Pierre Leijder et Philippe Bodart

PERSCOMMUNIQUE 20 februari 2018

Uw foto’s en documenten identificeren dankzij Shoot&Prove

De publieke financieringspool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt een jonge innoverende digitale Brusselse onderneming die een beveiligde dataverzameling van afdruk en uitwisseling van documenten (elektronisch aangetekende zending) aanbiedt.

finance.brussels/Gimb Groep heeft een converteerbare lening van 150.000 euros toegestaan aan de Brusselse start-up « Shoot&Prove » die aan de particulier een gratis mobiele applicatie voorstelt waarmee documenten of foto’s kunnen worden gegenereerd en elektronische originelen van gemaakt (onder PDF vorm) die zo een juridisch afdwingbaar bewijs vormen.  Ze kunnen dan in alle veiligheid met een derde worden uitgewisseld.  Ze heeft ook de steun bekomen van het investeringsfonds Seeder Fund via een converteerbare lening van 100.000 euros.  De steun van de investeerders is bestemd voor de ontwikkeling van haar activiteiten.  De Gewestelijke publieke financieringspool neemt deel aan het digitale ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Een dossier afronden, een contract tekenen, een bewijsstuk leveren, documenten verzamelen voor een financiële operatie (loonfiche, aankoopovereenkomst …), informaties doorgeven (bewijs van woonplaats, gezinssamenstelling …), bewijsstukken in het kader van procedures bijeenbrengen? Shoot&Prove biedt een open, beveiligd, digitale oplossing!

 

In deze sterk veranderende tijd waar de ondernemingen maar spreken van digitale omschakelingen dankzij de nieuwe modellen van collaboratieve economie en Cloud Computing, biedt Shoot & Prove, opgericht in 2016, de eerste oplossing van beveiligde uitwisseling van documenten en elektronische aangetekende zendingen gebaseerd op een mobiele applicatie.

 

De mobiele applicatie, al beschikbaar in de App Store en voorzien voor het eind van dit trimester op Google Store voor haar versie Android, kan de functionaliteiten van een traditionele scanner kopiëren. Enkel een smartphone is nodig om de documenten om ‘t even waar en om ‘t even wanneer te genereren.  De documenten kunnen worden gedigitaliseerd onder A4, A5 formaat of kredietkaart, in portret of landschap, aan 100,200 of 300 dpi en in zwart & wit, grijs of kleur.

 

Het resultaat wordt omgezet in PDF formaat en maakt er een « elektronisch origineel » van die een juridisch afdwingbaar bewijs is.  Elke pagina verzameld door de gebruiker is inderdaad gestempeld en geografisch gelokaliseerd waardoor, indien nodig, kan worden bewezen wie het document heeft gegenereerd, waar en wanneer het origineel werd gecreëerd.  Tenslotte, een afdruk die het informatiepakket definitief verzegeld wordt berekend en bewaard waardoor de verzameling van documenten kan worden gedecentraliseerd.  

 

De applicatie is gebruiksvriendelijk voor het grote publiek en blijft, zelfs offline, beschikbaar.   Ze vangt niet alleen de documenten onder goed formaat op, maar verbetert ook haar visuele kwaliteit door het beeld en de initiële vervormingen te verbeteren. Shoot&Prove digitaliseert trouwens de documenten in één operatie.

 

« Door Shoot&Prove te gebruiken, kunnen de originele documenten en foto’s niet worden vervalst en beschikt de gebruiker over een bewijs, afdwingbaar voor de rechtbanken wat niet het geval is met een klassieke foto», benadrukken de mede-oprichters van Shoot&Prove.». En ter verduidelijking: «De belangrijkste factor die het verschil maakt met de bestaande oplossingen is dat Shoot&Prove het elektronische voorwerp (scan/foto) en niet de overdrachtswijze certificeert. Het gecertificeerde document kan dan worden doorgestuurd naar om ‘t even welk communicatiemiddel (mail, USB, mobiele interface, Facebook muur…). » Vandaag de dag een Europese primeur!

 

Bovendien, alhoewel de « stores » vol zitten met digitale applicaties brengt het geen enkele van de gebruikers in relatie zodat ze een gecertificeerd document kunnen uitwisselen, gelijk aan een elektronische aangetekende zending.

 

Dankzij het Europees reglement (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 werd de elektronische verzending gelijk aan een traditionele aangetekende zending met ontvangstbewijs elektronisch getekend. Wettelijk kan dit digitaal origineel worden uitgewisseld en gearchiveerd.  België is één van de eerste lidstaten die in de zomer van 2016 een wet heeft aangenomen voor de uitvoering van dit reglement over de elektronische identificering en de vertrouwensdiensten voor de elektronische transacties op de binnenlandse markten.   

In deze context, gedragen door hun sterke beroepservaringen op het vlak van IT, ontwikkelen Pierre Leijder en Philippe Bodart Shoot&Prove.  Tot nu toe is de eerste versie van het dienstenplatform Shoot&Prove volledig operationeel, resultaat van drie jaar ontwikkeling, zelf gefinancierd door de twee oprichters van de onderneming.  Shoot&Prove ambieert een internationale en operationele referentie-operator, gekwalificeerd voor verzameldiensten en beveiligde uitwisseling van documenten (elektronische aangetekende verzending) te worden.

 

De mobiele multiplatforms applicatie is bovendien gebaseerd op het principe van instant messaging via internet (WhatsApp, Messenger, Snapchat, Instagram, enz.)  Op elk moment kan een Shoot&Prove gebruiker een informatievraag krijgen van een derde.  Door deze vraag stap per stap uit te voeren, maakt hij een origineel document dat automatisch wordt verstuurd naar de aanvrager.  Levenslang kan de integriteit van het document worden nagegaan door de vertrouwensdienst van het platform Shoor&Prove die een certificaat aflevert met bevestiging dat het originele document niet is gewijzigd.

 

In haar beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering zich geëngageerd om van Brussel een digitale hoofdstad en van de digitale overgang een sterke spil van haar ontwikkelingsprogramma te maken.  Brussel blijft centraal staan in de Belgische IT. In dit kader, samen met Seeder Fund maakt finance.brussels, via haar dochtermaatschappij Brustart, de economische ontwikkeling van een Brusselse start-up in dienst van de innovatie en van het digitale mogelijk door toekenning van een converteerbare lening van 150.000 euros aan Shoot&Prove.

 

«De aanpak van Shoot&Prove is nieuw en interessant want ze creëert de link tussen een « gratis » collaboratieve wereld en de beroepsmensen op zoek naar administratieve vereenvoudiging en operationele economie.  Het gaat bovendien om een geavanceerde, efficiënte technologie die kan worden verrijkt met nieuwe functionaliteiten.  Bovendien de promotoren, waarvan één van beide een vroegere partner is van de GIMB groep hebben vanaf de oprichting een niet te onderschatten financiële investering laten zien», vermeldt Serge Vilain, Voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep.

«Wij zijn gewonnen voor de app omdat deze door de bedrijven bij hun klanten gepromoot kan worden om de verzending van de vereiste documenten te verbeteren, maar tegelijk ook praktisch is voor ons allemaal om een bewijs bij de hand te hebben indien dat nodig is », aldus David Van Tieghem van Seeder Fund

 

 

Meer info?

Pierre Leijder, mede-oprichter Shoot&Prove pierre.leijder@shootandprove.com 0475/468.771