Back

Communiqué - 13 March 2024

44 miljoen aan bankkredieten voor Brusselse ondernemingen in 2023 dankzij finance&invest.brussels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brussel, 13 maart 2024. 2023 is een belangrijk keerpunt voor de groep finance&invest.brussels. Dankzij de toekenning van bankgaranties voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro konden 122 Brusselse ondernemingen via hun bank voor in totaal 44 miljoen euro aan beroepskredieten verkrijgen. Deze uitzonderlijke prestatie werd mogelijk gemaakt door de vereenvoudiging van het goedkeuringsproces van de garanties, waardoor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Gewest werd gestimuleerd. Deze inspanningen steunden bijna 840 banen in verschillende sectoren en toonden het belang aan van een doeltreffend partnerschap met de banken voor de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest.e.

Dit historische record is des te belangrijker omdat het een einde maakt aan een geleidelijke daling die al enkele jaren in Brussel wordt waargenomen. Dit is het hoogste garantievolume sinds de oprichting van het Brussels Waarborgfonds in 1999, dat sinds 2016 wordt beheerd door finance&invest.brussels. Om een orde van grootte te geven: de afgelopen vijf jaar werd er over het algemeen slechts voor €10 miljoen aan garanties toegekend, waarmee ongeveer €18 miljoen aan beroepskredieten werd gedekt.

De reden voor deze daling? Een lang en ingewikkeld beslissingsproces. In samenwerking met Febelfin werd het proces voor het toekennen van waarborgen vereenvoudigd, geïnspireerd op de bestaande modellen in Vlaanderen en Wallonië. Sinds 1 juli 2022 kunnen banken waarborgen toekennen tot 500.000 euro. Dit vereenvoudigde en geautomatiseerde proces via een online platform heeft banken tijd en efficiëntie bespaard en de toekenning van beroepskredieten gestimuleerd. Voor bedragen boven €500.000 en tot €1,5 miljoen kan nog steeds een waarborg op aanvraag worden ingediend bij finance&invest.brussels via de bank van de onderneming.

In 2023 bewees het nieuwe systeem van finance&invest.brussels zijn doeltreffendheid en nut voor de Brusselse ondernemingen en werd de neerwaartse trend omgebogen. “Deze historische verandering in het landschap van de bankgaranties in Brussel toont de waarde aan van het vereenvoudigde systeem dat we hebben ingevoerd. Zonder onze garanties zouden veel ondernemingen hoogstwaarschijnlijk moeite hebben gehad om krediet te krijgen. Na een veelbelovende start in 2022 bevestigden we deze positieve trend in 2023, wat de positieve impact van onze hervorming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest illustreert”, zegt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

In 2023 werden in Brussel bijna 840 banen ondersteund dankzij deze garanties. De belangrijkste sectoren die hiervan profiteerden waren B2C-handel en -diensten (30%), hotels en restauranten (27%) en andere B2B-diensten (20%). Er was ook een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat werd ondersteund bij hun overdracht.

“Dit verslag bewijst dat de hervorming van de bankgarantie noodzakelijk was. Dankzij deze hervorming kan het Gewest, via finance&invest.brussels, een groter aantal zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel ondersteunen, in het bijzonder zij die weinig zekerheden kunnen bieden aan banken. Dit bewijst ook dat zowel onze inspanningen om onze economische instrumenten te professionaliseren als onze wil om het leven van de Brusselse ondernemingen te vereenvoudigen, vruchten afwerpen “, benadrukt de staatssecretaris voor Economische Transitie.

De uitbreiding van het netwerk van partnerbanken van finance&invest.brussels heeft ook bijgedragen tot het succes van dit initiatief. Sinds 2023 maken BEOBANK en BANK VAN BREDA deel uit van het netwerk en sluiten ze zich aan bij BELFIUS, ING, BNP PARIBAS FORTIS en KBC.

“Gezien deze bemoedigende resultaten is onze doelstelling voor 2024 om dit activiteitenniveau te behouden en verder te verhogen, in samenwerking met de banken, ten voordele van de Brusselse ondernemingen. We blijven vastberaden om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen en zo bij te dragen tot een dynamisch en veerkrachtig economisch ecosysteem”, zegt Ellen Hansen, Head of Automated products & guarantees.

Het garantiemechanisme dat het Brussels Gewest voorstelt via finance&invest.brussels heeft, net als andere gewesten, een aanzienlijke economische impact dankzij het multiplicatoreffect op de overheidsmiddelen.

Pierre Hermant voegt hieraan toe: “Dankzij het multiplicatoreffect stimuleert het mechanisme van overheidswaarborg de kredietverlening door banken aan lokale ondernemingen. Het optimaliseert het gebruik van overheidsmiddelen door alleen in te grijpen als een onderneming in gebreke blijft en biedt zo een bredere en efficiëntere steun ten gunste van de Brusselse ondernemingen”.

Het is essentieel om de rol van een overheidsgarantie en het multiplicatoreffect ervan te begrijpen: de garantie wordt pas toegekend als een onderneming failliet gaat. Van de 20 miljoen euro aan garanties die in 2023 worden toegekend, zou het Gewest uiteindelijk alleen moeten tussenkomen in geval van toekomstige faillissementen in de komende jaren, d.w.z. ongeveer 15-20% van de 20 miljoen euro aan toegekende garanties (d.w.z. 3-4 miljoen euro). Anderzijds, als de regio deze 3 tot 4 miljoen euro rechtstreeks in verschillende ondernemingen had moeten investeren, zou ze veel minder ondernemingen hebben kunnen ondersteunen dan met de garantie. Dit is het multiplicatoreffect van de garantie. Dit mechanisme moedigt banken aan om meer kredieten te verstrekken aan lokale ondernemingen door een deel van de verstrekte kredieten te garanderen

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: