• Financiering tot max. 150.000 EUR

 • Looptijd tussenkomst 1 tot 5 jaar

 • Beslissingstermijn 3 weken

Algemene cijfers van finance.Brussels

De opdracht van BRUSOC is de creatie en de ontwikkeling van zeer kleine ondernemingen in verzwakte wijken te ondersteunen en de initiatieven van sociale economische integratie van het Gewest te steunen.

Gesteunde bedrijven : 

Brusoc ondersteunt :

 • Minimale eigen inbreng
 • Financiële begeleiding
 • Preferentiële rentevoet
 • Financiële begeleiding
 • In de 19 gemeenten
 • Alle sectoren
Interventietypes : 

Brusoc stelt verschillende financiële producten voor aan de:

 • OPEN UP - Zelfstandige (n) fysische persoon: 
  • Microkrediet, maximum 25 000 €
 • RISE UP -  Handelsbedrijven  (BVBA, CVBA…):
  • Starterfonds, maximum 100 000 €
 • CITIZ US - Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid / Inschakelingsondernemingen:
  • Achtergestelde lening, maximum 100 000 €
 • COOP US - voor de oprichting en de ontwikkeling van sociale ondernemingen in het Brussels Gewest. COOP US mikt in de eerste plaats op de coöperatieven.

  • Achtergestelde lening, maximum 150 000 €

De intrestvoet van deze producten bedraagt 4 % en de terugbetalingsduur varieert van 1 tot 5 jaar. 
Daarbij stelt Brusoc een thesauriekrediet voor van maximum 7 500 € aan een intrestvoet van 5% voor een maximale duur van 1 jaar.

Procedure : 
 1. De initiatiefnemer/initiatiefneemster van het project kan zijn/haar aanvraag indienen ofwel:
 2. Bij ontvangst van het dossier, kan de kandidaat /kandidate een Brusoc analist (e) ontmoeten om de aanvraag te evalueren. 
 3. Van zodra de nodige informatie werd bekomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan het investeringscomité die beslist over de toekenning van het krediet. 

Brusoc biedt een opvolging aan de begunstigde van de lening gedurende gans de financieringsperiode.

 

Alle partners