Begin juni, besloot finance.brussels/GIMB groep haar steun aan LOOK & FIN, een online website van participatieve financiering voor KMO’s voort te zetten, door het toekennen van een tweede lening van 77.500 euros voor de ontwikkeling van de groeiende activiteit.  Deze financiële tussenkomst draagt bij tot de creatie van een participatieve, gemeenschappelijke en gewestelijke economie.

Het principe van « crowdfunding »of participatieve financiering heeft de wind in de zeilen.   Volgens een recente studie gemaakt door het kabinet Ernst&Young, is in 2014 deze financiering in Europa met meer dan 144% gestegen en voorziet ook een opmerkelijke vooruitgang in 2015.  In België nemen de initiatieven snel toe.

LOOK & FIN heeft een platform van crowdfunding ontwikkelt die de bijzonderheid heeft een lening toe te kennen onder vorm van een lening (crowdlending) door particulieren aan jonge ondernemingen LOOK & FIN, die zowat 5000 leden investeerders telt, is vandaag de dag het eerste Belgische platform van crowdlending dat bedragen via internetgebruikers opneemt.  Bovenop haar groeiende bekendheid, verwacht deze start-up een belangrijke ontwikkeling Om haar activiteit te ontwikkelen kende finance.brussels/GIMB groep via haar dochtermaatschappij Brustart een tweede lening van 77.500 euros toe. Daarbij, door het groeiend aantal internetgebruikers en dankzij de grotere bekendheid van het platform, voornamelijk de kwaliteit van de dossiers die worden voorgesteld, duurt de fondsenwerving minder en minder lang.

Bij de lancering van LOOK & FIN in 2012, was finance.brussels aangetrokken door deze start-up die een alternatief biedt voor de moelijkheden die de ondernemer vaak kent om een bankfinanciering te bekomen en anderzijds valt op te merken dat meer en meer Belgen hun spaarcenten willen diversifiëren. Met deze tweede lening acht finance.brussels het opnieuw aangewezen voor de particulieren te kunnen investeren in de reële economie door vernieuwende en concrete projecten te steunen door een vereenvoudiging van de procedure.  Deze beantwoordt trouwens aan een samenlevingsgerichte aanpak. Binnen deze context wenste finance.brussels/GIMB groep haar steun te herbevestigen.. «In de huidige economische context is het belangrijk de participatieve financiering aan te moedigen. Onze tussenkomst moet een ondersteuning zijn en geen alternatief voor een samenlevingsgerichte aanpak.  Het lijkt voor ons levensbelangrijk ondernemingen, die spelers van verandering vertegenwoordigen, te steunen door het omkeren van de houding van de financiële wereld. Dit financieringssysteem is daarenboven voor de Brusselse KMO’s een aanvullende benadering », beklemtoonde Serge Vilain, Voorzitter van het directiecomité van brussels.finance/GIMB groep.

Van de 15 tot op vandaag via LOOK & FIN gefinancierde bedrijven, zijn er 10 gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Sinds haar oprichting , kon het platform aan bepaalde van deze bedrijven, die bij hun lancering moeilijkheden ondervonden om toegang tot krediet te krijgen, zoals Screening Media, de kans geven een financiering te vinden.  Andere ondernemingen, die het vertrouwen van de bankinstellingen hadden, zoals de banketbakkerij Saint-Aulaye, Mamma Roma of de ijsverkoper Australian, hadden een voordeel met dit financieringstype wat een directe invloed heeft op hun omzet; hun schuldeisers worden hun klanten en zo wordt een positieve spiraal gecreëerd voor alle betrokkenen.

Ter herinnering, LOOK & FIN laat jonge bedrijven, op zoek naar fondsen, toe om via het online platform makkelijk en vlug fondsenwervingen te organiseren. Kenmerkend voor Look & Fin is de toekenning van financiering onder de vorm van lening (crowdlending) en zo beperkt ze het risico van de investeerder en behoudt de ondernemer de volledige vrijheid over zijn project voor bedragen tussen 50.000 en 300.000 euros. De lenende ondernemingen moeten ten minste een boekjaar hebben afgesloten en ook een positief cash flow, een groeipotentieel en een vernieuwend project voorleggen.