«De zaak is in de zak: zeer belangrijke financiering voor het huis Delvaux »

De financieringspool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de ambachtelijke knowhow van het oudste luxe lederwarenhuis ter wereld.

 

Op dinsdag 1 maart 2016, tijdens een persconferentie heeft de gewestelijke  financieringspool aangekondigd een lening van 4 miljoen euros toe te staan aan de Brusselse symbolische onderneming DELVAUX, in aanwezigheid van Jean-Marc LOUBIER, Voorzitter van de raad van bestuur van Delvaux, Voorzitter en CEO van First Heritage Brands en van Serge Vilain, Voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/ GIMB Groep.  De financiering is bedoeld om de ontwikkeling van haar belangrijke gewestelijke activiteiten te ondersteunen.  Deze financiële tussenkomst draagt bij tot de ontwikkeling van de creatieve en ambachtelijke economie in de hoofdstad.

Opgericht in 1829 door Charles Delvaux, is het huis Delvaux bekend voor de uitzonderlijke vakkennis van haar ambachtslui, als voor de opmerkelijke kwaliteit van haar creaties. Sinds 1883 heeft Delvaux de titel van hofleverancier van de Belgische koninklijke familie.  Delvaux is het eerste huis dat octrooien aanvroeg voor handtassen en dit sinds 1908; vandaag de dag telt ze niet minder dan 3000 modellen waaronder haar icoon-tassen: « Brillant » (1958), «Tempête » (1967), « Pin » (1972) en « Madame » (1977). In 2011 stapt het Huis Delvaux in First Heritage Brands dat al, onder het voorzitterschap van Jean-Marc Loubier, Sonia Rykiel en Robert Clergerie samenbracht, en zo het voortbestaan en de werelduitstraling van het huis verzekert.

De groep Delvaux stelt wereldwijd 307 personen te werk waarvan 136 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (96 bedienden, 40 arbeiders en ambachtslui).  Delvaux is een symbool van luxe-lederwaren en één van de zeldzame bedrijven met omvangrijke ambachtelijke vervaardiging.

De Brusselse luxe maroquinerie deed beroep op finance.brussels, financiële partner sinds 2007, om haar te ondersteunen bij de verbouwing van nationale verkooppunten, hoofdzakelijk op de Waterloolaan, en de inrichting van de zetel in het Arsenaal, en ook de nodige IT en logistieke investeringen te finaliseren om efficiëntie in een groeiende organisatie te bereiken.

« Tijdens de laatste vier jaren kende het huis Delvaux een buitengewone ontwikkeling. Om maar één cijfer te noemen, het deel van de verkopen buiten België steeg van 3% naar meer dan 70%. First Heritage Brands kwam met een ontwikkelingsproject. Het werd gerealiseerd. Het is het resultaat van een uitzonderlijk partnerschap met de familie Schwennicke, die 20% van het kapitaal heeft behouden en finance.brussels/GIMB groep die door haar vroegere tussenkomst de onderneming hielp overleven en die nu betrokken is in haar ontwikkeling. Deze ontwikkeling is een succes, want naast een strategische visie, een internationale kennis en zeer sterke financiële en management vaardigheden, konden we een rijk en ongewoon erfgoed opwaarderen, verankerd in wat we met betrokkenheid en bewondering typisch Belgisch noemen », verklaart Jean-Marc Loubier, Voorzitter van de raad van bestuur, Voorzitter en CEO van First Heritage Brands.

In haar Algemene Beleidsverklaring bevestigt de Brusselse Regering dat het belangrijk is de creatieve Brusselse economie in de bijzonder belovende sectoren voor ons Gewest, zoals mode en design, te ondersteunen.  De ondernemingen vormen een economisch weefsel, die rijkdom, imago en jobs creëren, wat zij wenst te ondersteunen.

finance.brussels/GIMB Groep heeft beslist opnieuw vertrouwen te stellen in de groep Delvaux door haar een lening van 4 miljoen euros toe te staan om haar te begeleiden in haar heropleving. « finance.brussels is blij met de internationale evolutie van het huis Delvaux en is fier haar rol te hebben gespeeld om de verankering van het bedrijf en het behoud van de activiteit en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest te verzekeren. Daarbij, door deelname in haar financiering, naast First Heritage Brands, bevestigt finance.brussels haar steun aan een bekende Brusselse onderneming die enerzijds deelneemt aan de Brusselse economische activiteit en anderzijds het imago van België en van het Brussels Gewest over de grenzen heen doet uitstralen.  Kortom, de Brusselse maroquinerie is een kwaliteitspartner die erin slaagt een echte knowhow Made in Belgium … Made in Brussels voor te zetten», benadrukt Serge Vilain, Voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/ GIMB Groep.