Onze financieringsoplossingen

Participaties

Een kapitaalverhoging voltooien met nieuwe aandeelhouders

finance&invest.brussels kan kapitaal investeren in start-ups, scale-ups en kmo’s met investerings- en/of ontwikkelingsprojecten. Normaal gezien wordt finance&invest.brussels minderheidsaandeelhouder aan de zijde van andere familiale, industriële of financiële aandeelhouders.

Hoe werkt het?

 • Voor  ondernemers:

  Zijn kapitaalparticipaties een financieel instrument om de kapitaalstructuur te versterken met oog op meer risicovolle investerings- of ontwikkelingsprojecten te financieren. Daarnaast verbetert een kapitaalinjectie de solvabiliteitsratio van de onderneming, wat de toegang tot bankfinanciering vergemakkelijkt en goedkoper maakt.

  Daarenboven zorgt de aanwezigheid van andere investeerders voor een bredere naamsbekendheid, expertise in de raad van bestuur en  een breeder netwerk en kan dat een aanzienlijk voordeel vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming.

 • Voor investeerders

  Betekenen kapitaalparticipaties dat er een deel van de onderneming in kwestie wordt aangekocht.  Hij wordt dus aandeelhouder en het door de investeerder ingebrachte kapitaal heet doorgaans “risicokapitaal”.

  Bij een participatie is het doel van de investeerder om financieel deel te nemen aan de ontwikkeling van een onderneming (vaak  innoverend) door middelen erin te injecteren. In ruil daarvoor verwacht de investeerder van de onderneming dat er een rendement gegenereerd wordt bij de overdracht van zijn aandelen enkele jaren later.

  Een investeerder kiest ervoor om te participeren in het kapitaal van een onderneming na een grondige analyse van het ontwikkelingsproject dat de onderneming voorlegt, van  de deskundigheid van en vertrouwen in het team, van het businessplan en van het winstpotentieel van de beoogde investering.

Eigenschappen van participaties

 • In welk ondernemingen kan kapitaal geinjecteerd worden?

  Kapitaalparticipaties richten zich op alle ondernemingen met een zetel of een exploitatie- eenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, los van hun omvang. De onderneming moet echter een duidelijk omschreven ontwikkelingsproject en een sterk businessplan hebben met groeiperspectieven op middellange termijn.

 • Welk bedrag kan finance&invest.brussels NV investeren ?

  In het kader van een kapitaalparticipatie kan FIB een bedrag investeren in het kapitaal van een onderneming, dat kan variëren van 100.000 € tot 5.000.000 €. Wij treden meestal op als minderheidsaandeelhouder om de financieringsketen van de onderneming aan te vullen en te financieren.

 • Wat is de duur van een participatie gefinancierd door finance&invest.brussels NV?  

  We investeren in ondernemingen voor een gemiddelde duur van 3 tot 7 jaar.

Kosten van participaties

 • Wat zijn de kosten gebonden aan een participatie voor een onderneming?

  Er zijn geen dossierkosten voor een kapitaalparticipatie. FIB koppelt zijn lot aan dat van de andere aandeelhouders. Met andere woorden, het kapitaal zal worden vergoed als en slechts als de waarde van de onderneming gestegen is tussen de dag waarop finance&invest.brussels geïnvesteerd heeft en de dag waarop FIB zijn aandelen verkoopt.

Processtappen

Het beslissingsproces voor participaties duurt van 3 tot 6 maanden.

De stappen van het proces:

 • 1. Eerst contact met een analist van FIB om te beoordelen of het project past binnen de strategie van FIB.
 • 2. Analyse van uw dossier op basis vanzowel niet-financiele criteria (team, toegevoegde waarde voor Brussel, duurzaamheid, etc) en financiele criteria (markt, product, technologie, financielehistoriek & financieel plan.
 • 3. Het dossier wordt voorgelegd aan het investeringscomité. Als het project een positief advies krijgt dan voorbereidt het investeringscomité een investeringsvoorstel dat het directieraad zal worden voorgelegd om de eindbeslissing te nemen.
 • 4. Het investeringsvoorstel wordt voorgelegd aan het directiecomité.
 • 5. In geval van een positieve beslissing zullen onze teams dan de laatste fase aanvatten, namelijk de onderhandelingen en het opstellen van de overeenkomsten.

Benodigde documenten:

 • Een businessplan van het project (strategie, focus, etc)
 • Een financieel plan in Excel over 3 jaar
 • De historiek van de rekeningen van de onderneming ( 2 tot 3 jaar minstens)
 • De CV’s van de ondernemers
 • De meest recente gecoördineerde statuten van de vennootschap
 • Een overzicht van de aandeelhouders van de vennootschap

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: