Elie Umukunzi beheert het bedrijf Ze Taxi, gevestigd in Molenbeek, dat actief is in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De bijzonderheid van Ze Taxi is dat de voertuigen die worden uitgebaat elektrisch zijn.

Het bedrijf heeft drie nieuwe taxi's. Hun parkeerplaats, met hun laadstation, bevindt zich in de  Matongéwijk. De laadpalen werden specifiek geïnstalleerd.

Z.E. Taxi is aangesloten op de telefooncentrale van Taxis Verts.

De financiering van Brusoc werd aangewend voor de aankoop en de installatie van de elektrische laadpalen.

Nadien heeft Ze Taxi kunnen genieten van een bijkomend krediet voor de behoefte aan thesaurie.

 • Dochtermaatschappij :
  • Brusoc
   (30.000 € - Starterfonds)
 • Activiteitsector :
  • Transport en logistiek
 • Adres : Jubelfeestlaan 36
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Belangrijke aandeelhouders : Elie Umukunzi, René Karangwa, Olive Usanase

Andere partners in dezelfde sector

Alle partners