De ondernemers hebben het woord ! Neem deel aan een onmisbaar evenement voor de ondernemers van het Brussels Gewest. : de Brussels Business Days.  Op initiatief van het Brussels Gewest stelt deze eerste uitgave, die plaats vindt van 14 tot 17 maart 2016, een echte directe interactie voor met de Brusselse ondernemers.  Het gaat erom een dialoog te voeren met de ondernemingen op drie door de regering ingeslagen wegen met de publieke partners: begeleiding van de ondernemingen ( waaronder het enkel loket), financiering (hervorming van de hulp), lokalisatie en huisvesting.  Het hoofddoel is dat de ondernemers hun concrete noden kunnen uitdrukken.

Praktische informatie :

De openingsconferentie en de slotavond vinden plaats in BEL :

Openingsconferentie
Maandag 14 maart 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur

Slotavond
Donderdag 17 maart 2016 van 18.00 uur tot 20.30 uur

BEL bevindt zich op de site van Tour & Taxis (bereikbaar via twee ingangen) :
Havenlaan 86c/3002
1000 Brussel
http://bel.brussels/

De workshops zullen plaats vinden tijdens het Salon Ondernemen :

Workshop : Begeleiding van de ondernemingen
Woensdag 16 maart 2016 van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Workshop : Financiering
Woensdag 16 maart 2016 van 17.00 uur tot 19.00 uur

Workshop : Lokalisatie van de ondernemingen
Donderdag 17 mars 2016 van 12.00 uur tot 14.00 uur

Workshop : Stages voor jongeren
Donderdag 17 maart 2016 van 14.30 uur tot 16.00 uur

Het volledig programma : http://www.businessdays.brussels/programme.php