Back

Communiqué - 14 May 2024

De financiële sector pleit voor een betere toegang tot alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

Vandaag heeft de financiële sector in samenwerking met de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s een evenement georganiseerd gewijd aan alternatieve financieringsvormen voor ondernemers. Bij deze gelegenheid ondertekende Febelfin samen met verschillende spelers op het vlak van alternatieve financiering, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV en Wallonie Entreprendre, een Charter om hun engagement voor het Belgisch ondernemerschap te versterken. Deze acties liggen in het verlengde van de rondetafelconferentie die werd georganiseerd door de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s rond het thema ‘Financiering van vrouwelijke ondernemers’.

Mobilisering van de sector en alternatieve financieringspartners

In het kader van het evenement bracht Febelfin een aantal spelers samen op het vlak van de financiering van ondernemers, waaronder Be Angels, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV, Wallonie Entreprendre, alsook vertegenwoordigers van de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, en verschillende ondernemers. Gedurende een hele voormiddag deelden ondernemers hun ervaringen met het zoeken naar financiering, terwijl experts uit de sector de aanvullende mogelijkheden van alternatieve financieringsoplossingen benadrukten.

Ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers

Het evenement stond ook in het teken van de ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers. Dit Charter, een rechtstreeks resultaat van de rondetafelconferentie over de financiering van vrouwelijke ondernemers, herbevestigt de inzet van de financiële sector voor gendergelijkheid en staat ook symbool voor een concreet engagement om de toegang tot verschillende financieringsbronnen voor ondernemers te verbeteren.


De banksector verbindt zich er op deze manier toe om alternatieve financieringsvormen op te nemen in de opleiding en de communicatie van haar adviseurs die in contact staan met ondernemers. Wanneer de bank geen krediet kan verlenen aan een ondernemer of niet het volledige gevraagde bedrag kan financieren, en indien het project gezond lijkt, zal de financiële instelling haar adviseurs aanmoedigen om de ondernemer andere beschikbare financieringsmogelijkheden voor te stellen.

Door deze aanpak kunnen meer projecten met een economische meerwaarde worden verwezenlijkt. Dit stimuleert ook een gezamenlijke en inclusieve werkwijze: de bank blijft een partner gedurende het hele financiële traject van de ondernemer.

Febelfin heeft ook in het verleden al initiatieven genomen om ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. In dat kader werd de website https://financieringvanondernemingen.be/ gecreëerd. 

Daarenboven biedt Febelfin Academy bankadviseurs opleidingen aan over alternatieve financieringsoplossingen.

Blijvend engagement voor Belgisch ondernemerschap

De integratie van alternatieve financieringsvormen in de opleiding en communicatie van bankadviseurs zal het partnerschap tussen banken en ondernemers ongetwijfeld versterken. Deze stap voorwaarts toont aan dat de financiële sector zich blijft inzetten voor het Belgisch ondernemerschap. Een cultuur van inclusie en partnerschap helpt om het ondernemersweefsel in België te versterken, innovatie te stimuleren en duurzame economische groei te bevorderen. Deze gezamenlijke aanpak kan het ondernemerschap als geheel alleen maar ten goede komen. 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: “Het evenement georganiseerd door Febelfin maakt het mogelijk om één van de 25 maatregelen uit te voeren uit het actieplan dat werd opgesteld naar aanleiding van de rondetafelconferentie die ik organiseerde over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Meer in het algemeen, hebben de belangrijkste spelers in de financiering van ondernemers in België zich verenigd om een Charter te ondertekenen dat hen ertoe verbindt om ondernemers beter te informeren en te begeleiden naar de meest geschikte financieringsbronnen. Toegang tot financiering is cruciaal voor het opstarten, investeren en uitbreiden van KMO’s, en het vergroten van het bewustzijn over deze kwestie zal helpen om meer projecten tot een goed einde te brengen. Ik feliciteer Febelfin, alsook Microstart, Hefboom, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen en de Regionale Publieke Investeerders met dit initiatief.”


Karel Baert, CEO Febelfin: “Met dit Charter zijn we vastbesloten om de weg vrij te maken voor een toekomst waarin ondernemerschap echt toegankelijk wordt voor iedereen.  Want diversiteit en inclusie liggen aan de grondslag van een bloeiende economie. De vitaliteit van deze economie wordt ook bepaald door haar vermogen om zich aan te passen, en daar zet de sector zich ten volle voor in door haar financieringsaanbod te diversifiëren en beschikbaar te maken voor iedereen.”

Meer info nodig? 

Aarzel niet om contact op te nemen met onze persdienst voor meer informatie (via press@febelfin.be of persnummer 02/507.68.31).  

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 30 April 2024

België koopt 23 Brusselse kantoorgebouwen van de Europese Commissie met het oog op transformatie 

30 april 2024

De Belgische overheid koopt via haar investeringsmaatschappij SFPIM een portefeuille van maar liefst 23 kantoorgebouwen van de Europese Commissie. Het Belgische Cityforward, een fonds opgericht door SFPIM en Ethias en beheerd door hun Brussels-Antwerpse partner Whitewood, zal binnenkort 21 van deze gebouwen in de Europese wijk, met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante meter, omvormen tot 70 procent duurzame kantoren en 30 procent winkels, openbare voorzieningen en vooral woningen. Deze extra wooneenheden zullen uiteindelijk het aantal gezinnen in het hart van de Europese wijk doen verdubbelen. Vanaf 2028 kunnen de eerste nieuwe bewoners en kantoormedewerkers er hun intrek nemen. 

Deze transactie is het startpunt van een grote herontwikkelingsoperatie die tegen 2028 moet leiden tot duurzame kantoren waarin de Europese instellingen zich kunnen vestigen en die hen voor de komende decennia in Brussel verankeren. ​ ​ 

De Europese Commissie heeft een uitgebreide portefeuille van 23 gebouwen verkocht aan SFPIM. SFPIM heeft op zijn beurt de 21 gebouwen in de Europese wijk verkocht aan het Belgische fonds Cityforward om ze te transformeren tot een duurzame en dynamische wijk. De twee andere gebouwen die door de Europese Commissie zijn verkocht, liggen buiten de Europese wijk en zijn verkocht aan Vicinity Affordable Housing Fund en buurtontwikkelaar Matexi, die ze zullen herontwikkelen naar duurzame en betaalbare huur- en koopappartementen. 

De Europese Commissie, SFPIM en Cityforward kwamen voor de 21 gebouwen in de Europese wijk een marktprijs van ongeveer 880 miljoen euro overeen. Dit bedrag steunt op de analyses van twee externe en onafhankelijke deskundigen. De aankoopprijs werd ook overgenomen als eenmalige canon voor de erfpachtcontracten van 99 jaar die SFPIM aan Cityforward heeft toegekend. Het fonds Cityforward heeft de nodige financiële middelen bijeengebracht met de steun van SFPIM, Ethias, finance&invest.brussels, Belfius, Whitewood, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, BIL en Helaba. De fondsbeheerder is Whitewood AIFM, die gecertificeerd is om fondsen van deze omvang te beheren. 

De totale kosten van de transformatie die Whitewood aan de gebouwen wil uitvoeren, worden geschat op dezelfde grootteorde als die van de aankoop, d.w.z. een totale investering van bijna 2 miljard euro. 

