qua jobs draagt het starterfonds bij tot 80% van de tewerkstelling gecreëerd door Brusoc en vormt een echt hefboomeffect.

De gewestelijke financieringspool bevordert het Brusselse economisch weefsel met als hoofddoel de ontwikkeling en de creatie van zeer kleine ondernemingen / KMO’s door middel van toegankelijke en aangepaste financiële middelen.

Ter herinnering, in lijn met de benadering van de Regering om de economische activiteit in minder begunstigde wijken van de hoofdstad te versterken en bewust dat de micro-financiering een middel is in de strijd tegen de sociale uitsluiting en de werkloosheid, richtte de G.I.M.B. in 2001, haar dochtermaatschappij Brusoc, gericht tot de lokale en sociale economie, op. Brusoc heeft haar activiteiten opgestart in het kader van de programmering Objectief II (2000-2006) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  Haar werk werd erkend en verlengd bij de EFRO programmering 2007-2013.