Onze financieringsoplossingen

De converteerbare lening of "convertible note"

Een fondswerving voorbereiden met een lening die potentieel converteerbaar is in aandelen

De converteerbare lening is een lening die in aandelen kan worden omgezet tijdens een bepaalde periode en mits naleving van een reeks voorwaarden.

Hoe werkt het?

 • De converteerbare lening is een financieel instrument dat zich vooral richt op startups en scale-ups die op korte termijn slechts een beperkte terugbetalingscapaciteit hebben en wiens businessplan voorziet in een latere fondswerving, gewoonlijk binnen de 12 tot 24 maanden.

  De onderneming heeft daarmee de mogelijkheid zich te financieren met een speciale vorm van schuld waardoor de discussie over de waardering van de aandelen van de onderneming uitgesteld wordt.

  Een converteerbare lening afsluiten gaat gewoonlijk sneller dan een kapitaalrondegezien in geval  de verschillende investeerders niet moeten onderhandelen over tal van legale documenten zoals de aandeelhoudersovereenkomst.
  Doorgaans gaat het om een lening waarvan de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om gedurende een vooraf vastgelegde periode en mits naleving van een reeks voorwaarden, het schuldsaldo om te zetten in aandelen. Meestal is één van de omzettingsmogelijkheden ook de toepassing van een kortingspercentage op de waardering van het bedrijf op het moment van de omzetting.

Eigenschappen van de converteerbare lening

 • Tot welke ondernemingen richt zich de converteerbare lening?

  De converteerbare lening richt zich tot jonge ondernemingen die over beperkte  terugbetalingscapaciteiten beschikken.

 • Welk bedrag kan worden geïnvesteerd door finance&invest.brussels?

  finance&invest kan een bedrag investeren variërend van 100.000€ tot 1.500.000€

 • Wat zijn de voordelen van een converteerbare lening vergeleken met een banklening?

  Het grootste voordeel ligt in de mogelijkheid voor de investeerder om de terugbetaling van zijn schuld niet te eisen, dankzij het omzettingsmechanisme dat het in zekere zin mogelijk maakt dat de investeerder in aandelen van de onderneming terugbetaald wordt.

 • In welk geval wordt het schuldsaldo door finance&invest.brussels omgezet in aandelen?

  Het schuldsaldo wordt niet automatisch omgezet. Deze beslissing blijft in handen van de investeerder. Deze gebeurt gewoonlijk wanneer de onderneming aan een fondswerving doet binnen 24 maanden na de terbeschikkingstelling van de geleende middelen en als en slechts als finance&invest van mening is dat het project positieve groei indicatoren vertoont.

Kosten van de converteerbare lening?

 • Wat is de rentevoet van een converteerbare lening? 

  We bieden flexibele rentevoeten variërend van 6 tot 8 % en wiens niveau onze raming van de risicoblootstelling van ieder project weerspiegelt.

 • Wat is de waarde van het disconto?

  Tussen 20 et 30% afhankelijk van de maturiteit en het risico van het project.

 • Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten van een converteerbare lening?

  Een converteerbare lening neemt in eerste instantie de vorm aan van een lening zonder garantie met een vrij lange periode van kapitaaltekort (tussen12 en 24 maanden). Tijdens de periode van kapitaaltekort betaalt de onderneming alleen de maandelijkse interesten terug.

  Aan het einde van deze periode, ook omschakelingsperiode genoemd, als finance&invest.brussels NV niet de gelegenheid gekregen heeft haar lening om te zetten of haar niet wou omzetten, dan blijft de lening tot haar einde lopen, met dit keer de terugbetaling van de interesten en van het kapitaal.

Processtappen

Het beslissingsproces voor een converteerbare lening duurt van 3 tot 6 maanden.

De stappen van het proces:

 • 1. Eerst contact met een analist van FIB om te beoordelen of het project past binnen de strategie van FIB.
 • 2. Analyse van uw dossier op basis vanzowel niet-financiele criteria (team, toegevoegde waarde voor Brussel, duurzaamheid, etc) en financiele criteria (markt, product, technologie, financielehistoriek & financieel plan.
 • 3. Het dossier wordt voorgelegd aan het investeringscomité. Als het project een positief advies krijgt dan voorbereidt het investeringscomité een investeringsvoorstel dat het directieraad zal worden voorgelegd om de eindbeslissing te nemen.
 • 4. Het investeringsvoorstel wordt voorgelegd aan het directiecomité.
 • 5. In geval van een positieve beslissing zullen onze teams dan de laatste fase aanvatten, namelijk de onderhandelingen en het opstellen van de overeenkomsten.

Les documents à préparer :

 • Een businessplan van het project (strategie, focus, etc)
 • Een financieel plan in Excel over 3 jaar
 • De historiek van de rekeningen van de onderneming ( 2 tot 3 jaar minstens)
 • De CV’s van de ondernemers
 • De meest recente gecoördineerde statuten van de vennootschap
 • Een overzicht van de aandeelhouders van de vennootschap

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: