Het Brussels Gewest geeft zijn goedkeuring aan Small Business Act die 77 maatregelen voorstelt ter ondersteuning van de KMO’s en de zelfstandigen.

De Brusselse Regering keurde zojuist een KMO plan goed om het gewestelijk ondernemersklimaat structureel te verbeteren. De Brusselse Small Business Act (SBA) is het resultaat van het harde werk van alle economische actoren van meer dan een jaar, gedragen door de Minister van Economie en Tewerkstelling.

De Brusselse economie vertegenwoordigt 20% van het nationale BBP en de creatie van ondernemingen is groot: elke dag worden een dertigtal ondernemingen opgericht. Maar Brussel heeft nog meer ambitie nodig om jobs te creëren in de KMO’s. De steun aan het ondernemerschap blijft de sleutel tot de ontwikkeling van de hoofdstad en het welzijn van de Brusselaars

Dit plan is gebaseerd op 5 ontwikkelingspijlers van een dynamische politiek ten gunste van deze sector vertaald in 77 concrete maatregelen tot en met 2025:

  1. Een ondernemersvriendelijke omgeving creëren
  2. Toegang tot financiering verbeteren
  3. Inzetten op de diversiteit van de ondernemers, Brusselse rijkdom
  4. De relaties tussen de KMO’s en het Gewest verbeteren

5.Ondersteunen van de ondernemingen doorheen evoluties en opportuniteiten

(vernieuwing, internationalisering, digitaal, kringloopeconomie).

 

«Het landschap voor de steun aan de Brusselse economie is georganiseerd rond drie beroepen: Begeleiding/Advies –Ontwikkeling – Financiering.  Deze structuren, waarmee een hele reeks publieke, private, en academische actoren te maken hebben, zijn vaak onvoldoende transparant of voldoen niet altijd aan de verwachtingen van de Brusselaars. Met zijn eerste KMO Plan wil het Brussels Gewest een bundelend werktuig ter beschikking stellen van de ondernemers »

Voor meer informatie: hier