Ontdek finance&invest.brussels

Over ons

image à propos
Wie zijn we?

Ons beroep

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van openbaar nut. Ze maakt financiering mogelijk voor Brusselse ondernemingen die meerwaarde genereren en vult hun financieringsladder aan. Hoe? Door concrete oplossingen voor te stellen die tegemoetkomen aan de financiële noden van ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, overname-overdracht. De investering door finance&invest.brussels is gericht op een duurzaam en constructief partnerschap met de onderneming door ze in alle fasen van haar groei te begeleiden. Ze streeft evenwel winst na door te waken over de rendabiliteit van haar investeringen. finance&invest.brussels neemt volop deel aan de sociaal-economische dynamiek van het Gewest door de oprichting en de groei van Brusselse kmo’s en zeer kleine ondernemingen en zodoende de jobcreatie te stimuleren . Ze blijft een hoofdrolspeler bij het positioneren van Brussel als hoofdstad van het ondernemerschap en draagt zo bij tot de aantrekkingskracht, het concurrentievermogen en het prestige van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Directieraad

 • Pierre Hermant (Voorzitter van de Directieraad)
 • Franc Bogovic (Vice-Voorzitter van Directieraad)
 • Barbara Roose
 • Françoise Godeaux
 • Hamed Ben Abdelhadi
 • Mathilde Levy

Stemopnemers :

 • Sigrid Callebert
 • Arnaud Henry
 • Marc-Antoine de Schoutheete

Raad van Toezicht

 • Denis Knoops (Voorzitter van de Raad van Toezicht)
 • Quentin van den Hove (Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht)
 • Ariane Wautelet
 • Asma Mettioui
 • Lionel Bajart
 • Marc-Antoine de Schoutheete
 • Michel Genet
 • Joris Laenen
 • Nele Verbruggen
 • Olivier Body
 • Philippe Mercelis
 • Sofian Elsayd
 • Gilles Doutrelepont

Stemopnemers :

 • Sigrid Callebert
 • Arnaud Henry

Auditcomité

 • Quentin van den Hove (Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht)
 • Joris Laenen
 • Michel Gene

Remuneratiecomité

 • Denis Knoops (Voorzitter van de Raad van Toezicht)
 • Philippe Mercelis
 • Ariane Wautelet
 • Lionel Bajart

Aandeelhouders

 • Brussel Hoofdstedelijk Gewest (69,63%)
 • P&V Verzekeringen c.v. (8,19%)
 • Ethias n.v. (5,31%)
 • BNP Paribas Fortis n.v. (5,25%)
 • Belfius Bank België n.v. (4,91%)
 • ING België n.v. (2,40% )
 • AG Insurance n.v. (2,07% )
 • Hydralis o.f.p. (1,04% )
 • Solvay n.v. (0,41%)
 • Partena v.z.w (0,41%)
 • KBC Private Equity n.v. (0,37%)

 

In het kader van een gedelegeerde opdracht, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar heeft toevertrouwd, verzekert finance&invest.brussels het operationeel beheer van het Brussels Waarborgfonds.
De opdracht van het Fonds bestaat eruit de toekenning van de beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken door een substantieel deel van de waarborgen, die ze eisen van de KMO’s en van de zelfstandigen, te geven aan de kredietinstellingen, mits de betaling van een éénmalige forfaitaire bijdrage. Deze waarborg vormt een essentieel hefboomeffect voor de KMO omdat ze, zonder de dekking van het fonds, a priori haar bankkrediet niet zou hebben bekomen.

De waarborgproducten van het Fonds dekken alle krediettypen (investeringskredieten, kaskrediet, borgstellingskrediet, ….). Momenteel kan een waarborgaanvraag zowel door de bank als direct door de KMO worden ingediend. In beide gevallen zal finance&invest.brussels een analyse van het dossier maken. Het detail van de waarborgproducten is vermeld op de website: www.waarborgen.be

In de loop van 2020 zullen finance&invest.brussels en het Brussels Waarborgfonds, in samenwerking met de banksector, semi-automatische producten ter beschikking stellen. Deze producten zullen zo op een meer efficiënte manier de financieringsketen van de Brussselse ondernemingen aanvullen.

Concreet, met het mechanisme dat zal worden opgezet, kan de bank, bovenop de toekenning van zijn lening, ook zelf beslissen over :
– de toekenning van een waarborg van het Brussels Waarborgfonds die deze lening dekt
– de toekenning van een bijkomende achtergestelde lening van finance&invest.brussels

Met dit nieuw mechanisme zal de onderneming tijd winnen bij het zoeken naar financieringen.

Coming soon

Jaarverslag

2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Jaarrekening

2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Wie steunen we ?

finance&invest.brussels richt zich tot Brusselse ondernemingen en kandidaat-ondernemers en meer in het bijzonder tot:
Start-ups, scale-ups en kmo’s

Het Brusselse ecosysteem herbergt een groeiend aantal start-ups en bovenop die kleintjes die kapitaal nodig hebben om te groeien (‘scale- ups’), een groeiend aantal kmo’s. Om in te spelen op de specifieke behoeften in elk van die sectoren, stellen we verschillende financiële oplossingen voor. Door ons aanbod en het bedrag van onze tegemoetkoming jaarlijks te herbekijken, tonen we ook aan flexibel te zijn. En dit, ter aanvulling van de ondersteuning door andere financiers (banken, fondsen, mede-investeerders ...).

Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen

Het sociaal-economische weefsel in Brussel telt ook zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen. Voorbeelden? De bloemenzaak op de hoek van de straat, de verwarmingstechnicus die u uit de nood helpt, de coöperatie die zich inzet voor de gemeenschap ... Het zijn tenslotte ook die ondernemingen die mee de strijd aanbinden met werkloosheid en uitsluiting, die economisch belang proberen te rijmen met maatschappelijk nut. Omdat zij een positieve economische ontwikkeling bevorderen door lokale, niet verplaatsbare en duurzame jobs te creëren die toegankelijk zijn voor Brusselse werkzoekenden, krijgen ze ook steun via ons filiaal Brusoc.

Ze begeleiden uw project

Ons team

 • Hele team
 • Start-ups/Scale-Ups/KMO's
 • Zeer kleine/Sociale en coöperatieve ondernemingen
P.Hermant

Pierre Hermant

CEO

Franc Bogovic

Deputy CEO

V.Ponsard

Valérie Ponsard

Executive assistant

F.Godeaux

Françoise Godeaux

CFO & Head of unit

G.Heirwegh

Grégory Heirwegh

Head of Accounting

G.Lamy

Guillaume Lamy

Head of Financial Control

A.Robalinho

Adelaide Granado Robalinho

Accountant

M.Gokalp

Micheline Gokalp

Accountant

D.Timmemans

Denis Timmermans

Secretaris-generaal – Bedrijfsjurist – Privaat recht

D.Yernault

Dimitri Yernault

Bedrijfsjurist – Publiek recht

J.Byl

Jean-Pol Byl

Graficus

E.Hansen

Ellen Hansen

Head of unit geautomatiseerde producten & waarborgen

A.Coninx

Anne Coninx

Senior Financial Analyst

T.Deman

Thomas Deman

Senior Financial Analyst

D.Caron

Danielle Caron

Business Development Manager

A.Costa

Aurea Costa

Assistant Investment team & BI

S.Vanden_Boogaert

Sandra Vanden Bogaert

Assistant Investment team

I.Mezzanote

Inès Mezzanotte

Beheerder leningen & waarborgen

N.Benzha

Nadia Benzha

Beheerder invorderingen

E.Paschal

Estelle Paschal

Onthaal/Secretaresse

E.Neven

Eliza Neven

Onthaal/Secretaresse

A.Covali

Adrian Covali

Medewerker onderhoud en logistiek

C.Peeters

Caroline Peeters

Analiste Brinfin

C.Romaniello

Caterina Romaniello

Assistente-analiste Brinfin

B.Roose

Barbara Roose

Chief Investment Officer & Head of unit

S.de_Jaer

Sophie de Jaer

Investment Manager

M.Levy

Mathilde Levy

Investment Manager & Head of unit

H.Van_Renterghem

Hugues Van Renterghem

Senior Financial Analyst

Christophe Reiter

Marketing Communication Manager & Head of unit

S.Evrard

Sandrine Evrard

Business Intelligence Manager & Head of unit

N.Jorio

Nawfal Jorio

Investment Manager

El.Noël

Elisabeth Noël

Investment Manager

G.Bonnouh

Ghariba Bonnouh

Investment Manager

H.Ben_Abdelhadi

Hamed Ben Abdelhadi

Senior Investment Manager & Head of unit

Hick Christine

Senior Financial Analyst

Antoine Kuypers

Antoine Kuypers

Senior Financial Analyst

Leonor

Leonor Leitao de Melo

Financiële analiste

Vincent Monnart

Vincent Monnart

Senior financieel analist

Johannes Pedro de Jong

Junior Financial Analyst

Alicia

Alicia Cauwenbergh

Bedrijfsjurist

B.Roose

Barbara Roose

Chief Investment Officer & Head of unit

S.de_Jaer

Sophie de Jaer

Investment Manager

M.Levy

Mathilde Levy

Investment Manager & Head of unit

H.Van_Renterghem

Hugues Van Renterghem

Senior Financial Analyst

S.Evrard

Sandrine Evrard

Business Intelligence Manager & Head of unit

Hick Christine

Senior Financial Analyst

Antoine Kuypers

Antoine Kuypers

Senior Financial Analyst

Johannes Pedro de Jong

Junior Financial Analyst

N.Jorio

Nawfal Jorio

Investment Manager

El.Noël

Elisabeth Noël

Investment Manager

G.Bonnouh

Ghariba Bonnouh

Investment Manager

H.Ben_Abdelhadi

Hamed Ben Abdelhadi

Senior Investment Manager & Head of unit

Leonor

Leonor Leitao de Melo

Financiële analiste

Vincent Monnart

Vincent Monnart

Senior financieel analist

U hebt een project of u wilt uw onderneming een boost geven?

FAQBOT

Een aanvraag indienen

Een financiële steun nodig om uw onderneming te creëren of te ontwikkelen ? Wij leggen u meerdere op maat oplossingen voor. Dien een financieringsaanvraag in door het invullen van dit formulier* en wij zullen u zo vlug mogelijk contacteren. Bedankt en tot binnenkort.

*Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commercial doeleinden worden aangewend.