Back

Persbericht - 16 December 2023

Sterke daling in fondsenwerving in 2023

Staat van risicokapitaal in België geanalyseerd door de BI-afdeling van finance&invest.brussels

Brussel, 16 december 2023. Na een recordjaar toont de durfkapitaalmarkt in 2023 een aanzienlijke daling van de investeringen. De Business Intelligence afdeling van finance&invest.brussels meldt dat er in 2023 ongeveer € 817 miljoen is opgehaald in België. Het aantal fondsenwervingen blijft echter aanzienlijk: er zijn 213 deals geïdentificeerd met een minimale waarde van €200.000. Er is ook een daling van de markt waargenomen op Europese en wereldwijde schaal, als gevolg van de onzekere economische en geopolitieke context.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 48 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van € 141,6 miljoen. Finance&invest.brussels is een zeer actieve investeerder op de Brusselse markt en nam deel aan 50% van deze fondsenwervingen.

In België is de markt sterk gedaald in vergelijking met 2022, toen de kaap van 2 miljard werd bereikt. Eind november 2023 waren de opgehaalde bedragen met 58% gedaald. Gelukkig was de daling van het aantal financieringen niet zo groot: 213 deals eind november 2023 tegenover 286 eind november 2022, oftewel een kwart minder financieringen dan in 2022. December, dat momenteel erg rustig is, lijkt deze trends waarschijnlijk niet om te keren. Qua sectoren staan biotech, healthtech (exclusief biotech) en food & agritech op kop qua investeringen. Dit wordt gevolgd door de categorie klimaattechnologie & energie, die duidelijk in de lift zit, wat de groeiende interesse van beleggers in technologieën voor aanpassing aan de klimaatverandering aantoont.

De daling van de markt in België is grotendeels toe te schrijven aan het vrijwel ontbreken van grootschalige fondsenwervingen. In 2022 werd de marktgroei gegenereerd door 15 deals van meer dan €30 miljoen, die alleen al goed waren voor 50% van de opgehaalde fondsen. In 2023 werden slechts 3 financieringen van €30 miljoen of meer geregistreerd, voor een totaal opgehaald bedrag van €205 miljoen.

“De krimp die eind 2022 begon, houdt aan voor financiering in een vroeg stadium (0,2 miljoen – 1 miljoen): eind november daalde het aantal deals met 28% en lag het opgehaalde bedrag 24% lager. Het Series A-segment (€1 miljoen – €5 miljoen) toonde de grootste weerbaarheid in de huidige context: het aantal deals daalde met slechts 10% en het opgehaalde bedrag lag 6% lager dan in 2022. Deze relatieve stabiliteit kan deels worden verklaard door het feit dat dit segment een groot aantal vervolginvesteringen omvat. Bestaande investeerders blijven hun start-ups en scale-ups steunen in de verwachting van betere marktvooruitzichten”, merkt Sandrine Evrard op, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels.

De daling van durfkapitaalinvesteringen is voelbaar op elk continent, ook in Europa. In zijn recente rapport ‘European State of Tech’ schat het Atomico-fonds dat de opgehaalde bedragen in 2023 bijna 45 miljard euro zullen bedragen, dat is iets meer dan de helft van de middelen die in 2022 werden opgehaald.

In het Brussels Gewest was er eind november 2023 € 141,6 miljoen opgehaald voor 48 Brusselse start-ups en scale-ups. finance&invest.brussels bevestigt zijn positie als zeer actieve investeerder op de Brusselse markt met de financiering van 50% van deze bedrijven.

Tot op heden werd in 2023 in Brussel geen enkele financiering van meer dan 30 miljoen opgehaald, wat de sterke daling van de opgehaalde bedragen verklaart (€ 659 miljoen op 30 november 2022). De bedragen die zijn opgehaald in de startfase zijn ook gedaald, hoewel de daling kleiner is dan in België als geheel.

“Door de markt te analyseren kunnen we ons ecosysteem beter begrijpen, markttrends waarnemen en belangrijke spelers identificeren. We moeten erkennen dat het langer duurt om fondsen te werven en dat de risicovollere omgeving en de stijgende rentevoeten de waarderingen onder druk zetten. Bovendien moeten start-ups zich aanpassen aan de huidige marktomstandigheden door zich te richten op break-even en het genereren van cashflow in plaats van kapitaalintensieve groei tegen elke prijs,” concludeert Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: