Back

In de pers - 23 January 2020

screen.brussels bevestigt zijn vliegende start

Persbericht
Januari 2020

Brussel, 23 januari 2020 : De gewestelijke audiovisuele cluster screen.brusselsvergroot zijn rol als accelerator voor de behoeften van de audiovisuele sector met zijn vier gecombineerde ondersteunings-en financieringsdiensten. Deze strategie wordt gehanteerd sinds de oprichting in 2016 en heeft haar succes bewezen. Screen.brussels werd opgericht om de innoverende audiovisuele sector te ondersteunen en om van Brussel een ideale locatie te maken. De mooie resultaten van 2019: meer dan 100 bedrijven begeleid bij hun ontwikkeling en internationalisering (25 opdrachten in 2019); 3 miljoen euro geïnvesteerd in 31 projecten (films, series, documentaires, animatie, webseries enz.) voor 37 miljoen euro gegenereerde uitgaven; en 1311 draaidagen begeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Investeren in inhoud

Uit de 63 ontvangen aanvragen selecteerde het screen.brussels fund 31 projecten, die 37 miljoen euro aan structurerende audiovisuele uitgaven genereerden. Deze producties worden voor 50% gerealiseerd door Brusselse regisseurs en voor 90% door Brusselse producers. We willen met name de steun aan de jonge Belgische regisseurs van de volgende projecten benadrukken : Carpe Diem, Une vie démente, Loser Revolution, Spaceboy Petit Samedi, La théorie du Y (seizoen 2), Chasse à l’homme, La Belge Collection, Lilith en de Gebroeders Schimm… In2019 had 26% van de projecten een vrouwelijke regisseur en 42% een vrouwelijke producer.

De verdeling van de projecten ziet er als volgt uit : langspeelfilms (42%), tv-series (21%), documentaires (19%), animatiefilms (13%), kortfilms (3%) en een webserie (3%). We zien ook dat de Brussels Animation Valley zijn positie versterkt met 4 langspeelfilms (Bigfoot Superstar, Titina, Heart of a Tower en Le Tour du Monde en 80 jours) en 3 grote projecten voor een Nederlandstalig publiek : Hoodie, Lilith en de Gebroeders Schimm, Undercover.

Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, merkt op : “Als we naar de resultaten kijken, zien we dat de samenwerking tussen de verschillende diensten van screen.brussels het nut aantoont van één aanspreekpunt dat de sector ondersteunt, zowel binnen als buiten België. Het initiële doel om alle gewestelijke diensten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de audiovisuele industrie samen te brengen en de krachten te bundelen voor meer efficiëntie, is ten volle bereikt. Het jaarverslag van 2019 bewijst dat onze strategie aansluit bij de noden van de sector.

Ondersteuning en innovatie combineren

De screen.brussels cluster, die meer dan 160 Brusselse audiovisuele bedrijven verenigt, heeft zijn rol in de economische structurering van het regionale audiovisuele ecosysteem versterkt. Dankzij de middelen en diensten van hub.brussels heeft de cluster meer dan 100 individuele begeleidingen kunnen aanbieden.Daaronder bevonden zich 3 audiovisuele bedrijven met veel potentieel (Demute, NTTRB, Himeta). Zij werden opgenomen in het regionale MY BUSINESS PASS-programma*.

Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie, zegt : “De steun van de Brusselse overheid voor de culturele en creatieve industrie is om minstens twee redenen essentieel. Enerzijds, omdat het een belangrijke economische sector is voor Brussel; anderzijds, omdat cultuur bruggen bouwt binnen onze samenleving, en dus niet enkel het doel heeft om rendabel te zijn. Ik ben dan ookverheugd dat het Gewest, via screen.brussels, een echte drijvende kracht is ten dienste de verschillende audiovisuele beroepen, die op hun beurt de Brusselaars zullen entertainen en (op)voeden.

Dankzij het uitgebreide netwerk van Belgische en internationale partners en de ontwikkeling van ondersteunende tools en diensten, konden 25 internationale opdrachten georganiseerd worden: beurzen (o.a. MipCOM, MIPTV, New Images, Sunny Side of the Doc, Série Mania en Gamescom) en festivals (Berlijn, Cannes, Venetië,Toronto, SXSW, …).

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Europese en Internationale Betrekkingen, benadrukt: “De komende jaren wil ik enorm inzetten op de Brusselse audiovisuele sector. Onze hoofdstad is de grootste mediahub van België. Bijna de helft van alle mediahuizen in België hebben hun hoofdkwartier in Brussel. Een buitenkans om Brussel zowel nationaal als internationaal, letterlijk, in de kijker te zetten. Met bekroonde films en series zoals ‘De Jonge Ahmed’ en ‘Les Misérables’ bewijzen we dat de hoofdstad een ideale plek is om audiovisuele projecten te lanceren die ook buiten België succesvol zijn. screen.brussels is een belangrijke speler hierin om al die bedrijven in binnen-en buitenland te begeleiden. Via een coherent beleid gaan we samen ook anticiperen op nieuwe trends binnen de sector zoals e-sports. Of zelfs politieke beslissingen zoals Brexit. Dit doen we door bijvoorbeeld extra in te zetten op een campagne die media van UK naar Brussel haalt. Onze hoofdstad heeft die know-how en jaar na jaar zal het aantal media hoofdkwartieren hier stijgen. Dat is het doel.

In 2019 heeft de cluster screen.brussels zijn steun op 3 innovaties gericht: de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen (coöperatieve verenigingen, circulaire economie, sociaal ondernemerschap, …), de uitwerking van inhoud voor nieuwe teksten/formats (podcasts, branded content, videoclips, digitale kunst, immersive technology, e-books), de ontwikkeling en financiering van audiovisuele technologieën (proces, hardware, software, …). De gamesector kreeg ook bijzondere steun. Door samen te werken met de gamefederaties van de andere gewesten, heeft de cluster bijgedragen aan de uitbreiding van Tax Shelter naar games.

Draaidagen aantrekken en duurzaamheid bevorderen

Bent u het afgelopen jaar regelmatig filmcamera’s tegengekomen in Brussel? Dat is normaal, want in 2019 begeleidde screen.brussels 1311 draaidagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 51 grote projecten zoals films en series. De screen.brussels film commission, die de taak heeft de opnames te vergemakkelijken en de teams te begeleiden, stelt vast dat de projecten in 2019 beter verdeeld waren over de Brusselse gemeenten. De trend om alleen in Brussel-stad te filmen nam daardoor af.

De steun aan de filmindustrie helpt overigens om het ecologische bewustzijn bij deze activiteit te vergroten. Daarom profiteerden twee producties van globale begeleiding op dit vlak en kregen tientallen andere producties faciliteiten voor afvalbeheer en werden er herbruikbare drinkbussen uitgedeeld.

De investeringsstrategie aanscherpen

In 2019 heeft screen.brussels business, de financieringslijn die bij finance&invest.brussels is ondergebracht, 5 bedrijven gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 500.000 euro. Sinds de oprichting van de Brusselse audiovisuele cluster heeft de financiële afdeling 2.600.000 euro geïnvesteerd in Brusselse audiovisuele bedrijven. De creatieve industrie vormt een van de vijf prioritaire thema’s van de investeringsstrategie van het regionale financieringscentrum om de ontwikkeling van de Brusselse economie te ondersteunen. Want door te investeren in de toekomst van de media, de creatieve industrie en de vrije tijd, ondersteunt finance&invest.brussels een sector die al goed op weg is en waarvan de groei de voortzetting van zijn inspanningen rechtvaardigt.

Contact

Noël Magis
screen.brussels fund
+32.475.40.93.11
nmagis@screen.brussels

Pierrette Baillot
screen.brussels film commission
+32.2.548.04.55
pbaillot@screen.brussels

Baptiste Charles
Cinéma, Télévision, Séries, Animation
screen.brussels cluster
bcharles@screen.brussels

Marine Haverland
VR/AR, Gaming, Webseries, Interactif
screen.brussels cluster
mhaverland@screen.brussels

Mélusine Baronian
screen.brussels business
+32.2.548.22.11
m.baronian@finance.brussels

about screen.brussels
screen.brussels verzamelt de 4 verschillende ondersteuningsdiensten voor de Brusselse audiovisuele sector sinds 2016 onder één merknaam :

1. le financement de productions qui effectuent une partie de leurs dépenses en Région de Bruxelles-Capitale (screen.brussels fund) ;
2. l’accompagnement d’entreprises dans leur création, leur croissance et leur développement international (screen.brussels cluster, géré par hub.brussels) ;
3. la délivrance d’autorisations et le soutien logistique au tournage (screen.brussels film commission, géré par visit.brussels)
4. le financement structurel d’entreprises audiovisuelles en croissance (screen.brussels business géré par finance&invest.brussels).

1.de financiering van producties die een deel van hun uitgaven spenderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (screen.brussels fund);
2.de begeleiding van bedrijven bij de opstart, groei en uitbreiding op internationaal niveau (screen.brussels cluster, onder leiding van hub.brussels);
3.het verschaffen van toelatingen en logistieke ondersteuning tijdens het filmproces (screen.brussels film commission, onder leiding van visit.brussels);
4.de structurele financiering van groeiende audiovisuele ondernemingen (screen.brussels business, onder leiding van finance&invest.brussels).

Meer info op https://screen.brussels

*MY BUSINESS PASS is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap. MY BUSINESS PASS dekt alle grote uitdagingen van het ondernemerschap en biedt tools, advies, netwerken, testen en versnellingsprogramma’s aan Brusselse bedrijven met veel potentieel.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: