success stories

Getuigenissen

Témoignages
bigh

BIGH

Steven Beckers, oprichter van BIGH

Bigh (building Integrated greenhouses) ontwikkelt, exploiteert en verkoopt producten van haar aquaponicsboerderijen waarvan de eerste, op een dak, visteelt combineert met niet grondgebonden teelten en op substraat onder glas en in moestuinen buiten. Het project in Anderlecht is een wereldprimeur waarbij de warmte afkomstig van de koelkamers van de Foodmet wordt benut om een heuse synergie tussen gebouw en rendabele landbouw te creëren.

Financieringsoplossing ?

«Voor de lancering van een innoverend project is de gecombineerde steun van de private en de openbare sector vereist, zelfs al is het gebaseerd op gekende partners en ervaringen. De circulaire economie vergt samenwerking en waakzaamheid van beiden. De GIMB-groep heeft deze samenwerking mogelijk gemaakt dankzij haar steun en toezicht».

Ondernemen in Brussel, is …

Een van de best mogelijke locaties voor starters met een uitgesproken belangstelling van de Europese Commissie, de gemeenten, de gewestelijke autoriteiten. De meest complexe voor landbouwsubsidies. Brussel doet dienst als lanceerplatform voor BIGH

3 trefwoorden om te slagen ?

«Durf, coherentie en innovatie»

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Wat is het totale bedrag dat u zoekt?