Back

Communiqué - 24 February 2024

Publieke investeringsmaatschappijen hanteren gestandaardiseerde ESG-analyse voor bedrijven

PERSBERICHT

Brussel, 24 februari 2024. De vier gewestelijke en federale publieke investeringsmaatschappijen, finance&invest.brussels, PMV, Wallonie Entreprendre en SFPIM, gebruiken dezelfde ESG-rapporteringstool voor bedrijven. Het Impact Scoring Platform bestaat uit niet-financiële criteria waarmee een bedrijf zijn duurzaamheidsprofiel kan opstellen in overeenstemming met de Europese normen. Hierdoor kan het zijn resultaten gemakkelijk delen met de verschillende stakeholders (investeerders, werknemers en klanten). Dit nieuwe systeem werd gerealiseerd dankzij de gedeelde expertise van de investeringsmaatschappijen, de technologische innovatie van de Greenomy scale-up en de medewerking van de ULB. Een gestandaardiseerde aanpak maakt het mogelijk om weloverwogen duurzame investeringsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd de milieutransitie te versnellen.

Een visie op lange termijn en de daarbij horende ESG-implicaties (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn essentieel in de overgang naar een koolstofvrije economie voor het bedrijfsleven. De Europese verordening, die hogere eisen stelt voor duurzaamheidsrapportering van bedrijven en die deel uitmaakt van de Europese Green Deal, wordt begin juli 2024 omgezet in nationale wetgeving. De Commissie werkt momenteel ook aan een vereenvoudigde versie (VSME) van de CSRD, een aanpak waar het ISP zich bij aansluit.

De CSRD zal bedrijven, in het bijzonder grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren om de impact ervan beter te kunnen beoordelen. Deze administratieve formaliteit, die dikwijls zeer uitgebreid en tijdsintensief is, kan nu met technologie worden vereenvoudigd.

Het Impact Scoring Platform (ISP) is afgestemd op de realiteit van bedrijven, start-ups, scale-ups en KMO’s, en bevat een aanbod op maat voor elke sector, in lijn met bestaande standaarden. Dankzij dit  platform kunnen bedrijven één specifieke ESG-vragenlijst invullen die ze vervolgens gemakkelijk kunnen delen. Het biedt een vereenvoudigd overzicht van criteria, in tegenstelling tot de regelgeving, die zeer technisch en complex is. Bovendien stelt het intelligente, geautomatiseerde platform bedrijven in staat om via een jaarlijkse update zich aan te passen aan de duurzaamheidseisen zonder hun interne processen te verzwaren.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “finance&invest.brussels is verheugd met het engagement van andere publieke investeerders voor het Impact Scoring Platform (ISP). Het gebruik van een gedigitaliseerde referentiestandaard voor de beoordeling van ESG-criteria vergemakkelijkt investeringsbeslissingen en stimuleert een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Het ISP biedt de mogelijkheid om beste praktijken in bedrijven in te voeren en hen te helpen hun duurzaamheid te verbeteren. Op die manier fungeren publieke investeringsmaatschappijen als katalysator voor verandering en stimuleren ze om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering voorrang te geven”.

Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels, voegde hieraan toe: “Het is belangrijk om te benadrukken dat onze gemeenschappelijke methodologie is afgestemd op de Europese regelgeving, waardoor de vragen gespeend zijn van een subjectieve of ideologische invalshoek. Dankzij deze Europese regelgeving is er een eenheid in ESG-rapportering bij grote KMO’s. Door gebruik te maken van deze gemeenschappelijke tool zullen Belgische start-ups, scale-ups en KMO’s zich van bij het begin hierbij kunnen aansluiten “.

Michel Casselman, CEO van PMV: “Bij PMV geloven we dat het essentieel is om onze KMO’s de best mogelijke ondersteuning te bieden om hen te helpen de overgang te maken naar een duurzame economie. Een tool zoals het Impact Scoring Platform kan hen daarbij helpen. Het voorziet het bedrijf van één gecentraliseerd duurzaamheidspaspoort dat toegankelijk kan worden gemaakt voor de verschillende Belgische financiële instellingen, wat de administratieve last voor onze bedrijven verlicht en wat de banken allicht ook kunnen ondersteunen. Bovendien kan de tool ook worden gebruikt als rapporteringsinstrument, aangezien het is opgesteld in overeenstemming met de relevante normen. Met andere woorden, een dubbel voordeel voor onze bedrijven op weg naar een koolstofarme economie”.

Olivier Vanderijst, CEO van Wallonie Entreprendre: “WE is ervan overtuigd dat de ESG-transitie een kans is voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, maturiteit of sector. WE wil bedrijven ondersteunen bij deze positieve verandering. De early adopters van vandaag zullen morgen het best gepositioneerd zijn. Daarom wil WE zich afstemmen op de andere investeringsmaatschappijen wat betreft gemeenschappelijke ESG-meetcriteria“.

Koen Van Loo, CEO van SFPIM, is blij met deze extra synergie tussen SFPIM en regionale investeringsmaatschappijen. “Goede ESG-prestaties zijn alsmaar meer doorslaggevend bij investeringsbeslissingen en zijn ook in het voordeel van de bedrijven zelf. Dankzij deze synergie kunnen we onze ESG-ambities versterken zonder de verplichtingen van onze participaties te verzwaren”.

BECI, Voka, UCM en UNIZO zijn al enthousiast over het gebruik van het nieuwe platform. In samenwerking met Greenomy zal BECI zijn leden binnenkort informatiesessies en workshops over de ISP-tool aanbieden.

De vier publieke investeringsmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat een dergelijke uniforme aanpak een grote meerwaarde kan betekenen voor het financiële landschap. Elke ondernemer zou over zijn of haar eigen duurzaamheidskluis moeten beschikken, met gegevens die op één plaats beschikbaar zijn, in overeenstemming met de regelgeving, die hij of zij dan aan alle financiële spelers kan verstrekken en waar nodig kan bijwerken.


Meer info ?

Mélusine Baronian, persverantwoordelijke finance&invest .brussels
m.baronian@finance.brussels
0477/558 332

Frank Kindt, woordvoerder PMV,
frank.kindt@pmv.eu
0472/420790

Nathalie Lafontaine, woordvoerder Wallonie Entreprendre,
nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be
0476/933 849

Joël Decerf, woordvoerder SFPIM,
j.decerf@sfpi-fpim.be,
0495/559394

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 16 December 2023

Sterke daling in fondsenwerving in 2023

Staat van risicokapitaal in België geanalyseerd door de BI-afdeling van finance&invest.brussels

Brussel, 16 december 2023. Na een recordjaar toont de durfkapitaalmarkt in 2023 een aanzienlijke daling van de investeringen. De Business Intelligence afdeling van finance&invest.brussels meldt dat er in 2023 ongeveer € 817 miljoen is opgehaald in België. Het aantal fondsenwervingen blijft echter aanzienlijk: er zijn 213 deals geïdentificeerd met een minimale waarde van €200.000. Er is ook een daling van de markt waargenomen op Europese en wereldwijde schaal, als gevolg van de onzekere economische en geopolitieke context.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 48 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van € 141,6 miljoen. Finance&invest.brussels is een zeer actieve investeerder op de Brusselse markt en nam deel aan 50% van deze fondsenwervingen.

In België is de markt sterk gedaald in vergelijking met 2022, toen de kaap van 2 miljard werd bereikt. Eind november 2023 waren de opgehaalde bedragen met 58% gedaald. Gelukkig was de daling van het aantal financieringen niet zo groot: 213 deals eind november 2023 tegenover 286 eind november 2022, oftewel een kwart minder financieringen dan in 2022. December, dat momenteel erg rustig is, lijkt deze trends waarschijnlijk niet om te keren. Qua sectoren staan biotech, healthtech (exclusief biotech) en food & agritech op kop qua investeringen. Dit wordt gevolgd door de categorie klimaattechnologie & energie, die duidelijk in de lift zit, wat de groeiende interesse van beleggers in technologieën voor aanpassing aan de klimaatverandering aantoont.

De daling van de markt in België is grotendeels toe te schrijven aan het vrijwel ontbreken van grootschalige fondsenwervingen. In 2022 werd de marktgroei gegenereerd door 15 deals van meer dan €30 miljoen, die alleen al goed waren voor 50% van de opgehaalde fondsen. In 2023 werden slechts 3 financieringen van €30 miljoen of meer geregistreerd, voor een totaal opgehaald bedrag van €205 miljoen.

“De krimp die eind 2022 begon, houdt aan voor financiering in een vroeg stadium (0,2 miljoen – 1 miljoen): eind november daalde het aantal deals met 28% en lag het opgehaalde bedrag 24% lager. Het Series A-segment (€1 miljoen – €5 miljoen) toonde de grootste weerbaarheid in de huidige context: het aantal deals daalde met slechts 10% en het opgehaalde bedrag lag 6% lager dan in 2022. Deze relatieve stabiliteit kan deels worden verklaard door het feit dat dit segment een groot aantal vervolginvesteringen omvat. Bestaande investeerders blijven hun start-ups en scale-ups steunen in de verwachting van betere marktvooruitzichten”, merkt Sandrine Evrard op, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels.

De daling van durfkapitaalinvesteringen is voelbaar op elk continent, ook in Europa. In zijn recente rapport ‘European State of Tech’ schat het Atomico-fonds dat de opgehaalde bedragen in 2023 bijna 45 miljard euro zullen bedragen, dat is iets meer dan de helft van de middelen die in 2022 werden opgehaald.

In het Brussels Gewest was er eind november 2023 € 141,6 miljoen opgehaald voor 48 Brusselse start-ups en scale-ups. finance&invest.brussels bevestigt zijn positie als zeer actieve investeerder op de Brusselse markt met de financiering van 50% van deze bedrijven.

Tot op heden werd in 2023 in Brussel geen enkele financiering van meer dan 30 miljoen opgehaald, wat de sterke daling van de opgehaalde bedragen verklaart (€ 659 miljoen op 30 november 2022). De bedragen die zijn opgehaald in de startfase zijn ook gedaald, hoewel de daling kleiner is dan in België als geheel.

“Door de markt te analyseren kunnen we ons ecosysteem beter begrijpen, markttrends waarnemen en belangrijke spelers identificeren. We moeten erkennen dat het langer duurt om fondsen te werven en dat de risicovollere omgeving en de stijgende rentevoeten de waarderingen onder druk zetten. Bovendien moeten start-ups zich aanpassen aan de huidige marktomstandigheden door zich te richten op break-even en het genereren van cashflow in plaats van kapitaalintensieve groei tegen elke prijs,” concludeert Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 1 September 2023

Cikisi haalt 2,7 miljoen euro op financiering om de groei te versnellen en het marktbereik te vergroten

PERSBERICHT

Om haar groei in de komende twee jaar te versnellen, heeft Cikisi deze zomer 2,7 miljoen euro opgehaald. Drie nieuwe investeerders nemen een belang in het bedrijf: het investeringsfonds Angelwise, een ICT & SaaS early-stage investeringsfonds, finance&invest.brussels, de Brusselse regionale investeringsmaatschappij en een nieuwe gerenommeerde Business Angel met relevante SaaS ervaring.  Naast deze drie nieuwe investeerders nemen ook de oprichters, de historische business angels en de investeringsfondsen, Investsud en Sambrinvest, deel aan deze ronde.         

Cikisi heeft een alles-in-één tool ontwikkeld voor markt- en concurrentie-intelligentie toepassingen. Het optimaliseert de volledige workflow van een marktintelligentie-afdeling: van dataverzameling, dataverrijking en -analyse tot en met de distributie van de verwerkte informatie. De tool wordt geleverd met zeer krachtige low-code zoek- en indexmogelijkheden, semantische tekstanalyse en een data-repository (een bestaande gegevensopslag) van meer dan een miljard documenten die ook voortdurend wordt bijgewerkt.

Met de Seed-ronde die Cikisi in juni 2021 ophaalde hebben ze hun B2B SaaS Market Intelligence-oplossing verfijnd zodat die nu perfect aansluit bij de behoeften van grote internationale industriële en dienstverlenende bedrijven. Ze realiseerden een goede commerciële tractie en hebben een meer dan competitieve concurrentiepositie voor zichzelf gecreëerd door geavanceerde technologieën naadloos te integreren met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface.

Cikisi wil EBITDA positief worden tegen eind 2024 en Series A kapitaal ophalen in 2025.

“Ons belangrijkste doel voor de komende twee jaar is om onze groei te versnellen en nieuwe verkoopkanalen en nieuwe geografische gebieden te benutten. We zullen ons blijven richten op Europese markten buiten België, waar we al 70% van onze omzet genereren en waar we lokale commerciële aanwezigheid zullen ontwikkelen.” Valery Mainjot – CEO & mede-oprichter Cikisi

« Om onze teams beter te coördineren, zal Cikisi voor het einde van het jaar ook een kantoor openen in Brussel. Gewapend met de nieuwe financiële middelen hebben we alles in huis om van marktchallenger naar marktleider te gaan.”Franck Di Liberto – Sales Manager & mede-oprichter Cikisi

« Angelwise is enthousiast om Cikisi te helpen in zijn missie om de leidende marktinformatie-tool te worden. We waren onder de indruk van de tractie van de klanten, die ons bewezen dat Cikisi er in nu reeds slaagt  om grote industriële, IT- en servicebedrijven te overtuigen om de tool te gebruiken. Naast deze bewezen staat van dienst, was er het indrukwekkende product en de goed operationele executie die ons overtuigden dat Cikisi klaar is om snel verder uit te breiden in de rest van Europa. Door te investeren en toe te treden tot de raad van bestuur, breng ik ons netwerk en onze strategische SaaS-expertise mee rond de tafel.”Marc Mommaerts – Managing Partner Angelwise

“Trends in de dataverwerkingsmarkt bevestigen dat oplossingen zoals Cikisi steeds relevanter worden. Dankzij haar expertise heeft de scale-up zich inderdaad snel kunnen ontwikkelen en een grote klanten kunnen aantrekken. Hun komst naar Brussel is een grote kans voor het scheppen van werkgelegenheid en ook voor de invloed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het internationale toneel.” Pierre Hermant – CEO van finance&invest.brussels


Over Cikisi

CIKISI S.A. is een Belgisch bedrijf opgericht in 2016 dat een Market & Competitive Intelligence Software-as-a-Service ontwikkelt en verkoopt, genaamd Cikisi.  Cikisi optimaliseert de processen van informatiespecialisten door het verzamelen en verwerken van big data te automatiseren, evenals het aanbevelen van content.  Cikisi heeft een soevereine zoekmachine gebaseerd op een eigen webindex. Het bedrijf gebruikt open-source technologieën op alle gebieden, waaronder kunstmatige intelligentie, om zijn klanten hoge prestaties te leveren. Cikisi, waarvan de jaarlijks terugkerende inkomsten eerder in 2023 meer dan 1 miljoen euro bedroegen, rekent grote bedrijven zoals SOLVAY, SAINT-GOBAIN, ATOS, KPMG en PWC tot haar klanten. Bezoek voor meer informatie onze website : www.cikisi.com

Over Investsud        
INVESTSUD investeert op lange termijn in de groei en innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen.
Als specialist in risicokapitaal implementeert INVESTSUD oplossingen op maat voor ondernemingen op sleutelmomenten in hun bestaan: oprichting, groei, overdracht, enz.
Het ondersteunt resoluut bedrijven die actief zijn in technologische innovatie en duurzame innovatie tijdens hun hele ontwikkeling. INVESTSUD wordt gedreven door een passie voor ondernemerschap, gevoed door een gemengd aandeelhouderschap van voornamelijk privébedrijven en gestimuleerd door een stabiel en ervaren team. Als loyale en professionele partner onderhouden wij nauwe relaties met onze partners. Bezoek onze website: https://investsud.be

Over Sambrinvest

Met meer dan 35 jaar ervaring, meer dan 300 bedrijven in portefeuille en meer dan 200 miljoen euro onder beheer is Sambrinvest een belangrijke durfkapitaalspeler in Wallonië en in België. Als investeringsfonds investeert Sambrinvest van “early-stage” tot “Series A” en ondersteunt het actief bedrijven in elke fase van hun ontwikkeling. Sambrinvest is dus, naast een investeerder, ook een katalysator voor de ontwikkeling van ecosystemen, met name op het gebied van Life Sciences en  Engineering. Voor meer informatie zie www.sambrinvest.be.

Over Angelwise

Angelwise is een early stage investeringsfonds dat zich er vooral op richt om startups en jonge bedrijven maximaal te ondersteunen naar een volgende fase in hun groei, liefst samen met business angels of andere early stage fondsen. De belangrijkste aandeelhouders van het fonds zijn PMV, COI, BAN Flanders en ruim negentig business angels. Het fonds is opgericht in 2021 en heeft 20 miljoen euro opgehaald om een ecosysteem van bedrijven te bouwen dat de digitale transformatie van de maatschappij mee kan realiseren.  Voor meer informatie, zie www.angelwise.be

Over finance&invest.brussels

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van publiek recht die de financieringsketen van ondernemingen die toegevoegde waarde creëren in het Brussels Gewest faciliteert en vervolledigt, in veelbelovende sectoren voor duurzame economische ontwikkeling en tewerkstelling. Het biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers, in de vorm van leningen, aandeleninvesteringen of garanties op belangrijke momenten in het leven van hun bedrijf. De financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups, kmo’s, maar ook zeer kleine sociale ondernemingen en coöperaties. Bezoek onze website : www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 5 July 2023

Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen verlenen kmo’s ruim € 600 miljoen nieuwe kredieten dankzij EIF en InvestEU

GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Brussel, 5 juli 2023

  • Dankzij garanties van het EIF kunnen de drie gewestelijke investeringsmaatschappijen van België – PMV, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels – tot € 608,5 miljoen financiering verstrekken.
  • De overeenkomsten kwamen tot stand met de steun van het programma InvestEU, dat tot doel heeft tussen 2021 en 2027 meer dan € 372 miljard aan bijkomende investeringen te genereren.
  • De gewesten leggen bij de kredietverstrekking verschillende thematische klemtonen, zoals startkapitaal, beginnende bedrijven en leningen voor innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven van kleine ondernemingen.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft vier nieuwe garantieovereenkomsten gesloten met de PMV-groep, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels, die worden gedekt door het programma InvestEU van de Europese Unie. Vandaag vond in Brussel de ceremoniële ondertekening plaats van de verschillende overeenkomsten met de Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen die € 608,5 miljoen nieuwe financiering vrijmaken voor kleine bedrijven in heel België, van microfinanciering tot kredieten voor kleine midcapbedrijven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt de groep finance&invest.brussels een directe garantie voor € 78 miljoen aan nieuwe kredieten aan kleine ondernemingen. De steun van InvestEU voor deze transactie legt de nadruk op het concurrentievermogen van kmo’s en duurzaamheid. finance&invest.brussels zal meer bepaald startkapitaal verstrekken en beginnende bedrijven ondersteunen met achtergestelde kredieten.

In Vlaanderen dekt een directe EIF-garantieovereenkomst met de PMV-groep een kredietportefeuille van € 132,5 miljoen. Met de steun van het programma InvestEU zal de transactie helpen om kmo’s competitiever en duurzamer te maken, de culturele en creatieve sector meer te ondersteunen en microfinanciering te verstrekken. PMV zal achtergestelde kredieten verlenen in heel het Vlaamse gewest, met een focus op micro-ondernemingen, start-ups, zelfstandige ondernemers en bedrijven in de mediasector. Wallonie Entreprendre heeft met het EIF twee aparte door InvestEU ondersteunde transacties gesloten, die samen bijna € 400 miljoen nieuwe kredieten aan bijna 2.500 Waalse bedrijven waarborgen. Een directe garantie dekt een portefeuille van € 28 miljoen aan kredieten. Een tegengarantie waarmee Wallonie Entreprendre zelf kredietportefeuilles van andere financiële tussenpersonen zal garanderen, zal naar verwachting tot € 370 miljoen nieuwe kredieten voor kleine ondernemingen opleveren. InvestEU steunt deze transacties omdat beide garanties het concurrentievermogen van kmo’s verbeteren en in de tegengarantiestructuur de nadruk ligt op innovatie, digitalisering en duurzaamheid

Achtergrondinformatie

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kmo’s door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten, die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan het najagen van belangrijke EU-beleidsdoelen zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, maatschappelijke impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en milieuduurzaamheid.

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma brengt de vele financiële instrumenten van de Europese Unie die momenteel beschikbaar zijn om investeringen in de EU te ondersteunen, onder één dak samen, waardoor de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten zullen investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap die de financieringsmix voor in Brussel gevestigde ondernemingen faciliteert en aanvult, met een duidelijke nadruk op een aantal belangrijke sectoren die duurzame economische ontwikkeling en banencreatie bevorderen. Het bedrijf biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers door op cruciale momenten in hun ontwikkeling leningen, kapitaal of garanties te verstrekken. Die financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups en kmo’s, maar ook op micro-entiteiten en coöperatieve vennootschappen.

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij die de economische toekomst van Vlaanderen vormgeeft. PMV financiert veelbelovende bedrijven doorheen hun groeitraject van start-up tot internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed zakenplan en solide managementteam door kapitaal, leningen en garanties te verstrekken. Met en voor de regering realiseert het ook, samen met diverse partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beheert een portefeuille ter waarde van 1,7 miljard euro.

Wallonie Entreprendre bevordert de economische ontwikkeling van Wallonië door ondernemerschap te promoten en in Wallonië gevestigde bedrijven te ondersteunen en financieren in een brede waaier van sectoren, waaronder levenswetenschappen, deeptech, energie en lucht- en ruimtevaart. Samen met private investeerders verstrekt het kapitaal en krediet aan bedrijven van elke omvang en in verschillende ontwikkelingsfasen. Op die manier draagt WE bij aan de ontwikkeling van ecosystemen die werkgelegenheid scheppen, waarde creëren en nieuwe investeringen aantrekken.