De laatste handtekening voor de verkoop van de gebouwen en de kapitaalverhoging van Cityforward werd gezet op maandag 29 april 2024. 

“Duurzame, energie-efficiënte renovatie van gebouwen is één van de belangrijkste pijlers van de energiestrategie van SFPIM. Voor dit transformatieproject, ongezien op deze schaal, zijn de nauwe samenwerking en de constructieve dialoog tussen de verschillende partijen essentiële factoren geweest voor het succes ervan. Niet alleen voor de overheid en regelgevende instanties, maar ook voor experts en investeerders. Door deze dialoog vanaf het begin te starten, zijn we erin geslaagd om een groot draagvlak te creëren voor de duurzame transformatie van verouderde gebouwen. Door deze transformatie versterken we de positie van onze hoofdstad als het hart van Europa. Tegelijk spelen we ook in op de sterke vraag naar diversificatie en bijkomende woningen in de Europese wijk.” ​Laurence Bovy, voorzitter van de raad van bestuur van SFPIM 

“We zijn bijzonder enthousiast om bij te dragen aan de transformatie en heropleving van een gebied dat heel symbolisch is voor Brussel, de Europese wijk. Temeer omdat dit project multifunctioneel is. Enerzijds zal het de Europese Commissie in staat stellen om zich permanent te vestigen in duurzame gebouwen uitgerust met toptechnologie. Anderzijds zal het de komst van nieuwe bewoners aanmoedigen, dankzij de bouw van kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare prijzen en het voorzien van nieuwe diensten – zoals een school en buurtwinkels – om aan hun behoeften te voldoen. Dit is volledig in lijn met de waarden van Ethias en haar wens om een katalysator te zijn voor projecten die een duurzamere samenleving bevorderen in functie van toekomstige generaties.” Philippe Lallemand, CEO van Ethias. 

“Dit grootschalige project respecteert zowel de sociale belangen als de economische realiteit. Het geeft ons veel vertrouwen in voor wat mogelijk is in onze hoofdstad. De fundamenten zijn gelegd om in de nabije toekomst een toonbeeld te worden van een gediversifieerde stedelijke omgeving waar duurzame werkplekken hun plaats krijgen, in een leefbare wijk waar het goed leven is. Het is dankzij investeerders als SFPIM, finance &invest.brussels en Ethias dat dit mogelijk werd gemaakt. Ze hebben het project van bij het begin volledig gesteund als echte partners. Frédéric Van der Planken, CEO van Whitewood, manager van Cityforward. 

“Met deze investering bevestigen we opnieuw ons engagement om een leidende rol te spelen in de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest, als hoofdstad van Europa. Dit project past perfect in onze investeringsstrategie, omdat het gaat over de renovatie van het reeds bestaande patrimonium, essentieel om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. Tegelijk draagt het bij tot de heropleving van een centraal gelegen wijk, waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert”. Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels. ​  

Sterke marktvraag naar duurzame kantoren en woningen  

Zelfs nadat het transformatieproject is voltooid, zal er volgens recente studies alleen al voor de Europese instellingen nog steeds een tekort zijn van 300.000 vierkante meter duurzame kantoorruimte in de Europese wijk. Het fonds Cityforward verwacht veel belangstelling voor deze nieuwe duurzame kantoorgebouwen gezien het beperkte aanbod. 

Het project is er ook op gericht om kantoorgebouwen om te zetten in woningen. Cityforward verwacht dat ongeveer 30 procent van de herontwikkelde ruimte zal worden bestemd voor winkels, openbare voorzieningen en een divers aanbod aan woningen. Dankzij dit project komen er ongeveer 750 tot 800 nieuwe appartementen bij in de wijk. 

In de startblokken  

Nu de transactie en de financiering rond zijn, kan het project echt van start gaan. Het doel is nu om dit ambitieuze programma aan te houden en nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten. De eerste vergunningen moeten al in 2026 worden verkregen. In 2028 moeten de eerste appartementen en kantoren worden opgeleverd. Daarom lanceert Whitewood in mei van dit jaar de eerste drie architectuurwedstrijden (waaronder het project ‘Ilot 130’), in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester Maitre Architecte (BMA).

Contact pers

Joel Decerf
Communication Officer, SFPIM
j.decerf@sfpi-fpim.be
+32 2 210 18 87

Serge Jacobs
Spokesperson, Ethias
serge.jacobs@ethias.be
+32 475 98 31 37

Simon Laval
Senior PR Consultant, Bepublic
simon.laval@bepublicgroup.be
+32 496 12 21 47

Mélusine Baronian
Spokesperson, finance&invest.brussels
m.baronian@finance.brussels
+32 477 55 83 32

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 29 April 2024

Het Brussels Gewest maakt via finance&invest.brussels 750.000 euro extra vrij om de Brusselse culturele en creatieve sector te steunen

29 april 2024

Het Brussels Gewest heeft via finance&invest.brussels beslist om zijn kapitaalparticipatie in het fonds ST’ART (het investeringsfonds voor de culturele industrie) met 75% te verhogen, van 1.000.000 euro naar 1.750.000 euro. Het doel is om de Brusselse culturele en creatieve industrie te ondersteunen. 

“De cultuursector maakt het Brussels Gewest aantrekkelijk en zorgt voor veel werkgelegenheid. En als Brussel zich onderscheidt op de kaart van ons land en op internationaal niveau, dan is dat ook dankzij het uitzonderlijke culturele aanbod. Het is dan ook belangrijk om deze sector, die essentieel is voor onze samenleving, meer te ondersteunen”, aldus de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie.

In het Brussels Gewest is de culturele en creatieve industrie goed voor bijna 4% van het bbp en zo’n 100.000 banen. Het is de op één na grootste werkgever in de hoofdstad, na de overheidsinstellingen. Het Brussels Gewest en finance&invest.brussels hebben van de culturele en creatieve industrie een prioritaire sector gemaakt en de ondersteuning ervan is volledig in overeenstemming met Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Gewest.

“Cultuur ondersteunen betekent onze economie ondersteunen, en daarmee alle vrouwen en mannen die ons dagelijks vermaken, aan het denken zetten en ons laten dromen. Door die actoren uit de culturele scène te helpen, stimuleren we de Brusselse economie en het sociale welzijn van de inwoners”, aldus de staatssecretaris.

Het kapitaal van ST’ART is deels in handen van het Brussels Gewest via finance&invest.brussels. Dankzij het ST’ART-fonds kunnen creatieve ondernemingen door middel van leningen of kapitaalparticipaties worden gefinancierd, grotendeels in Brussel. Dit kunnen kleine en middelgrote ondernemingen zijn die actief zijn in verschillende sectoren zoals architectuur, podiumkunsten, visuele kunsten, audiovisuele kunsten, design, uitgeverijen, videogames, cultuurbemiddeling, mode, musea en erfgoed, en muziek.

“De cultuursector is een van onze economische en sociale motoren, ook al is hij hard getroffen door de covidcrisis. Zelfs al heeft die sector vaak blijk gegeven van een grote veerkracht, toch verdient hij meer dan ooit de volle steun van de overheid om ervoor te zorgen dat hij stevig verankerd blijft en zich blijft ontwikkelen”, voegde de staatssecretaris eraan toe.

“ST’ART is al bijna 15 jaar een belangrijke speler in de financiering van culturele en creatieve bedrijven; het engagement van onze aandeelhouders om Brusselse ondernemers te steunen is van fundamenteel belang als het fonds wil blijven investeren in nieuw talent of nieuwe initiatieven, en hen in staat wil stellen hun unieke bedrijfsmodel en hun markt te ontwikkelen in een steeds complexere, competitievere en overgangsomgeving”, voegt Jean Leblon, voorzitter van ST’ART N.V., toe.

“Met deze nieuwe investering versterkt finance&invest.brussels haar inzet ten aanzien van kleine culturele en creatieve ondernemingen. Deze strategische samenwerking met een ervaren speler stelt ons in staat om deze sector actief te ondersteunen in lijn met onze investeringsthema’s. Ons vertrouwen in deze medewerking is gebaseerd op onze complementaire ervaring in ondernemerschap, die al heeft geleid tot verschillende gezamenlijke analyses en cofinancieringen van projecten in Brussel. Het ST’ART-team, met 15 jaar ervaring, heeft een gedegen expertise in de culturele sector, zoals blijkt uit de verkregen InvestEU-garantie in 2023. Samen zijn we vastbesloten om een sector te ondersteunen die voortdurend op zoek is naar financiering en om nieuwe groeimogelijkheden voor de culturele en creatieve industrie te verkennen”, benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Over ST’ART (bron : ST’ART)

ST’ART, actief sinds 2010, is het publieke investeringsfonds dat zich specifiek richt op de creatieve economie in Wallonië en Brussel. Het biedt verschillende financieringsoplossingen, zoals leningen en kapitaalinvesteringen, voor bedrijven in de culturele en creatieve industrieën (CCI). Het is het enige publieke fonds dat heel Franstalig België bestrijkt. ST’ART heeft momenteel 80 bedrijven in portefeuille, goed voor bijna 600 directe banen, 90 miljoen euro omzet en duizenden indirecte banen tegen 30 juni 2023. Tot de Brusselse bedrijven die door ST’ART worden gefinancierd behoren Jean-Paul Knott, Tempora, Carine Gilson, Bowtex, Damiaan, Jungle Groupe, Valentine Avoh, AT Production, Demute en JOA.

Meer informatie?

Alexandre Azer-Nessim, kabinet van de staatssecretaris : 0477442487

Aurélie Delanote, communication manager voor ST’ART : 0486975533

Mélusine Baronian, communication manager voor FIB : 0477558 332

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 13 March 2024

44 miljoen aan bankkredieten voor Brusselse ondernemingen in 2023 dankzij finance&invest.brussels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brussel, 13 maart 2024. 2023 is een belangrijk keerpunt voor de groep finance&invest.brussels. Dankzij de toekenning van bankgaranties voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro konden 122 Brusselse ondernemingen via hun bank voor in totaal 44 miljoen euro aan beroepskredieten verkrijgen. Deze uitzonderlijke prestatie werd mogelijk gemaakt door de vereenvoudiging van het goedkeuringsproces van de garanties, waardoor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Gewest werd gestimuleerd. Deze inspanningen steunden bijna 840 banen in verschillende sectoren en toonden het belang aan van een doeltreffend partnerschap met de banken voor de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest.e.

Dit historische record is des te belangrijker omdat het een einde maakt aan een geleidelijke daling die al enkele jaren in Brussel wordt waargenomen. Dit is het hoogste garantievolume sinds de oprichting van het Brussels Waarborgfonds in 1999, dat sinds 2016 wordt beheerd door finance&invest.brussels. Om een orde van grootte te geven: de afgelopen vijf jaar werd er over het algemeen slechts voor €10 miljoen aan garanties toegekend, waarmee ongeveer €18 miljoen aan beroepskredieten werd gedekt.

De reden voor deze daling? Een lang en ingewikkeld beslissingsproces. In samenwerking met Febelfin werd het proces voor het toekennen van waarborgen vereenvoudigd, geïnspireerd op de bestaande modellen in Vlaanderen en Wallonië. Sinds 1 juli 2022 kunnen banken waarborgen toekennen tot 500.000 euro. Dit vereenvoudigde en geautomatiseerde proces via een online platform heeft banken tijd en efficiëntie bespaard en de toekenning van beroepskredieten gestimuleerd. Voor bedragen boven €500.000 en tot €1,5 miljoen kan nog steeds een waarborg op aanvraag worden ingediend bij finance&invest.brussels via de bank van de onderneming.

In 2023 bewees het nieuwe systeem van finance&invest.brussels zijn doeltreffendheid en nut voor de Brusselse ondernemingen en werd de neerwaartse trend omgebogen. “Deze historische verandering in het landschap van de bankgaranties in Brussel toont de waarde aan van het vereenvoudigde systeem dat we hebben ingevoerd. Zonder onze garanties zouden veel ondernemingen hoogstwaarschijnlijk moeite hebben gehad om krediet te krijgen. Na een veelbelovende start in 2022 bevestigden we deze positieve trend in 2023, wat de positieve impact van onze hervorming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest illustreert”, zegt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

In 2023 werden in Brussel bijna 840 banen ondersteund dankzij deze garanties. De belangrijkste sectoren die hiervan profiteerden waren B2C-handel en -diensten (30%), hotels en restauranten (27%) en andere B2B-diensten (20%). Er was ook een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat werd ondersteund bij hun overdracht.

“Dit verslag bewijst dat de hervorming van de bankgarantie noodzakelijk was. Dankzij deze hervorming kan het Gewest, via finance&invest.brussels, een groter aantal zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel ondersteunen, in het bijzonder zij die weinig zekerheden kunnen bieden aan banken. Dit bewijst ook dat zowel onze inspanningen om onze economische instrumenten te professionaliseren als onze wil om het leven van de Brusselse ondernemingen te vereenvoudigen, vruchten afwerpen “, benadrukt de staatssecretaris voor Economische Transitie.

De uitbreiding van het netwerk van partnerbanken van finance&invest.brussels heeft ook bijgedragen tot het succes van dit initiatief. Sinds 2023 maken BEOBANK en BANK VAN BREDA deel uit van het netwerk en sluiten ze zich aan bij BELFIUS, ING, BNP PARIBAS FORTIS en KBC.

“Gezien deze bemoedigende resultaten is onze doelstelling voor 2024 om dit activiteitenniveau te behouden en verder te verhogen, in samenwerking met de banken, ten voordele van de Brusselse ondernemingen. We blijven vastberaden om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen en zo bij te dragen tot een dynamisch en veerkrachtig economisch ecosysteem”, zegt Ellen Hansen, Head of Automated products & guarantees.

Het garantiemechanisme dat het Brussels Gewest voorstelt via finance&invest.brussels heeft, net als andere gewesten, een aanzienlijke economische impact dankzij het multiplicatoreffect op de overheidsmiddelen.

Pierre Hermant voegt hieraan toe: “Dankzij het multiplicatoreffect stimuleert het mechanisme van overheidswaarborg de kredietverlening door banken aan lokale ondernemingen. Het optimaliseert het gebruik van overheidsmiddelen door alleen in te grijpen als een onderneming in gebreke blijft en biedt zo een bredere en efficiëntere steun ten gunste van de Brusselse ondernemingen”.

Het is essentieel om de rol van een overheidsgarantie en het multiplicatoreffect ervan te begrijpen: de garantie wordt pas toegekend als een onderneming failliet gaat. Van de 20 miljoen euro aan garanties die in 2023 worden toegekend, zou het Gewest uiteindelijk alleen moeten tussenkomen in geval van toekomstige faillissementen in de komende jaren, d.w.z. ongeveer 15-20% van de 20 miljoen euro aan toegekende garanties (d.w.z. 3-4 miljoen euro). Anderzijds, als de regio deze 3 tot 4 miljoen euro rechtstreeks in verschillende ondernemingen had moeten investeren, zou ze veel minder ondernemingen hebben kunnen ondersteunen dan met de garantie. Dit is het multiplicatoreffect van de garantie. Dit mechanisme moedigt banken aan om meer kredieten te verstrekken aan lokale ondernemingen door een deel van de verstrekte kredieten te garanderen

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 24 February 2024

Publieke investeringsmaatschappijen hanteren gestandaardiseerde ESG-analyse voor bedrijven

PERSBERICHT

Brussel, 24 februari 2024. De vier gewestelijke en federale publieke investeringsmaatschappijen, finance&invest.brussels, PMV, Wallonie Entreprendre en SFPIM, gebruiken dezelfde ESG-rapporteringstool voor bedrijven. Het Impact Scoring Platform bestaat uit niet-financiële criteria waarmee een bedrijf zijn duurzaamheidsprofiel kan opstellen in overeenstemming met de Europese normen. Hierdoor kan het zijn resultaten gemakkelijk delen met de verschillende stakeholders (investeerders, werknemers en klanten). Dit nieuwe systeem werd gerealiseerd dankzij de gedeelde expertise van de investeringsmaatschappijen, de technologische innovatie van de Greenomy scale-up en de medewerking van de ULB. Een gestandaardiseerde aanpak maakt het mogelijk om weloverwogen duurzame investeringsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd de milieutransitie te versnellen.

Een visie op lange termijn en de daarbij horende ESG-implicaties (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn essentieel in de overgang naar een koolstofvrije economie voor het bedrijfsleven. De Europese verordening, die hogere eisen stelt voor duurzaamheidsrapportering van bedrijven en die deel uitmaakt van de Europese Green Deal, wordt begin juli 2024 omgezet in nationale wetgeving. De Commissie werkt momenteel ook aan een vereenvoudigde versie (VSME) van de CSRD, een aanpak waar het ISP zich bij aansluit.

De CSRD zal bedrijven, in het bijzonder grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren om de impact ervan beter te kunnen beoordelen. Deze administratieve formaliteit, die dikwijls zeer uitgebreid en tijdsintensief is, kan nu met technologie worden vereenvoudigd.

Het Impact Scoring Platform (ISP) is afgestemd op de realiteit van bedrijven, start-ups, scale-ups en KMO’s, en bevat een aanbod op maat voor elke sector, in lijn met bestaande standaarden. Dankzij dit  platform kunnen bedrijven één specifieke ESG-vragenlijst invullen die ze vervolgens gemakkelijk kunnen delen. Het biedt een vereenvoudigd overzicht van criteria, in tegenstelling tot de regelgeving, die zeer technisch en complex is. Bovendien stelt het intelligente, geautomatiseerde platform bedrijven in staat om via een jaarlijkse update zich aan te passen aan de duurzaamheidseisen zonder hun interne processen te verzwaren.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “finance&invest.brussels is verheugd met het engagement van andere publieke investeerders voor het Impact Scoring Platform (ISP). Het gebruik van een gedigitaliseerde referentiestandaard voor de beoordeling van ESG-criteria vergemakkelijkt investeringsbeslissingen en stimuleert een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Het ISP biedt de mogelijkheid om beste praktijken in bedrijven in te voeren en hen te helpen hun duurzaamheid te verbeteren. Op die manier fungeren publieke investeringsmaatschappijen als katalysator voor verandering en stimuleren ze om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering voorrang te geven”.

Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels, voegde hieraan toe: “Het is belangrijk om te benadrukken dat onze gemeenschappelijke methodologie is afgestemd op de Europese regelgeving, waardoor de vragen gespeend zijn van een subjectieve of ideologische invalshoek. Dankzij deze Europese regelgeving is er een eenheid in ESG-rapportering bij grote KMO’s. Door gebruik te maken van deze gemeenschappelijke tool zullen Belgische start-ups, scale-ups en KMO’s zich van bij het begin hierbij kunnen aansluiten “.

Michel Casselman, CEO van PMV: “Bij PMV geloven we dat het essentieel is om onze KMO’s de best mogelijke ondersteuning te bieden om hen te helpen de overgang te maken naar een duurzame economie. Een tool zoals het Impact Scoring Platform kan hen daarbij helpen. Het voorziet het bedrijf van één gecentraliseerd duurzaamheidspaspoort dat toegankelijk kan worden gemaakt voor de verschillende Belgische financiële instellingen, wat de administratieve last voor onze bedrijven verlicht en wat de banken allicht ook kunnen ondersteunen. Bovendien kan de tool ook worden gebruikt als rapporteringsinstrument, aangezien het is opgesteld in overeenstemming met de relevante normen. Met andere woorden, een dubbel voordeel voor onze bedrijven op weg naar een koolstofarme economie”.

Olivier Vanderijst, CEO van Wallonie Entreprendre: “WE is ervan overtuigd dat de ESG-transitie een kans is voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, maturiteit of sector. WE wil bedrijven ondersteunen bij deze positieve verandering. De early adopters van vandaag zullen morgen het best gepositioneerd zijn. Daarom wil WE zich afstemmen op de andere investeringsmaatschappijen wat betreft gemeenschappelijke ESG-meetcriteria“.

Koen Van Loo, CEO van SFPIM, is blij met deze extra synergie tussen SFPIM en regionale investeringsmaatschappijen. “Goede ESG-prestaties zijn alsmaar meer doorslaggevend bij investeringsbeslissingen en zijn ook in het voordeel van de bedrijven zelf. Dankzij deze synergie kunnen we onze ESG-ambities versterken zonder de verplichtingen van onze participaties te verzwaren”.

BECI, Voka, UCM en UNIZO zijn al enthousiast over het gebruik van het nieuwe platform. In samenwerking met Greenomy zal BECI zijn leden binnenkort informatiesessies en workshops over de ISP-tool aanbieden.

De vier publieke investeringsmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat een dergelijke uniforme aanpak een grote meerwaarde kan betekenen voor het financiële landschap. Elke ondernemer zou over zijn of haar eigen duurzaamheidskluis moeten beschikken, met gegevens die op één plaats beschikbaar zijn, in overeenstemming met de regelgeving, die hij of zij dan aan alle financiële spelers kan verstrekken en waar nodig kan bijwerken.


Meer info ?

Mélusine Baronian, persverantwoordelijke finance&invest .brussels
m.baronian@finance.brussels
0477/558 332

Frank Kindt, woordvoerder PMV,
frank.kindt@pmv.eu
0472/420790

Nathalie Lafontaine, woordvoerder Wallonie Entreprendre,
nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be
0476/933 849

Joël Decerf, woordvoerder SFPIM,
j.decerf@sfpi-fpim.be,
0495/559394

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 16 December 2023

Sterke daling in fondsenwerving in 2023

Staat van risicokapitaal in België geanalyseerd door de BI-afdeling van finance&invest.brussels

Brussel, 16 december 2023. Na een recordjaar toont de durfkapitaalmarkt in 2023 een aanzienlijke daling van de investeringen. De Business Intelligence afdeling van finance&invest.brussels meldt dat er in 2023 ongeveer € 817 miljoen is opgehaald in België. Het aantal fondsenwervingen blijft echter aanzienlijk: er zijn 213 deals geïdentificeerd met een minimale waarde van €200.000. Er is ook een daling van de markt waargenomen op Europese en wereldwijde schaal, als gevolg van de onzekere economische en geopolitieke context.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 48 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van € 141,6 miljoen. Finance&invest.brussels is een zeer actieve investeerder op de Brusselse markt en nam deel aan 50% van deze fondsenwervingen.

In België is de markt sterk gedaald in vergelijking met 2022, toen de kaap van 2 miljard werd bereikt. Eind november 2023 waren de opgehaalde bedragen met 58% gedaald. Gelukkig was de daling van het aantal financieringen niet zo groot: 213 deals eind november 2023 tegenover 286 eind november 2022, oftewel een kwart minder financieringen dan in 2022. December, dat momenteel erg rustig is, lijkt deze trends waarschijnlijk niet om te keren. Qua sectoren staan biotech, healthtech (exclusief biotech) en food & agritech op kop qua investeringen. Dit wordt gevolgd door de categorie klimaattechnologie & energie, die duidelijk in de lift zit, wat de groeiende interesse van beleggers in technologieën voor aanpassing aan de klimaatverandering aantoont.

De daling van de markt in België is grotendeels toe te schrijven aan het vrijwel ontbreken van grootschalige fondsenwervingen. In 2022 werd de marktgroei gegenereerd door 15 deals van meer dan €30 miljoen, die alleen al goed waren voor 50% van de opgehaalde fondsen. In 2023 werden slechts 3 financieringen van €30 miljoen of meer geregistreerd, voor een totaal opgehaald bedrag van €205 miljoen.

“De krimp die eind 2022 begon, houdt aan voor financiering in een vroeg stadium (0,2 miljoen – 1 miljoen): eind november daalde het aantal deals met 28% en lag het opgehaalde bedrag 24% lager. Het Series A-segment (€1 miljoen – €5 miljoen) toonde de grootste weerbaarheid in de huidige context: het aantal deals daalde met slechts 10% en het opgehaalde bedrag lag 6% lager dan in 2022. Deze relatieve stabiliteit kan deels worden verklaard door het feit dat dit segment een groot aantal vervolginvesteringen omvat. Bestaande investeerders blijven hun start-ups en scale-ups steunen in de verwachting van betere marktvooruitzichten”, merkt Sandrine Evrard op, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels.

De daling van durfkapitaalinvesteringen is voelbaar op elk continent, ook in Europa. In zijn recente rapport ‘European State of Tech’ schat het Atomico-fonds dat de opgehaalde bedragen in 2023 bijna 45 miljard euro zullen bedragen, dat is iets meer dan de helft van de middelen die in 2022 werden opgehaald.

In het Brussels Gewest was er eind november 2023 € 141,6 miljoen opgehaald voor 48 Brusselse start-ups en scale-ups. finance&invest.brussels bevestigt zijn positie als zeer actieve investeerder op de Brusselse markt met de financiering van 50% van deze bedrijven.

Tot op heden werd in 2023 in Brussel geen enkele financiering van meer dan 30 miljoen opgehaald, wat de sterke daling van de opgehaalde bedragen verklaart (€ 659 miljoen op 30 november 2022). De bedragen die zijn opgehaald in de startfase zijn ook gedaald, hoewel de daling kleiner is dan in België als geheel.

“Door de markt te analyseren kunnen we ons ecosysteem beter begrijpen, markttrends waarnemen en belangrijke spelers identificeren. We moeten erkennen dat het langer duurt om fondsen te werven en dat de risicovollere omgeving en de stijgende rentevoeten de waarderingen onder druk zetten. Bovendien moeten start-ups zich aanpassen aan de huidige marktomstandigheden door zich te richten op break-even en het genereren van cashflow in plaats van kapitaalintensieve groei tegen elke prijs,” concludeert Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 1 September 2023

Cikisi haalt 2,7 miljoen euro op financiering om de groei te versnellen en het marktbereik te vergroten

PERSBERICHT

Om haar groei in de komende twee jaar te versnellen, heeft Cikisi deze zomer 2,7 miljoen euro opgehaald. Drie nieuwe investeerders nemen een belang in het bedrijf: het investeringsfonds Angelwise, een ICT & SaaS early-stage investeringsfonds, finance&invest.brussels, de Brusselse regionale investeringsmaatschappij en een nieuwe gerenommeerde Business Angel met relevante SaaS ervaring.  Naast deze drie nieuwe investeerders nemen ook de oprichters, de historische business angels en de investeringsfondsen, Investsud en Sambrinvest, deel aan deze ronde.         

Cikisi heeft een alles-in-één tool ontwikkeld voor markt- en concurrentie-intelligentie toepassingen. Het optimaliseert de volledige workflow van een marktintelligentie-afdeling: van dataverzameling, dataverrijking en -analyse tot en met de distributie van de verwerkte informatie. De tool wordt geleverd met zeer krachtige low-code zoek- en indexmogelijkheden, semantische tekstanalyse en een data-repository (een bestaande gegevensopslag) van meer dan een miljard documenten die ook voortdurend wordt bijgewerkt.

Met de Seed-ronde die Cikisi in juni 2021 ophaalde hebben ze hun B2B SaaS Market Intelligence-oplossing verfijnd zodat die nu perfect aansluit bij de behoeften van grote internationale industriële en dienstverlenende bedrijven. Ze realiseerden een goede commerciële tractie en hebben een meer dan competitieve concurrentiepositie voor zichzelf gecreëerd door geavanceerde technologieën naadloos te integreren met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface.

Cikisi wil EBITDA positief worden tegen eind 2024 en Series A kapitaal ophalen in 2025.

“Ons belangrijkste doel voor de komende twee jaar is om onze groei te versnellen en nieuwe verkoopkanalen en nieuwe geografische gebieden te benutten. We zullen ons blijven richten op Europese markten buiten België, waar we al 70% van onze omzet genereren en waar we lokale commerciële aanwezigheid zullen ontwikkelen.” Valery Mainjot – CEO & mede-oprichter Cikisi

« Om onze teams beter te coördineren, zal Cikisi voor het einde van het jaar ook een kantoor openen in Brussel. Gewapend met de nieuwe financiële middelen hebben we alles in huis om van marktchallenger naar marktleider te gaan.”Franck Di Liberto – Sales Manager & mede-oprichter Cikisi

« Angelwise is enthousiast om Cikisi te helpen in zijn missie om de leidende marktinformatie-tool te worden. We waren onder de indruk van de tractie van de klanten, die ons bewezen dat Cikisi er in nu reeds slaagt  om grote industriële, IT- en servicebedrijven te overtuigen om de tool te gebruiken. Naast deze bewezen staat van dienst, was er het indrukwekkende product en de goed operationele executie die ons overtuigden dat Cikisi klaar is om snel verder uit te breiden in de rest van Europa. Door te investeren en toe te treden tot de raad van bestuur, breng ik ons netwerk en onze strategische SaaS-expertise mee rond de tafel.”Marc Mommaerts – Managing Partner Angelwise

“Trends in de dataverwerkingsmarkt bevestigen dat oplossingen zoals Cikisi steeds relevanter worden. Dankzij haar expertise heeft de scale-up zich inderdaad snel kunnen ontwikkelen en een grote klanten kunnen aantrekken. Hun komst naar Brussel is een grote kans voor het scheppen van werkgelegenheid en ook voor de invloed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het internationale toneel.” Pierre Hermant – CEO van finance&invest.brussels


Over Cikisi

CIKISI S.A. is een Belgisch bedrijf opgericht in 2016 dat een Market & Competitive Intelligence Software-as-a-Service ontwikkelt en verkoopt, genaamd Cikisi.  Cikisi optimaliseert de processen van informatiespecialisten door het verzamelen en verwerken van big data te automatiseren, evenals het aanbevelen van content.  Cikisi heeft een soevereine zoekmachine gebaseerd op een eigen webindex. Het bedrijf gebruikt open-source technologieën op alle gebieden, waaronder kunstmatige intelligentie, om zijn klanten hoge prestaties te leveren. Cikisi, waarvan de jaarlijks terugkerende inkomsten eerder in 2023 meer dan 1 miljoen euro bedroegen, rekent grote bedrijven zoals SOLVAY, SAINT-GOBAIN, ATOS, KPMG en PWC tot haar klanten. Bezoek voor meer informatie onze website : www.cikisi.com

Over Investsud        
INVESTSUD investeert op lange termijn in de groei en innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen.
Als specialist in risicokapitaal implementeert INVESTSUD oplossingen op maat voor ondernemingen op sleutelmomenten in hun bestaan: oprichting, groei, overdracht, enz.
Het ondersteunt resoluut bedrijven die actief zijn in technologische innovatie en duurzame innovatie tijdens hun hele ontwikkeling. INVESTSUD wordt gedreven door een passie voor ondernemerschap, gevoed door een gemengd aandeelhouderschap van voornamelijk privébedrijven en gestimuleerd door een stabiel en ervaren team. Als loyale en professionele partner onderhouden wij nauwe relaties met onze partners. Bezoek onze website: https://investsud.be

Over Sambrinvest

Met meer dan 35 jaar ervaring, meer dan 300 bedrijven in portefeuille en meer dan 200 miljoen euro onder beheer is Sambrinvest een belangrijke durfkapitaalspeler in Wallonië en in België. Als investeringsfonds investeert Sambrinvest van “early-stage” tot “Series A” en ondersteunt het actief bedrijven in elke fase van hun ontwikkeling. Sambrinvest is dus, naast een investeerder, ook een katalysator voor de ontwikkeling van ecosystemen, met name op het gebied van Life Sciences en  Engineering. Voor meer informatie zie www.sambrinvest.be.

Over Angelwise

Angelwise is een early stage investeringsfonds dat zich er vooral op richt om startups en jonge bedrijven maximaal te ondersteunen naar een volgende fase in hun groei, liefst samen met business angels of andere early stage fondsen. De belangrijkste aandeelhouders van het fonds zijn PMV, COI, BAN Flanders en ruim negentig business angels. Het fonds is opgericht in 2021 en heeft 20 miljoen euro opgehaald om een ecosysteem van bedrijven te bouwen dat de digitale transformatie van de maatschappij mee kan realiseren.  Voor meer informatie, zie www.angelwise.be

Over finance&invest.brussels

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van publiek recht die de financieringsketen van ondernemingen die toegevoegde waarde creëren in het Brussels Gewest faciliteert en vervolledigt, in veelbelovende sectoren voor duurzame economische ontwikkeling en tewerkstelling. Het biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers, in de vorm van leningen, aandeleninvesteringen of garanties op belangrijke momenten in het leven van hun bedrijf. De financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups, kmo’s, maar ook zeer kleine sociale ondernemingen en coöperaties. Bezoek onze website : www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 5 July 2023

Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen verlenen kmo’s ruim € 600 miljoen nieuwe kredieten dankzij EIF en InvestEU

GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Brussel, 5 juli 2023

  • Dankzij garanties van het EIF kunnen de drie gewestelijke investeringsmaatschappijen van België – PMV, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels – tot € 608,5 miljoen financiering verstrekken.
  • De overeenkomsten kwamen tot stand met de steun van het programma InvestEU, dat tot doel heeft tussen 2021 en 2027 meer dan € 372 miljard aan bijkomende investeringen te genereren.
  • De gewesten leggen bij de kredietverstrekking verschillende thematische klemtonen, zoals startkapitaal, beginnende bedrijven en leningen voor innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven van kleine ondernemingen.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft vier nieuwe garantieovereenkomsten gesloten met de PMV-groep, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels, die worden gedekt door het programma InvestEU van de Europese Unie. Vandaag vond in Brussel de ceremoniële ondertekening plaats van de verschillende overeenkomsten met de Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen die € 608,5 miljoen nieuwe financiering vrijmaken voor kleine bedrijven in heel België, van microfinanciering tot kredieten voor kleine midcapbedrijven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt de groep finance&invest.brussels een directe garantie voor € 78 miljoen aan nieuwe kredieten aan kleine ondernemingen. De steun van InvestEU voor deze transactie legt de nadruk op het concurrentievermogen van kmo’s en duurzaamheid. finance&invest.brussels zal meer bepaald startkapitaal verstrekken en beginnende bedrijven ondersteunen met achtergestelde kredieten.

In Vlaanderen dekt een directe EIF-garantieovereenkomst met de PMV-groep een kredietportefeuille van € 132,5 miljoen. Met de steun van het programma InvestEU zal de transactie helpen om kmo’s competitiever en duurzamer te maken, de culturele en creatieve sector meer te ondersteunen en microfinanciering te verstrekken. PMV zal achtergestelde kredieten verlenen in heel het Vlaamse gewest, met een focus op micro-ondernemingen, start-ups, zelfstandige ondernemers en bedrijven in de mediasector. Wallonie Entreprendre heeft met het EIF twee aparte door InvestEU ondersteunde transacties gesloten, die samen bijna € 400 miljoen nieuwe kredieten aan bijna 2.500 Waalse bedrijven waarborgen. Een directe garantie dekt een portefeuille van € 28 miljoen aan kredieten. Een tegengarantie waarmee Wallonie Entreprendre zelf kredietportefeuilles van andere financiële tussenpersonen zal garanderen, zal naar verwachting tot € 370 miljoen nieuwe kredieten voor kleine ondernemingen opleveren. InvestEU steunt deze transacties omdat beide garanties het concurrentievermogen van kmo’s verbeteren en in de tegengarantiestructuur de nadruk ligt op innovatie, digitalisering en duurzaamheid

Achtergrondinformatie

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kmo’s door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten, die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan het najagen van belangrijke EU-beleidsdoelen zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, maatschappelijke impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en milieuduurzaamheid.

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma brengt de vele financiële instrumenten van de Europese Unie die momenteel beschikbaar zijn om investeringen in de EU te ondersteunen, onder één dak samen, waardoor de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten zullen investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap die de financieringsmix voor in Brussel gevestigde ondernemingen faciliteert en aanvult, met een duidelijke nadruk op een aantal belangrijke sectoren die duurzame economische ontwikkeling en banencreatie bevorderen. Het bedrijf biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers door op cruciale momenten in hun ontwikkeling leningen, kapitaal of garanties te verstrekken. Die financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups en kmo’s, maar ook op micro-entiteiten en coöperatieve vennootschappen.

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij die de economische toekomst van Vlaanderen vormgeeft. PMV financiert veelbelovende bedrijven doorheen hun groeitraject van start-up tot internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed zakenplan en solide managementteam door kapitaal, leningen en garanties te verstrekken. Met en voor de regering realiseert het ook, samen met diverse partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beheert een portefeuille ter waarde van 1,7 miljard euro.

Wallonie Entreprendre bevordert de economische ontwikkeling van Wallonië door ondernemerschap te promoten en in Wallonië gevestigde bedrijven te ondersteunen en financieren in een brede waaier van sectoren, waaronder levenswetenschappen, deeptech, energie en lucht- en ruimtevaart. Samen met private investeerders verstrekt het kapitaal en krediet aan bedrijven van elke omvang en in verschillende ontwikkelingsfasen. Op die manier draagt WE bij aan de ontwikkeling van ecosystemen die werkgelegenheid scheppen, waarde creëren en nieuwe investeringen aantrekken.

Citaten

Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “InvestEU is een essentieel instrument om de nodige financiering te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa. Deze vier overeenkomsten zullen de toegang tot financiering voor kmo’s in België verbeteren en onderstrepen onze vastberadenheid om hun groei en banenpotentieel te versterken. Zij stimuleren de regionale ontwikkeling, vergroten het concurrentievermogen, zwengelen innovatie aan en bevorderen de werkgelegenheid.”

“Transacties zoals deze slaan een brug tussen de lokale realiteit en wat Europa kan doen om ambitie en ondernemerschap financieel te ondersteunen,” zei Roger Havenith, adjunct algemeen directeur van het EIF. “Het EIF ondersteunt al sinds zijn oprichting Belgische kmo’s in alle gewesten van het land en zal zijn aanbod voor financiële tussenpersonen blijven uitbreiden met zowel sectorspecifieke producten als transacties die speciaal gericht zijn op klimaatactie.”

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB-groep, verklaarde: “Belgen zijn bijzonder creatief, maar dat garandeert op zich nog niet dat een onderneming een succes wordt. Gewestelijke investeringsmaatschappijen spelen in België een sleutelrol om ideeën tot leven te brengen en wij zijn heel blij dat het EIF, mede dankzij het programma InvestEU van de Europese Commissie, financiering kan kanaliseren naar waar die nodig is.”

 Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, benadrukte: “Wij zijn verheugd dat deze garanties er zijn. Zij zullen ons in staat stellen het Brusselse ecosysteem verder te ondersteunen. Dit programma bevordert de transitie naar een duurzamere economie voor het Brussels Gewest.” Adjunct CEO Franc Bogovic voegde daaraan toe: “Deze nieuwe garantie zet de rol van Brussel als belangrijk regionaal centrum voor start-ups extra kracht bij en stelt ons in staat om initiatieven in een vroeg stadium te ondersteunen.”

Michel Casselman, algemeen manager van PMV, bevestigde:“De garanties van het EIF hebben reeds bewezen een belangrijke hefboom voor onze Vlaamse kmo’s te zijn. Het delen van risico’s tussen het Europese en het lokale niveau is een echte hulp gebleken om voor onze bedrijven private financiering aan te trekken, ook in sectoren die gewoonlijk als te riskant worden beschouwd. De garanties illustreren dan ook perfect dat publieke financiering een goede aanvulling is om aan de behoeften van de private markt te voldoen.”

Jean-Pierre Di Bartolomeo, lid van het directiecomité van Wallonie Entreprendre, verklaarde: “Deze unieke vorm van financiering, die Europese en regionale middelen combineert, zal onze bedrijven in staat stellen om zich verder te ontwikkelen, te groeien, internationaal door te breken en banen te creëren. Dit product sluit aan bij onze ambitie om onze bedrijven bij te staan in onze drie gewesten en ligt ook volstrekt in de lijn van het Waalse Herstelplan, dat sterk inzet op de ontwikkeling van het bedrijfsleven.”

Perscontacten

Europees Investeringsfonds (EIF):
Sabine Parisse, s.parisse@eib.org, tel.: +352 621 459 159
Tim Smit, t.smit@eib.org, tel.: +352 691 286423
Website: www.eif.org/press — Persdienst: +352 4379 21000 — press@eib.org

Europese Commissie:
Flora Matthaes, flora.matthaes@ec.europa.eu, +32 229 83951

PMV-groep:
Filip Clarisse, filip.clarisse@pmv.eu, +32 498 63 05 91, www.pmv.eu

Wallonie Entreprendre:
Nathalie Lafontaine, nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be, +32 476 93 38 49

finance&invest.brussels:
Melusine Baronian, m.baronian@finance.brussels, tel.: +32 477 55 83 32, www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 29 April 2023

Lancering van een platform om de impact van een bedrijf te meten

Platform voor het scoren van de impact 

PERSBERICHT 29 april 2023

Brussel, 29 april 2023. finance&invest.brussels en Greenomy lanceren een intelligent en geautomatiseerd platform om het duurzaamheidsprofiel van een onderneming te beoordelen, volgens de Europese normen en zonder administratieve rompslomp. De digitalisering van dit unieke systeem is mogelijk dankzij de combinatie van de impactinvesteringservaring van de regionale invest en de technologische innovatie van de Brusselse scale-up. Het nieuwe analyse-instrument, dat is samengesteld uit niet-financiële criteria, maakt het mogelijk om andere risico’s en opportuniteiten van een onderneming te identificeren en te beheersen. Het verbetert ook de kans op succesvolle investeringen. Het gebruik van het nieuwe platform wekt al de belangstelling van veel Belgische financiële spelers, waaronder het FPIM.

Momenteel zijn veel ondernemingen nog te veel gericht op financiële prestaties op korte termijn, ten nadele van hun ontwikkeling op lange termijn en hun ESG-implicaties, d.w.z. op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied. De Europese verordening ter versterking van de duurzaamheidseisen (CSRD) voor bedrijven en economische en financiële actoren zal echter vanaf 2024 van toepassing zijn. De CSRD zal bedrijven, voornamelijk grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren. Een lange en moeizame administratieve formaliteit die nu dankzij de technologie wordt vereenvoudigd.

Op instigatie van de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie en in het kader van haar herkapitalisatie in december 2020, heeft finance&invest.brussels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een duurzame beleggingsstrategie onder de naam Impact Scoring Platform (ISP). De samenwerking met de scale-up Greenomy, die in maart 2022 van start ging, heeft het mogelijk gemaakt een digitale tool te verfijnen en te ontwikkelen die de ESG-criteria van ondernemingen op een standaard manier evalueert en potentiële beleggers ook een nauwkeurige analyse van hun duurzaamheid biedt. Terwijl deze aanpak steeds gebruikelijker wordt in de financiële sector, is finance&invest.brussels een voorloper in België, maar ook op Europese schaal, in de ontwikkeling van een model dat anticipeert op de vereisten van de Europese regelgeving op een manier die aangepast is aan de realiteit van start-ups, scale-ups en KMO’s.

Via dit niet-financiële analyse-instrument worden de beste praktijken op het gebied van duurzaamheid aan de ondernemingen voorgesteld en kunnen zij zich in die zin verbeteren.

Concreet stelt de PSI, ontwikkeld in samenwerking met de ULB en op maat gemaakt voor elke sector op basis van bestaande normen en besprekingen met investeringsfondsen, verzekeraars en andere belangrijke spelers, dankzij een intelligente segmentering een raster van gepopulariseerde criteria voor met een honderdtal vragen, tegenover een duizendtal vragen in de klassieke modellen. De onderneming beantwoordt zo rechtstreeks aan een vragenlijst over de ESG- en impactaspecten van haar activiteit en kan deze jaarlijks actualiseren zonder administratieve rompslomp.

Met de oplossing van Greenomy, waarin alle door de Europese Unie vastgestelde ESG-rapportagestandaarden (NFRD/CSRD, EU Taxonomy, SFDR) zijn geïntegreerd, kan finance&invest.brussels voortaan de duurzaamheid van zijn beleggingen op een gestandaardiseerde manier beoordelen en hierover rapporten opstellen.

Daarbij vult de Brusselse invest haar financiële analyse aan met niet-financiële criteria. Dankzij deze aanpak konden al meer dan 150 financiële analyses worden uitgevoerd van bedrijven die financiering zoeken.

“Het Impact Scoring Platform wil een standaard worden – gemeenschappelijke woordenschat, gemeenschappelijke methodologie – voor investeerders op de Belgische markt. De investeerder die “duurzaam” investeert, ziet niet af van winstgevendheid, maar voegt gewoon één of meer duurzaamheidscriteria toe die een positief resultaat op maatschappij en milieu genereren. Hoewel we altijd aandacht hebben gehad voor het potentieel van ondernemingen om banen te creëren, gaan we nu een stap verder, met de ambitie om de voorkeur te geven aan investeringen in projecten die bijdragen tot een meer duurzame, veerkrachtige, sociaal inclusieve en banenscheppende samenleving in het Brussels Gewest”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

“Greenomy is verheugd finance&invest.brussels en het hele Belgische financiële ecosysteem te kunnen helpen betere investeringsbeslissingen te nemen en de milieu- en solidariteitstransitie te versnellen. Dankzij de ESG-infrastructuur van Greenomy kunnen veel Europese ondernemingen en financiële instellingen nu al gemakkelijk hun ESG-prestaties meten en hun reglementaire rapporten opstellen. Vooral dankzij deze rapportage kunnen zij begrijpen hoe zij hun strategie kunnen aanpassen om veerkrachtiger te zijn in het licht van de klimaatverandering en gemakkelijker toegang krijgen tot financiering voor hun overgangsprojecten“, aldus Alexander Stevens, CEO van Greenomy. 

Vandaag staat de expertise ten dienste van het ecosysteem, want het Impact Scoring Platform is voorgesteld aan verschillende publieke en private fondsen en aan verschillende Brusselse instellingen. Het FPIM, die al met Greenomy samenwerkt voor zijn duurzaamheidsverslag, heeft al belangstelling getoond voor het PSI en zou zeer binnenkort moeten volgen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 26 April 2023

finance&invest.brussels investeert 1 miljoen euro in start-up Resortecs, de oplossing om recyclage van textiel te vergemakkelijken

COMMUNIQUE 26 avril 2023

Brussel, 26 april 2023. Ter gelegenheid van een persbezoek, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, kondigde finance&invest.brussels de toekenning aan van een kapitaalfinanciering van 1 miljoen euro aan de Brusselse start-up Resortecs, die een nieuwe en innovatieve oplossing biedt om textielrecyclage te vergemakkelijken. De financiering is bedoeld om de technologische ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen en de groei van een preventieve oplossing te bevorderen om de milieu-impact van de belangrijke textielindustriesector te verminderen.

De textielindustrie behoort tot de 5 meest vervuilende sectoren ter wereld en genereert volgens de Ellen MacArthur Foundation meer dan 1,2 miljard ton CO2-equivalent per jaar en vertegenwoordigt een materiaalverlies van 500 miljard dollar per jaar. Gemiddeld verbruikt een EU-burger 26 kg textiel en produceert hij 11 kg afval per jaar, terwijl slechts 1% van de bij de textielproductie gebruikte materialen wordt gerecycleerd. Hoe kan dit percentage worden verhoogd? Resortecs biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor dit probleem.

De start-up Resortecs – REcycling, SORting, TEChnologieS – werd opgericht in 2017, is momenteel gevestigd in het Circularium in Anderlecht en biedt thermisch oplosbaar naaigaren en een speciale industriële oven aan die dit garen smelt. De innovatieve, gepatenteerde hightech oplossing maakt het mogelijk bepaalde textielproducten zoals jeans, poloshirts, enz. op intelligente en industriële wijze thermisch te ontmantelen en te recycleren.

De oplossing van Resortecs is innovatief en uitgebreid, een Europese primeur, omdat textielproducten momenteel niet ontworpen zijn om te worden gedemonteerd en de bestaande recyclingoplossingen inefficiënt, ingewikkeld en duur zijn. Demontageprocessen worden handmatig of mechanisch uitgevoerd, waardoor 52% van de oorspronkelijke stof verloren gaat.

Het ovensysteem, dat warmte en mechanische kracht combineert om kledingstukken die met Resortecs-garen zijn genaaid te demonteren, stelt de kledingstukken bloot aan specifieke temperaturen. De naden verdwijnen automatisch om het sorteren en recyclen van de materialen te vergemakkelijken.

De techniek is vijf keer sneller dan traditionele demontagemethoden. Volgens een door Resortecs uitgevoerde studie over de levenscyclus van textiel kan deze techniek de mode-industrie helpen de CO2-uitstoot met 50% te verminderen en het afval met 80% terug te dringen. De techniek kan tot 1 ton kleding per dag verwerken en wordt al getest door 50 van ‘s werelds grootste modemerken, waaronder Decathlon, H&M en Bershka.

“finance&invest.brussels verstrekt een kapitaalfinanciering van één miljoen euro aan een project dat perfect aansluit bij haar strategische ambitie, een jonge innovatieve Brusselse onderneming die een toonaangevende en preventieve technologische oplossing biedt om de milieu-impact van een belangrijke industriële sector te verminderen. Resortecs geeft ook blijk van een serieuze aanpak door instrumenten voor duurzaamheidsmeting te implementeren om de impact van zijn innovatie nauwkeurig te objectiveren. Het is ook een start-up die al talrijke octrooien heeft verkregen en een positieve invloed heeft op ecodesign en de circulaire economie”, onderstreept Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels. “Resortecs heeft net een financieringsronde van 2,2 miljoen euro afgesloten waaraan finance&invest.brussels deelnam. “We deden een beroep op finance&invest.brussels om onze positie in Brussel, het hart van Europa, verder te versterken. De financiering moet ons in staat stellen onze productie te verhogen en de ontwikkeling van een continue demontagelijn af te ronden, waardoor onze verwerkingscapaciteit vertienvoudigd wordt tot 10 ton per dag in 2024. Ons doel is om de koolstofvoetafdruk van de textielindustrie tegen 2040 met 40 miljard ton CO2 te verminderen”, legt Cédric Vanhoeck, medeoprichter en CEO van Resortecs, uit.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: