Back

financieringen - 11 December 2019

Sylho verzamelt een half miljoen euros voor de begeleiding van dokters en specialisten in hun digitale overstap

PERSCOMMUNIQUE
10 december 2019

Brussel, 10 december 2019. De Brusselse e-gezondheid start-up Sylho, die medische software voor specialisten aanbiedt, realiseert een fondsenheffing van een half miljoen € bij finance&invest.brussels en private investeerders. Met een aanbod van aangepaste oplossing voor het beheer van het patiëntendossier en de afspraken per internet geeft deze jonge onderneming de artsen de mogelijkheid het hoofd te bieden aan de nieuwe geldende verplichtingen (o.a. het medisch voorschrift) en hen vrij te maken van tijdrovende taken teneinde zich te concentreren op de medische praktijk. De financiering is bedoeld voor de ondersteuning van zijn technologische en commerciële ontwikkeling om zijn leidersplaats in de begeleiding van de medische deskundigen in hun digitale overstap te staven.

In 2017 opgericht door François Weiss, zoon van een chirurg, wordt de Brusselse start-up Sylho gedragen door een jong en energiek team dat ervoor heeft gekozen het medisch beroep te ondersteunen na vaststelling dat een medisch deskundige tenminste 30% van zijn tijd besteedt aan administratieve taken. Sylho gaf zich als opdracht te zorgen voor zij die zorgen voor anderen. Hoofddoel: de administratieve taken van de chirurgen en de specialisten te verlichten door een zo vlug mogelijke automatisering.

Het bedrijf begeleidt zo de medische deskundigen in hun digitale overstap en dit via 2 unieke medische softwares: de Surgery Manager, software voor het beheer van het patiëntendossier voor chirurgen (focus o.a. op de pre & post-op momenten in het patiëntendossier voor de medische deskundige) en de afsprakenmanager, gecentraliseerd en gezamenlijk voor afspraken en bijkomende diensten (medisch secretariaat of nog de creatie van websites) om hen meer te helpen.

« De invoering van een e-gezondheid plan is vooral geconcentreerd op de patiënten ten nadele van minder goede dokters. Vandaag uit dit symptoom zich door de burn-out van een beroep vooral in de steek gelaten in zijn digitale overgang. Dankzij zijn spitstechnologie verzekert Sylho de best mogelijke evolutie voor zijn oplossingen die pertinent blijven, gepersonaliseerd en aangepast aan de noden van elk. Ze onderhoudt een hechte, menselijke band met zijn gebruikers teneinde hen een unieke en geslaagde overgang te bieden en voortdurend oplossingen te verbeteren «door de medische deskundigen voor de medici» vertrouwt François Weiss, CEO en oprichter, toe.

Vandaag de dag is Sylho leader in franstalig België in de digitalisering van de plastische chirurgen en wil zich uitbreiden tot gans de medische wereld. Sterk door deze eerste successen, meldt Sylho een heffing van een half miljoen euros om zijn geografische aanwezigheid te versterken en de ontwikkeling van zijn ecosysteem te versnellen. De fondsenheffing heeft private investeerders zoals Nicolas Debray (ex-Google, Solvay Brussels School) alsook de gewestelijke invest, finance&invest.brussels bijeengebracht.

Overtuigd van het potentieel van deze Brusselse start-up actief in de medische sector, investeert finance&invest.brussels 200.000 euros. « Sylho biedt een medtech oplossing en beantwoordt aan de noden van eigendom, zekerheid en vereenvoudiging van de medisch deskundigen en specialisten. Met een dergelijke technologie kan trouwens een gans specifiek ecosysteem worden gestimuleerd», doet Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels opmerken.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

In de pers - 10 December 2019

Tweede closing voor Scale II dat haar kapitalisatie op € 8 miljoen brengt

Persbericht
Brussel, 10 december 2019

Na een eerste closing in juli 2019 bereikt het fonds nu een omvang van € 8 miljoen en verwelkomt het finance&invest.brussels en vijf nieuwe privé-investeerders in het kapitaal. Het doel is om uiteindelijk tot € 15 miljoen te komen en dit bedrag de komende 4 jaar te investeren in een tiental scale-ups.

Na de FPIM en Sambrinvest, die zich reeds vanaf de eerste closing bij het fonds hadden aangesloten, doet nu ook een grote institutionele speler mee: finance&invest.brussels, samen met vijf nieuwe privé-investeerders. De doelstelling van het team is om de kapitalisatie van het fonds tegen eind januari 2020 op € 10 miljoen te brengen en tegen juli 2020 € 15 miljoen te bereiken.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, legt uit: Door te participeren in Scale II kan finance&invest.brussels, aansluitend op de continuïteit van het Scale I-fonds, een nieuwe speler op de markt ondersteunen en profiteren van kwalitatieve dossiers betreffende groeiende scale-ups. Zo kan het co-investeringen in overweging nemen. De missie van finance&invest.brussels is immers de financieringsketen te faciliteren en aan te vullen. Deze investering getuigt ook van een sterke dynamiek en de bereidheid om ecosystemen te ondersteunen die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het ondernemerschap, met name in het Brussels Gewest. Om er specifiek aan toe te voegen: “Er werd bij deze investering ook rekening gehouden met de kwaliteit van de jarenlange samenwerking met de teams van Be Angels.

Het doel van het Scale II-fonds is een antwoord te bieden op de groeiende problematiek van de equity gap in de financieringsketen van de scale-ups, door zich te positioneren in een fase die valt tussen de business angels, die doorgaans tussen de € 100K en € 0,5 miljoen investeren tijdens verschillende fondsenwervingen en professionele spelers van het venture-capital (+ € 3 miljoen). Dit nieuwe fonds, dat bedoeld is als een algemeen fonds, zal tussen de € 300.000 en € 500.000 per project injecteren en zal in een tijdspanne van vier jaar ongeveer tien projecten ondersteunen, met de mogelijkheid om tot € 1 miljoen te gaan. Scale II zal ondersteuning bieden aan jonge innovatieve scale-ups met veel ontwikkelingspotentieel, door hen met name een hands-on approach, een netwerk van competenties en ervaringen – door zich onder andere te verlaten op de leden van Be Angels – en een snelle analyse en besluitvorming aan te bieden.

Claire Munck, Managing Partner van het fonds, verklaart hieromtrent: “We zijn verheugd finance&invest.brussels in het fonds te kunnen verwelkomen en deze tweede closing succesvol te hebben afgerond. Sinds medio juli heeft het beheerteam 45 kandidatuurdossiers ontvangen. Dat onderstreept de relevantie van het fonds en het feit dat het volledig is afgestemd op de behoeften van de markt.

Ter herinnering: het Scale II-fonds positioneert zich als volgt:

  • Een investeringsstrategie die leidt tot een focus op de scale-ups die zich in de post-business angels investeringsfase bevinden en die aanzienlijke groeivooruitzichten hebben
  • Een sterke relatie met het netwerk van business angels Be Angels en gekwalificeerde mede-investeerders
  • Snelle analyse en besluitvorming

Over Scale Investment Fund

Scale is een post-business angels investeringsfonds, een pre-venture capital/corporate partnership dat actief is in België. Het fonds, dat bedoeld is als een algemeen fonds, streeft ernaar een antwoord te bieden op het groeiende probleem van de ‘equity gap’ in de financieringsketen van de scale-ups. Door zich te positioneren in een ‘post-business angels’- / ‘pre-Venture Capital’-fase is het de ambitie van Scale II om toe te treden tot het kapitaal van ondernemingen die hun team hebben geconsolideerd, hun strategische positionering op de markt hebben gevalideerd en ook de commerciële grip van hun product(en) hebben gevalideerd, en die tegelijk nog voordeel kunnen halen uit de laatste interessante valorisatie vóór de toetreding van een VC en/of een industrieel in het kapitaal.

Contactpersoon

Claire Munck
Managing Partner van de Scale-fondsen
m. +32 0486 38 01 45
claire@scale-fund.com
www.scale-fund.com
Linkedin @Scale Inestment Funds

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: