Onze financieringsoplossingen

Het Economische Transitiefonds,
een financiering om uw ecologische voetafdruk te verkleinen

Investeer in het verkleinen van uw ecologische voetafdruk en geniet van een financiering vanaf € 80.000

Het doel van het economisch transitiefonds is om bedrijven, die kiezen voor een economische transitie, te ondersteunen. Deze economische transitie wordt weerspiegeld door het aannemen van business en/of economische modellen die een efficiënter gebruik maken van goederen en grondstoffen. Het fonds helpt bedrijven te financieren in hun behoeften op het gebied van energie-efficiëntie. Dit fonds, beheerd door finance&invest.brussels, is een van de genomen maatregelen afgeleidt uit de economische transitiestrategie van het Brussels Gewest, de ‘Shifting Economy’.

Missie van het Economische Transitiefonds

 • Wat is de missie van het Economische Transitiefonds?

  Concreet financiert het Economische Transitiefonds investeringen die de koolstofvoetafdruk van Brusselse bedrijven verkleint, of het nu gaat om:

  • Transitie naar schone of klimaatneutrale mobiliteit;
  • Energie-efficiëntie, d.w.z. efficiënter gebruik van energie in alle stadia van de energieketen, van productie tot eindverbruik, waaronder met name: isolatie, warmtekrachtkoppeling, productie van koude of warmte en renovatie van gebouwen;
  • Productie, transport, opslag, distributie of gebruik van hernieuwbare energie;
  • Circulaire economie, namelijk het model van uitwisseling en productie dat, in alle stadia van de levenscyclus van goederen en diensten, tot doel heeft de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen te verhogen en de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd het welzijn van individuen te ontwikkelen, waaronder het verbeteren van de circulariteit van een bepaalde economische activiteit;
  • Optimalisatie van processen, met name op het gebied van energie, water en materialen;
  • Elk ander gebied met potentieel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor welke ondernemingen?

 • Voor wie is het fonds?

  • Bedrijven die de ecologische voetafdruk van hun activiteiten willen verkleinen en investeringen willen doen rond de volgende thema’s: energie-efficiëntie (isolatie, warmtekrachtkoppeling, renovatie van gebouwen, enz.), de overgang naar schone mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen, de circulaire economie, de optimalisatie van processen op het gebied van energie, etc.
  • Bedrijven die oplossingen ontwikkelen, om andere bedrijven te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

  Met betrekking tot de bouwsector en vastgoedontwikkelaars moeten investeringen die worden gedaan met het oog op de verbetering van de “energie-efficiëntie” verder gaan dan het in overeenstemming brengen van de gebouwen met de algemene verplichtingen die op hen van toepassing zijn.

  Bovendien zal finance&invest.brussels bij de selectie van de begunstigden rekening houden met criteria die betrekking hebben op bestuur, milieu en sociale impact.

Financieringswijzen

 • Wat zijn de financieringswijzen?

  Het Economisch Transitiefonds financiert bedrijven via leningen, cofinancieringen naast banken, achtergestelde schuld dat als quasi-kapitaal beschouwd kan worden of minderheidsbelangen in bedrijven.

  De investeringen van het Economisch Transitiefonds bedragen minimaal 80.000 euro en maximaal 1.500.000 euro.

  Voor leningen gelden de volgende voorwaarden:

  • Totale duur van maximaal 10 jaar
  • Kapitaalaftrek van maximaal 36 maanden
  • Mogelijkheid om 100% van de financieringsbehoefte te financieren
 • Staatssteun?

  Als de toegekende financiering wordt uitgevoerd tegen gunstiger voorwaarden dan de markt, wordt deze beschouwd als staatssteun in de zin van de verordening betreffende de-minimissteun (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 houdende toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun).

Contact

 • Financieringsaanvragen kunnen worden ingediend via info@finance.brussels door het Economische Transitiefonds te vermelden in de titel van het bericht, of via de knop ‘financiering aanvragen op de homepage van de website.

TESTIMONIALS

Zij konden rekenen op het Economische Transitiefonds

Duplex Studio, van ontwerp tot productie van milieuvriendelijk meubilair in Brussel!
Meer weten
KGS, de start-up die zorgt voor de 'last miles delivery' met zijn elektrische voertuigen
Meer weten
Hooba, de start-up die ondernemingen koolstofvrij maakt met zijn alternatieve mobiliteitsoplossingen 
Meer weten
Van boerderij tot bord, met eFarmz, het '100% Belgische, 100% biologische' digitale platform 
Meer weten

Bent u geïnteresseerd in het aanvraagformulier voor het Economisch Transitiefonds?

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: