Back

In de pers - 10 December 2019

Tweede closing voor Scale II dat haar kapitalisatie op € 8 miljoen brengt

Persbericht
Brussel, 10 december 2019

Na een eerste closing in juli 2019 bereikt het fonds nu een omvang van € 8 miljoen en verwelkomt het finance&invest.brussels en vijf nieuwe privé-investeerders in het kapitaal. Het doel is om uiteindelijk tot € 15 miljoen te komen en dit bedrag de komende 4 jaar te investeren in een tiental scale-ups.

Na de FPIM en Sambrinvest, die zich reeds vanaf de eerste closing bij het fonds hadden aangesloten, doet nu ook een grote institutionele speler mee: finance&invest.brussels, samen met vijf nieuwe privé-investeerders. De doelstelling van het team is om de kapitalisatie van het fonds tegen eind januari 2020 op € 10 miljoen te brengen en tegen juli 2020 € 15 miljoen te bereiken.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, legt uit: Door te participeren in Scale II kan finance&invest.brussels, aansluitend op de continuïteit van het Scale I-fonds, een nieuwe speler op de markt ondersteunen en profiteren van kwalitatieve dossiers betreffende groeiende scale-ups. Zo kan het co-investeringen in overweging nemen. De missie van finance&invest.brussels is immers de financieringsketen te faciliteren en aan te vullen. Deze investering getuigt ook van een sterke dynamiek en de bereidheid om ecosystemen te ondersteunen die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het ondernemerschap, met name in het Brussels Gewest. Om er specifiek aan toe te voegen: “Er werd bij deze investering ook rekening gehouden met de kwaliteit van de jarenlange samenwerking met de teams van Be Angels.

Het doel van het Scale II-fonds is een antwoord te bieden op de groeiende problematiek van de equity gap in de financieringsketen van de scale-ups, door zich te positioneren in een fase die valt tussen de business angels, die doorgaans tussen de € 100K en € 0,5 miljoen investeren tijdens verschillende fondsenwervingen en professionele spelers van het venture-capital (+ € 3 miljoen). Dit nieuwe fonds, dat bedoeld is als een algemeen fonds, zal tussen de € 300.000 en € 500.000 per project injecteren en zal in een tijdspanne van vier jaar ongeveer tien projecten ondersteunen, met de mogelijkheid om tot € 1 miljoen te gaan. Scale II zal ondersteuning bieden aan jonge innovatieve scale-ups met veel ontwikkelingspotentieel, door hen met name een hands-on approach, een netwerk van competenties en ervaringen – door zich onder andere te verlaten op de leden van Be Angels – en een snelle analyse en besluitvorming aan te bieden.

Claire Munck, Managing Partner van het fonds, verklaart hieromtrent: “We zijn verheugd finance&invest.brussels in het fonds te kunnen verwelkomen en deze tweede closing succesvol te hebben afgerond. Sinds medio juli heeft het beheerteam 45 kandidatuurdossiers ontvangen. Dat onderstreept de relevantie van het fonds en het feit dat het volledig is afgestemd op de behoeften van de markt.

Ter herinnering: het Scale II-fonds positioneert zich als volgt:

  • Een investeringsstrategie die leidt tot een focus op de scale-ups die zich in de post-business angels investeringsfase bevinden en die aanzienlijke groeivooruitzichten hebben
  • Een sterke relatie met het netwerk van business angels Be Angels en gekwalificeerde mede-investeerders
  • Snelle analyse en besluitvorming

Over Scale Investment Fund

Scale is een post-business angels investeringsfonds, een pre-venture capital/corporate partnership dat actief is in België. Het fonds, dat bedoeld is als een algemeen fonds, streeft ernaar een antwoord te bieden op het groeiende probleem van de ‘equity gap’ in de financieringsketen van de scale-ups. Door zich te positioneren in een ‘post-business angels’- / ‘pre-Venture Capital’-fase is het de ambitie van Scale II om toe te treden tot het kapitaal van ondernemingen die hun team hebben geconsolideerd, hun strategische positionering op de markt hebben gevalideerd en ook de commerciële grip van hun product(en) hebben gevalideerd, en die tegelijk nog voordeel kunnen halen uit de laatste interessante valorisatie vóór de toetreding van een VC en/of een industrieel in het kapitaal.

Contactpersoon

Claire Munck
Managing Partner van de Scale-fondsen
m. +32 0486 38 01 45
claire@scale-fund.com
www.scale-fund.com
Linkedin @Scale Inestment Funds

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: