PERSCOMMUNIQUE 10 mei 2016

15 miljoen euro geïnvesteerd in 2015 voor 97 Brusselse ondernemingen

De gewestelijke financieringspool stelt haar kerncijfers 2015 en crisismaatregelen voor

 

Op 10 mei 2016, tijdens een persconferentie gehouden in het symbolisch restaurant Le Roy d'Espagne, heeft Serge Vilain, voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep, de belangrijkste elementen van het activiteitenverslag van 2015 uiteengezet. De gewestelijke financieringspool heeft records behaald, zowel wat het aantal investeringen betreft als de omvang van deze investeringen: er werd zo'n 15.000.000 euro geïnvesteerd en er werden ongeveer 100 ondernemingen gefinancierd. Voor het tweede jaar op rij levert het werk een winstgevend resultaat op.

Gezien de huidige Brusselse economische context heeft Serge Vilain ook de crisisproducten voorgesteld die na de aanslagen door finance.brussels in het leven werden geroepen in samenspraak met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om hulp te bieden aan de meest getroffen zelfstandigen en KMO's.

 

KERNCIJFERS 2015

In 2015 heeft finance.brussels, de gewestelijke financieringspool die de GIMB en haar filialen verenigt, een aanhoudende activiteit gehandhaafd door 97 Brusselse ondernemingen in oprichting of in groei te financieren en dat voor een totaal bedrag van 14.931.149 miljoen euro. Dit bedrag is één van de hoogste uit zijn geschiedenis. Met de gerealiseerde investeringen hebben een honderdtal Brusselse ondernemingen hun ontwikkeling kunnen voortzetten, ondanks een economische context die moeilijk blijft. Overigens werden de rekeningen voor het tweede jaar op rij met winst afgesloten. Deze winst kon geboekt worden dankzij verkopen gerealiseerd binnen onze investeringsportefeuille, 7 exits in totaal.  "Deze wijzen op de kwaliteit van de Brusselse ondernemingen die investeerders aantrekken, maar geven ook een meer optimistische visie na zeven opeenvolgende sombere jaren", licht Serge Vilain toe.

In 2015 werden 986 banen ondersteund in uiteenlopende sectoren: de mode-, design-, horeca-, audiovisuele, biotechnologische en gezondheidssector waren de koplopers wat betreft de geïnvesteerde bedragen. Meer dan 80 % van de gefinancierde ondernemingen zijn bedrijven van minder dan 10 personen.

Finance.brussels neemt dus volop deel aan de socio-economische dynamiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het bevorderen van de creatie en ontwikkeling van zeer kleine Brusselse ondernemingen en KMO's en ook door werkgelegenheid te creëren. Met momenteel een financieringsportefeuille in 319 ondernemingen betreffende meer dan 20.000 banen, is finance.brussels een onmisbare speler die ervoor ijvert om Brussel op de kaart te zetten als hoofdstad van het ondernemerschap en tegelijkertijd werkt aan de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij haar flexibele manier van werken, biedt finance.brussels echt een vereenvoudigde en aangepaste oplossing in eender welke ontwikkelingsfase van de onderneming. Hoewel haar hoofdopdracht, de ondersteuning van ontwikkelingskapitaal, ongewijzigd is sinds haar oprichting in 1984, heeft finance.brussels wel de middelen om daartoe te komen vermenigvuldigd: "we hebben alles in het werk gesteld om tegelijkertijd belangstelling te hebben voor de markt, om er eventuele tekortkomingen vast te stellen, en voldoende flexibel en reactief te zijn om aangepaste oplossingen te bieden. We spelen werkelijk onze leidende rol uit door een zeer volledig gamma van financiële hulpmiddelen aan te bieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", benadrukt Serge Vilain.

Het streven om de toegang tot overheidsfinanciering te vergemakkelijken leunt aan bij deze van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hoofdaandeelhouder van finance.brussels, om het landschap van de Brusselse instellingen te herorganiseren en te rationaliseren ten dienste van de ondernemingen en ondernemers. Finance.brussels heeft zo met veel vastberadenheid haar deelname in de Strategie 2025 aangevat met als eerste stap in het vereenvoudigingproces het schrappen van bepaalde dochtermaatschappijen.

2015 was eveneens de gelegenheid om het vijfjarig bestaan van Exportbru, dochtermaatschappij gewijd aan de financiering van exporterende bedrijven, toe te juichen. Sinds haar oprichting heeft deze dochtermaatschappij aan 40 Brusselse ondernemingen de kans geboden om internationale markten te prospecteren, partnerships te ontwikkelen en filialen te vestigen buiten onze landsgrenzen.

 

CRISISPRODUCTEN NA DE AANSLAGEN

Na de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen maanden, is het economische evenwicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zwaar getroffen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bewust van de ernst van de situatie, heeft concrete maatregelen genomen om hulp te bieden aan de ondernemingen die het sterkst getroffen zijn. Het is in dit kader dat de Regering aan finance.brussels de opdracht heeft gegeven om financiële crisisproducten uit te werken om de Brusselse ondernemers die moeilijkheden ondervinden na de recente aanslagen te ondersteunen. "Wij danken de Regering voor het vertrouwen dat zij in ons stelt. Sterk door zijn ervaring en deskundigheid, heeft finance.brussels deze opdracht op zich genomen door bijzondere financiële oplossingen vast te leggen om de thesaurieproblemen van de ondernemers in Brussel te verhelpen" stelt Serge Vilain.

 

Het is in het hart van Brussel, meer bepaald in de authentieke en gekende brasserie Le Roy d'Espagne, partner van finance.brussels/GIMB groep, dat Serge Vilain de uitzonderlijke crisismaatregelen heeft voorgesteld. Naargelang de omvang van de onderneming zijn er meer bepaald twee crisisproducten beschikbaar: enerzijds een investeringskrediet van maximum 20.000 EUR met een verlaagde rentevoet voor de zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen en, anderzijds, een krediet tot 250.000 EUR voor grotere ondernemingen

1/ Crisisproduct « microfinanciering »: leningen van maximum 20.000 EUR

Voor wie ?

Elke onderneming/zeer kleine onderneming waarvoor een daling van de omzet werd vastgesteld van minimum 30 % in het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 (op basis van de BTW-aangifte).

Een onderneming kan een beroep doen op dit krediet tot en met 31/12/2016.

Kredietmodaliteiten ?

 • Investeringskrediet: maximum 20.000 €.
 • Doelstelling: thesaurie (een optimaal werkkapitaal te verzekeren)
 •  Rentevoet: 2 %
 • Vrijstelling in kapitaal:  de vrijstelling wordt maar toegestaan tot 31/12/2016.
 • Terugbetalingsduur: 1 tot 3 jaar (de vrijstellingsperiode inbegrepen).
 • Financiële analyse en begeleiding van de onderneming door Brupart, dochtermaatschappij van de GIMB groep.
 • Waarborg toegestaan door het Brussels waarborgfonds
 • Duur van de waarborg van het Brussels waarborgfonds = duur van het krediet van Brupart

2/ Crisiskrediet voor leningen hoger dan 20.000 €

Voor wie ?

Elke KMO waarvoor een daling van de omzet werd vastgesteld van minimum 30 % in het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 (op basis van de BTW-aangifte).

Een onderneming kan hiervan genieten tot 31/12/2016.

Kredietmodaliteiten ?

 • Investeringskrediet: maximum 250.000 €.
 • Doelstelling: thesaurie
 • Rentevoet: 4 %
 • Vrijstelling in kapitaal : tot 31/12/2016
 • Terugbetalingsduur : 1 tot 3 jaar (de vrijstellingsperiode inbegrepen).
 • Financiële analyse en begeleiding door Brustart, dochtermaatschappij van de GIMB groep.
 • Waarborg toegestaan door het Brussels waarborgfonds
 • Duur van de waarborg van het Fonds = duur van het krediet van Brustart.