De Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds (BWF) is voor het eerst samengekomen in de lokalen van finance.brussels/GIMB groep. Uiteindelijk heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering beslist om, in het kader van de rationalisering van de Brusselse economische instrumenten, van het BWF een volwaardige dochtermaatschappij van de GIMB groep te maken. In het kader van een gemachtigde opdracht toevertrouwd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheert finance.brussels vanaf 1 juli 2016 de activiteiten van het Brussels Waarborgfonds. De opdracht van deze laatste bestaat erin om de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken door aan de kredietinstellingen een substantieel deel van de waarborgen te geven die zij eisen van de KMO’s en de zelfstandigen.

De rol van finance.brussels als financieringspool van het Gewest wordt aldus versterkt: voortaan verzorgt finance.brussels niet enkel financieringsproducten voor ondernemers , maar ook de gewestelijke waarborg van het Fonds in al haar vormen (waarborg op aanvraag, snelwaarborg en voorakkoord).

Ter herinnering: finance.brussels voert prestaties uit in het kader van specifieke opdrachten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar hoofdaandeelhouder. Met deze opdrachten kan de Brusselse Regering gebruik maken van de ervaring van finance.brussels op het vlak van alternatieve financieringen en/of het beheer van gemengde bedrijven in privé-openbare partnerschappen.