Onze financieringsoplossingen

De Waarborgen

Krijg hefboomwerking bij banken: tot € 1,5miljoen waarborg voor uw bankkrediet !

Dankzij de waarborg verkrijgen Brusselse ondernemingen een hefboomeffect bij de banken. De waarborg is immers een aanzienlijke aanvulling op de zekerheden die de banken eisen voor hun beroepskrediet(en). Vaak zou de bank zonder de waarborg het krediet niet toestaan.

De waarborg wordt ter beschikking gesteld door het Brussels Waarborgfonds, dat beheerd wordt door finance&invest.brussels.

Wat is een waarborg?

 • Een waarborg is een soort ‘verzekering’ die een deel van het door de bank toegekende beroepskrediet dekt.

  Als de onderneming er niet in slaagt om haar krediet terug te betalen dan zal de bank de waarborg (onder bepaalde voorwaarden) gebruiken om een deel van het geleende bedrag terug te betalen.

  De waarborg wordt onderschreven door de onderneming en biedt voordelen voor beide partijen:

  • Voor de schuldeiser (de bank) vormt de waarborg een spreiding van de risico’s op niet-terugbetaling, bijvoorbeeld bij faillissement van de onderneming.
  • De schuldenaar (de onderneming) als er een gunstige analyse van de bank  is (aanwezigheid van een terugbetalingscapaciteit en levensvatbaarheid van de onderneming enz.) krijgt dankzij de waarborg gemakkelijker een beroepskrediet (hefboomeffect).

  Het is uitsluitend de bank die kan beslissen om de aanvraag in te dienen bij finance&invest.brussels.

  Aarzel niet om als ondernemer erover te bespreken met uw bank die partner is van de groep finance&invest.brussels: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Beobank en Bank Van Breda.

  Logo BelfiusLogo BNPLogo ING

  Logo KBCLogo BeobankLogo Van Breda

  NB: Hieraan kan een aanvullende achtergestelde lening worden toegevoegd.  Deze lening, die wordt verstrekt door finance&invest.brussels, maakt het mogelijk om de risico’s te delen en stelt de bank gerust omdat, in geval van een probleem (bv. faillissement), het krediet van de bank eerst zal worden terugbetaald.

Voor wie is de waarborg bestemd?

 • De bank kan de waarborg voorstellen voor elke professionele kredietaanvraag afkomstig van een onderneming met de volgende kenmerken:

  • Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en vzw’s met een economische activiteit;
  • Minder dan 250 voltijdse equivalenten;
  • Jaaromzet lager dan 50 miljoen euro of balanstotaal lager dan 43 miljoen euro;
  • Gelegen in Brussel (vestiging in Brussel waarvoor de financiering wordt aangevraagd);
  • Niet in financiële moeilijkheden (criterium alleen van toepassing op vennootschappen ouder dan drie jaar). NB: een vennootschap wordt vermoed in financiële moeilijkheden te verkeren: 1. Wanneer het eigen vermogen tot minder dan de helft is verminderd en meer dan een kwart van dat eigen vermogen in de laatste 12 maanden verloren is gegaan. 2. Wanneer aan de voorwaarden voor de onderwerping aan een collectieve insolventieprocedure is voldaan, met name wanneer de onderneming een beroep doet op een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR)
  • In een in aanmerking komende sector. NB: de sectoren die niet in aanmerking komen zijn voornamelijk: olie, koolwaterstoffen, tabak, wapens, militaire/gevechtsvoertuigen, fondsenbeheer, beleggingsfondsen, monetaire bemiddeling, (her)verzekering, effecten- en goederenmakelaardij, vastgoedpromotie, bibliotheek, archieven, museum, kansspelen …

Kenmerken van de waarborgen

 • Welke kredieten kunnen gedekt worden door een waarborg?

  De waarborgen kunnen een of meer bankkredieten dekken, ongeacht of ze aflosbaar zijn (periodieke terugbetaling van het kapitaal volgens een vooraf bepaald schema) of niet (kaskrediet, borgstellingskrediet).

  De doelstellingen van de gedekte kredieten kunnen onder meer gericht zijn op:

  • De samenstelling van werkkapitaal
  • De overname van een onderneming
  • Inrichtingswerkzaamheden
  • De aankoop van onroerend of roerend goed
  • Een huurwaarborg

   

 • Welk bedrag dekt de waarborg?

  De toegekende waarborg dekt slechts een deel van het geleende bedrag in het kader van een bankkrediet, namelijk:

  • maximaal 65% van een aflosbaar krediet
  • maximaal 50% van een niet-aflosbaar krediet

  In elk geval zal de waarborg maximaal een bedrag van € 1,5 miljoen dekken.

  Bijvoorbeeld:

  Voor de overname van een handelszaak heeft een onderneming een investeringskrediet nodig van € 100.000. Ze heeft ook een kaskrediet van € 30.000 nodig.

  • Voor het investeringskrediet (aflosbaar krediet) kan de waarborg tot maximaal € 65.000 (65%) dekken.
  • Voor het kaskrediet (niet-aflosbaar krediet) kan de waarborg maximaal € 15.000 (50%) dekken.
 • Wat is de geldigheidsduur van de waarborg?

  De geldigheidsduur van de waarborg is afhankelijk van het type krediet dat wordt aangegaan:

  • Voor aflosbare kredieten heeft de waarborg een looptijd van maximaal 10 jaar.
  • Voor niet-aflosbare kredieten heeft de waarborg een looptijd van maximaal 5 jaar.

  Hoe dan ook kan de looptijd van het krediet langer zijn dan de looptijd van de waarborg.

 • Hoeveel kost de waarborg?

  De kostprijs van de waarborg is een eenmalige premie die wordt betaald na de ondertekening van het akkoord over het bankkrediet. De premie wordt berekend op basis van het type krediet:

  • Voor aflosbare kredieten bedraagt de premie 0,75% van het bedrag van de waarborg vermenigvuldigd met het aantal jaren van de waarborg
  • Voor niet-aflosbare kredieten bedraagt de premie 0,90% van het bedrag van de waarborg vermenigvuldigd met het aantal jaren van de waarborg
  • Bijvoorbeeld: voor een aflosbaar krediet van € 50.000 gewaarborgd voor 65% van het bedrag, hetzij € 32.500 over een periode van 5 jaar, bedraagt de te betalen premie om deze waarborg te krijgen 0,75% * € 32.500 * 5 (jaar) = € 1.218,75

Brussels Waarborgfonds en staatssteun?

 • Het Brussels Waarborgfonds is een openbare instelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als opdracht het vereenvoudigen van de toekenning van beroepskredieten door aan de kredietinstellingen, tegen betaling van een eenmalige forfaitaire bijdrage, een substantieel deel toe te kennen van de waarborgen die zij van Brusselse ondernemingen verlangen. Het Waarborgfonds wordt operationeel beheerd door finance&invest.brussels.

  De waarborg is staatssteun in de zin van de verordening betreffende de-minimissteun (Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun).

Een aanvraag indienen

De waarborg kan worden aangevraagd via een partnerbank van de groep finance&invest.brussels.

Logo BelfiusLogo BNPLogo INGLogo KBCLogo BeobankLogo Van Breda

Waarborg tot € 500.000

 • De bank beslist zelf over de toekenning van de waarborg tot € 500.000. Nadat de bank heeft onderzocht of het dossier van de onderneming in aanmerking komt, dient ze de aanvraag voor een automatische waarborg in bij finance&invest.brussels via een onlineplatform. Er is geen voorafgaand akkoord vereist. Het platform genereert onmiddellijk en automatisch de waarborgovereenkomst van finance&invest.brussels voor de bank.

Waarborg boven € 500.000

 • Boven de € 500.000 waarborg en tot een maximum van € 1,5 miljoen, op basis van de indiening van een door de bank gestaafd dossier, beslist het Brussels Waarborgfonds over de toekenning van de waarborg.

Transparantie

Juridische en financiële documentatie van het Brussels Waarborgfonds

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: