Logo brupart
  • Financiering tot max. 200.000 EUR

  • Looptijd tussenkomst in principe 3 tot 5 jaar

  • Beslissingstermijn 1 maand

Algemene cijfers van finance.Brussels

Als gevolg van de regionalisering van het federale Participatiefonds is Brupart, filiaal van de GIMB, sinds 1 juli 2014 bevoegd om voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest professionele leningen en begeleidingen toe te kennen aan promotoren. Dit was voordien de verantwoordelijkheid van het federale Participatiefonds. In dit kader verleent Brupart twee soorten leningen: de lening Boost-me en de lening Brufin. Wat betreft de lening Boost-me, verzekert Brupart eveneens een begeleiding van de promotor gedurende de volledige looptijd van de lening. Deze begeleiding wordt ofwel door Brupart zelf verzorgd, ofwel door een goedgekeurd steunpunt."

Gesteunde bedrijven : 

Microfinanciering: lening BOOSTME

Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en zeer kleine ondernemingen (opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen sinds minder dan 4 jaar) die gevestigd zijn of van plan zijn een beroepsactiviteit op te starten buiten de Prioritaire Interventiezone;
Formulier.

Cofinanciering: lening BRUFIN

Zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn of zinnens een beroepsactiviteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Interventietypes : 

Brupart biedt twee tussenkomsttypes aan:

  • Microfinanciering: lening BOOSTME: Een lening van 3 tot 5 jaar met een rentevoet van 4 %, uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen en KMO’s die sinds minder dan 4 jaar bestaan en zich buiten de Prioritaire Interventiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.
  • Cofinanciering: lening BRUFIN: Een lening gerealiseerd in cofinanciering met een goedgekeurde bank. De duur van de lening is dezelfde als die van de banklening en de rentevoet is gelijk aan die van de bank + 50 bp.
Procedure : 

De leningaanvragen kunnen rechtstreeks bij Brupart ingediend worden door de promotor, door een steunpunt dat door Brupart werd goedgekeurd of door een erkende kredietinstelling.

Steunpunten

Hier onder vindt u de lijst terug van steunpunten die door Brupart werden goedgekeurd, gerangschikt volgens gemeente en toegankelijk voor iedereen. Zie de lijst

1000 Brussel

1030 Schaarbeek

1040 Etterbeek

1050 Elsene

1060 Sint-Gillis

1080 Molenbeek

1180 Ukkel

Sectoren

  • Agro-voeding
Alle partners