Back

Communiqué - 14 May 2024

De financiële sector pleit voor een betere toegang tot alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

Vandaag heeft de financiële sector in samenwerking met de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s een evenement georganiseerd gewijd aan alternatieve financieringsvormen voor ondernemers. Bij deze gelegenheid ondertekende Febelfin samen met verschillende spelers op het vlak van alternatieve financiering, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV en Wallonie Entreprendre, een Charter om hun engagement voor het Belgisch ondernemerschap te versterken. Deze acties liggen in het verlengde van de rondetafelconferentie die werd georganiseerd door de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s rond het thema ‘Financiering van vrouwelijke ondernemers’.

Mobilisering van de sector en alternatieve financieringspartners

In het kader van het evenement bracht Febelfin een aantal spelers samen op het vlak van de financiering van ondernemers, waaronder Be Angels, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV, Wallonie Entreprendre, alsook vertegenwoordigers van de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, en verschillende ondernemers. Gedurende een hele voormiddag deelden ondernemers hun ervaringen met het zoeken naar financiering, terwijl experts uit de sector de aanvullende mogelijkheden van alternatieve financieringsoplossingen benadrukten.

Ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers

Het evenement stond ook in het teken van de ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers. Dit Charter, een rechtstreeks resultaat van de rondetafelconferentie over de financiering van vrouwelijke ondernemers, herbevestigt de inzet van de financiële sector voor gendergelijkheid en staat ook symbool voor een concreet engagement om de toegang tot verschillende financieringsbronnen voor ondernemers te verbeteren.


De banksector verbindt zich er op deze manier toe om alternatieve financieringsvormen op te nemen in de opleiding en de communicatie van haar adviseurs die in contact staan met ondernemers. Wanneer de bank geen krediet kan verlenen aan een ondernemer of niet het volledige gevraagde bedrag kan financieren, en indien het project gezond lijkt, zal de financiële instelling haar adviseurs aanmoedigen om de ondernemer andere beschikbare financieringsmogelijkheden voor te stellen.

Door deze aanpak kunnen meer projecten met een economische meerwaarde worden verwezenlijkt. Dit stimuleert ook een gezamenlijke en inclusieve werkwijze: de bank blijft een partner gedurende het hele financiële traject van de ondernemer.

Febelfin heeft ook in het verleden al initiatieven genomen om ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. In dat kader werd de website https://financieringvanondernemingen.be/ gecreëerd. 

Daarenboven biedt Febelfin Academy bankadviseurs opleidingen aan over alternatieve financieringsoplossingen.

Blijvend engagement voor Belgisch ondernemerschap

De integratie van alternatieve financieringsvormen in de opleiding en communicatie van bankadviseurs zal het partnerschap tussen banken en ondernemers ongetwijfeld versterken. Deze stap voorwaarts toont aan dat de financiële sector zich blijft inzetten voor het Belgisch ondernemerschap. Een cultuur van inclusie en partnerschap helpt om het ondernemersweefsel in België te versterken, innovatie te stimuleren en duurzame economische groei te bevorderen. Deze gezamenlijke aanpak kan het ondernemerschap als geheel alleen maar ten goede komen. 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: “Het evenement georganiseerd door Febelfin maakt het mogelijk om één van de 25 maatregelen uit te voeren uit het actieplan dat werd opgesteld naar aanleiding van de rondetafelconferentie die ik organiseerde over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Meer in het algemeen, hebben de belangrijkste spelers in de financiering van ondernemers in België zich verenigd om een Charter te ondertekenen dat hen ertoe verbindt om ondernemers beter te informeren en te begeleiden naar de meest geschikte financieringsbronnen. Toegang tot financiering is cruciaal voor het opstarten, investeren en uitbreiden van KMO’s, en het vergroten van het bewustzijn over deze kwestie zal helpen om meer projecten tot een goed einde te brengen. Ik feliciteer Febelfin, alsook Microstart, Hefboom, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen en de Regionale Publieke Investeerders met dit initiatief.”


Karel Baert, CEO Febelfin: “Met dit Charter zijn we vastbesloten om de weg vrij te maken voor een toekomst waarin ondernemerschap echt toegankelijk wordt voor iedereen.  Want diversiteit en inclusie liggen aan de grondslag van een bloeiende economie. De vitaliteit van deze economie wordt ook bepaald door haar vermogen om zich aan te passen, en daar zet de sector zich ten volle voor in door haar financieringsaanbod te diversifiëren en beschikbaar te maken voor iedereen.”

Meer info nodig? 

Aarzel niet om contact op te nemen met onze persdienst voor meer informatie (via press@febelfin.be of persnummer 02/507.68.31).  

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 29 April 2024

Het Brussels Gewest maakt via finance&invest.brussels 750.000 euro extra vrij om de Brusselse culturele en creatieve sector te steunen

29 april 2024

Het Brussels Gewest heeft via finance&invest.brussels beslist om zijn kapitaalparticipatie in het fonds ST’ART (het investeringsfonds voor de culturele industrie) met 75% te verhogen, van 1.000.000 euro naar 1.750.000 euro. Het doel is om de Brusselse culturele en creatieve industrie te ondersteunen. 

“De cultuursector maakt het Brussels Gewest aantrekkelijk en zorgt voor veel werkgelegenheid. En als Brussel zich onderscheidt op de kaart van ons land en op internationaal niveau, dan is dat ook dankzij het uitzonderlijke culturele aanbod. Het is dan ook belangrijk om deze sector, die essentieel is voor onze samenleving, meer te ondersteunen”, aldus de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie.

In het Brussels Gewest is de culturele en creatieve industrie goed voor bijna 4% van het bbp en zo’n 100.000 banen. Het is de op één na grootste werkgever in de hoofdstad, na de overheidsinstellingen. Het Brussels Gewest en finance&invest.brussels hebben van de culturele en creatieve industrie een prioritaire sector gemaakt en de ondersteuning ervan is volledig in overeenstemming met Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Gewest.

“Cultuur ondersteunen betekent onze economie ondersteunen, en daarmee alle vrouwen en mannen die ons dagelijks vermaken, aan het denken zetten en ons laten dromen. Door die actoren uit de culturele scène te helpen, stimuleren we de Brusselse economie en het sociale welzijn van de inwoners”, aldus de staatssecretaris.

Het kapitaal van ST’ART is deels in handen van het Brussels Gewest via finance&invest.brussels. Dankzij het ST’ART-fonds kunnen creatieve ondernemingen door middel van leningen of kapitaalparticipaties worden gefinancierd, grotendeels in Brussel. Dit kunnen kleine en middelgrote ondernemingen zijn die actief zijn in verschillende sectoren zoals architectuur, podiumkunsten, visuele kunsten, audiovisuele kunsten, design, uitgeverijen, videogames, cultuurbemiddeling, mode, musea en erfgoed, en muziek.

“De cultuursector is een van onze economische en sociale motoren, ook al is hij hard getroffen door de covidcrisis. Zelfs al heeft die sector vaak blijk gegeven van een grote veerkracht, toch verdient hij meer dan ooit de volle steun van de overheid om ervoor te zorgen dat hij stevig verankerd blijft en zich blijft ontwikkelen”, voegde de staatssecretaris eraan toe.

“ST’ART is al bijna 15 jaar een belangrijke speler in de financiering van culturele en creatieve bedrijven; het engagement van onze aandeelhouders om Brusselse ondernemers te steunen is van fundamenteel belang als het fonds wil blijven investeren in nieuw talent of nieuwe initiatieven, en hen in staat wil stellen hun unieke bedrijfsmodel en hun markt te ontwikkelen in een steeds complexere, competitievere en overgangsomgeving”, voegt Jean Leblon, voorzitter van ST’ART N.V., toe.

“Met deze nieuwe investering versterkt finance&invest.brussels haar inzet ten aanzien van kleine culturele en creatieve ondernemingen. Deze strategische samenwerking met een ervaren speler stelt ons in staat om deze sector actief te ondersteunen in lijn met onze investeringsthema’s. Ons vertrouwen in deze medewerking is gebaseerd op onze complementaire ervaring in ondernemerschap, die al heeft geleid tot verschillende gezamenlijke analyses en cofinancieringen van projecten in Brussel. Het ST’ART-team, met 15 jaar ervaring, heeft een gedegen expertise in de culturele sector, zoals blijkt uit de verkregen InvestEU-garantie in 2023. Samen zijn we vastbesloten om een sector te ondersteunen die voortdurend op zoek is naar financiering en om nieuwe groeimogelijkheden voor de culturele en creatieve industrie te verkennen”, benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Over ST’ART (bron : ST’ART)

ST’ART, actief sinds 2010, is het publieke investeringsfonds dat zich specifiek richt op de creatieve economie in Wallonië en Brussel. Het biedt verschillende financieringsoplossingen, zoals leningen en kapitaalinvesteringen, voor bedrijven in de culturele en creatieve industrieën (CCI). Het is het enige publieke fonds dat heel Franstalig België bestrijkt. ST’ART heeft momenteel 80 bedrijven in portefeuille, goed voor bijna 600 directe banen, 90 miljoen euro omzet en duizenden indirecte banen tegen 30 juni 2023. Tot de Brusselse bedrijven die door ST’ART worden gefinancierd behoren Jean-Paul Knott, Tempora, Carine Gilson, Bowtex, Damiaan, Jungle Groupe, Valentine Avoh, AT Production, Demute en JOA.

Meer informatie?

Alexandre Azer-Nessim, kabinet van de staatssecretaris : 0477442487

Aurélie Delanote, communication manager voor ST’ART : 0486975533

Mélusine Baronian, communication manager voor FIB : 0477558 332

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 13 March 2024

44 miljoen aan bankkredieten voor Brusselse ondernemingen in 2023 dankzij finance&invest.brussels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brussel, 13 maart 2024. 2023 is een belangrijk keerpunt voor de groep finance&invest.brussels. Dankzij de toekenning van bankgaranties voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro konden 122 Brusselse ondernemingen via hun bank voor in totaal 44 miljoen euro aan beroepskredieten verkrijgen. Deze uitzonderlijke prestatie werd mogelijk gemaakt door de vereenvoudiging van het goedkeuringsproces van de garanties, waardoor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Gewest werd gestimuleerd. Deze inspanningen steunden bijna 840 banen in verschillende sectoren en toonden het belang aan van een doeltreffend partnerschap met de banken voor de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest.e.

Dit historische record is des te belangrijker omdat het een einde maakt aan een geleidelijke daling die al enkele jaren in Brussel wordt waargenomen. Dit is het hoogste garantievolume sinds de oprichting van het Brussels Waarborgfonds in 1999, dat sinds 2016 wordt beheerd door finance&invest.brussels. Om een orde van grootte te geven: de afgelopen vijf jaar werd er over het algemeen slechts voor €10 miljoen aan garanties toegekend, waarmee ongeveer €18 miljoen aan beroepskredieten werd gedekt.

De reden voor deze daling? Een lang en ingewikkeld beslissingsproces. In samenwerking met Febelfin werd het proces voor het toekennen van waarborgen vereenvoudigd, geïnspireerd op de bestaande modellen in Vlaanderen en Wallonië. Sinds 1 juli 2022 kunnen banken waarborgen toekennen tot 500.000 euro. Dit vereenvoudigde en geautomatiseerde proces via een online platform heeft banken tijd en efficiëntie bespaard en de toekenning van beroepskredieten gestimuleerd. Voor bedragen boven €500.000 en tot €1,5 miljoen kan nog steeds een waarborg op aanvraag worden ingediend bij finance&invest.brussels via de bank van de onderneming.

In 2023 bewees het nieuwe systeem van finance&invest.brussels zijn doeltreffendheid en nut voor de Brusselse ondernemingen en werd de neerwaartse trend omgebogen. “Deze historische verandering in het landschap van de bankgaranties in Brussel toont de waarde aan van het vereenvoudigde systeem dat we hebben ingevoerd. Zonder onze garanties zouden veel ondernemingen hoogstwaarschijnlijk moeite hebben gehad om krediet te krijgen. Na een veelbelovende start in 2022 bevestigden we deze positieve trend in 2023, wat de positieve impact van onze hervorming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest illustreert”, zegt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

In 2023 werden in Brussel bijna 840 banen ondersteund dankzij deze garanties. De belangrijkste sectoren die hiervan profiteerden waren B2C-handel en -diensten (30%), hotels en restauranten (27%) en andere B2B-diensten (20%). Er was ook een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat werd ondersteund bij hun overdracht.

“Dit verslag bewijst dat de hervorming van de bankgarantie noodzakelijk was. Dankzij deze hervorming kan het Gewest, via finance&invest.brussels, een groter aantal zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel ondersteunen, in het bijzonder zij die weinig zekerheden kunnen bieden aan banken. Dit bewijst ook dat zowel onze inspanningen om onze economische instrumenten te professionaliseren als onze wil om het leven van de Brusselse ondernemingen te vereenvoudigen, vruchten afwerpen “, benadrukt de staatssecretaris voor Economische Transitie.

De uitbreiding van het netwerk van partnerbanken van finance&invest.brussels heeft ook bijgedragen tot het succes van dit initiatief. Sinds 2023 maken BEOBANK en BANK VAN BREDA deel uit van het netwerk en sluiten ze zich aan bij BELFIUS, ING, BNP PARIBAS FORTIS en KBC.

“Gezien deze bemoedigende resultaten is onze doelstelling voor 2024 om dit activiteitenniveau te behouden en verder te verhogen, in samenwerking met de banken, ten voordele van de Brusselse ondernemingen. We blijven vastberaden om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen en zo bij te dragen tot een dynamisch en veerkrachtig economisch ecosysteem”, zegt Ellen Hansen, Head of Automated products & guarantees.

Het garantiemechanisme dat het Brussels Gewest voorstelt via finance&invest.brussels heeft, net als andere gewesten, een aanzienlijke economische impact dankzij het multiplicatoreffect op de overheidsmiddelen.

Pierre Hermant voegt hieraan toe: “Dankzij het multiplicatoreffect stimuleert het mechanisme van overheidswaarborg de kredietverlening door banken aan lokale ondernemingen. Het optimaliseert het gebruik van overheidsmiddelen door alleen in te grijpen als een onderneming in gebreke blijft en biedt zo een bredere en efficiëntere steun ten gunste van de Brusselse ondernemingen”.

Het is essentieel om de rol van een overheidsgarantie en het multiplicatoreffect ervan te begrijpen: de garantie wordt pas toegekend als een onderneming failliet gaat. Van de 20 miljoen euro aan garanties die in 2023 worden toegekend, zou het Gewest uiteindelijk alleen moeten tussenkomen in geval van toekomstige faillissementen in de komende jaren, d.w.z. ongeveer 15-20% van de 20 miljoen euro aan toegekende garanties (d.w.z. 3-4 miljoen euro). Anderzijds, als de regio deze 3 tot 4 miljoen euro rechtstreeks in verschillende ondernemingen had moeten investeren, zou ze veel minder ondernemingen hebben kunnen ondersteunen dan met de garantie. Dit is het multiplicatoreffect van de garantie. Dit mechanisme moedigt banken aan om meer kredieten te verstrekken aan lokale ondernemingen door een deel van de verstrekte kredieten te garanderen

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 24 February 2024

Publieke investeringsmaatschappijen hanteren gestandaardiseerde ESG-analyse voor bedrijven

PERSBERICHT

Brussel, 24 februari 2024. De vier gewestelijke en federale publieke investeringsmaatschappijen, finance&invest.brussels, PMV, Wallonie Entreprendre en SFPIM, gebruiken dezelfde ESG-rapporteringstool voor bedrijven. Het Impact Scoring Platform bestaat uit niet-financiële criteria waarmee een bedrijf zijn duurzaamheidsprofiel kan opstellen in overeenstemming met de Europese normen. Hierdoor kan het zijn resultaten gemakkelijk delen met de verschillende stakeholders (investeerders, werknemers en klanten). Dit nieuwe systeem werd gerealiseerd dankzij de gedeelde expertise van de investeringsmaatschappijen, de technologische innovatie van de Greenomy scale-up en de medewerking van de ULB. Een gestandaardiseerde aanpak maakt het mogelijk om weloverwogen duurzame investeringsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd de milieutransitie te versnellen.

Een visie op lange termijn en de daarbij horende ESG-implicaties (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn essentieel in de overgang naar een koolstofvrije economie voor het bedrijfsleven. De Europese verordening, die hogere eisen stelt voor duurzaamheidsrapportering van bedrijven en die deel uitmaakt van de Europese Green Deal, wordt begin juli 2024 omgezet in nationale wetgeving. De Commissie werkt momenteel ook aan een vereenvoudigde versie (VSME) van de CSRD, een aanpak waar het ISP zich bij aansluit.

De CSRD zal bedrijven, in het bijzonder grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren om de impact ervan beter te kunnen beoordelen. Deze administratieve formaliteit, die dikwijls zeer uitgebreid en tijdsintensief is, kan nu met technologie worden vereenvoudigd.

Het Impact Scoring Platform (ISP) is afgestemd op de realiteit van bedrijven, start-ups, scale-ups en KMO’s, en bevat een aanbod op maat voor elke sector, in lijn met bestaande standaarden. Dankzij dit  platform kunnen bedrijven één specifieke ESG-vragenlijst invullen die ze vervolgens gemakkelijk kunnen delen. Het biedt een vereenvoudigd overzicht van criteria, in tegenstelling tot de regelgeving, die zeer technisch en complex is. Bovendien stelt het intelligente, geautomatiseerde platform bedrijven in staat om via een jaarlijkse update zich aan te passen aan de duurzaamheidseisen zonder hun interne processen te verzwaren.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “finance&invest.brussels is verheugd met het engagement van andere publieke investeerders voor het Impact Scoring Platform (ISP). Het gebruik van een gedigitaliseerde referentiestandaard voor de beoordeling van ESG-criteria vergemakkelijkt investeringsbeslissingen en stimuleert een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Het ISP biedt de mogelijkheid om beste praktijken in bedrijven in te voeren en hen te helpen hun duurzaamheid te verbeteren. Op die manier fungeren publieke investeringsmaatschappijen als katalysator voor verandering en stimuleren ze om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering voorrang te geven”.

Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels, voegde hieraan toe: “Het is belangrijk om te benadrukken dat onze gemeenschappelijke methodologie is afgestemd op de Europese regelgeving, waardoor de vragen gespeend zijn van een subjectieve of ideologische invalshoek. Dankzij deze Europese regelgeving is er een eenheid in ESG-rapportering bij grote KMO’s. Door gebruik te maken van deze gemeenschappelijke tool zullen Belgische start-ups, scale-ups en KMO’s zich van bij het begin hierbij kunnen aansluiten “.

Michel Casselman, CEO van PMV: “Bij PMV geloven we dat het essentieel is om onze KMO’s de best mogelijke ondersteuning te bieden om hen te helpen de overgang te maken naar een duurzame economie. Een tool zoals het Impact Scoring Platform kan hen daarbij helpen. Het voorziet het bedrijf van één gecentraliseerd duurzaamheidspaspoort dat toegankelijk kan worden gemaakt voor de verschillende Belgische financiële instellingen, wat de administratieve last voor onze bedrijven verlicht en wat de banken allicht ook kunnen ondersteunen. Bovendien kan de tool ook worden gebruikt als rapporteringsinstrument, aangezien het is opgesteld in overeenstemming met de relevante normen. Met andere woorden, een dubbel voordeel voor onze bedrijven op weg naar een koolstofarme economie”.

Olivier Vanderijst, CEO van Wallonie Entreprendre: “WE is ervan overtuigd dat de ESG-transitie een kans is voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, maturiteit of sector. WE wil bedrijven ondersteunen bij deze positieve verandering. De early adopters van vandaag zullen morgen het best gepositioneerd zijn. Daarom wil WE zich afstemmen op de andere investeringsmaatschappijen wat betreft gemeenschappelijke ESG-meetcriteria“.

Koen Van Loo, CEO van SFPIM, is blij met deze extra synergie tussen SFPIM en regionale investeringsmaatschappijen. “Goede ESG-prestaties zijn alsmaar meer doorslaggevend bij investeringsbeslissingen en zijn ook in het voordeel van de bedrijven zelf. Dankzij deze synergie kunnen we onze ESG-ambities versterken zonder de verplichtingen van onze participaties te verzwaren”.

BECI, Voka, UCM en UNIZO zijn al enthousiast over het gebruik van het nieuwe platform. In samenwerking met Greenomy zal BECI zijn leden binnenkort informatiesessies en workshops over de ISP-tool aanbieden.

De vier publieke investeringsmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat een dergelijke uniforme aanpak een grote meerwaarde kan betekenen voor het financiële landschap. Elke ondernemer zou over zijn of haar eigen duurzaamheidskluis moeten beschikken, met gegevens die op één plaats beschikbaar zijn, in overeenstemming met de regelgeving, die hij of zij dan aan alle financiële spelers kan verstrekken en waar nodig kan bijwerken.


Meer info ?

Mélusine Baronian, persverantwoordelijke finance&invest .brussels
m.baronian@finance.brussels
0477/558 332

Frank Kindt, woordvoerder PMV,
frank.kindt@pmv.eu
0472/420790

Nathalie Lafontaine, woordvoerder Wallonie Entreprendre,
nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be
0476/933 849

Joël Decerf, woordvoerder SFPIM,
j.decerf@sfpi-fpim.be,
0495/559394

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 18 November 2023

De ‘Silver Economy’, een belangrijke uitdaging voor gezondheid en samenleving

PERSBERICHT 18 november 2023

Brussel, 18 november 2023. finance&invest.brussels presenteert een studie over de Silver Economy in België, de belangrijkste spelers en de opkomende trends in de sector. In een context die gekenmerkt wordt door een toenemende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, blijkt de silver economy van doorslaggevend belang, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook als een belangrijke sociale kwestie.

In 2021 vertegenwoordigden 65-plussers 21% van de bevolking van de Europese Unie, maar dit aandeel zal stijgen tot 28% in 2060. Met andere woorden, op dit moment is er in België één bejaarde voor elke drie mensen tussen 15 en 65 jaar, en deze verhouding zal stijgen tot één bejaarde voor elke twee ‘actieve’ mensen in 2060.

Deze demografische transitie stelt onze gezondheidszorg voor grote problemen, met een toename van de zorgconsumptie die gepaard gaat met een vergrijzende bevolking. 70% van de uitgaven aan gezondheidszorg wordt uitgegeven door mensen van 50 jaar en ouder, en met een gestaag toenemend aandeel van mensen van 65 jaar en ouder, zet dit de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de financiering van pensioenen onder druk. De Silver Economy werpt ook cruciale maatschappelijke vragen op, zoals de noodzaak om senioren in staat te stellen actief te blijven, hun isolement te doorbreken, hun onafhankelijkheid te behouden en hun huizen veilig te maken, verzorgers te ondersteunen en een dualisering van senioren in termen van levensstandaard te voorkomen.

Volgens een recente studie van het Observatoire de la Santé et du Social in Brussel woont meer dan een derde van de senioren alleen en kan 20% van hen niet rekenen op de steun van een familielid als ze die nodig hebben. Bovendien wil 80% van de senioren thuis blijven wonen.

De Silver Economy brengt fabrikanten van producten en dienstverleners samen die voldoen aan de specifieke behoeften van senioren. De spelers in deze economie zijn onder andere de zorgsector, verpleeghuizen, de sociale hulpsector en verenigingen, farmaceutische en biotechnologische bedrijven, maar ook SilverTech-bedrijven die nieuwe technologieën exploiteren om specifiek in te spelen op de behoeften van onze senioren.

“Het groeiende aantal senioren – door de gecombineerde impact van babyboomers die de pensioenleeftijd bereiken en de algemene stijging van de levensverwachting – vereist een gecoördineerd en innovatief antwoord. Daarom positioneert Silver Tech zich als een belangrijke bron van innovatie voor onze sociale en gezondheidszorgsystemen, om actief en gezond ouder worden te promoten en senioren te helpen zelfstandig te blijven,” benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

In België vermeldt finance&invest.brussels momenteel 62 start-ups die actief zijn op het gebied van SilverTech, waaronder 13 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 40 in het Vlaamse Gewest en 9 in het Waalse Gewest. Deze jonge bedrijven bieden nieuwe oplossingen om ouderen te helpen veilig en onafhankelijk te blijven, in hun eigen huis te blijven wonen en deel te nemen aan lifestyle-activiteiten. Onder hen domineren medtech-, domotica- en digitale gezondheidsbedrijven, goed voor 70% van de sector, terwijl de andere, meer servicegerichte segmenten slechts de resterende 30% delen (zie tabel).


“Ondanks de sleutelrol die Silvertech zou kunnen spelen, is de aanwezigheid van SilverTech start-ups nog steeds bescheiden, zowel in België als in Europa (62 in België tegenover 300 in Frankrijk in 2021). Gezien hun missie met een grote impact, trekken Silvertechs de aandacht van de financiële sector: meer dan een derde van hen heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 200.000 aan durfkapitaal opgehaald in België,” legt Sandrine Evrard, Business Intelligence Manager, uit.

Aan de andere kant staan deze jonge bedrijven voor extra uitdagingen bij het realiseren van een levensvatbaar businessmodel, omdat ze een evenwicht moeten vinden tussen de behoeften van senioren en hun financiële middelen: heel vaak moeten indirecte BtoBtoC modellen worden bedacht via rusthuizen of mutualiteiten, terwijl terugbetaling voor digitale gezondheidsoplossingen op dit moment nog steeds ingewikkeld is.

“De Silver Economy vertegenwoordigt echter een veelbelovende opportuniteit voor economische ontwikkeling in België, met het potentieel om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren en tegelijk de uitdagingen van een vergrijzende bevolking aan te gaan. finance&invest.brussels zal deze spelers van de Silver Economy blijven ondersteunen en innovatie aanmoedigen in dit cruciale domein voor onze samenleving”, besluit Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 1 September 2023

Cikisi haalt 2,7 miljoen euro op financiering om de groei te versnellen en het marktbereik te vergroten

PERSBERICHT

Om haar groei in de komende twee jaar te versnellen, heeft Cikisi deze zomer 2,7 miljoen euro opgehaald. Drie nieuwe investeerders nemen een belang in het bedrijf: het investeringsfonds Angelwise, een ICT & SaaS early-stage investeringsfonds, finance&invest.brussels, de Brusselse regionale investeringsmaatschappij en een nieuwe gerenommeerde Business Angel met relevante SaaS ervaring.  Naast deze drie nieuwe investeerders nemen ook de oprichters, de historische business angels en de investeringsfondsen, Investsud en Sambrinvest, deel aan deze ronde.         

Cikisi heeft een alles-in-één tool ontwikkeld voor markt- en concurrentie-intelligentie toepassingen. Het optimaliseert de volledige workflow van een marktintelligentie-afdeling: van dataverzameling, dataverrijking en -analyse tot en met de distributie van de verwerkte informatie. De tool wordt geleverd met zeer krachtige low-code zoek- en indexmogelijkheden, semantische tekstanalyse en een data-repository (een bestaande gegevensopslag) van meer dan een miljard documenten die ook voortdurend wordt bijgewerkt.

Met de Seed-ronde die Cikisi in juni 2021 ophaalde hebben ze hun B2B SaaS Market Intelligence-oplossing verfijnd zodat die nu perfect aansluit bij de behoeften van grote internationale industriële en dienstverlenende bedrijven. Ze realiseerden een goede commerciële tractie en hebben een meer dan competitieve concurrentiepositie voor zichzelf gecreëerd door geavanceerde technologieën naadloos te integreren met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface.

Cikisi wil EBITDA positief worden tegen eind 2024 en Series A kapitaal ophalen in 2025.

“Ons belangrijkste doel voor de komende twee jaar is om onze groei te versnellen en nieuwe verkoopkanalen en nieuwe geografische gebieden te benutten. We zullen ons blijven richten op Europese markten buiten België, waar we al 70% van onze omzet genereren en waar we lokale commerciële aanwezigheid zullen ontwikkelen.” Valery Mainjot – CEO & mede-oprichter Cikisi

« Om onze teams beter te coördineren, zal Cikisi voor het einde van het jaar ook een kantoor openen in Brussel. Gewapend met de nieuwe financiële middelen hebben we alles in huis om van marktchallenger naar marktleider te gaan.”Franck Di Liberto – Sales Manager & mede-oprichter Cikisi

« Angelwise is enthousiast om Cikisi te helpen in zijn missie om de leidende marktinformatie-tool te worden. We waren onder de indruk van de tractie van de klanten, die ons bewezen dat Cikisi er in nu reeds slaagt  om grote industriële, IT- en servicebedrijven te overtuigen om de tool te gebruiken. Naast deze bewezen staat van dienst, was er het indrukwekkende product en de goed operationele executie die ons overtuigden dat Cikisi klaar is om snel verder uit te breiden in de rest van Europa. Door te investeren en toe te treden tot de raad van bestuur, breng ik ons netwerk en onze strategische SaaS-expertise mee rond de tafel.”Marc Mommaerts – Managing Partner Angelwise

“Trends in de dataverwerkingsmarkt bevestigen dat oplossingen zoals Cikisi steeds relevanter worden. Dankzij haar expertise heeft de scale-up zich inderdaad snel kunnen ontwikkelen en een grote klanten kunnen aantrekken. Hun komst naar Brussel is een grote kans voor het scheppen van werkgelegenheid en ook voor de invloed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het internationale toneel.” Pierre Hermant – CEO van finance&invest.brussels


Over Cikisi

CIKISI S.A. is een Belgisch bedrijf opgericht in 2016 dat een Market & Competitive Intelligence Software-as-a-Service ontwikkelt en verkoopt, genaamd Cikisi.  Cikisi optimaliseert de processen van informatiespecialisten door het verzamelen en verwerken van big data te automatiseren, evenals het aanbevelen van content.  Cikisi heeft een soevereine zoekmachine gebaseerd op een eigen webindex. Het bedrijf gebruikt open-source technologieën op alle gebieden, waaronder kunstmatige intelligentie, om zijn klanten hoge prestaties te leveren. Cikisi, waarvan de jaarlijks terugkerende inkomsten eerder in 2023 meer dan 1 miljoen euro bedroegen, rekent grote bedrijven zoals SOLVAY, SAINT-GOBAIN, ATOS, KPMG en PWC tot haar klanten. Bezoek voor meer informatie onze website : www.cikisi.com

Over Investsud        
INVESTSUD investeert op lange termijn in de groei en innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen.
Als specialist in risicokapitaal implementeert INVESTSUD oplossingen op maat voor ondernemingen op sleutelmomenten in hun bestaan: oprichting, groei, overdracht, enz.
Het ondersteunt resoluut bedrijven die actief zijn in technologische innovatie en duurzame innovatie tijdens hun hele ontwikkeling. INVESTSUD wordt gedreven door een passie voor ondernemerschap, gevoed door een gemengd aandeelhouderschap van voornamelijk privébedrijven en gestimuleerd door een stabiel en ervaren team. Als loyale en professionele partner onderhouden wij nauwe relaties met onze partners. Bezoek onze website: https://investsud.be

Over Sambrinvest

Met meer dan 35 jaar ervaring, meer dan 300 bedrijven in portefeuille en meer dan 200 miljoen euro onder beheer is Sambrinvest een belangrijke durfkapitaalspeler in Wallonië en in België. Als investeringsfonds investeert Sambrinvest van “early-stage” tot “Series A” en ondersteunt het actief bedrijven in elke fase van hun ontwikkeling. Sambrinvest is dus, naast een investeerder, ook een katalysator voor de ontwikkeling van ecosystemen, met name op het gebied van Life Sciences en  Engineering. Voor meer informatie zie www.sambrinvest.be.

Over Angelwise

Angelwise is een early stage investeringsfonds dat zich er vooral op richt om startups en jonge bedrijven maximaal te ondersteunen naar een volgende fase in hun groei, liefst samen met business angels of andere early stage fondsen. De belangrijkste aandeelhouders van het fonds zijn PMV, COI, BAN Flanders en ruim negentig business angels. Het fonds is opgericht in 2021 en heeft 20 miljoen euro opgehaald om een ecosysteem van bedrijven te bouwen dat de digitale transformatie van de maatschappij mee kan realiseren.  Voor meer informatie, zie www.angelwise.be

Over finance&invest.brussels

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van publiek recht die de financieringsketen van ondernemingen die toegevoegde waarde creëren in het Brussels Gewest faciliteert en vervolledigt, in veelbelovende sectoren voor duurzame economische ontwikkeling en tewerkstelling. Het biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers, in de vorm van leningen, aandeleninvesteringen of garanties op belangrijke momenten in het leven van hun bedrijf. De financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups, kmo’s, maar ook zeer kleine sociale ondernemingen en coöperaties. Bezoek onze website : www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 4 July 2023

TheGreenShot verbetert de koolstofvoetafdruk van de audiovisuele sector

finance&invest.brussels heeft een lening van 500.000 euro toegekend aan de start-up TheGreenShot, die een innovatieve digitale oplossing biedt die budgetbeheer combineert met de berekening van de koolstofvoetafdruk van audiovisuele producties. De financiering is bedoeld om de internationale expansie van het jonge bedrijf te ondersteunen, dat onlangs twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten heeft ondertekend, in Frankrijk en de Verenigde Staten.

TheGreenShot, een in juni 2021 opgerichte Brusselse start-up, heeft de eerste alles-in-één digitale oplossing gelanceerd die operationeel beheer, CO2-voetafdrukreductie en financiële besparingen combineert voor de film- en audiovisuele industrie.

Concreet maakt TheGreenShot het mogelijk om alle activiteiten op filmsets of in studio’s te digitaliseren en op te volgen. Filmploegen kunnen eenvoudig gewerkte uren en onkostendeclaraties invoeren op hun smartphone, terwijl productiemanagers in realtime hun dashboard met uitgaven en de CO2-voetafdruk van elk onderdeel van de film (catering, transport, energieverbruik, enz.) kunnen raadplegen. Advies en een adresboek van allerlei ‘groene’ leveranciers stimuleren ook lokale en duurzame consumptie tijdens het filmen.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “TheGreenShot is een gedurfd jong bedrijf met goede groeivooruitzichten. Het ontplooit een ‘made in Brussels’ collaboratieve oplossing op weg naar een emissieloze toekomst zonder de marges van een organisatie in gevaar te brengen, terwijl het tegelijkertijd de administratie van filmproducties vergemakkelijkt. De oplossing overwint de huidige barrières van “hogere groene kosten” door milieu-impact dashboards aan te bieden. Het laat zien dat het mogelijk is om te besparen door ecologisch verantwoorde keuzes te maken.”

Véronique Pevtschin, CEO van TheGreenShot: “De steun van finance&invest.brussels komt op een belangrijk moment in onze internationale groei. Tijdens het laatste filmfestival van Cannes kondigden we onze samenwerking aan met de vereniging Ecoprod, opgericht door Canal+, France TV en TF1 om een vermindering van de CO2-voetafdruk van Franse producties aan te moedigen (die 1,7 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, Ecoprod 2020 studie). In Frankrijk wordt in januari 2024 nieuwe regelgeving van kracht die vereist dat alle aanvragen voor overheidssubsidies een voorlopig en definitief rapport bevatten over de CO2-voetafdruk van de film of serie. TheGreenShot is gekozen als Ecoprod’s digitale oplossing voor het digitaliseren van alle gegevens die nodig zijn voor deze rapporten en het automatiseren van de productie ervan. Dit is een enorme stap voorwaarts voor ons! We zetten ook onze eerste stappen in de Verenigde Staten, waar we zojuist een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend met Earth Angel tijdens de Hollywood Climate Summit in Los Angeles. TheGreenShot wordt verantwoordelijk voor het digitaliseren van de processen van dit marktleidende duurzaamheidsadviesbureau (dat bijvoorbeeld hielp bij het verminderen van de CO2-voetafdruk van de films The Whale en The Amazing Spider-Man 2).”

In zijn tweejarig bestaan heeft TheGreenShot al 22 banen gecreëerd en 10 internationale prijzen gewonnen. Onlangs nog won het de Europese ‘Women EU Tech’-prijs, een erkenning voor bedrijven die door vrouwen worden geleid om ‘deep tech’-innovatie in Europa te stimuleren. Tot nu toe is haar oplossing gebruikt in 60 producties in 6 landen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 4 July 2023

Succes voor geautomatiseerde bankwaarborgen voor Brusselse ondernemingen

Op de eerste verjaardag van de invoering van de geautomatiseerde bankwaarborgen kondigt finance&invest.brussels een groeiende activiteit aan: 13 miljoen verleende waarborgen voor 24 miljoen beroepskredieten voor een honderdtal ondernemingen.  Finance&invest.brussels kondigt ook de komst van twee nieuwe partnerbanken aan.

De activiteit bankwaarborg is de laatste jaren afgenomen. In samenwerking met finance&invest.brussels en de banksector, en op basis van bestaande semi-automatische producten in Wallonië en Vlaanderen, een proces van reflectie – het bepalen van de meest geschikte instrumenten om de bankfinancieringsketen voor Brusselse ondernemingen zo goed mogelijk te vervolledigen – heeft de weg vrijgemaakt  voor een hervorming door de regering. 

De waarborg is heel vaak een conditio sine qua non voor de bank om krediet te krijgen voor de onderneming. Met andere woorden, zonder deze waarborgen zouden deze 24 miljoen kredieten waarschijnlijk niet zijn toegekend aan Brusselse ondernemingen“, aldus Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

Sinds de geautomatiseerde producten op 1 juli 2022 in werking zijn getreden, is het bedrag van de tussenkomsten kwartaal na kwartaal gestaag gestegen. In het 2e kwartaal van 2023 werden 4 miljoen waarborgen voor 8 miljoen kredieten toegekend. Het is al vele jaren geleden dat er elk kwartaal zo’n hoog productieniveau werd opgetekend ten voordele van de Brusselse ondernemingen. In 2020 was dat 7,7 miljoen voor het hele jaar. De cijfers tonen het succes aan van deze nieuwe producten van de banken ten voordele van de lokale Brusselse economie.

Naast Belfius, BNP, ING en KBC hebben vandaag nog twee andere banken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend: Bank van breda en Beobank. Voor het eerst bundelen 6 belangrijke banken hun krachten rond finance&invest.brussels om de Brusselse economie te ondersteunen.

De hervorming die samen met finance&invest.brussels werd doorgevoerd, was bijzonder belangrijk. Zoals blijkt uit de resultaten heeft deze hervorming het mogelijk gemaakt om een groter aantal zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel te ondersteunen, in het bijzonder diegenen die de banken weinig zekerheden kunnen bieden. Ik ben ook blij dat dit mechanisme de banken heeft overtuigd om massaal terug te keren naar de Brusselse markt. Dit bewijst eens te meer dat de inspanningen om onze economische instrumenten te professionaliseren vruchten afwerpen.”, Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: