ONZE FINANCIERINGSOPLOSSINGEN

COOP US,
een andere kijk op ondernemerschap

Financieringsoplossingen tot 250.000€
voor Brusselse coöperaties

In Brussel, net als overal elders, hebben zich talrijke coöperaties de taak opgelegd om een ondernemingsproject te ontwikkelen dat erop gericht is duurzame oplossingen aan te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zij het op het gebied van voeding, huisvesting, energie, vervoer, bevoorrading, afvalbeheer, circulaire economie, logistiek, …

COOP US biedt verschillende financieringsoplossingen voor coöperaties aan die ertoe bijdragen om een koolstofarme bestendige, circulaire, sociale, democratische en digitale economie tot stand te brengen.

Zie de lijst met documenten die u onderaan deze pagina moet indienen.

Een oplossing op maat

 •  Na vele jaren samenwerking met ondernemers weten we dat elk project anders is en behoefte heeft aan een financiële oplossing die afgestemd is op de behoeften en de ontwikkelingsfase van de onderneming.   

  Daarom hebben we voor coöperaties een brede waaier aan oplossingen ontwikkeld, gaande van een gewone lening tot een kapitaalparticipatie, of zelfs een combinatie van beiden (hybride formule). 

  Ons team van adviseurs staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden, u te helpen bij de voorbereiding van uw financieringsaanvraag en u te ondersteunen op financieel vlak tijdens de tijdens de hele duurtijd van ons partnerschap. 

 • Wat zijn de voorwaarden van de COOP US lening? 

  Wanneer we u een lening toekennen, bedraagt de rentevoet 2%, wat maandelijkse aflossingen impliceert over een duur van maximaal 10 jaar, met een mogelijke vrijstelling van 1 tot maximum 3 jaar. 

  De grootte van de lening wordt bepaald op basis van debehoeften van de coöperatie en haar terugbetalingscapaciteit.  

 • Hoe werkt de COOP US participatie?   

  De participatie impliceert dat de coöperatie haar kapitaal openstelt voor Brusoc, dochteronderneming van finance&invest.brussels, als publieke investeerder.   

  In dit geval, maakt een aandelenparticipatie het voor coöperaties mogelijk om de inbreng van coöperanten te verdubbelen, ook in het geval een beroep wordt gedaan op het spaargeld van de burgers.   

  Onze adviseurs zullen u alle ‘ins en outs’ van participatie uitleggen tijdens gesprekken en staan u te woord om al uw vragen te beantwoorden. 

 • Wat is de Coop Us hybride formule?  

  De COOP US hybride formule is een variant tussen een lening en een kapitaalparticipatie, ontworpen om een flexibelere oplossing te bieden – met name inzake juridische procedures 

Bedragen en financiële behoeften

 • Welke financieringsbedragen kunnen worden toegekend aan coöperaties en voor welke looptijd? 

  Het financieringsbedrag dat door Brusoc kan worden vrijgegeven kan oplopen tot 250.000€, afhankelijk van de behoeften van uw coöperatie en van de levensvatbaarheid van het (de) voorgestelde project(-en). 

  De financieringsduur kan oplopen tot 10 jaar en heeft tot doel de coöperatie voldoende tijd te geven om zich te kunnen ontwikkelen en waarde te creëren voordat ze begint met de terugbetaling.   

 • Welke financiële behoeften kunnen door COOP US gedekt worden? 

  Voor coöperaties, zoals voor andere ondernemingen, hebben onze financieringen tot doel u te helpen bij het opstarten of bij de ontwikkeling van uw onderneming. Dankzij onze oplossingen kunt u volgende posten financieren:  

  • Nieuwe investeringen: vastgoed, aankoop van apparatuur/machines, werktuigen, inrichtingen, verbouwingen, enz. 
  • De behoeften aan werkkapitaal (kasmiddelen): voorraad, grondstoffen, lonen, algemene kosten, enz.  

Financieringscriteria

 • Tot welke coöperaties richten de COOP US financieringsoplossingen zich?  

  De COOP US financieringsoplossingen richten zich tot alle Brusselse coöperaties die verschillende criteria hanteren van het Europees netwerk EMES, gebaseerd op de economische en ondernemende dimensie, de sociale dimensie en de bestuurlijke dimensie.  

  Voorbeelden van criteria zijn: 

  • een sociaal doel gekoppeld aan een economische activiteit op het gebied van de productie en de verkoop van producten/ diensten 
  • een aangetoonde economische levensvatbaarheid 
  • een dienst aan de samenleving of aan een specifieke groep personen 
  • een integratie van een duurzame wijze van produceren en consumeren 
  • het gebruik van het principe « 1 coöperant, 1 stem » 

   Onze adviseurs zullen u alle criteria voorstellen tijdens het opstellen van uw dossier.  

  dossier.  

  Indien de coöperatie erkend is voor de NRC en/ of als sociale en democratische onderneming, zal de analyse van de criteria een stuk eenvoudiger worden.  

Aanvraagprocedure

Stappen van een aanvraag:

 • 1. Voorbereidend gesprek met een analist van Brusoc om uw coöperatief project voor te stellen en de verschillende financieringsoplossingen te bekijken.
 • 2. Indiening van uw dossier bij Brusoc/finance&invest.brussels
 • 3. Analyse van uw dossier en eventuele steun van Brusoc om het af te ronden
 • 4. Uw dossier wordt voorgelegd aan het selectiecomité ter validering van de EMES criteria
 • 5. Uw dossier wordt voorgelegd aan de raad van bestuur die de eindbeslissing neemt over de toekenning van de financiering
 • Na de toekenning van de financiering wordt aan de ondernemer(s) een gratis begeleiding aangeboden.

Vereiste documenten:

 • Het COOP US formulier hier te downloaden
 • Kopie van de identiteitskaarten van de projectdrager, de vennoten-oprichters, bestuurders/zaakvoerders en de wettelijke vertegenwoordigers
 • De CV van de projectdragers
 • De laatste versie van de gecoördineerde statuten (of ontwerp van statuten)
 • Een kopie van de vergunningen voor de toegang tot het beroep
 • Het financieel plan van de coöperatieve vennootschap.
 • De thesaurieplanning voor jaar 1
 • Het bewijsstuk voor de vrijgave van het kapitaal
 • Het bewijs van inschrijving in de KBO (of een uittreksel uit het handelsregister)
 • Alle documenten waaruit de bevoegdheid van de geïdentificeerde vertegenwoordigers blijkt
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een overname van een bestaande activiteit:
  balansen en winst- en verliesrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • Indien de activiteit reeds is aangevangen:
  een kopie van de boekhoudkundige situatie tot op heden (gedetailleerde voorlopige balans en btw-aangifte), en de jaarrekeningen van de 3 voorgaande jaren (bijlagen inbegrepen)

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: