Een financieringsaanvraag indienen

Uw project

Uw project
Hoe beter we uw project begrijpen, hoe beter we u kunnen helpen

Bereid uw eerste afspraak voor

Nood aan een financieel steuntje in de rug om te starten of om uw bedrijf nieuwe troeven te bieden? Onze experts staan klaar om samen met u uw project te analyseren.

Samenstelling van uw dossier

Laten we het maximum halen uit onze eerste afspraak

Met nieuwe uitdagingen voor de boeg is uw tijd kostbaar. Om u in staat te stellen zoveel mogelijk uit onze eerste afspraak te halen, raden we u aan de volgende vragen te overlopen. Hoe beter wij u begrijpen, hoe beter we u kunnen adviseren.

Wie bent u? Waarin bestaat uw project?

Alvorens we investeren moeten we u begrijpen en in uw project geloven. Om uw eerste afspraak zo goed mogelijk voor te bereiden, zou uw presentatie een antwoord moeten bieden op, onder meer, de volgende vragen. Bent u een start-up, scale-up, een zeer kleine onderneming, een zelfstandige of een coöperatie? Bestaat uw onderneming 3 weken, 6 maanden of 10 jaar? Wat is uw voorgeschiedenis? Wie zijn uw aandeelhouders? Wie omringt u bij dit project? Waarin schuilt de kracht van uw team?

Welke waarde biedt u? Aan welke noden op de markt komt u tegemoet? Hoe onderscheidt uw aanbod zich van dat van uw concurrenten? Welk type klanten wilt u bereiken? Hoe groot is uw markt? Hoe genereert u inkomsten? Wat is uw operationeel actieplan? Wat zijn de volgende grote stappen van uw project? Van welke hypothesen gaat uw businessplan uit?

Wat is uw rol in dit project? Zijn uw doelstellingen realistisch?

Oprichting, ontwikkeling, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, overname-overdracht ... Verkoopt u al? Wat zijn uw groeiverwachtingen? Er is een financieringsoplossing voor elke fase in de ontwikkeling van een onderneming! Elke situatie vereist uiteraard een haalbaarheidsstudie en een aangepast financieringsplan. Daarom is het ook van groot belang dat u alle cijfers (historiek en verwachtingen) en hypotheses die nodig zijn voor die studie, meebrengt naar uw eerste afspraak zodat we een goed inzicht krijgen en u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Wat wilt u financieren? Zijn er nog andere investeerders?

Om onze steun zo efficiënt mogelijk te maken, is het van het grootste belang dat u ons duidelijk laat weten wat uw reële noden en uw verwachtingen zijn. Wat wilt u financieren? Hoe staat uw bankier ten opzichte van dit project?
Indien u een kapitaalsverhoging wenst door te voeren, hebt u dan nog andere investeerders op het oog? Wat is de toegevoegde waarde van die investeerders bovenop het bedrag van hun participatie? Welke waardering hoopt u te bereiken? Hoe hebt u die berekening gemaakt? Hebt u al een modelovereenkomst?

Wat verwacht u van ons?

Participatie in eigen vermogen, mezzanineschuld, converteerbare lening, cofinanciering, waarborg ... finance&invest.brussels kan verschillende soorten steun toekennen aan verschillende types ondernemingen op voorwaarde dat ze financieel gezond zijn. Om misverstanden te vermijden, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk duidelijk maakt wat u van ons verwacht en dat wij u onze voorwaarden meedelen. Welk type steun verwacht u? Voor zeer kleine ondernemingen is begeleiding op maat mogelijk. In het geval van start-ups, scale-ups en kmo’s kunnen we u in contact brengen met ons netwerk zodat u optimaal kunt profiteren van het ecosysteem van het Gewest. Kunnen we u, in het geval van een kapitaalparticipatie warm maken voor het idee om eventueel een vertegenwoordiger van finance&invest.brussels op te nemen in uw raad van bestuur? Verbindt u zich ertoe om in het Brussels Gewest te blijven? Hoe en binnen welke termijn voorziet u dat wij er weer uitstappen?

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere oplossingen voor op maat. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij contacteren u zo vlug mogelijk. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden worden aangewend.