finance.brussels heeft een lening van 150 000 euros toegekend aan het bedrijf Lateral Thinking Factory (LTF) gespecialiseerd in stadsontwikkeling die de principes van circulaire economie naleeft.  Dankzij deze lening zal LTF de groei van haar activiteiten kunnen behouden.  Door aanmoediging van deze benadering, toont finance.brussels haar wil tegemoet te komen aan de economische, milieu en sociale uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd.

Volgens ADEME (agentschap voor milieu en energiebeheersing), kan circulaire economie worden omschreven als een economisch uitwisseling- en productiesysteem dat, in alle stadia van de levenscyclus van producten (goederen en diensten) ernaar streeft het rendement van het gebruik van de middelen te verhogen en de impact op het milieu te verminderen ter ontwikkeling van het individueel welzijn.

Opgericht door drie vennoten, waarvan twee ervaren architecten, is het bedrijf Lateral Thinking Factory (LTF), geïnstalleerd in Pepibru, een consulting bureel gespecialiseerd in stadsontwikkeling die de principes van circulaire economie, van Cradle-to-Cradle (C2C) naleeft.   In de bouwsector, houdt dit bijvoorbeeld in, dat de nieuwe materialen vanaf het begin worden gemaakt met het oog op een recyclering in een latere bouw. De inkomsten van LTF komen uit drie beroepen: de deelname in architecturale en vastgoed projecten (AMO), consulting alsook de organisatie van seminaries en opleidingen.

«Met hun raadgevingen geeft LTF een antwoord op een groot aantal actuele bezorgdheden. Men moet vaststellen dat de visie van de economische wereld, zoals ze vandaag de dag is, ten einde loopt.  Het is belangrijk een economisch model aan te moedigen dat het afval kan verwerken in nieuwe energiebronnen», onderstreepte Serge Vilain, voorzitter van het directiecomité van finance.brussels. Zoals heel wat internationale en Europese spelers, vertrouwd met het concept van circulaire economie, wenst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich ook toe te leggen op de evenwichtige en bloeiende economische ontwikkeling ten dienste van de menselijke ontwikkeling en de levenskwaliteit van alle Brusselaars. En ter verduidelijking, «door het gebrek aan energiebronnen te compenseren door afval te schrappen, nemen wij een lange termijn visie aan; het is een kwestie van gezond verstand. We hopen de financiering van dergelijke projecten aan te moedigen en zo een overgang naar een meer efficiënt en fair model voor allen te vergemakkelijken».

Daarbij, op het vlak van de activiteiten, sinds haar oprichting in 2011 groeit de omzet van LTF elk jaar. Gezien een 20 tal lopende projecten voorspellen de prognoses voor de komende jaren een sterke stijging van haar inkomsten en van het aantal medewerkers.