Citaten

Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “InvestEU is een essentieel instrument om de nodige financiering te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa. Deze vier overeenkomsten zullen de toegang tot financiering voor kmo’s in België verbeteren en onderstrepen onze vastberadenheid om hun groei en banenpotentieel te versterken. Zij stimuleren de regionale ontwikkeling, vergroten het concurrentievermogen, zwengelen innovatie aan en bevorderen de werkgelegenheid.”

“Transacties zoals deze slaan een brug tussen de lokale realiteit en wat Europa kan doen om ambitie en ondernemerschap financieel te ondersteunen,” zei Roger Havenith, adjunct algemeen directeur van het EIF. “Het EIF ondersteunt al sinds zijn oprichting Belgische kmo’s in alle gewesten van het land en zal zijn aanbod voor financiële tussenpersonen blijven uitbreiden met zowel sectorspecifieke producten als transacties die speciaal gericht zijn op klimaatactie.”

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB-groep, verklaarde: “Belgen zijn bijzonder creatief, maar dat garandeert op zich nog niet dat een onderneming een succes wordt. Gewestelijke investeringsmaatschappijen spelen in België een sleutelrol om ideeën tot leven te brengen en wij zijn heel blij dat het EIF, mede dankzij het programma InvestEU van de Europese Commissie, financiering kan kanaliseren naar waar die nodig is.”

 Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, benadrukte: “Wij zijn verheugd dat deze garanties er zijn. Zij zullen ons in staat stellen het Brusselse ecosysteem verder te ondersteunen. Dit programma bevordert de transitie naar een duurzamere economie voor het Brussels Gewest.” Adjunct CEO Franc Bogovic voegde daaraan toe: “Deze nieuwe garantie zet de rol van Brussel als belangrijk regionaal centrum voor start-ups extra kracht bij en stelt ons in staat om initiatieven in een vroeg stadium te ondersteunen.”

Michel Casselman, algemeen manager van PMV, bevestigde:“De garanties van het EIF hebben reeds bewezen een belangrijke hefboom voor onze Vlaamse kmo’s te zijn. Het delen van risico’s tussen het Europese en het lokale niveau is een echte hulp gebleken om voor onze bedrijven private financiering aan te trekken, ook in sectoren die gewoonlijk als te riskant worden beschouwd. De garanties illustreren dan ook perfect dat publieke financiering een goede aanvulling is om aan de behoeften van de private markt te voldoen.”

Jean-Pierre Di Bartolomeo, lid van het directiecomité van Wallonie Entreprendre, verklaarde: “Deze unieke vorm van financiering, die Europese en regionale middelen combineert, zal onze bedrijven in staat stellen om zich verder te ontwikkelen, te groeien, internationaal door te breken en banen te creëren. Dit product sluit aan bij onze ambitie om onze bedrijven bij te staan in onze drie gewesten en ligt ook volstrekt in de lijn van het Waalse Herstelplan, dat sterk inzet op de ontwikkeling van het bedrijfsleven.”

Perscontacten

Europees Investeringsfonds (EIF):
Sabine Parisse, s.parisse@eib.org, tel.: +352 621 459 159
Tim Smit, t.smit@eib.org, tel.: +352 691 286423
Website: www.eif.org/press — Persdienst: +352 4379 21000 — press@eib.org

Europese Commissie:
Flora Matthaes, flora.matthaes@ec.europa.eu, +32 229 83951

PMV-groep:
Filip Clarisse, filip.clarisse@pmv.eu, +32 498 63 05 91, www.pmv.eu

Wallonie Entreprendre:
Nathalie Lafontaine, nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be, +32 476 93 38 49

finance&invest.brussels:
Melusine Baronian, m.baronian@finance.brussels, tel.: +32 477 55 83 32, www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 29 April 2023

Lancering van een platform om de impact van een bedrijf te meten

Platform voor het scoren van de impact 

PERSBERICHT 29 april 2023

Brussel, 29 april 2023. finance&invest.brussels en Greenomy lanceren een intelligent en geautomatiseerd platform om het duurzaamheidsprofiel van een onderneming te beoordelen, volgens de Europese normen en zonder administratieve rompslomp. De digitalisering van dit unieke systeem is mogelijk dankzij de combinatie van de impactinvesteringservaring van de regionale invest en de technologische innovatie van de Brusselse scale-up. Het nieuwe analyse-instrument, dat is samengesteld uit niet-financiële criteria, maakt het mogelijk om andere risico’s en opportuniteiten van een onderneming te identificeren en te beheersen. Het verbetert ook de kans op succesvolle investeringen. Het gebruik van het nieuwe platform wekt al de belangstelling van veel Belgische financiële spelers, waaronder het FPIM.

Momenteel zijn veel ondernemingen nog te veel gericht op financiële prestaties op korte termijn, ten nadele van hun ontwikkeling op lange termijn en hun ESG-implicaties, d.w.z. op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied. De Europese verordening ter versterking van de duurzaamheidseisen (CSRD) voor bedrijven en economische en financiële actoren zal echter vanaf 2024 van toepassing zijn. De CSRD zal bedrijven, voornamelijk grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren. Een lange en moeizame administratieve formaliteit die nu dankzij de technologie wordt vereenvoudigd.

Op instigatie van de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie en in het kader van haar herkapitalisatie in december 2020, heeft finance&invest.brussels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een duurzame beleggingsstrategie onder de naam Impact Scoring Platform (ISP). De samenwerking met de scale-up Greenomy, die in maart 2022 van start ging, heeft het mogelijk gemaakt een digitale tool te verfijnen en te ontwikkelen die de ESG-criteria van ondernemingen op een standaard manier evalueert en potentiële beleggers ook een nauwkeurige analyse van hun duurzaamheid biedt. Terwijl deze aanpak steeds gebruikelijker wordt in de financiële sector, is finance&invest.brussels een voorloper in België, maar ook op Europese schaal, in de ontwikkeling van een model dat anticipeert op de vereisten van de Europese regelgeving op een manier die aangepast is aan de realiteit van start-ups, scale-ups en KMO’s.

Via dit niet-financiële analyse-instrument worden de beste praktijken op het gebied van duurzaamheid aan de ondernemingen voorgesteld en kunnen zij zich in die zin verbeteren.

Concreet stelt de PSI, ontwikkeld in samenwerking met de ULB en op maat gemaakt voor elke sector op basis van bestaande normen en besprekingen met investeringsfondsen, verzekeraars en andere belangrijke spelers, dankzij een intelligente segmentering een raster van gepopulariseerde criteria voor met een honderdtal vragen, tegenover een duizendtal vragen in de klassieke modellen. De onderneming beantwoordt zo rechtstreeks aan een vragenlijst over de ESG- en impactaspecten van haar activiteit en kan deze jaarlijks actualiseren zonder administratieve rompslomp.

Met de oplossing van Greenomy, waarin alle door de Europese Unie vastgestelde ESG-rapportagestandaarden (NFRD/CSRD, EU Taxonomy, SFDR) zijn geïntegreerd, kan finance&invest.brussels voortaan de duurzaamheid van zijn beleggingen op een gestandaardiseerde manier beoordelen en hierover rapporten opstellen.

Daarbij vult de Brusselse invest haar financiële analyse aan met niet-financiële criteria. Dankzij deze aanpak konden al meer dan 150 financiële analyses worden uitgevoerd van bedrijven die financiering zoeken.

“Het Impact Scoring Platform wil een standaard worden – gemeenschappelijke woordenschat, gemeenschappelijke methodologie – voor investeerders op de Belgische markt. De investeerder die “duurzaam” investeert, ziet niet af van winstgevendheid, maar voegt gewoon één of meer duurzaamheidscriteria toe die een positief resultaat op maatschappij en milieu genereren. Hoewel we altijd aandacht hebben gehad voor het potentieel van ondernemingen om banen te creëren, gaan we nu een stap verder, met de ambitie om de voorkeur te geven aan investeringen in projecten die bijdragen tot een meer duurzame, veerkrachtige, sociaal inclusieve en banenscheppende samenleving in het Brussels Gewest”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

“Greenomy is verheugd finance&invest.brussels en het hele Belgische financiële ecosysteem te kunnen helpen betere investeringsbeslissingen te nemen en de milieu- en solidariteitstransitie te versnellen. Dankzij de ESG-infrastructuur van Greenomy kunnen veel Europese ondernemingen en financiële instellingen nu al gemakkelijk hun ESG-prestaties meten en hun reglementaire rapporten opstellen. Vooral dankzij deze rapportage kunnen zij begrijpen hoe zij hun strategie kunnen aanpassen om veerkrachtiger te zijn in het licht van de klimaatverandering en gemakkelijker toegang krijgen tot financiering voor hun overgangsprojecten“, aldus Alexander Stevens, CEO van Greenomy. 

Vandaag staat de expertise ten dienste van het ecosysteem, want het Impact Scoring Platform is voorgesteld aan verschillende publieke en private fondsen en aan verschillende Brusselse instellingen. Het FPIM, die al met Greenomy samenwerkt voor zijn duurzaamheidsverslag, heeft al belangstelling getoond voor het PSI en zou zeer binnenkort moeten volgen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 26 April 2023

finance&invest.brussels investeert 1 miljoen euro in start-up Resortecs, de oplossing om recyclage van textiel te vergemakkelijken

COMMUNIQUE 26 avril 2023

Brussel, 26 april 2023. Ter gelegenheid van een persbezoek, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, kondigde finance&invest.brussels de toekenning aan van een kapitaalfinanciering van 1 miljoen euro aan de Brusselse start-up Resortecs, die een nieuwe en innovatieve oplossing biedt om textielrecyclage te vergemakkelijken. De financiering is bedoeld om de technologische ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen en de groei van een preventieve oplossing te bevorderen om de milieu-impact van de belangrijke textielindustriesector te verminderen.

De textielindustrie behoort tot de 5 meest vervuilende sectoren ter wereld en genereert volgens de Ellen MacArthur Foundation meer dan 1,2 miljard ton CO2-equivalent per jaar en vertegenwoordigt een materiaalverlies van 500 miljard dollar per jaar. Gemiddeld verbruikt een EU-burger 26 kg textiel en produceert hij 11 kg afval per jaar, terwijl slechts 1% van de bij de textielproductie gebruikte materialen wordt gerecycleerd. Hoe kan dit percentage worden verhoogd? Resortecs biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor dit probleem.

De start-up Resortecs – REcycling, SORting, TEChnologieS – werd opgericht in 2017, is momenteel gevestigd in het Circularium in Anderlecht en biedt thermisch oplosbaar naaigaren en een speciale industriële oven aan die dit garen smelt. De innovatieve, gepatenteerde hightech oplossing maakt het mogelijk bepaalde textielproducten zoals jeans, poloshirts, enz. op intelligente en industriële wijze thermisch te ontmantelen en te recycleren.

De oplossing van Resortecs is innovatief en uitgebreid, een Europese primeur, omdat textielproducten momenteel niet ontworpen zijn om te worden gedemonteerd en de bestaande recyclingoplossingen inefficiënt, ingewikkeld en duur zijn. Demontageprocessen worden handmatig of mechanisch uitgevoerd, waardoor 52% van de oorspronkelijke stof verloren gaat.

Het ovensysteem, dat warmte en mechanische kracht combineert om kledingstukken die met Resortecs-garen zijn genaaid te demonteren, stelt de kledingstukken bloot aan specifieke temperaturen. De naden verdwijnen automatisch om het sorteren en recyclen van de materialen te vergemakkelijken.

De techniek is vijf keer sneller dan traditionele demontagemethoden. Volgens een door Resortecs uitgevoerde studie over de levenscyclus van textiel kan deze techniek de mode-industrie helpen de CO2-uitstoot met 50% te verminderen en het afval met 80% terug te dringen. De techniek kan tot 1 ton kleding per dag verwerken en wordt al getest door 50 van ‘s werelds grootste modemerken, waaronder Decathlon, H&M en Bershka.

“finance&invest.brussels verstrekt een kapitaalfinanciering van één miljoen euro aan een project dat perfect aansluit bij haar strategische ambitie, een jonge innovatieve Brusselse onderneming die een toonaangevende en preventieve technologische oplossing biedt om de milieu-impact van een belangrijke industriële sector te verminderen. Resortecs geeft ook blijk van een serieuze aanpak door instrumenten voor duurzaamheidsmeting te implementeren om de impact van zijn innovatie nauwkeurig te objectiveren. Het is ook een start-up die al talrijke octrooien heeft verkregen en een positieve invloed heeft op ecodesign en de circulaire economie”, onderstreept Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels. “Resortecs heeft net een financieringsronde van 2,2 miljoen euro afgesloten waaraan finance&invest.brussels deelnam. “We deden een beroep op finance&invest.brussels om onze positie in Brussel, het hart van Europa, verder te versterken. De financiering moet ons in staat stellen onze productie te verhogen en de ontwikkeling van een continue demontagelijn af te ronden, waardoor onze verwerkingscapaciteit vertienvoudigd wordt tot 10 ton per dag in 2024. Ons doel is om de koolstofvoetafdruk van de textielindustrie tegen 2040 met 40 miljard ton CO2 te verminderen”, legt Cédric Vanhoeck, medeoprichter en CEO van Resortecs, uit.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 14 February 2023

110 Brusselse ondernemingen gesteund in 2 jaar dankzij de proxilening

PERSBERICHT 14 februari 2023

Brussel, 14 februari 2023. Twee jaar na zijn lancering bevestigt de proxilening, die de financiering van een Brusselse zelfstandige of KMO mogelijk maakt dankzij het spaargeld van particulieren, zijn succes. finance&invest.brussels heeft meer dan 5,1 miljoen euro aan leningen geregistreerd die door bijna 1.600 Brusselaars werden toegekend ten voordele van 110 ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met de proxilening, die in oktober 2020 op initiatief van de Brusselse regering werd gelanceerd, kunnen particulieren geld lenen aan Brusselse ondernemingen en daarbij profiteren van fiscale voordelen in de vorm van een belastingkrediet van 4% gedurende de eerste 3 jaar en een gedeeltelijke terugbetalingsgarantie in geval van faillissement. Ook kunnen de ondernemingen (als kredietnemers) bij particulieren een lening afsluiten tegen het huidige tarief van 2,6% tot 5,25%. De looptijd is vastgesteld op 5 of 8 jaar met een maximum van 250.000 euro.

Door het operationele beheer van de Proxilening te verzekeren, bevestigt finance&invest.brussels haar hoofdtaak om de financieringsketen van Brusselse ondernemingen te vergemakkelijken en te vervolledigen. Deze regionale regeling biedt particulieren, bekend als “familie, vrienden en fools”, de mogelijkheid geld te lenen in ruil voor gunstige fiscale voorwaarden en regionale garanties. Dit is geruststellend voor de kandidaat-kredietgever en bemoedigend voor de onderneming die financiering zoekt. Het proces is dus een win-winsituatie voor alle betrokken partijen“, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

In het kader van dit mechanisme zijn momenteel meer dan 5,1 miljoen euro aan leningen geregistreerd door finance&invest.brussels. De investeringen betreffen 110 Brusselse ondernemingen die door 1588 kredietgevers worden gesteund. De resultaten zijn veelbelovend en tonen de reële belangstelling voor de Proxilening ter ondersteuning van de lokale economie.

De regionale regeling krijgt meer bekendheid in 2022. Vorig jaar werden namelijk 57 ondernemingen ondersteund, terwijl dat er in 2021 43 waren. Dezelfde trend kan worden waargenomen voor het aantal kredietgevers: 766 kredietgevers in 2022 tegen 618 in 2021. Het geregistreerde bedrag van de Proxileningen blijft in overeenstemming met 2021, ondanks een lichte daling: 2,2 miljoen euro in 2022 tegen 2,4 miljoen euro in 2021.

Uit de resultaten blijkt ook een stijging van 10% van het aantal ondernemingen dat langer dan 4 jaar bestaat. Dit vertegenwoordigt bijna 70% van de ondernemingen die geld lenen.

Wat de belangrijkste sectoren van activiteit betreft, vertegenwoordigen de groot- en detailhandel meer dan 25% van de gesteunde ondernemingen, gespecialiseerde activiteiten (juridische, boekhoudkundige, enz.) meer dan 15% en tenslotte de verwerkende industrie bijna 10%.

De gemiddelde inzet per kredietgever is ongeveer 5.000 euro, hoewel de bedragen sterk variëren, van 20 tot 50.000 euro. “Zelfs een lening van honderd euro kan een verschil maken. In sommige geregistreerde gevallen slaagt de kredietnemer er inderdaad in een groter aantal kredietgevers rond zijn ondernemersproject te verzamelen. Dankzij de kracht van zijn netwerk kan hij zijn financieringsbehoeften voldoen, zelfs met kleine leningen“, verklaart Ellen Hansen, Head of unit Geautomatiseerde producten & garanties bij finance&invest.brussels.

Ten slotte waren er per 31 december 2022 geen faillissementen in de gehele Proxileningportefeuille, ondanks de moeilijke economische context.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: « Twee jaar na de lancering bewijzen de vele bedrijven en burgers die gebruik hebben gemaakt van de Proxi-lening het belang van een dergelijke regeling die het spaargeld van de Brusselaars mobiliseert. Deze cijfers zijn bemoedigend! Bovendien zal de regeling binnenkort worden versterkt: in de toekomst zal een extra voordeel worden toegekend aan projecten die voorbeeldig zijn op sociaal- of milieuvlak. Voor deze projecten wordt de regionale garantie in geval van faillissement en onvermogen tot terugbetaling verhoogd van 30 tot 50% ».

Het ontwerp van ordonnantie inzake het spaargeld van burgers zal op woensdag 15 februari aan de Commissie voor de Economische Zaken worden voorgelegd.

Meer info ?

Mélusine Baronian, Press & Public Affairs Manager bij finance&invest.brussels 0477/558 332
Nicolas Roelens, Woordvoerder van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie 0485/89.83.95

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Persbericht - 24 December 2022

2 miljard euro aan financiering in België in 2022

Overzicht van het Belgische risicokapitaal geanalyseerd door het ‘Business Intelligence’ departement van finance&invest.brussels

PERSBERICHT 24 december 2022

In een moeilijke en onzekere macro-economische context telt de analytische afdeling Business Intelligence van finance&invest.brussels een recordbedrag aan opgehaald kapitaal in België: 2 miljard euro in 2022 voor 286 bedrijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 62 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van 672 miljoen euro, een bedrag dat ook nooit eerder werd gehaald. Door 50% van deze bedrijven te financieren, bewijst finance&invest.brussels een zeer actieve investeerder te zijn op de Brusselse markt.

In 2019 werd binnen finance&invest.brussels een afdeling Business Intelligence opgericht om de interne besluitvorming te ondersteunen, bij deze opdracht hoort ook marktonderzoek.

Door het opzetten van een ‘market watch’ kunnen wij de verzamelde gegevens analyseren om relevante informatie te genereren met betrekking tot onze besluitvormingsprocessen en onze investeringsstrategie. Bovendien maken onze databases, die uitgebreider zijn dan die van traditionele dataproviders, het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in ons ecosysteem en stellen ze ons in staat een nauwkeurige analyse van markttrends uit te voeren en belangrijke spelers te identificeren”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels. 

In dit kader werd een eerste evaluatie gemaakt van de risicokapitaaloperaties in België voor het jaar 2022. De bedragen die met durfkapitaal zijn opgehaald, hebben zojuist de 2 miljard euro overschreden. Daarmee wordt het recordbedrag van 2021 (1,8 miljard euro) overschreden. Dit nieuwe record toont aan dat onze start-ups bestand zijn tegen de huidige economische context, met name in de sectoren gezondheidszorg, fintech en smart city & mobiliteit, ook al is de fondsenwerving in Europa (*) in totaal met 20% gekrompen ten opzichte van 2021. Deze laatste was een recordjaar voor durfkapitaalfinanciering op Europees niveau.

“De groei van de opgehaalde bedragen in België is uitsluitend te danken aan grote financieringsrondes: 14 transacties van meer dan 30 miljoen euro alleen al vertegenwoordigen 1,06 miljard euro aan opgehaalde middelen. Op nationaal niveau is het aantal financieringsrondes tussen 5 en 30 miljoen euro relatief stabiel. Het aantal financieringen van minder dan 5 miljoen euro (die in totaal 305 miljoen euro vertegenwoordigen) nemen momenteel echter met 20% af”, merkt Sandrine Evrard, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels, op.  Deze daling is echter minder groot dan de daling van 30% die op Europees niveau in dit segment is waargenomen. De vertraging van de markt kan worden verklaard door een aanzienlijk rustiger vierde kwartaal in vergelijking met 2021. “Toch zijn de bedragen die in dit segment worden opgehaald nog steeds hoger dan in 2020 in België”.

In totaal werden 286 transacties geregistreerd, ten opzichte van 343 in 2021.

“2022 wordt ook gekenmerkt door een groter aandeel opvolginvesteringen. Met andere woorden, bestaande investeerders blijven hun start-ups/scale-ups steunen in afwachting van betere marktvooruitzichten”, vervolgt Sandrine Evrard. Zij voegt daaraan toe: “De risicovollere omgeving en de stijgende rente zetten de waarderingen onder druk”.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een recordbedrag van 672 miljoen euro opgehaald, waarvan 77% door 5 ondernemingen.

In totaal hebben 62 Brusselse start-ups en scale-ups fondsen opgehaald in 2022. “finance&invest.brussels bevestigt zijn positie als zeer actieve investeerder op de Brusselse markt aangezien het 50% van deze bedrijven heeft gefinancierd. De openbare financiële instelling heeft namelijk deelgenomen aan 1 op de 4 kapitaalsverhogingen van 2022 of heeft 25% van deze ondernemingen gefinancierd via leningen of converteerbare leningen“, besluit Franc Bogovic.

(*) Atomico – State of European Tech 22


Over ons
Sandrine Evrard heeft een uitgebreide ervaring als Investment Manager, met name binnen finance&invest.brussels. Het is juist de interesse in het toepassen van data science en A.I. in de venture capital sector die haar ertoe heeft aangezet een opleiding op dit gebied te volgen. Na een eerste opleiding in 2018 aan de UCL, begon ze aan een master in data science en big data aan de ULB, die ze vorig jaar afrondde. 

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: