Ons voorstel

Onze financieringsoplossingen

image ecosysteme
Participatie, waarborg, leningen...

Oplossingen aangepast aan uw project

Start-ups, scale-ups en kmo’s

Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen

Luik start-ups, scale-ups en kmo’s

Participatie, waarborg, leningen...

Onze financierings-
oplossingen

De eerste stap in onze aanpak bestaat in een analyse van de levensvatbaarheid en het potentieel van uw project met als doel een passende financieringsoplossing te kunnen voorstellen. Ons aanbod, dat samengesteld werd op basis van de marktbehoeften, is terug te voeren tot vijf financiële instrumenten die zo nodig gecombineerd kunnen worden.

1. Participatie

finance&invest.brussels kan kapitaal pompen in start-ups, scale-ups en kmo’s met investerings- en/of ontwikkelingsprojecten. Dit type financiering gebeurt meestal via een kapitaalsverhoging. In de meeste gevallen worden we minderheidsaandeelhouder aan de zijde van andere familiale, industriële of financiële aandeelhouders. De aandelen worden vrij lang, 5 tot 7 jaar, of zelfs langer aangehouden.

2. Mezzanineschuld

Dit soort financiering houdt het midden tussen een klassieke banklening en een inbreng van eigen vermogen. Het is de meest risicovolle lening waarvan de terugbetaling achtergesteld is ten aanzien van de bevoorrechte schuld, doorgaans aangeboden door banken. Dit soort lening die doorgaans een hefboomeffect kan teweegbrengen bij bankinstellingen, is vooral interessant voor ondernemingen die moeilijk voldoende krediet verzameld krijgen om hun project te kunnen realiseren. Concreet gaat het om een lening op middellange of lange termijn die terugbetaald kan worden of omgezet in aandelen in het geval van een ‘converteerbare lening’.

3. Converteerbare lening

Doorgaans gaat het om een lening van het type ‘mezzanineschuld’ waarvan de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om gedurende een vooraf vastgelegde periode en mits naleving van een reeks voorwaarden, het schuldsaldo om te zetten in aandelen. Meestal is één van de omzettingsmogelijkheden ook de toepassing van een kortingspercentage op de waardering van het bedrijf op het moment van de omzetting.

4. Leningen en cofinanciering

finance&invest.brussels biedt ook de eerder klassieke leningen aan als aanvulling op de bankleningen wanneer het project een dergelijke tussenkomst nodig heeft. In dit specifieke geval gebeurt het niet zelden dat we de waarborgen delen met bank(en) van de onderneming en dat we in overeenstemming met de betrokken bank(en) een pari passu-beding opnemen. Voor bepaalde categorieën van bedrijven verstrekt finance&invest.brussels uitsluitend leningen.

5. Waarborgen

finance&invest.brussels staat via een gemachtigde opdracht in voor het operationele beheer van het Brussels Waarborgfonds. De taak van dit fonds bestaat in de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe? Door de kredietinstellingen een aanzienlijk deel van de waarborgen te bieden die ze van kmo’s en zelfstandigen vragen, waarvoor de aandrager van het project een eenmalige forfaitaire bijdrage betaalt. In de meeste gevallen is de toekenning van het krediet onderworpen aan een dergelijke waarborg. Het hefboomeffect van dit instrument mag dus allesbehalve onderschat worden.

6. Proxilening New

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxilening!
De proxilening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.
Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet.
Meer weten

Ons aanbod beter begrijpen

Om u te helpen een beter idee te krijgen van onze producten, laten we u kennismaken met een twintigtal anonieme en becijferde voorbeelden. Bij elk voorbeeld wordt de context van de aanvraag, de algemene financieringsbehoefte en een voorstel met tussenkomst van meerdere bronnen ... geschetst.

Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen

Participatie, waarborg, leningen ...

De doelgroep van onze financiële producten bestaat in de eerste plaats uit natuurlijke personen, zeer kleine en sociale ondernemingen, coöperaties en ook bepaalde vzw’s. De financiële tegemoetkoming in de vorm van een lening schommelt tussen 2.500 en 100.000€ waar die voor kapitaalparticipaties echter tot maximum 150.000€ kan oplopen.

RISE UP
Lening voor zeer kleine ondernemingen

RISE UP stimuleert de ontwikkeling en oprichting van ondernemingen door middel van een lening van maximaal 100.000€. Dit type financiering is alleen bedoeld voor rechtspersonen. Het eigen vermogen moet minimum 6.200€ bedragen en de aflossingsperiode schommelt tussen 1 en 5 jaar.

Feder

OPEN UP
Lening voor natuurlijke personen

OPEN UP is bedoeld om natuurlijke personen de kans te bieden als zelfstandige aan de slag te gaan met behulp van een financiering van maximaal 25.000€ over een periode van 1 tot 5 jaar. De eigen inbreng moet minimaal 3% van de geleende som bedragen.

OPEN UP wordt vaak gecombineerd met een aanvullende lening van maximaal 5.000€ toegekend door partner Funds For Good.

Feder

COOP US
Participatie in coöperaties

finance&invest.brussels investeert in coöperaties met een investerings- of ontwikkelingsproject, doorgaans door middel van een kapitaalsverhoging die maximaal de investering van alle coöperanten samen verdubbelt. Aandelen worden aangehouden voor een termijn die varieert van 5 tot 10 jaar. De waardering bij uitstap is vrij voordelig voor de coöperatie omdat ze uitgaat van een formule die haar in staat stelt een deel te recupereren van de waarde gegeneerd door de investering van Brusoc. Op de site coopus.be staan de criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor het financiële product CoopUs in het kader van de kapitaaltussenkomst.

CITIZ US
Lening voor sociale ondernemingen

CITIZ US is bedoeld voor ondernemingen en verenigingen met een maatschappelijk doel (integratie, milieu ...). De financiering bedraagt maximaal 100.000€ over een periode van 1 tot 5 jaar.

COVID-19 | RECOVER
Lening voor natuurlijk persoon, commerciële maatschappij of sociale onderneming

RECOVER is een noodlening die uitsluitend is bedoeld ter ondersteuning van de thesaurie van zeer kleine maatschappijen, zelfstandigen en sociale ondernemingen die getroffen zijn door de Coronavirus-crisis.
De financiering bedraagt maximum 15.000 € tegen een rentevoet van 1,75% over een periode van maximum 3 jaar. Er is geen nieuwe eigen bijdrage vereist.


U kunt beroep doen op dit nieuwe krediet en u kunt de criteria voor het in aanmerking komen en de uitsluiting ervan vinden op de website van de regionale dienst hub.brussels.

Feder

Proxilening New

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxilening!
De proxilening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.
Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet.
Meer weten

Success Stories

Getuigenissen

Deze ondernemingen schonken ons hun vertrouwen en daar zijn we trots op.
Laat hun succes een inspiratie zijn voor u.

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere op maat oplossingen voor. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij zullen u zo vlug mogelijk contacteren. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commercial doeleinden worden aangewend.