Onze financieringsoplossingen

ENERGY&RENO, een lening om het energieverbruik van kleine ondernemingen te verminderen.

Het energieverbruik van uw onderneming optimaliseren met een lening van hoogstens 150.000€

Energy&Reno is een financiering bestemd voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die in energie-efficiëntie investeren. De financiering gaat gepaard met een begeleiding gedurende de hele looptijd van de lening. Een deel van deze lening kan worden toegewezen aan kasmiddelen.

Hoe werkt het?

 • ENERGY&RENO is een financiering voor kleine ondernemingen en zelfstandigen die in energiezuinige materiaal willen investeren.

  ENERGY&RENO eist geen waarborgen van de gefinancierde ondernemingen.

Kenmerken van de ENERGY&RENO-lening

 • Voor wie is de ENERGY&RENO-lening bestemd?

  Één van de antwoorden op de stijgende energiekosten is het verminderen en het optimaliseren van het energieverbruik.

  Isolatie, hoogrendementsbeglazing, ventilatie, installatie van zonnepanelen, warmtepomp, enzovoort zijn allemaal renovatiewerken met een positieve impact.  Investeren in efficiënte en duurzame materiaal met een laag energieverbruik helpt niet alleen om energie-uitgaven en de CO2-uitstoot te verminderen maar ook om de werkomstandigheden te verbeteren en de waarde van de onderneming te verhogen.

 • Welk bedrag kan door BRUSOC worden geïnvesteerd?

  Deze lening dekt bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro en heeft een maximale looptijd van 7 jaar

 • Wat zijn de voordelen van de ENERGY&RENO-lening in vergelijking met een banklening?

  ENERGY&RENO is een aanvulling op het bestaande bankaanbod.

Kosten van de ENERGY&RENO-lening

 • Wat is de rentevoet van ENERGY&RENO?

  De rentevoet van de lening bedraagt 2%.

 • Wat zijn de aflossingsmodaliteiten van ENERGY&RENO?

  De Brusoc-lening voorziet een mogelijke kapitaalvrijstelling die tot 24 maanden kan oplopen en de maximale aflossingstermijn bedraagt 7 jaar.

 • Kan ik van ENERGY&RENO genieten als ik geen eigen inbreng heb?

  Er wordt geen eigen inbreng vereist. Deze lening kan tot 100% van de investeringen dekken.

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor ENERGY&RENO?

  Om in aanmerking te komen voor een ENERGY&RENO-lening moet u:

  • over een bestaande onderneming beschikken,
  • een economisch levensvatbaar project voorleggen,
  • een terugbetalingscapaciteit aantonen op basis van de actuele resultaten en/of een uitgebreide en realistische prognose voor uw project.

Aanvraagprocedure

De behandelingsprocedure van een ENERGY&RENO-financieringsaanvraag is licht, flexibel en vlot. Het doel is om de aanvraag binnen maximaal 4 weken te verwerken. De behandeling van uw aanvraag zal van start gaan van zodra het ingediende aanvraagdossier als volledig wordt beschouwd.

Stappen van een aanvraag:

 • 1. Indiening van uw dossier rechtstreeks bij Brusoc
 • 2. Analyse van uw dossier en eventuele steun van Brusoc om het af te ronden
 • 3. Afspraken met een analist van Brusoc om te evalueren of uw dossier sterk genoeg is en eventuele tekortkomingen van het project op te sporen
 • 4. Het dossier wordt voorgelegd aan de raad van bestuur die beslist over de toekenning van de financiering
 • 5. Na de toekenning van de financiering wordt aan de ondernemer(s) een gratis begeleiding aangeboden (juridische, financiële en administratieve steun …)

Vereiste documenten :

 • Het ENERGY&RENO formulier hier te downloaden
 • De CV van de ondernemer + kopie van de identiteitskaart
 • De offertes voor de geplande investeringen en werken
 • Een kopie van de boekhoudkundige situatie en van de btw-aangiftes van het lopende jaar
 • Als de aanvraag de overname van een activiteit betreft: een kopie van het ontwerp van de overname van een handelsfonds, balansen en resultatenrekeningen van de voorbije 2 jaar

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: