Het gaat het openbaar vervoer in Brussel voor de wind. De MIVB krijgt er almaar meer klanten bij: de voorbije tien jaar steeg het rittenaantal met meer dan 60%! Dat succes dankt de MIVB in het bijzonder aan haar inspanningen om de reizigers nog meer tevreden te stellen, dankzij een aanbod dat is aangepast aan de behoeften van de reizigers en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Om de capaciteit van haar netwerk te vergroten en zo het almaar stijgende aantal reizigers op te vangen, concentreerde de MIVB haar inspanningen in 2013 op de aankoop en indienststelling van nieuwe, ruimere voertuigen, een verhoging van de frequentie op tal van lijnen, het onderhoud en de uitbreiding van het net, evenals een forse toename van de mogelijkheden om de reizigers te informeren in reële tijd. Daarbij werd hen nieuwe gebruiksmogelijkheden geboden. Al die initiatieven dragen bij tot een versterking van de mobiliteit in Brussel.

Maar de MIVB kijkt ook naar de toekomst en gaat door met de voorbereiding van grootscheepse projecten, zoals de automatisering van de metro en de verlenging daarvan naar het noorden van de stad. Dankzij die projecten zal de verwachte groei voor de komende jaren worden opgevangen. Volgens de ramingen zal de capaciteit van het Brusselse openbaar vervoer tegen eind 2017 met 22% moeten worden uitgebreid. Concreet wil dat zeggen dat de MIVB in staat zal moeten zijn om 415 miljoen ritten te verzekeren. Die evolutie vergt enorme investeringen. Maar liefst 4,4 miljard euro wordt geïnjecteerd in de verschillende projecten voor het openbaar vervoer tegen 2021. Een uitdaging die de openbaarvervoersmaatschappij wil aangaan in nauwe samenwerking met het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Met als doel van de MIVB de voorkeursoplossing te maken voor wie zich wil verplaatsen in Brussel.

 • Dochtermaatschappij :
  • Brinfin
   (247.893 € - Kapitaal)
 • Activiteitsector :
  • Transport en logistiek
 • Adres : Koningsstraat 76
  1000 Brussel
 • Belangrijke aandeelhouder : Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Website : http://www.mivb.be

Andere partners in dezelfde sector

Alle partners