Ons beroep

De creatie en de groei van de ondernemingen ondersteunen

De groep gevormd door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel en haar dochtermaatschappijen, finance.brussels, is de pool van overheidsfinanciering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar eerste opdracht bestaat uit de ondersteuning van de oprichting en de groei van de ondernemingen.

De toegang tot financiering vergemakkelijken

finance.brussels, die rekening houdt met de economische politiek van het Gewest, streeft naar het bevorderen van de oprichting, de reorganisatie, de uitbreiding of de overdracht van privé­ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Tussenkomst op elk stadium van ontwikkeling van de ondernemingen

finance.brussels biedt in om t’ even welk stadium van de ontwikkeling van de onderneming een aangepaste oplossing aan de kandidaat ondernemers en de Brusselse ondernemingen door het toekennen van verschillende financiële middelen: lening, kapitaaldeelname, of co­financiering met het aanbod van haar dochtermaatschappijen :

Financiering van de ondernemingen in uitbreidingsfase
en van exporterende bedrijven
SRIB
Exportbru
Financiering van zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen
Microfinance: Brupart en Brusoc
Financiering van jonge vernieuwende ondernemingen
Brustart
Co‐financiering van KMO’s
Brucofin ( samenwerking met de banken )
Zie detail van de dochtermaatschappijen

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB) is een naamloze vennootschap van openbaar nut geregeld zowel voor bepaalde organisatorische regels en betreffende haar opdrachten door de wet van 2 april 1962 enerzijds en door het Wetboek van Vennootschappen anderzijds. Haar dochtermaatschappijen zijn enkel geregeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Duurzaam partnerschap

De investeringsaanpak van finance.brussels is gebaseerd op een duurzaam en opbouwend partnerschap met de onderneming door haar te begeleiden in al haar ontwikkelingsfasen.

Rendement

finance.brussels streeft niettemin een opbrengst na en let op de rentabiliteit van haar investeringen.

Op de markt biedt finance.brussels aan :

 • Toegang tot financiering voor zij die moeilijkheden ondervinden voor een bankkrediet door de Brusselse werkgelegenheid te bevorderen.
 • Financiering voor jonge ondernemende bedrijven.
 • Financiering van exportprojecten.
 • Gepersonaliseerde begeleiding van de promotoren gebaseerd op 30 jaar ervaring.
Investeringscharter downloaden

Onze opdrachten

1 De Brusselse ondernemingen ondersteunen

Momenteel met een financieringsportfolio in meer dan 300 bedrijven met meer dan 20.000 jobs, neemt finance.brussels volledig deel aan het socio­economisch dynamisme van het Gewest door het bevorderen van de oprichting en de ontwikkeling van Brusselse zeer kleine ondernemingen en KMO’s, en ook de creatie van jobs. Elke dochtermaatschappij heeft een zeer specifieke rol volgens het profiel van de te ondersteunen onderneming en dekt zo alle bedrijfsgrootten en alle activiteitensectoren.

finance.brussels is vandaag de dag een onomkeerbare speler die meewerkt aan de positionering van Brussel als hoofdstad van het ondernemerschap en zo aan de aantrekkelijkheid, aan de concurrentiepositie en de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle partners

2 Specifieke opdrachten uitvoeren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bovendien voert finance.brussels prestaties uit in het kader van specifieke opdrachten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar hoofdaandeelhouder.

Met deze opdrachten kan de Brusselse Regering gebruik maken van de ervaring van finance.brussels op het vlak van alternatieve financieringen en/of beheer van gemengde bedrijven in privé­openbare partnerschappen.

Alle specifieke opdrachten

Twee labels om de modelondernemingen te onderscheiden

Sociaal

Deze vorm van ondernemerschap, in dienst van het algemeen belang, omvat het geheel van economische initiatieven waarvan het voornaamste doel een sociaal-of milieu doel is en die een deel van hun winsten reinvesteren in deze missie.

Of nog, sociale bedrijven zijn commerciële bedrijven als andere bedrijven (CVBA,BV,BVBA,enz.), maar die hebben beslist om in hun status bijkomende voorwaarden op te nemen. Deze bestaan uit onder andere:

 • dat deze bedrijven niet toegewijd zijn aan de verrijking van hun vennoten.
 • dat ze het sociale doel van hun bedrijf precies moeten bepalen.
 • dat ze een jaarlijks verslag moeten opstellen over de manier gebruikt om hun sociale doel te bereiken.

Green

Creatie van een "groen" label of een "ecolabel" om de partnerbedrijven te bevorderen die tot de verbetering van het menselijk welzijn en de sociale rechtvaardigheid bijdragen en tegelijk de milieurisico's en het tekort aan bestaaansmiddelen verminderen.

Ondersteunde sectoren

 • Agro­voeding
 • Audio­visueel en uitgeverij
 • Biotechnologie en gezondheid
 • Kapitaal en ontwikkeling
 • Handel en diensten
 • Communicatie en evenementen
 • Bouw en engineering
 • Horeca
 • ICT en digitale economie
 • Mode en Design
 • Transport en logistiek
Ecodynamic company

Sinds meerdere jaren heeft dfinance.brusselsp bewezen dat het een groot respect heeft voor het leefmilieu en de natuur. Erkend als ‘Eco- dynamische onderneming’ heeft finance.brussels in 2012 het label ‘Eco-dynamische onderneming twee sterren’ bekomen, dankzij de inspanningen geleverd door al haar medewerkers om dagelijks onnodig verbruik te vermijden.

1984

Oprichting van de GIMB

1990

Oprichting van Brinfin

1991

Kapitaalverhoging en intrede van privé-investeerders in het kapitaal van de GIMB

1992

Oprichting van Sofibru en Brustart

1996

Oprichting van Bruficom en investering in Mobistar

2001

Oprichting van Brusoc

2003

Beheerscontract van het Brussels Waarborgfonds

2005

Verkoop van de Mobistar aandelen die een meerwaarde van 117,6 miljoen € opbracht

2006

Oprichting van Brucofin (ex-B2e)

2006

Gedelegeerde opdracht toegekend aan Sfar in het kader van het logiesplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2007

Tijdens het jaar heeft de GIMB groep 25 miljoen Euros geïnvesteerd : een record !

2007

“Brusoc viert feest” : Brusoc heeft 305 ondernemingen en meer dan 750 jobs ondersteund ondanks een moeilijk economisch klimaat

2010

Oprichting van Exportbru, een nieuw financieel product om de internationalisering van de Brusselse ondernemingen te ondersteunen

2011

In 2011 was het ondersteunen van ondernemingen een prioriteit voor de GIMB.! De totale investering is praktisch 40 miljoen € in één jaar!

2012

« B2e » verandert van naam en wordt « Brucofin ».

2014

Oprichting van Brupart met als doel de KMO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen

2014

De GIMB viert haar 30-jarig bestaan en is een onmiskenbare partner geworden in de financiering van Brusselse bedrijven.

2015

Een recordjaar : bijna 15 miljoen geïnvesteerd
15 jarig bestaan van de dochtermaatschappij Brusoc, gericht op sociale en lokale economie
Brupart, het eerste boekjaar : 114 dossiers ingediend en 461.750 euros geïnvesteerd
In 5 jaar tijd heeft Exportbru bijna 40 grote internationale projecten gefinancierd

2016

Winstgevend resultaat voor het derde opeenvolgende jaar : 17,6 miljoen euros geïnvesteerd ten voordele van 138 ondernemingen waarvan 5 miljoen in crisiskredieten geïnvesteerd in 54 ondernemingen.
Opslorping van de dochtermaatschappij Exportbru door het filiaal Gimb zelf.
Ontvangst van de operationele organisatie van het Brussels Waarborgfonds (gedelegeerde opdracht)

2017

8 miljoen euros geïnvesteerd in 99 Brusselse ondernemingen.
Overgangsjaar : belangrijk reorganisatieproces opgestart (o.a. hernieuwing van een investeringsstrategie)

2018

Op te volgen

Jaarverslag

Krant EntrAides

Verdeling van de investeringen per pool in 2017

 • Risicokapitaal59.8
 • Bancaire cofinanciering5.7
 • Microfinanciering (& sociale economie)34.5

Evolutie van de investeringen

2017
8.034.687 €
2016
17.584.232 €
2015
14.931.149 €
2014
9.077.766 €
2013
9.948.619 €
2012
9.314.617 €
2011
19.056.545 €
2010
15.844.153 €
2009
22.938.023 €
2008
14.571.006 €
2007
24.548.945 €
2006
18.200.760 €

Gedekte activiteitensector in 2017

Agro-voeding
19 %
Audio-visueel en uitgeverij
3 %
Biotechnologie en gezondheid
5 %
Kapitaal en ontwikkeling
4 %
handel en diensten
21 %
Communicatie en evenementen
4 %
Bouw en engineering
3 %
HORECA
6 %
ITC en digitale economie
28 %
Mode en design
1 %
Transport en logistiek
8 %