Back

financieringen - 21 October 2023

Sonian Wood Coop, een coöperatie om het hout van het Zoniënwoud lokaal te houden!

Ze werd opgericht door professionals uit de sector en combineert traditioneel vakmanschap met ambachtelijke kennis om het beukenhout van het beroemde bos lokaal te valoriseren door middel van duurzame schrijnwerkproducten die het interieur van de Brusselaars kunnen verfraaien!

Interview met Stephan Kampelmann, mede-oprichter van Sonian Wood Coop.

Wat is het ondernemingsproject achter Sonian Wood Coop? Waar kwam het idee vandaan om de coöperatieve op te starten?

Het begin van onze geschiedenis is uiteraard het Zoniënwoud, dit grote perifere bos, vlak voor Brussel. En wat veel Brusselaars mogelijk niet weten, is dat het een ecosysteem is dat veel materiaal produceert, in dit geval hout, en dat dit hout niet echt lokaal wordt gebruikt, aangezien het voornamelijk naar Azië wordt geëxporteerd.

Aan de basis van onze coöperatie ligt de wens van onze verschillende oprichters om de situatie te veranderen en de valorisatie van het hout van het Zoniënwoud te herlokaliseren. En sinds drie jaar en voor het eerst sinds lang kunnen mensen nu hout uit het Zoniënwoud kopen en lokaal omzetten in projecten hier in Brussel.

Kun je me iets vertellen over de producten die jullie verkopen? Wie zijn jullie klanten vandaag?

Onze klanten hebben voor het merendeel een emotionele relatie met het Zoniënwoud en het zijn dus vooral Brusselaars, wat vandaag zinvol is gelet op de omvang en de huidige productiecapaciteit van het bos.

Maar we hebben ook klanten in andere Belgische steden of in het buitenland, die evenwel altijd een relatie hebben met het bos en Brussel. Het zijn bijvoorbeeld NAVO-soldaten of diplomaten die Brussel verlaten en een houten tafel uit het Zoniënwoud willen meenemen.

Op het vlak van producten organiseert onze coöperatie echt de hele keten, we kopen de bomen op stam, vellen ze en vervoeren ze naar zagerijen van partners of naar onze zagerij in Brussel.

Vervolgens is de tweede transformatie de schrijnwerkerij. Met hout kun je echt veel doen. Naarmate onze activiteiten vorderden, hebben we verschillende logische mogelijkheden geïdentificeerd voor het werken met beuk: interieurmeubels, vloeren met parket, maar ook projecten op maat zoals de inrichting van bars, restaurants en andere vastgoedprojecten.

Hoe is de coöperatie samengesteld en hoe werkt ze?

Zelf heb ik een dubbele opleiding als stadseconoom en schrijnwerker. Ik ben op het idee gekomen door de statistieken van de materiaalstromen in Brussel te analyseren. En ik zocht naar voorbeelden van economische modellen in andere landen die hout lokaal valoriseren. 

De andere coöperatieleden komen van het terrein, het zijn houthakkers, schrijnwerkers, zaakvoerders van zagerijen enz. De hele coöperatie bestaat uit zelfstandigen die deel uitmaken van de coöperatie en samen ons doel willen bereiken: de valorisatie van het Zoniënwoud herlokaliseren.

Bepaalde projecten worden intern opgezet en andere in samenwerking met bijvoorbeeld interieurarchitecten of ontwerpers die contact met ons opnemen. Maar ons kernteam richt zich op productie en fabricatie.

Wat betekent het voor jou om te ondernemen in een coöperatie?

Voor mij is het fundamentele punt van de coöperatie het hebben van een missie die verder gaat dan het genereren van winst, zoals bij klassieke bedrijven. We staan voor een natuurlijke hulpbron, hout, dat eigenlijk een gemeenschappelijk goed is dat generaties lang meegaat.

Voor ons gaat het er niet om een gemeenschappelijke hulpbron aan te wenden om winst te maken, maar om een hulpbron te gebruiken met een coöperatieve opdracht, terwijl we samenwerken met de overheidsactoren, om de natuurlijke hulpbronnen van het Zoniënwoud een nieuw leven te geven.

Wij zijn in de eerste plaats een groep van houtbewerkers die zich verenigd hebben in de coöperatie, een geheel van onafhankelijke schakels die zonder die samenwerking de projecten niet zouden kunnen realiseren.

Een klassiek bedrijf zou het ook moeilijk hebben, want vandaag komt elke zelfstandige met zijn eigen materiaal en maakt de coöperatie de samenwerking veel soepeler. Bij ons komt de sociale dimensie tot uiting in de governance, de manier waarop we beslissingen nemen, het meer democratische aspect van de coöperatie.

Onze missie is voornamelijk milieugericht. We moeten een economisch evenwicht behouden om dit te laten werken, maar onze missie is heel duidelijk, het is de lokale valorisatie van hout, en de coöperatie was het beste instrument om dit te bereiken.

Waarin verschilt Sonian Wood Coop van andere houtverwerkende bedrijven?

Normaal gezien draait het bij de houtverwerking om geglobaliseerde ketens, waar niemand elkaar kent. Het zijn alleen cijfers en volumes die door containers en Excel-bestanden gaan. En wij zijn in staat om met mensen en tussen mensen te werken, in een familiale sfeer.

Ons bedrijf wil het ambacht en de traditionele knowhow in stand houden en zich tegelijkertijd ontwikkelen om onze aanpak uit te breiden tot de volledige houtproductie uit het Zoniënwoud, wat een vrij interessant traject is.

Onlangs kregen jullie een financiering van finance&invest.brussels dankzij een participatie via COOP US. Wat waren jullie financieringsbehoeften sinds de start van Sonian Wood Coop?

De eerste stap voor ons was de opbouw van een startkapitaal om de coöperatie te kunnen oprichten maar ook om de eerste houtaankopen te kunnen doen om de activiteit op te starten. Dat eerste bedrag hebben we opgebouwd dankzij crowdfunding en dus dankzij de deelname van de Brusselaars.

In tweede instantie organiseerden we een fondsenwervingscampagne bij de impactinvesteerders, waaronder finance&invest.brussels, waardoor we onze activiteit konden uitbreiden. Want het bewerken van hout gebeurt stapsgewijs, met de aankoop van loten hout, wat operationeel en financieel een zeker absorptievermogen vereist. We hebben ook schulden verworven.

Vorig jaar voerden we een kapitaalverhoging door bij twee financierders, waaronder finance&invest.brussels, om meer liquiditeiten in de onderneming te krijgen.

Hoe hebben jullie de ervaring met Brusoc beleefd en welke banden hebben jullie momenteel met finance&invest.brussels?

Dat gaat heel goed. We zijn fysiek bezig, we zetten bomen om in tafels, en dat kost tijd. Het is net als wijn of whisky maken, we moeten de cycli respecteren van het hout, dat bijvoorbeeld moet drogen. We moesten dus ook investeerders vinden die geduldig kunnen zijn en het werktempo van ons bedrijf begrijpen.

En werken met finance&invest.brussels was voor ons een logische stap: samenwerken met een speler die een positieve impact wil creëren op Brussel, met respect voor het tempo van de houtbewerking. Het feit dat we na twee jaar activiteit een kapitaalverhoging kunnen doorvoeren, is voor ons ook het bewijs dat we goed evolueren ten opzichte van onze jaardoelstellingen. Er is een erg goede vertrouwensrelatie ontstaan. 

Wat is jullie ambitie voor de komende jaren?

Het is onze ambitie om de volledige jaarlijkse productie van het Zoniënwoud te valoriseren. Vandaag kunnen we 10% van de productie absorberen en we willen groeien om zo elk jaar onze valorisatiecapaciteit te verdubbelen, want voor ons is de export van de houtproductie naar Azië absoluut niet te rechtvaardigen.

We hebben het over duizenden kubieke meters per jaar en we willen echt uit de niche stappen en een veel bredere en lokale oplossing voor het hout van het Zoniënwoud invoeren.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: