13 May 2020 | Catégorie : COVID-19 nieuws

COVID- 19 : Lening HORECA

In het kader van de noodmaatregelen beslist door de Brusselse Regering kreeg finance&invest.brussels de opdracht om de kredietaanvragen van de hele horecasector van tenminste 10 VTE alsook van hun leveranciers, die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door het Coronavirus, te ondersteunen.

Deze uitzonderlijke maatregel is ingevoerd om ondernemingen te helpen die door de huidige crisis met een kapitaaltekort kampen. Het gaat om een lening met een verlaagde rentevoet, zonder vraag om waarborg (in quasi eigen vermogen).

VOOR WIE ?

Brusselse HORECA-etablissementen, volgens de basiscriteria om in aanmerking te komen:

 • Tenminste 10 VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen

Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:

 • Voorrang wordt gegeven aan degenen die de meest essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van de activiteit van Brusselse HORECA-ondernemingen en die in hun kliënteel het grootste volume Brusselse HORECA-ondernemingen hebben.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.

MODALITEITEN ?

De kenmerken van de lening:

 • De rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (= Engelse term verwijzend naar een clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur. Het doel van een negatieve pledge is om de kwaliteit van de garanties die aan de oorspronkelijke schuldeiser zijn verstrekt, te behouden ten opzichte van nieuwe geldschieters. Hier is deze clausule niet, hetgeen een echt voordeel is).

Bent u een HORECA-etablissement of een HORECA-leverancier en voldoet u aan bovenstaande criteria, dan kunt u een beroep doen op deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels, met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van de maatschappij
 • Btw-nummer
 • ector activiteit
 • Telefoonnummer

finance&invest.brussels heeft de maatregel genomen van deze door de Regering toevertrouwde specifieke opdracht door unieke financieringsoplossingen te implementeren, terwijl ze de financieringsketen van waardecreërende ondernemingen in het Brussels Gewest blijft vergemakkelijken.