Ons doel

Brussel op de kaart zetten met een reeks thema's rond economische transitie, werkgelegenheid en ten voordele van de Brusselaars

Onze financieringsthema's voor start-ups, scale-ups en kmo’s

 • De pijler van onze strategie bestaat erin de partner te worden die financiering mogelijk maakt en aanvult, voor Brusselse ondernemingen uit alle sectoren (met uitzondering van niet-ethische sectoren). Elk levensvatbaar project dat streeft naar het scheppen van directe of indirecte werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdient de steun van finance&invest.brussels. Omdat we Brussel op de kaart willen zetten, hebben we echter beslist om vooral te focussen op vijf sectoren. Die keuze werd mee bepaald door de andere spelers in het Brusselse ecosysteem (zie video).

5 thema’s (voor start-ups, scale-ups en kmo’s)

01

Urban well-being of welzijn in de stad en gezondheid

02

Civic Tech, Gov Tech en Legal Tech of democratie 2.0:

03

Good Food & Urban farming of beter eten door beter te produceren

04

De creatieve, vrijetijds- en media-industrie

05

Fin Tech en Insur Tech

Dit thema heeft betrekking op alle diensten, winkels, toepassingen, technologische innovaties … die het welzijn in de stad verhogen en bijdragen aan de levenskwaliteit en gezondheid van elke Brusselaar, van jong tot oud. Het kan worden onderverdeeld in verschillende subthema’s:

SMART MOBILITY : Of het nu om personen- of om goederenvervoer gaat, we moeten kiezen voor het vervoersmiddel dat het meest geschikt is voor het type traject. Dit vraagt om een complementariteit van middelen en vernieuwende technologieën, van de digitale toepassing over de deelwagen tot de fiets en step … Elk duurzaam idee of concept dat bijdraagt aan de mobiliteit van morgen moet potentieel steun kunnen genieten van finance&invest.brussels.

LONGEVITY ECONOMY & SILVER ECONOMY IN THE CITY : De vergrijzing zal als een ware vloedgolf alle sectoren treffen: vrije tijd, transport, voeding, veiligheid, gezondheid, wonen, collectief wonen, verzekeringen, telefonische bijstand, internet, sport enz. Die markten bieden heel wat perspectieven en vormen niet alleen een investeringsopportuniteit, ze creëren ook waarde voor de inwoners van het Brussels Gewest.
Het doel van de ‘longevity economy’ is het aantal gezonde levensjaren (‘disability-free life expectancy’) te maximaliseren. Dit komt neer op de verhoging van de levensverwachting zonder dat er ingeboet wordt aan levenskwaliteit.

SMART BUILDING : Er groeien tal van initiatieven gericht op slim en duurzaam wonen: innoverende materialen, technologieën die een gepast gebruik van energiebronnen en een efficiënt energieverbruik bevorderen … De expertise van bedrijven uit het Brussels Gewest die gespecialiseerd zijn in ecologisch bouwen wensen we te steunen. Het gaat om een constructieve benadering die van ontwerp tot afbraak via de fase van inplanting in het stadsweefsel, nadenkt over de economische, maatschappelijke en ecologische impact. De sector van het duurzaam bouwen geeft ook de voorkeur aan materialen uit de korte keten met een minimale milieu-impact, wat dan weer garanties biedt voor lokale werkgelegenheid en knowhow.

De dienstverlening aan de burger en de interactie tussen bestuurders en burgers vormen de kern van de huidige noden. Als hoofdstad van Europa biedt Brussel onderdak aan een buitengewoon aantal Europese en internationale instellingen/agentschappen, lobby’s, advocatenkantoren en andere bedrijven die gelinkt zijn aan de diplomatie en de communicatie. Bovendien zijn ook alle federale administraties van België hier gevestigd. Dankzij die dubbele opportuniteit kunnen we ondernemingen aantrekken van wie de activiteiten gericht zijn op technologieën, producten en diensten ter bevordering van de democratie 2.0.

GOV TECH : Die nieuwe technologieën of Gov Tech (‘government techonologies’) kunnen ons helpen bij de transformatie van de overheidsdiensten. De betaling van boetes of belastingen, verkiezingen, verlenging van licenties, aanvragen van vergunningen … worden mogelijk gemaakt en gemoderniseerd door Gov Tech’s. Ze worden vandaag grotendeels ontwikkeld door start-ups maar ook door middelgrote en grote bedrijven.

LEGAL TECH : Legal Tech (‘legal technologies’) heeft betrekking op het gebruik van technologieën en software om juridische diensten te verstrekken. De eerste begunstigden van Legal Tech zijn de rechtzoekenden die zo directer en geautomatiseerd en ook veel goedkoper toegang krijgen tot de juridische diensten.

REG TECH : Ondernemingen moeten vandaag de dag hun weg vinden in een stortvloed van informatie en een sterk gereglementeerde context. Reg Tech heeft betrekking op technologieën die toelaten efficiënt in te spelen op de wettelijke conformiteitseisen. Die Reg Tech’s helpen bedrijven om over te stappen van ‘big data’ naar ‘smart data’, het slim doorzoeken van de gegevens die door de overheden worden gevraagd. Ze kunnen een reglementaire verplichting misschien zelfs ombuigen tot een voordeel.

ED TECH : Ed Tech (‘education technologies’) is de overkoepelende naam voor alle technologieën die het onderwijs en het leren bevorderen. Dat kan gaan om videolessen over alle vakken, talen leren op afstand … via een webplatform of app.

Onder dit thema vallen alle projecten gericht op een betere productie, beter eten, betere verpakkingen (minder afval) en de knowhow van de Brusselaars op het vlak van culinaire bereidingen. Door verder te investeren in deze sector willen we van Brussel een living lab maken, een pool van preventieve voeding: biowinkels, gezonde voeding, stadsboerderijen enz.

Door te investeren in de toekomst van de media, de creatieve en de vrijetijdsindustrie, ondersteunt finance&invest.brussels een sector die al gelanceerd is. De expansie van die sector rechtvaardigt een voortzetting van onze inspanningen. De aanwezigheid van de Europese instellingen is een troef. Tal van internationale media zijn vertegenwoordigd in onze hoofdstad. Bovendien is er een ambitieus project in het Brussels gewest: Mediapark, op de Reyers-site.

Deze sector groepeert alle projecten gericht op de verbetering en de automatisering van financiële diensten: Fin Tech en Insur Tech (‘insurance technologies’). Financing is een domein waarin we al over expertise beschikken. Brussel is de thuishaven van de Belgische zetel van heel wat banken en verzekeringsmaatschappijen (ING, KBC, BNP, Belfius, P&V, Axa …). Elk van hen investeert in innovatie om het gebruik van financiële producten te verbeteren. Het is onze plicht om hen daarin te ondersteunen.

3 dwarslijnen (voor start-ups, scale-ups en kmo’s)

 • Artificiële intelligentie, infrastructuur en technologie

  We volgen de exponentiële groei in het onderzoek naar en de ontwikkeling van technologieën en meer bepaald op het vlak van artificiële intelligentie. We waken er eveneens over dat de investeringen in de infrastructuren die nodig zijn voor de werkgelegenheid, de ontwikkeling en de ondersteuning van die technologieën tijdig gerealiseerd worden. De aanwezigheid van een technologische infrastructuur van de toekomst die meegaat met haar tijd vormt namelijk de kern van de aantrekkingskracht en van het groeipotentieel van een regio.

 • Education Tech (Ed Tech) en Human Ressources Tech (HR Tech)

  De impact op de digitalisering van de humanresourcesdiensten is enorm: aanwervingen, kwaliteit van het beroepsleven, persoonlijke en collectieve efficiëntie, talentmanagement, beheer van personeel en opleidingen … De verwachting is dat deze nieuwe technologieën de zogenaamde ‘reskilling’ zullen bevorderen. Daarbij fuseren de aanwervingsprocedures met die van de opleidingen. De oprichting van kleine ondernemingen, het gebruik van HR Tech, levenslang leren, e-learning en de andere Ed Tech’s zijn er niet alleen om in te spelen op de noden van het Gewest maar zijn ook bedoeld om bij te dragen tot de individuele ontplooiing en tot duurzame werkgelegenheid.

 • Economische transitie, duurzaamheid en circulaire economie

  In tijden waarin mensen op straat komen voor het klimaat willen we niet langer investeren in projecten die geen rekening houden met het aspect duurzaamheid. Dat aspect heeft betrekking op alle sectoren: mobiliteit, voeding, onderwijs … Hetzelfde geldt voor de circulaire economie, een model dat deel uitmaakt van een toenemend aantal projecten. Het is onze plicht om de transitie-economie te ondersteunen en om erover te waken dat de bereidheid tot transitie vervat zit in de meerderheid van de projecten waarin we investeren.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Onze financieringsthema's voor zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen

 • De pijler van onze strategie bestaat erin de partner te worden die financiering mogelijk maakt en aanvult, voor Brusselse ondernemingen uit alle sectoren (met uitzondering van niet-ethische sectoren). Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen ondervinden in het Brussels Gewest vaak moeilijkheden om financiering te krijgen van de banksector. Daarom werd er een specifieke aanpak ontwikkeld om de financieringsladder voor dergelijke ondernemingen aan te vullen. Zo willen we een positieve economie stimuleren door deel te nemen aan het creëren van duurzame werkgelegenheid die niet verplaatsbaar is en die vooral toegankelijk is voor Brusselse, laaggeschoolde werkzoekenden.

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere oplossingen voor op maat. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij contacteren u zo vlug mogelijk. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden worden aangewend.

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: