Back

Persbericht - 29 April 2023

Lancering van een platform om de impact van een bedrijf te meten

Platform voor het scoren van de impact 

PERSBERICHT 29 april 2023

Brussel, 29 april 2023. finance&invest.brussels en Greenomy lanceren een intelligent en geautomatiseerd platform om het duurzaamheidsprofiel van een onderneming te beoordelen, volgens de Europese normen en zonder administratieve rompslomp. De digitalisering van dit unieke systeem is mogelijk dankzij de combinatie van de impactinvesteringservaring van de regionale invest en de technologische innovatie van de Brusselse scale-up. Het nieuwe analyse-instrument, dat is samengesteld uit niet-financiële criteria, maakt het mogelijk om andere risico’s en opportuniteiten van een onderneming te identificeren en te beheersen. Het verbetert ook de kans op succesvolle investeringen. Het gebruik van het nieuwe platform wekt al de belangstelling van veel Belgische financiële spelers, waaronder het FPIM.

Momenteel zijn veel ondernemingen nog te veel gericht op financiële prestaties op korte termijn, ten nadele van hun ontwikkeling op lange termijn en hun ESG-implicaties, d.w.z. op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied. De Europese verordening ter versterking van de duurzaamheidseisen (CSRD) voor bedrijven en economische en financiële actoren zal echter vanaf 2024 van toepassing zijn. De CSRD zal bedrijven, voornamelijk grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren. Een lange en moeizame administratieve formaliteit die nu dankzij de technologie wordt vereenvoudigd.

Op instigatie van de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie en in het kader van haar herkapitalisatie in december 2020, heeft finance&invest.brussels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een duurzame beleggingsstrategie onder de naam Impact Scoring Platform (ISP). De samenwerking met de scale-up Greenomy, die in maart 2022 van start ging, heeft het mogelijk gemaakt een digitale tool te verfijnen en te ontwikkelen die de ESG-criteria van ondernemingen op een standaard manier evalueert en potentiële beleggers ook een nauwkeurige analyse van hun duurzaamheid biedt. Terwijl deze aanpak steeds gebruikelijker wordt in de financiële sector, is finance&invest.brussels een voorloper in België, maar ook op Europese schaal, in de ontwikkeling van een model dat anticipeert op de vereisten van de Europese regelgeving op een manier die aangepast is aan de realiteit van start-ups, scale-ups en KMO’s.

Via dit niet-financiële analyse-instrument worden de beste praktijken op het gebied van duurzaamheid aan de ondernemingen voorgesteld en kunnen zij zich in die zin verbeteren.

Concreet stelt de PSI, ontwikkeld in samenwerking met de ULB en op maat gemaakt voor elke sector op basis van bestaande normen en besprekingen met investeringsfondsen, verzekeraars en andere belangrijke spelers, dankzij een intelligente segmentering een raster van gepopulariseerde criteria voor met een honderdtal vragen, tegenover een duizendtal vragen in de klassieke modellen. De onderneming beantwoordt zo rechtstreeks aan een vragenlijst over de ESG- en impactaspecten van haar activiteit en kan deze jaarlijks actualiseren zonder administratieve rompslomp.

Met de oplossing van Greenomy, waarin alle door de Europese Unie vastgestelde ESG-rapportagestandaarden (NFRD/CSRD, EU Taxonomy, SFDR) zijn geïntegreerd, kan finance&invest.brussels voortaan de duurzaamheid van zijn beleggingen op een gestandaardiseerde manier beoordelen en hierover rapporten opstellen.

Daarbij vult de Brusselse invest haar financiële analyse aan met niet-financiële criteria. Dankzij deze aanpak konden al meer dan 150 financiële analyses worden uitgevoerd van bedrijven die financiering zoeken.

“Het Impact Scoring Platform wil een standaard worden – gemeenschappelijke woordenschat, gemeenschappelijke methodologie – voor investeerders op de Belgische markt. De investeerder die “duurzaam” investeert, ziet niet af van winstgevendheid, maar voegt gewoon één of meer duurzaamheidscriteria toe die een positief resultaat op maatschappij en milieu genereren. Hoewel we altijd aandacht hebben gehad voor het potentieel van ondernemingen om banen te creëren, gaan we nu een stap verder, met de ambitie om de voorkeur te geven aan investeringen in projecten die bijdragen tot een meer duurzame, veerkrachtige, sociaal inclusieve en banenscheppende samenleving in het Brussels Gewest”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

“Greenomy is verheugd finance&invest.brussels en het hele Belgische financiële ecosysteem te kunnen helpen betere investeringsbeslissingen te nemen en de milieu- en solidariteitstransitie te versnellen. Dankzij de ESG-infrastructuur van Greenomy kunnen veel Europese ondernemingen en financiële instellingen nu al gemakkelijk hun ESG-prestaties meten en hun reglementaire rapporten opstellen. Vooral dankzij deze rapportage kunnen zij begrijpen hoe zij hun strategie kunnen aanpassen om veerkrachtiger te zijn in het licht van de klimaatverandering en gemakkelijker toegang krijgen tot financiering voor hun overgangsprojecten“, aldus Alexander Stevens, CEO van Greenomy. 

Vandaag staat de expertise ten dienste van het ecosysteem, want het Impact Scoring Platform is voorgesteld aan verschillende publieke en private fondsen en aan verschillende Brusselse instellingen. Het FPIM, die al met Greenomy samenwerkt voor zijn duurzaamheidsverslag, heeft al belangstelling getoond voor het PSI en zou zeer binnenkort moeten volgen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 26 April 2023

finance&invest.brussels investeert 1 miljoen euro in start-up Resortecs, de oplossing om recyclage van textiel te vergemakkelijken

COMMUNIQUE 26 avril 2023

Brussel, 26 april 2023. Ter gelegenheid van een persbezoek, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, kondigde finance&invest.brussels de toekenning aan van een kapitaalfinanciering van 1 miljoen euro aan de Brusselse start-up Resortecs, die een nieuwe en innovatieve oplossing biedt om textielrecyclage te vergemakkelijken. De financiering is bedoeld om de technologische ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen en de groei van een preventieve oplossing te bevorderen om de milieu-impact van de belangrijke textielindustriesector te verminderen.

De textielindustrie behoort tot de 5 meest vervuilende sectoren ter wereld en genereert volgens de Ellen MacArthur Foundation meer dan 1,2 miljard ton CO2-equivalent per jaar en vertegenwoordigt een materiaalverlies van 500 miljard dollar per jaar. Gemiddeld verbruikt een EU-burger 26 kg textiel en produceert hij 11 kg afval per jaar, terwijl slechts 1% van de bij de textielproductie gebruikte materialen wordt gerecycleerd. Hoe kan dit percentage worden verhoogd? Resortecs biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor dit probleem.

De start-up Resortecs – REcycling, SORting, TEChnologieS – werd opgericht in 2017, is momenteel gevestigd in het Circularium in Anderlecht en biedt thermisch oplosbaar naaigaren en een speciale industriële oven aan die dit garen smelt. De innovatieve, gepatenteerde hightech oplossing maakt het mogelijk bepaalde textielproducten zoals jeans, poloshirts, enz. op intelligente en industriële wijze thermisch te ontmantelen en te recycleren.

De oplossing van Resortecs is innovatief en uitgebreid, een Europese primeur, omdat textielproducten momenteel niet ontworpen zijn om te worden gedemonteerd en de bestaande recyclingoplossingen inefficiënt, ingewikkeld en duur zijn. Demontageprocessen worden handmatig of mechanisch uitgevoerd, waardoor 52% van de oorspronkelijke stof verloren gaat.

Het ovensysteem, dat warmte en mechanische kracht combineert om kledingstukken die met Resortecs-garen zijn genaaid te demonteren, stelt de kledingstukken bloot aan specifieke temperaturen. De naden verdwijnen automatisch om het sorteren en recyclen van de materialen te vergemakkelijken.

De techniek is vijf keer sneller dan traditionele demontagemethoden. Volgens een door Resortecs uitgevoerde studie over de levenscyclus van textiel kan deze techniek de mode-industrie helpen de CO2-uitstoot met 50% te verminderen en het afval met 80% terug te dringen. De techniek kan tot 1 ton kleding per dag verwerken en wordt al getest door 50 van ‘s werelds grootste modemerken, waaronder Decathlon, H&M en Bershka.

“finance&invest.brussels verstrekt een kapitaalfinanciering van één miljoen euro aan een project dat perfect aansluit bij haar strategische ambitie, een jonge innovatieve Brusselse onderneming die een toonaangevende en preventieve technologische oplossing biedt om de milieu-impact van een belangrijke industriële sector te verminderen. Resortecs geeft ook blijk van een serieuze aanpak door instrumenten voor duurzaamheidsmeting te implementeren om de impact van zijn innovatie nauwkeurig te objectiveren. Het is ook een start-up die al talrijke octrooien heeft verkregen en een positieve invloed heeft op ecodesign en de circulaire economie”, onderstreept Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels. “Resortecs heeft net een financieringsronde van 2,2 miljoen euro afgesloten waaraan finance&invest.brussels deelnam. “We deden een beroep op finance&invest.brussels om onze positie in Brussel, het hart van Europa, verder te versterken. De financiering moet ons in staat stellen onze productie te verhogen en de ontwikkeling van een continue demontagelijn af te ronden, waardoor onze verwerkingscapaciteit vertienvoudigd wordt tot 10 ton per dag in 2024. Ons doel is om de koolstofvoetafdruk van de textielindustrie tegen 2040 met 40 miljard ton CO2 te verminderen”, legt Cédric Vanhoeck, medeoprichter en CEO van Resortecs, uit.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 18 April 2023

wAnderCoop, een coöperatieve supermarkt in Anderlecht gefinancierd via COOP US

wAnderCoop is een coöperatieve supermarkt aan de Saïolaan 16 in Anderlecht. De supermarkt is al twee jaar open en wordt beheerd door 403 coöperanten die de buurtbewoners duurzame voeding aanbieden, dat wil zeggen gezonde voeding met respect voor mens en milieu.

Een interview met Simon Dejemeppe, coöperant.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Hoe zou je het bedrijfsproject rond wAnderCoop omschrijven?

Van bij de start van het project is het altijd ons doel geweest om de buurtbewoners samen te brengen rond een al bekend concept, een coöperatieve supermarkt, om opnieuw een band tussen de inwoners te creëren.

Naast de sociale dimensie is het ook onze ambitie om verandering te weeg te brengen op het vlak van consumptie. Dat doen we door van bij het begin kwaliteitsvoeding, vaak bio, uit korte ketens aan te moedigen, met een correcte vergoeding voor de producenten en prijzen die betaalbaar blijven voor de eindconsument.

Waarin verschilt wAnderCoop van andere supermarkten?

Om ‘klant’ te worden, moeten de kandidaten zich aansluiten bij de coöperatie, door een aandeel van 100 euro te kopen, en deelnemen aan de werking van de supermarkt, naar rata van 3 uur per maand. Wie dat wil, kan zich ook aansluiten bij onze werkgroepen om het bedrijf verder uit te bouwen.

Alvorens hun beslissing te nemen, krijgen de toekomstige coöperanten een proefperiode van een maand om na te gaan of onze aanpak voor hen geschikt is, zowel op het vlak van het productaanbod als hun deelname aan de werking van de supermarkt.

Parallel daarmee hanteren we een volledig transparant prijsbeleid, aangezien onze marge vast is, duidelijk gecommuniceerd wordt en tussen 15 en 20% ligt in functie van de producten. Dat is een heel specifieke aanpak voor coöperatieve supermarkten, die helemaal niet terug te vinden is in de grootdistributie.

Vandaag denken we er ook aan om de prijs van het ‘startticket’ voor nieuwe coöperanten te verlagen, zodat de voordelen van wAnderCoop voor meer mensen toegankelijk worden.

In 2022 genoten jullie een financiering van finance&invest.brussels via de COOP US-lening. Wat waren jullie financieringsbehoeften sinds de start van wAnderCoop?

Toen we op 15 januari 2021 de supermarkt lanceerden, hadden we ongeveer 350 coöperanten. Daardoor konden we een startkapitaal van 40.000 euro verzamelen om een eerste huurcontract te ondertekenen, de supermarkt in te richten en een kleine voorraad aan te kopen om te starten. En het zijn de coöperanten die de supermarkt grotendeels hebben ingericht, vooral met recuperatiematerialen.

Aan het einde van het eerste jaar voelden we de behoefte om de inrichting uit te bouwen, vooral op het vlak van koelsystemen. We begonnen met tweedehands koelkasten, maar we wilden investeren in koelruimtes om de winkelervaring te verbeteren en tegelijkertijd de versheid van de producten te garanderen.

We zijn dan beginnen uitkijken naar financieringsmogelijkheden, omdat de groep coöperanten niet meer snel genoeg groeide om die investering te kunnen financieren. We hebben samen de verschillende mogelijkheden bestudeerd en het zijn de coöperatieleden die ervoor kozen om samen te werken met een publieke investeerder en niet met een bank.

Omdat we de coöperatie volledig zelf wilden blijven beheren, gaven we de voorkeur aan een lening die we terugbetalen met de winsten van de coöperatie. Daarnaast hebben we subsidies gevraagd bij het Gewest om het loon van een derde werknemer in de supermarkt te financieren. Tegelijkertijd blijven we coöperanten aanwerven in de wijk om onze groei op peil te houden.

Hoe hebben jullie de ervaring met Brusoc beleefd en welke banden hebben jullie momenteel met finance&invest.brussels?

Bij de voorbereiding van onze aanvraag hebben we de medewerkers van het Brusoc-team meermaals ontmoet. Dat verliep vlot en de administratieve formaliteiten waren vrij beperkt en veel lichter dan bij onze subsidieaanvraag bijvoorbeeld. Er was ook een echte uitwisseling met de teams, wat zeer aangenaam en persoonlijk aanvoelde.

We hebben vandaag nog steeds contact met de teams. Ze bezoeken ons af en toe om onze nieuwe inrichting te ontdekken en onze mogelijke vragen te beantwoorden.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: