Back

Persbericht - 14 February 2023

110 Brusselse ondernemingen gesteund in 2 jaar dankzij de proxilening

PERSBERICHT 14 februari 2023

Brussel, 14 februari 2023. Twee jaar na zijn lancering bevestigt de proxilening, die de financiering van een Brusselse zelfstandige of KMO mogelijk maakt dankzij het spaargeld van particulieren, zijn succes. finance&invest.brussels heeft meer dan 5,1 miljoen euro aan leningen geregistreerd die door bijna 1.600 Brusselaars werden toegekend ten voordele van 110 ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met de proxilening, die in oktober 2020 op initiatief van de Brusselse regering werd gelanceerd, kunnen particulieren geld lenen aan Brusselse ondernemingen en daarbij profiteren van fiscale voordelen in de vorm van een belastingkrediet van 4% gedurende de eerste 3 jaar en een gedeeltelijke terugbetalingsgarantie in geval van faillissement. Ook kunnen de ondernemingen (als kredietnemers) bij particulieren een lening afsluiten tegen het huidige tarief van 2,6% tot 5,25%. De looptijd is vastgesteld op 5 of 8 jaar met een maximum van 250.000 euro.

Door het operationele beheer van de Proxilening te verzekeren, bevestigt finance&invest.brussels haar hoofdtaak om de financieringsketen van Brusselse ondernemingen te vergemakkelijken en te vervolledigen. Deze regionale regeling biedt particulieren, bekend als “familie, vrienden en fools”, de mogelijkheid geld te lenen in ruil voor gunstige fiscale voorwaarden en regionale garanties. Dit is geruststellend voor de kandidaat-kredietgever en bemoedigend voor de onderneming die financiering zoekt. Het proces is dus een win-winsituatie voor alle betrokken partijen“, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

In het kader van dit mechanisme zijn momenteel meer dan 5,1 miljoen euro aan leningen geregistreerd door finance&invest.brussels. De investeringen betreffen 110 Brusselse ondernemingen die door 1588 kredietgevers worden gesteund. De resultaten zijn veelbelovend en tonen de reële belangstelling voor de Proxilening ter ondersteuning van de lokale economie.

De regionale regeling krijgt meer bekendheid in 2022. Vorig jaar werden namelijk 57 ondernemingen ondersteund, terwijl dat er in 2021 43 waren. Dezelfde trend kan worden waargenomen voor het aantal kredietgevers: 766 kredietgevers in 2022 tegen 618 in 2021. Het geregistreerde bedrag van de Proxileningen blijft in overeenstemming met 2021, ondanks een lichte daling: 2,2 miljoen euro in 2022 tegen 2,4 miljoen euro in 2021.

Uit de resultaten blijkt ook een stijging van 10% van het aantal ondernemingen dat langer dan 4 jaar bestaat. Dit vertegenwoordigt bijna 70% van de ondernemingen die geld lenen.

Wat de belangrijkste sectoren van activiteit betreft, vertegenwoordigen de groot- en detailhandel meer dan 25% van de gesteunde ondernemingen, gespecialiseerde activiteiten (juridische, boekhoudkundige, enz.) meer dan 15% en tenslotte de verwerkende industrie bijna 10%.

De gemiddelde inzet per kredietgever is ongeveer 5.000 euro, hoewel de bedragen sterk variëren, van 20 tot 50.000 euro. “Zelfs een lening van honderd euro kan een verschil maken. In sommige geregistreerde gevallen slaagt de kredietnemer er inderdaad in een groter aantal kredietgevers rond zijn ondernemersproject te verzamelen. Dankzij de kracht van zijn netwerk kan hij zijn financieringsbehoeften voldoen, zelfs met kleine leningen“, verklaart Ellen Hansen, Head of unit Geautomatiseerde producten & garanties bij finance&invest.brussels.

Ten slotte waren er per 31 december 2022 geen faillissementen in de gehele Proxileningportefeuille, ondanks de moeilijke economische context.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: « Twee jaar na de lancering bewijzen de vele bedrijven en burgers die gebruik hebben gemaakt van de Proxi-lening het belang van een dergelijke regeling die het spaargeld van de Brusselaars mobiliseert. Deze cijfers zijn bemoedigend! Bovendien zal de regeling binnenkort worden versterkt: in de toekomst zal een extra voordeel worden toegekend aan projecten die voorbeeldig zijn op sociaal- of milieuvlak. Voor deze projecten wordt de regionale garantie in geval van faillissement en onvermogen tot terugbetaling verhoogd van 30 tot 50% ».

Het ontwerp van ordonnantie inzake het spaargeld van burgers zal op woensdag 15 februari aan de Commissie voor de Economische Zaken worden voorgelegd.

Meer info ?

Mélusine Baronian, Press & Public Affairs Manager bij finance&invest.brussels 0477/558 332
Nicolas Roelens, Woordvoerder van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie 0485/89.83.95

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 24 December 2022

2 miljard euro aan financiering in België in 2022

Overzicht van het Belgische risicokapitaal geanalyseerd door het ‘Business Intelligence’ departement van finance&invest.brussels

PERSBERICHT 24 december 2022

In een moeilijke en onzekere macro-economische context telt de analytische afdeling Business Intelligence van finance&invest.brussels een recordbedrag aan opgehaald kapitaal in België: 2 miljard euro in 2022 voor 286 bedrijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 62 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van 672 miljoen euro, een bedrag dat ook nooit eerder werd gehaald. Door 50% van deze bedrijven te financieren, bewijst finance&invest.brussels een zeer actieve investeerder te zijn op de Brusselse markt.

In 2019 werd binnen finance&invest.brussels een afdeling Business Intelligence opgericht om de interne besluitvorming te ondersteunen, bij deze opdracht hoort ook marktonderzoek.

Door het opzetten van een ‘market watch’ kunnen wij de verzamelde gegevens analyseren om relevante informatie te genereren met betrekking tot onze besluitvormingsprocessen en onze investeringsstrategie. Bovendien maken onze databases, die uitgebreider zijn dan die van traditionele dataproviders, het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in ons ecosysteem en stellen ze ons in staat een nauwkeurige analyse van markttrends uit te voeren en belangrijke spelers te identificeren”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels. 

In dit kader werd een eerste evaluatie gemaakt van de risicokapitaaloperaties in België voor het jaar 2022. De bedragen die met durfkapitaal zijn opgehaald, hebben zojuist de 2 miljard euro overschreden. Daarmee wordt het recordbedrag van 2021 (1,8 miljard euro) overschreden. Dit nieuwe record toont aan dat onze start-ups bestand zijn tegen de huidige economische context, met name in de sectoren gezondheidszorg, fintech en smart city & mobiliteit, ook al is de fondsenwerving in Europa (*) in totaal met 20% gekrompen ten opzichte van 2021. Deze laatste was een recordjaar voor durfkapitaalfinanciering op Europees niveau.

“De groei van de opgehaalde bedragen in België is uitsluitend te danken aan grote financieringsrondes: 14 transacties van meer dan 30 miljoen euro alleen al vertegenwoordigen 1,06 miljard euro aan opgehaalde middelen. Op nationaal niveau is het aantal financieringsrondes tussen 5 en 30 miljoen euro relatief stabiel. Het aantal financieringen van minder dan 5 miljoen euro (die in totaal 305 miljoen euro vertegenwoordigen) nemen momenteel echter met 20% af”, merkt Sandrine Evrard, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels, op.  Deze daling is echter minder groot dan de daling van 30% die op Europees niveau in dit segment is waargenomen. De vertraging van de markt kan worden verklaard door een aanzienlijk rustiger vierde kwartaal in vergelijking met 2021. “Toch zijn de bedragen die in dit segment worden opgehaald nog steeds hoger dan in 2020 in België”.

In totaal werden 286 transacties geregistreerd, ten opzichte van 343 in 2021.

“2022 wordt ook gekenmerkt door een groter aandeel opvolginvesteringen. Met andere woorden, bestaande investeerders blijven hun start-ups/scale-ups steunen in afwachting van betere marktvooruitzichten”, vervolgt Sandrine Evrard. Zij voegt daaraan toe: “De risicovollere omgeving en de stijgende rente zetten de waarderingen onder druk”.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een recordbedrag van 672 miljoen euro opgehaald, waarvan 77% door 5 ondernemingen.

In totaal hebben 62 Brusselse start-ups en scale-ups fondsen opgehaald in 2022. “finance&invest.brussels bevestigt zijn positie als zeer actieve investeerder op de Brusselse markt aangezien het 50% van deze bedrijven heeft gefinancierd. De openbare financiële instelling heeft namelijk deelgenomen aan 1 op de 4 kapitaalsverhogingen van 2022 of heeft 25% van deze ondernemingen gefinancierd via leningen of converteerbare leningen“, besluit Franc Bogovic.

(*) Atomico – State of European Tech 22


Over ons
Sandrine Evrard heeft een uitgebreide ervaring als Investment Manager, met name binnen finance&invest.brussels. Het is juist de interesse in het toepassen van data science en A.I. in de venture capital sector die haar ertoe heeft aangezet een opleiding op dit gebied te volgen. Na een eerste opleiding in 2018 aan de UCL, begon ze aan een master in data science en big data aan de ULB, die ze vorig jaar afrondde. 

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: