Onze financieringsoplossingen

Waarborg en achtergestelde lening ter aanvulling van de banklening

Hefboomeffect bij banken verkrijgen

De waarborg en de achtergestelde lening kunnen worden gecombineerd tot één financieel product van finance&invest.brussels om zo een maximaal hefboomeffect bij banken te garanderen ten voordele van Brusselse ondernemingen. De waarborg vult namelijk een substantieel deel aan van de vereiste zekerheden door banken om beroepskrediet(en) aan Brusselse ondernemingen toe te kennen. Hieraan kan een aanvullende achtergestelde lening worden toegevoegd: deze lening vormt de meest risicovolle schuld omdat de terugbetaling ervan achtergesteld is ten opzichte van de zogenaamde "senior" schuld die door banken wordt aangeboden.

Hoe werkt het?

 • De waarborg en de achtergestelde lening vervolledigen de keten van bankfinanciering voor de Brusselse onderneming (KMO of ZKO). Het is uitsluitend de bank die kan beslissen om de aanvraag in te dienen bij finance&invest.brussels. Als ondernemer, aarzel niet om contact op te nemen met uw partnerbankier van de groep finance&invest.brussels: Belfius, BNP, ING, KBC en Triodos.

  Logo BelfiusLogo BNPLogo INGLogo KBCLogo Triodos

Kenmerken van de waarborgen

 • Wat is de missie van het Brussels Waarborgfonds?

  Het Brussels Waarborgfonds heeft als opdracht het verstrekken van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen door aan de kredietinstellingen, mits betaling van een eenmalige forfaitaire bijdrage, een substantieel deel toe te kennen van de waarborgen die zij van Brusselse ondernemingen eisen. finance&invest.brussels verzekert het operationeel beheer van dit Fonds.

 • Voor wie is het Fonds?

  Het Fonds richt zich tot:

  Micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (volgens de Europese definitie), zelfstandigen, vrije beroepen en organisaties zonder winstoogmerk (die een economische activiteit uitoefenen) die investeringen doen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wat dekt het Fonds?

  Het Fonds kan een of meer bankleningen dekken, al dan niet aflosbaar (investeringsleningen, kasgeldleningen, enz.).

 • Wat zijn de essentiële kenmerken van de waarborg?

  • De waarborg van het Fonds is aanvullend;
  • Ze heeft enkel betrekking op het kapitaal (met uitsluiting van de interesten);
  • Ze houdt altijd in dat de bank een deel van het kredietrisico draagt;
  • Ze is specifiek voor het krediet waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd.
 • Staatssteun?

  De waarborg van het Fonds is een staatssteun in de zin van de verordening betreffende de-minimissteun (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun).

Kosten van de waarborg

 • Aflosbare leningen

  Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 0,75% vermenigvuldigd met het bedrag van de waarborg en het aantal jaren van de waarborg, waarvan :

  • 80% van de bijdrage ten laste is van de onderneming (indien er een goedgekeurde investeringsthema is, is slechts 40% verschuldigd)
  • 20% van de bijdrage ten laste is van de bank
 • Niet-aflosbare leningen (met inbegrip van borgstellingskrediet)

  Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 0,90% vermenigvuldigd met het bedrag van de waarborg en het aantal jaren van de waarborg, waarvan :

  • 80% van de bijdrage ten laste is van de onderneming (indien er een goedgekeurde investeringsthema is, is slechts 40% verschuldigd)
  • 20% van de bijdrage ten laste is van de bank.

  De banken zijn jegens het Brussels Waarborgfonds als enige verantwoordelijk voor de betaling van de eenmalige forfaitaire bijdrage.

  Voorbeeld: 

  Zonder investeringsthema:

  • bedrag investeringskrediet: 50.000 €-termijn 5 jaar
  • bedrag waarborg: 32.500 € (65 %)-termijn 5 jaar
  • De te betalen forfaitaire éénmalige premie: 0,75 % x 32.500 € x 5 jaar = 1.218,75 euro, hetzij 975 euro (80 %) ten laste van de onderneming en 243,75 euro (20 %) ten laste van de bank.

   

Kenmerken van de achtergestelde lening

 • Voor wie is de achtergestelde lening bestemd?

  De lening is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (volgens de Europese definitie), zelfstandigen, vrije beroepen en vzw’s (die een economische activiteit uitoefenen) die investeringen doen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wat is het maximumbedrag van deze achtergestelde lening?

  De achtergestelde lening kan worden verstrekt voor een maximumbedrag van € 25.000 gekoppeld aan een bankinvesteringskrediet van maximaal € 50.000.

 • Wat is de rentevoet van deze achtergestelde lening?

  De rentevoet is 4%.

 • Is een minimale eigen bijdrage vereist om deze achtergestelde lening te kunnen verkrijgen?

  Nee, er is geen minimale eigen bijdrage vereist.

 • Wat zijn de aflossingsvoorwaarden van deze achtergestelde lening?

  De achtergestelde lening wordt per kwartaal afgelost door middel van automatische incasso.

  Een vrijstelling in kapitaal van maximaal 12 maanden is mogelijk.

Een aanvraag indienen

De aanvraag voor een waarborg en een achtergestelde lening wordt uitsluitend ingediend door de partnerbank van de groep finance&invest.brussels, namelijk : Belfius, BNP, ING, KBC en Triodos. Als u geïnteresseerd bent in dit product, bespreek het dan met uw bankier.

Logo BelfiusLogo BNPLogo INGLogo KBCLogo Triodos

Transparantie

Juridische en financiële documentatie van het Brussels Waarborgfonds

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: