ONZE FINANCIERINGSOPLOSSINGEN

OPEN-UP, een microkrediet voor (toekomstige) zelfstandigen

Start uw activiteit met een financiering tot 25.000€

OPEN UP is een financiering bedoeld voor iedereen die als zelfstandige een activiteit wil lanceren/ uitbouwen, hetzij als hoofdberoep, hetzij als bijberoep. Dit product afkomstig uit de microfinanciering combineert het financiële aspect met een bijkomende begeleiding tijdens de hele duur van de lening.

Hoe werkt het?

 • OPEN UP is een financiering voor personen/micro-ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om bankleningen te verkrijgen. De vereiste financiële inbreng blijft beperkt en het belangrijkste is dat de persoon over de nodige vaardigheden beschikt en een coherent project heeft.

  OPEN UP eist geen waarborgen van de gefinancierde personen.

Kenmerken van de OPEN UP-lening

 • Voor wie is de OPEN UP-lening bestemd?

  OPEN UP is bestemd voor personen die via het ondernemerschap een oplossing zoeken. Via deze financiering krijgen toekomstige ondernemers de kans een activiteit te starten om hun levensomstandigheden te verbeteren en te leven van hun eigen onderneming.

  Dit product kan ook ondernemingen ondersteunen die al actief zijn maar die zich moeilijk kunnen financieren.

 • Welk bedrag kan door BRUSOC worden geïnvesteerd??

  BRUSOC, filiaal van finance&invest.brussels dat zelfstandigen begeleidt, kan een bedrag investeren tot 25.000€ met een eigen inbreng van de projectdrager van minimum 3%.

 • Wat zijn de voordelen van een OPEN UP-lening in vergelijking met een banklening?

  OPEN UP is bedoeld voor personen en ondernemingen die geen banklening kunnen krijgen.

  De verantwoordelijke van het project of de onderneming zal echter een terugbetalingscapaciteit moeten aantonen om in aanmerking te komen voor microfinanciering.

Kosten van een OPEN UP-lening

 • Wat is de rentevoet van OPEN UP?   

  De rentevoet van de OPEN UP-lening/ microfinanciering bedraagt 4%.

  Personen en ondernemingen met een activiteit in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) komen in aanmerking voor een verlaagd tarief van 2%.

  U kan nagaan of uw activiteit zich al dan niet binnen de ZSH bevindt via volgende link: Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Wat zijn de aflossingsmodaliteiten van Open Up?

  De aflossingstermijn van de OPEN UP-lening varieert van 2 tot maximum 5 jaar.

 • Kan ik in aanmerking komen voor een OPEN UP lening als ik geen eigen inbreng heb?  

  Om in aanmerking te komen voor een OPEN UP lening/microfinanciering moet u een eigen inbreng hebben van minstens 3% van het aangevraagde bedrag.

  Bijvoorbeeld voor een lening van 10.000 € moet u een eigen inbreng hebben van minstens 300 €.

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor Open Up?

  Om in aanmerking te komen voor een OPEN UP-lening/microfinanciering moet u:

  • Beschikken over de vereiste beroepsbekwaamheid om de activiteit uit te oefenen en eventueel de vergunningen, licenties…
  • Een economisch levensvatbaar project voorleggen
  • Een terugbetalingscapaciteit aantonen op basis van de actuele resultaten en/of een uitgebreide en realistische prognose voor uw project

Aanvraagprocedure

De behandelingsprocedure van een OPEN UP-financieringsaanvraag is licht, flexibel en vlot. Het doel is om de aanvraag binnen maximaal 4 weken te verwerken. De behandeling van uw aanvraag zal van start gaan van zodra het ingediende aanvraagdossier als volledig wordt beschouwd.

Stappen van een aanvraag:

 • 1. Indiening van uw dossier rechtstreeks bij Brusoc of via een ondersteuningsstructuur (LEL, Hub.brussels)
 • 2. Analyse van uw dossier en eventuele steun van Brusoc om het af te ronden
 • 3. Afspraken met een analist van Brusoc om te evalueren of uw dossier sterk genoeg is en eventuele tekortkomingen van het project op te sporen
 • 4. Het dossier wordt voorgelegd aan de raad van bestuur die beslist over de toekenning van de financiering
 • 5. Na de toekenning van de financiering wordt aan de ondernemer(s) een gratis begeleiding aangeboden (juridische, financiële en administratieve steun …)

Les documents à transmettre :

 • Het OPEN UP formulier hier te downloaden (of een financieel plan)
 • De CV van de ondernemer + kopie van de identiteitskaart
 • Bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid
 • De offertes voor de geplande investeringen en werken
 • Indien de activiteit reeds gestart is: een kopie van de boekhoudkundige situatie en van de btw-aangiftes van het lopende jaar
 • Als de aanvraag de overname van een activiteit betreft: een kopie van het ontwerp van de overname van een handelsfonds, balansen en resultatenrekeningen van de voorbije 2 jaar

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: