Teneinde de Brusselse culturele en creatieve economie aan te moedigen en de prioritaire acties van haar « Strategie 2025 » op punt te stellen, heeft de Brusselse Regering zich geëngageerd om de audiovisuele sector te bevorderen.  Ze heeft een overkoepelend merk ontwikkeld, screen.brussels, dat uit vier onderdelen bestaat : screen.brussels fund, screen.brussels commission, screen.brussels cluster en screen.brussels business.

Ondergebracht in de dochtermaatschappij Brustart, is screen.brussels business een nieuwe financieringslijn uitsluitend gericht tot de Brusselse audiovisuele ondernemingen.

screen.brussels business biedt financieringsoplossingen aan, die alle soorten inhoud voor alle soorten audiovisueel device (televisie, cinema, computer, tablet, smartphone) creëren, maken, post-produceren, verdelen, verspreiden, archiveren. 

finance.brussels/GIMB groep ondersteunt al de audiovisuele sector.  Ze is ook sinds 2014 aandeelhouder van het fonds Star’t Invest. De doelstelling van dit nieuw project is de middelen, die ter beschikking worden gesteld, te verhogen en een betere zichtbaarheid van de openbare actie ten gunste van deze sector te kunnen geven.

Gesteunde bedrijven : 
 • Beeld en klank post-productieondernemingen
 • Productiemaatschappijen onder televisie-formaat
 • Productiemaatschappijen van speelfilms voor commerciële doeleinden
 • Producers van speciale formaten (show, museumkunde, attractiepark, virtuele realiteit, gaming…)
Toekenningsvoorwaarden : 
 • Gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • In startfase
 • In ontwikkelingsfase
 • Opgericht onder de juridische vorm van een N.V. of een B.V.B.A.
Interventietypes : 
 • Lening of minderheidsdeelneming in het kapitaal 
 • De praktische leningsmodaliteiten worden op maat vastgelegd, van geval tot geval, in functie van het risico gebonden aan het project en dit, in geval van een lening van de geraamde terugbetalingsmogelijkheden van de onderneming en dit na analyse van een businessplan dat de projectdrager heeft opgesteld. 
Procedure : 

De promotor van het project legt een businessplan voor aan screen.brussels. Dit wordt tijdens werkvergaderingen met een analist bestudeerd in al haar dimensies (historiek, prognose, markt…).  Het wordt nadien voorgesteld aan het investeringscomité.

Sectoren

 • Audio-visueel en uitgeverij