Back

financieringen - 21 October 2023

Sonian Wood Coop, een coöperatie om het hout van het Zoniënwoud lokaal te houden!

Ze werd opgericht door professionals uit de sector en combineert traditioneel vakmanschap met ambachtelijke kennis om het beukenhout van het beroemde bos lokaal te valoriseren door middel van duurzame schrijnwerkproducten die het interieur van de Brusselaars kunnen verfraaien!

Interview met Stephan Kampelmann, mede-oprichter van Sonian Wood Coop.

Wat is het ondernemingsproject achter Sonian Wood Coop? Waar kwam het idee vandaan om de coöperatieve op te starten?

Het begin van onze geschiedenis is uiteraard het Zoniënwoud, dit grote perifere bos, vlak voor Brussel. En wat veel Brusselaars mogelijk niet weten, is dat het een ecosysteem is dat veel materiaal produceert, in dit geval hout, en dat dit hout niet echt lokaal wordt gebruikt, aangezien het voornamelijk naar Azië wordt geëxporteerd.

Aan de basis van onze coöperatie ligt de wens van onze verschillende oprichters om de situatie te veranderen en de valorisatie van het hout van het Zoniënwoud te herlokaliseren. En sinds drie jaar en voor het eerst sinds lang kunnen mensen nu hout uit het Zoniënwoud kopen en lokaal omzetten in projecten hier in Brussel.

Kun je me iets vertellen over de producten die jullie verkopen? Wie zijn jullie klanten vandaag?

Onze klanten hebben voor het merendeel een emotionele relatie met het Zoniënwoud en het zijn dus vooral Brusselaars, wat vandaag zinvol is gelet op de omvang en de huidige productiecapaciteit van het bos.

Maar we hebben ook klanten in andere Belgische steden of in het buitenland, die evenwel altijd een relatie hebben met het bos en Brussel. Het zijn bijvoorbeeld NAVO-soldaten of diplomaten die Brussel verlaten en een houten tafel uit het Zoniënwoud willen meenemen.

Op het vlak van producten organiseert onze coöperatie echt de hele keten, we kopen de bomen op stam, vellen ze en vervoeren ze naar zagerijen van partners of naar onze zagerij in Brussel.

Vervolgens is de tweede transformatie de schrijnwerkerij. Met hout kun je echt veel doen. Naarmate onze activiteiten vorderden, hebben we verschillende logische mogelijkheden geïdentificeerd voor het werken met beuk: interieurmeubels, vloeren met parket, maar ook projecten op maat zoals de inrichting van bars, restaurants en andere vastgoedprojecten.

Hoe is de coöperatie samengesteld en hoe werkt ze?

Zelf heb ik een dubbele opleiding als stadseconoom en schrijnwerker. Ik ben op het idee gekomen door de statistieken van de materiaalstromen in Brussel te analyseren. En ik zocht naar voorbeelden van economische modellen in andere landen die hout lokaal valoriseren. 

De andere coöperatieleden komen van het terrein, het zijn houthakkers, schrijnwerkers, zaakvoerders van zagerijen enz. De hele coöperatie bestaat uit zelfstandigen die deel uitmaken van de coöperatie en samen ons doel willen bereiken: de valorisatie van het Zoniënwoud herlokaliseren.

Bepaalde projecten worden intern opgezet en andere in samenwerking met bijvoorbeeld interieurarchitecten of ontwerpers die contact met ons opnemen. Maar ons kernteam richt zich op productie en fabricatie.

Wat betekent het voor jou om te ondernemen in een coöperatie?

Voor mij is het fundamentele punt van de coöperatie het hebben van een missie die verder gaat dan het genereren van winst, zoals bij klassieke bedrijven. We staan voor een natuurlijke hulpbron, hout, dat eigenlijk een gemeenschappelijk goed is dat generaties lang meegaat.

Voor ons gaat het er niet om een gemeenschappelijke hulpbron aan te wenden om winst te maken, maar om een hulpbron te gebruiken met een coöperatieve opdracht, terwijl we samenwerken met de overheidsactoren, om de natuurlijke hulpbronnen van het Zoniënwoud een nieuw leven te geven.

Wij zijn in de eerste plaats een groep van houtbewerkers die zich verenigd hebben in de coöperatie, een geheel van onafhankelijke schakels die zonder die samenwerking de projecten niet zouden kunnen realiseren.

Een klassiek bedrijf zou het ook moeilijk hebben, want vandaag komt elke zelfstandige met zijn eigen materiaal en maakt de coöperatie de samenwerking veel soepeler. Bij ons komt de sociale dimensie tot uiting in de governance, de manier waarop we beslissingen nemen, het meer democratische aspect van de coöperatie.

Onze missie is voornamelijk milieugericht. We moeten een economisch evenwicht behouden om dit te laten werken, maar onze missie is heel duidelijk, het is de lokale valorisatie van hout, en de coöperatie was het beste instrument om dit te bereiken.

Waarin verschilt Sonian Wood Coop van andere houtverwerkende bedrijven?

Normaal gezien draait het bij de houtverwerking om geglobaliseerde ketens, waar niemand elkaar kent. Het zijn alleen cijfers en volumes die door containers en Excel-bestanden gaan. En wij zijn in staat om met mensen en tussen mensen te werken, in een familiale sfeer.

Ons bedrijf wil het ambacht en de traditionele knowhow in stand houden en zich tegelijkertijd ontwikkelen om onze aanpak uit te breiden tot de volledige houtproductie uit het Zoniënwoud, wat een vrij interessant traject is.

Onlangs kregen jullie een financiering van finance&invest.brussels dankzij een participatie via COOP US. Wat waren jullie financieringsbehoeften sinds de start van Sonian Wood Coop?

De eerste stap voor ons was de opbouw van een startkapitaal om de coöperatie te kunnen oprichten maar ook om de eerste houtaankopen te kunnen doen om de activiteit op te starten. Dat eerste bedrag hebben we opgebouwd dankzij crowdfunding en dus dankzij de deelname van de Brusselaars.

In tweede instantie organiseerden we een fondsenwervingscampagne bij de impactinvesteerders, waaronder finance&invest.brussels, waardoor we onze activiteit konden uitbreiden. Want het bewerken van hout gebeurt stapsgewijs, met de aankoop van loten hout, wat operationeel en financieel een zeker absorptievermogen vereist. We hebben ook schulden verworven.

Vorig jaar voerden we een kapitaalverhoging door bij twee financierders, waaronder finance&invest.brussels, om meer liquiditeiten in de onderneming te krijgen.

Hoe hebben jullie de ervaring met Brusoc beleefd en welke banden hebben jullie momenteel met finance&invest.brussels?

Dat gaat heel goed. We zijn fysiek bezig, we zetten bomen om in tafels, en dat kost tijd. Het is net als wijn of whisky maken, we moeten de cycli respecteren van het hout, dat bijvoorbeeld moet drogen. We moesten dus ook investeerders vinden die geduldig kunnen zijn en het werktempo van ons bedrijf begrijpen.

En werken met finance&invest.brussels was voor ons een logische stap: samenwerken met een speler die een positieve impact wil creëren op Brussel, met respect voor het tempo van de houtbewerking. Het feit dat we na twee jaar activiteit een kapitaalverhoging kunnen doorvoeren, is voor ons ook het bewijs dat we goed evolueren ten opzichte van onze jaardoelstellingen. Er is een erg goede vertrouwensrelatie ontstaan. 

Wat is jullie ambitie voor de komende jaren?

Het is onze ambitie om de volledige jaarlijkse productie van het Zoniënwoud te valoriseren. Vandaag kunnen we 10% van de productie absorberen en we willen groeien om zo elk jaar onze valorisatiecapaciteit te verdubbelen, want voor ons is de export van de houtproductie naar Azië absoluut niet te rechtvaardigen.

We hebben het over duizenden kubieke meters per jaar en we willen echt uit de niche stappen en een veel bredere en lokale oplossing voor het hout van het Zoniënwoud invoeren.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 4 September 2023

BC Materials, een Brusselse coöperatie die afgegraven grond verwerkt tot circulaire bouwmaterialen!

BC Materials is een Brusselse coöperatie opgericht door een groep architecten die zich tot doel hebben gesteld om afgegraven grond te verwerken tot circulaire bouwmaterialen! Interview met Anton Maertens, hoofd ontwikkeling.

Waarin onderscheidt BC Materials zich van andere bedrijven op de markt?

Wij waren de eersten in Europa die afgravingsmateriaal verwerkten tot bouwmateriaal. Afgegraven aarde wordt over het algemeen beschouwd als afval. Deze grond wordt in steengroeven gestort en achtergelaten, terwijl hij niet verontreinigd is. Wij transformeren dus afval dat door de bouw wordt gegenereerd.

Over het algemeen geven we ook de voorkeur aan een circulaire aanpak:  we gebruiken vooral de aarde van de bouwwerven in Brussel, vervaardigen onze producten hier en stellen ze ter beschikking van de Brusselse bouwwerven.

Maar als we bijvoorbeeld in Frankrijk werken, gebruiken we ook lokale grond en produceren we ter plaatse, door machines te huren om alles lokaal te realiseren. Onze machine voor samengeperste grond is ook mobiel en kan dus worden verplaatst.

Bij BC Materials gebruiken we geen fossiele energie omdat onze materialen niet gebakken zijn. Ons project draagt dus bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. En onze aanpak is maximalistisch: alle materialen die we gebruiken zijn 100% recycleerbaar, zonder veel behandelingen.

In een paar jaar tijd heeft BC Materials verschillende prijzen gewonnen voor zijn circulaire aanpak.

Met BC Materials willen we aantonen dat een circulaire aanpak rendabel kan zijn.

Welke producten verkopen jullie en wie zijn jullie klanten?

We bieden verschillende soorten producten aan, zoals leempleisters, leemstenen, binnenwanden en een soort milieuvriendelijk beton dat kan worden gebruikt voor vloeren, muren, designonderdelen en meubels. We doen ook onderzoek en ontwikkeling voor bepaalde klanten en projecten.

Qua uiterlijk verschilt aarde van klassieke materialen, maar je kunt echt heel verschillende kleurcreaties maken, en er is steeds meer vraag naar een natuurlijkere uitstraling.

Enkele voorbeelden van circulaire bouwmaterialen geproduceerd door BC Materials.

De meeste van onze klanten zijn bouwprofessionals: plamuurbedrijven, bouwbedrijven. Maar er zijn ook particulieren die voor hun woning op zoek zijn naar dergelijke materialen. Tegelijkertijd zien we dat ook spelers in de vastgoedsector op zoek zijn naar groenere en lokale oplossingen en bij ons advies komen inwinnen.

Waarom werd gekozen voor een coöperatie als bedrijfsmodel?

We hebben gekozen voor de coöperatieve aanpak omdat we geloven in het economisch model. We willen de winst delen met onze werknemers, maar ook met onze aandeelhouders, die Brusselaars zijn, en iedereen die zich bij ons project wil aansluiten de kans geven om daarvan de vruchten te plukken. Voor ons is het een organisch groeimodel, volledig lineair en op mensenmaat.

Hoe komt de ‘sociale’ dimensie tot uiting in jullie coöperatie?

Het belangrijkste doel van ons bedrijf is impact creëren! En voor ons gaat dat boven winst maken, wat weliswaar nodig is, maar niet centraal staat.

Onze ambitie is tweeledig: maximaal gebruikmaken van ruwe grond en aarde promoten als ideaal materiaal voor de bouw.

Uiteindelijk verlagen we daarmee de koolstofuitstoot in de bouw, een van de meest vervuilende sectoren ter wereld, en verbeteren we de levenskwaliteit van de mensen die in deze structuren wonen en werken.

Op welke soorten financiering hebben jullie een beroep gedaan om de groei van jullie coöperatie te financieren?

Vorig jaar hebben we 320.000 euro ingezameld via een openbare fondsenwerving onder Brusselaars, om onze ontwikkeling voort te zetten, met investeringen in onder meer infrastructuur, onderzoek & ontwikkeling en marketing.

Ons doel was om 700 ton graafgrond te recycleren en tegelijkertijd nieuwe producten te ontwikkelen. Doordat we onze groei financieren via crowdfundingacties, zijn onze aandeelhouders veel geduldiger als het gaat om het ontvangen van dividenden.

En daarnaast deden we een beroep op COOP US, waardoor we het ingezamelde bedrag konden verdubbelen. 

Hoe heeft de inbreng van Brusoc, dochteronderneming van finance&invest.brussels, jullie in staat gesteld de onderneming verder te ontwikkelen?

Door het bedrag van onze fondsenwerving te verdubbelen, konden we onderzoek en ontwikkeling integreren in onze activiteit en zo onze commerciële aanpak versterken. Hierdoor zijn we nu ook in contact met meer architecten.

Bovendien hopen we onze productiecapaciteit te verhogen en onze impact verder te vergroten. In de bouwsector is het echt belangrijk om de productievolumes te verhogen, want de marges op materialen zijn vrij klein.

We hebben gemerkt dat er onder architecten veel vraag is naar milieuvriendelijke en goedkope materialen. Dankzij onze schaalvergroting kunnen we beter inspelen op deze vraag.

Hoe verloopt de samenwerking met Brusoc, dochteronderneming van finance&invest.brussels, en welke relatie onderhouden jullie vandaag?

We houden regelmatig contact met het team van Brusoc en dat verloopt zeer goed.

We vinden het zeer positief dat we een financiële instelling hebben die coöperaties, start-ups en ondernemingen kan steunen die zich inzetten voor de economische transitie die we allemaal wensen! 


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 4 July 2023

TheGreenShot verbetert de koolstofvoetafdruk van de audiovisuele sector

finance&invest.brussels heeft een lening van 500.000 euro toegekend aan de start-up TheGreenShot, die een innovatieve digitale oplossing biedt die budgetbeheer combineert met de berekening van de koolstofvoetafdruk van audiovisuele producties. De financiering is bedoeld om de internationale expansie van het jonge bedrijf te ondersteunen, dat onlangs twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten heeft ondertekend, in Frankrijk en de Verenigde Staten.

TheGreenShot, een in juni 2021 opgerichte Brusselse start-up, heeft de eerste alles-in-één digitale oplossing gelanceerd die operationeel beheer, CO2-voetafdrukreductie en financiële besparingen combineert voor de film- en audiovisuele industrie.

Concreet maakt TheGreenShot het mogelijk om alle activiteiten op filmsets of in studio’s te digitaliseren en op te volgen. Filmploegen kunnen eenvoudig gewerkte uren en onkostendeclaraties invoeren op hun smartphone, terwijl productiemanagers in realtime hun dashboard met uitgaven en de CO2-voetafdruk van elk onderdeel van de film (catering, transport, energieverbruik, enz.) kunnen raadplegen. Advies en een adresboek van allerlei ‘groene’ leveranciers stimuleren ook lokale en duurzame consumptie tijdens het filmen.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “TheGreenShot is een gedurfd jong bedrijf met goede groeivooruitzichten. Het ontplooit een ‘made in Brussels’ collaboratieve oplossing op weg naar een emissieloze toekomst zonder de marges van een organisatie in gevaar te brengen, terwijl het tegelijkertijd de administratie van filmproducties vergemakkelijkt. De oplossing overwint de huidige barrières van “hogere groene kosten” door milieu-impact dashboards aan te bieden. Het laat zien dat het mogelijk is om te besparen door ecologisch verantwoorde keuzes te maken.”

Véronique Pevtschin, CEO van TheGreenShot: “De steun van finance&invest.brussels komt op een belangrijk moment in onze internationale groei. Tijdens het laatste filmfestival van Cannes kondigden we onze samenwerking aan met de vereniging Ecoprod, opgericht door Canal+, France TV en TF1 om een vermindering van de CO2-voetafdruk van Franse producties aan te moedigen (die 1,7 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, Ecoprod 2020 studie). In Frankrijk wordt in januari 2024 nieuwe regelgeving van kracht die vereist dat alle aanvragen voor overheidssubsidies een voorlopig en definitief rapport bevatten over de CO2-voetafdruk van de film of serie. TheGreenShot is gekozen als Ecoprod’s digitale oplossing voor het digitaliseren van alle gegevens die nodig zijn voor deze rapporten en het automatiseren van de productie ervan. Dit is een enorme stap voorwaarts voor ons! We zetten ook onze eerste stappen in de Verenigde Staten, waar we zojuist een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend met Earth Angel tijdens de Hollywood Climate Summit in Los Angeles. TheGreenShot wordt verantwoordelijk voor het digitaliseren van de processen van dit marktleidende duurzaamheidsadviesbureau (dat bijvoorbeeld hielp bij het verminderen van de CO2-voetafdruk van de films The Whale en The Amazing Spider-Man 2).”

In zijn tweejarig bestaan heeft TheGreenShot al 22 banen gecreëerd en 10 internationale prijzen gewonnen. Onlangs nog won het de Europese ‘Women EU Tech’-prijs, een erkenning voor bedrijven die door vrouwen worden geleid om ‘deep tech’-innovatie in Europa te stimuleren. Tot nu toe is haar oplossing gebruikt in 60 producties in 6 landen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 4 July 2023

Succes voor geautomatiseerde bankwaarborgen voor Brusselse ondernemingen

Op de eerste verjaardag van de invoering van de geautomatiseerde bankwaarborgen kondigt finance&invest.brussels een groeiende activiteit aan: 13 miljoen verleende waarborgen voor 24 miljoen beroepskredieten voor een honderdtal ondernemingen.  Finance&invest.brussels kondigt ook de komst van twee nieuwe partnerbanken aan.

De activiteit bankwaarborg is de laatste jaren afgenomen. In samenwerking met finance&invest.brussels en de banksector, en op basis van bestaande semi-automatische producten in Wallonië en Vlaanderen, een proces van reflectie – het bepalen van de meest geschikte instrumenten om de bankfinancieringsketen voor Brusselse ondernemingen zo goed mogelijk te vervolledigen – heeft de weg vrijgemaakt  voor een hervorming door de regering. 

De waarborg is heel vaak een conditio sine qua non voor de bank om krediet te krijgen voor de onderneming. Met andere woorden, zonder deze waarborgen zouden deze 24 miljoen kredieten waarschijnlijk niet zijn toegekend aan Brusselse ondernemingen“, aldus Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

Sinds de geautomatiseerde producten op 1 juli 2022 in werking zijn getreden, is het bedrag van de tussenkomsten kwartaal na kwartaal gestaag gestegen. In het 2e kwartaal van 2023 werden 4 miljoen waarborgen voor 8 miljoen kredieten toegekend. Het is al vele jaren geleden dat er elk kwartaal zo’n hoog productieniveau werd opgetekend ten voordele van de Brusselse ondernemingen. In 2020 was dat 7,7 miljoen voor het hele jaar. De cijfers tonen het succes aan van deze nieuwe producten van de banken ten voordele van de lokale Brusselse economie.

Naast Belfius, BNP, ING en KBC hebben vandaag nog twee andere banken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend: Bank van breda en Beobank. Voor het eerst bundelen 6 belangrijke banken hun krachten rond finance&invest.brussels om de Brusselse economie te ondersteunen.

De hervorming die samen met finance&invest.brussels werd doorgevoerd, was bijzonder belangrijk. Zoals blijkt uit de resultaten heeft deze hervorming het mogelijk gemaakt om een groter aantal zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel te ondersteunen, in het bijzonder diegenen die de banken weinig zekerheden kunnen bieden. Ik ben ook blij dat dit mechanisme de banken heeft overtuigd om massaal terug te keren naar de Brusselse markt. Dit bewijst eens te meer dat de inspanningen om onze economische instrumenten te professionaliseren vruchten afwerpen.”, Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 19 June 2023

Hoe financier je je sociale of coöperatieve onderneming in Brussel?

Wat is een sociale onderneming? Definitie.

De sociale onderneming zoals omschreven in de Ordonnantie van 23 juli 2023 betreffende de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen is een ondernemingsvorm die ernaar streeft winst te maken door oplossingen te zoeken voor sociale, culturele en/of milieuproblemen.

Het hoofddoel van een sociale onderneming is dus het oplossen of verzachten van een maatschappelijk probleem, zoals milieuvervuiling, onderbetaling van belanghebbenden, mobiliteits- of bevoorradingsproblemen, afvalbeheer enz., en dat ongeacht de activiteitensector.

Deze ondernemingen streven er ook naar om jobkansen te creëren voor mensen die doorgaans ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, zowel vanwege een tekort aan kwalificaties als complexere levenstrajecten.

Niettemin zijn ze net als alle andere bedrijven verplicht om winst te maken (zelfs als de winstuitkering beperkt is) en rendabel te zijn in de tijd. 

Waarin onderscheidt de sociale onderneming zich dan van andere bedrijven?

De sociale ondernemingen werken niet alleen aan de verbetering van een maatschappelijke uitdaging, maar steunen ook op gemeenschappelijke waarden die hun werking regelen. Het gaat hierbij doorgaans om:

  • Een collectieve dynamiek, geïnitieerd door de leden van een groep of gemeenschap die een specifieke behoefte of doelstelling delen.
  • Een democratische en transparante governance die de werknemers betrekt bij de besluitvorming, die niet berust op de hoeveelheid kapitaal in bezit maar eerlijk verdeeld is onder de leden volgens het principe ‘één lid, één stem’.
  • Een hoge graad van autonomie, in de mate dat de sociale en coöperatieve onderneming behoort tot een groep van personen die haar opricht en haar coöperanten. Ze wordt dus noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks geleid door de overheid of een derde organisatie.

Hoe financier je een sociale en coöperatieve onderneming?

Sociale ondernemers staan voor dezelfde uitdagingen als klassieke ondernemers om projecten te financieren die verband houden met de ontwikkeling van een sociale of coöperatieve onderneming: een leefbaar project voorstellen en de juiste investeerders vinden!

Hier zijn een paar mogelijkheden:

A. Burgerfinanciering en crowdfunding: financiering afkomstig van het grote publiek is vandaag erg in trek en wordt georganiseerd door platformen zoals LITA.co, Citizenfund, Miimosa, Growfunding, KissKissBankBank enz. Dankzij deze financiering kunnen de sociale en coöperatieve ondernemingen ook een gemeenschap creëren rond hun producten en diensten.

B. Kredietinstellingen: naast de klassiekere banken bestaan er vandaag verschillende structuren die gespecialiseerd zijn in sociale-economieprojecten, waaronder Credal, F’in Common, Triodos, Trividend, Hefboom enz.

C. Institutionele beleggers, gewestelijk georganiseerd in België:  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen finance&invest.brussels en haar dochteronderneming Brusoc onder meer de oprichting en ontwikkeling van zko’s, sociale en coöperatieve ondernemingen. In die context hebben we twee afzonderlijke producten ontwikkeld:

  • COOP US, ondersteuning van de opkomst van het coöperatieve model waardoor coöperaties een beroep kunnen doen op een lening maar ook hun inbreng van geld kunnen verdubbelen in het kader van een participatie;
  • CITIZ US dat zich richt op sociale inschakelingsbedrijven en verenigingen ten dienste van een maatschappelijk doel in het kader van een lening;

De institutionele belegger bij voorkeur voor projecten in de sociale en coöperatieve economie in Wallonië heet W.ALTER en in Vlaanderen, Trividend.

D. Stichtingen, projectoproepen, prijzen en subsidies: er bestaan heel wat stichtingen en bedrijfsmecenaten die financieel tussenkomen om maatschappelijke projecten te ondersteunen. Denk daarbij aan de Koning Boudewijnstichting, de Stichting voor de Toekomstige Generaties, de Lunt Foundation of de Be Planet Stichting.

In Brussel en Wallonië bestaat er onder meer ook een Prijs voor de Sociale Economie die ondernemingen beloont die zich onderscheiden door hun sociale impact; en waarvan het organiserende platform www.economiesociale.be regelmatig oproepen voor projecten met subsidies publiceert.

E. Openbare projectoproepen: Brussel Economie en Werkgelegenheid en Innoviris organiseren regelmatig projectoproepen in het kader van het initiatief ‘Prove Your Social Innovation (PYSI)’ waarmee sociale ondernemingen na analyse van hun dossier subsidies kunnen krijgen. 

F. Het BE Impact-netwerk voor impactfinanciering: een fusie tussen SOLIFIN en Forward om de inspanningen van verschillende actoren op het gebied van ethisch en duurzaam financieren in België te bundelen. Het netwerk stelt verschillende financieringsmogelijkheden voor en organiseert ontmoetingssessies met verschillende beleggers, ook voor sociale ondernemingen.

Heb je een sociale onderneming of een coöperatie en wil je graag een project financieren dat duurzame oplossingen biedt voor een maatschappelijke uitdaging? Vul het financieringsformulier in op onze website!

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 18 April 2023

wAnderCoop, een coöperatieve supermarkt in Anderlecht gefinancierd via COOP US

wAnderCoop is een coöperatieve supermarkt aan de Saïolaan 16 in Anderlecht. De supermarkt is al twee jaar open en wordt beheerd door 403 coöperanten die de buurtbewoners duurzame voeding aanbieden, dat wil zeggen gezonde voeding met respect voor mens en milieu.

Een interview met Simon Dejemeppe, coöperant.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Hoe zou je het bedrijfsproject rond wAnderCoop omschrijven?

Van bij de start van het project is het altijd ons doel geweest om de buurtbewoners samen te brengen rond een al bekend concept, een coöperatieve supermarkt, om opnieuw een band tussen de inwoners te creëren.

Naast de sociale dimensie is het ook onze ambitie om verandering te weeg te brengen op het vlak van consumptie. Dat doen we door van bij het begin kwaliteitsvoeding, vaak bio, uit korte ketens aan te moedigen, met een correcte vergoeding voor de producenten en prijzen die betaalbaar blijven voor de eindconsument.

Waarin verschilt wAnderCoop van andere supermarkten?

Om ‘klant’ te worden, moeten de kandidaten zich aansluiten bij de coöperatie, door een aandeel van 100 euro te kopen, en deelnemen aan de werking van de supermarkt, naar rata van 3 uur per maand. Wie dat wil, kan zich ook aansluiten bij onze werkgroepen om het bedrijf verder uit te bouwen.

Alvorens hun beslissing te nemen, krijgen de toekomstige coöperanten een proefperiode van een maand om na te gaan of onze aanpak voor hen geschikt is, zowel op het vlak van het productaanbod als hun deelname aan de werking van de supermarkt.

Parallel daarmee hanteren we een volledig transparant prijsbeleid, aangezien onze marge vast is, duidelijk gecommuniceerd wordt en tussen 15 en 20% ligt in functie van de producten. Dat is een heel specifieke aanpak voor coöperatieve supermarkten, die helemaal niet terug te vinden is in de grootdistributie.

Vandaag denken we er ook aan om de prijs van het ‘startticket’ voor nieuwe coöperanten te verlagen, zodat de voordelen van wAnderCoop voor meer mensen toegankelijk worden.

In 2022 genoten jullie een financiering van finance&invest.brussels via de COOP US-lening. Wat waren jullie financieringsbehoeften sinds de start van wAnderCoop?

Toen we op 15 januari 2021 de supermarkt lanceerden, hadden we ongeveer 350 coöperanten. Daardoor konden we een startkapitaal van 40.000 euro verzamelen om een eerste huurcontract te ondertekenen, de supermarkt in te richten en een kleine voorraad aan te kopen om te starten. En het zijn de coöperanten die de supermarkt grotendeels hebben ingericht, vooral met recuperatiematerialen.

Aan het einde van het eerste jaar voelden we de behoefte om de inrichting uit te bouwen, vooral op het vlak van koelsystemen. We begonnen met tweedehands koelkasten, maar we wilden investeren in koelruimtes om de winkelervaring te verbeteren en tegelijkertijd de versheid van de producten te garanderen.

We zijn dan beginnen uitkijken naar financieringsmogelijkheden, omdat de groep coöperanten niet meer snel genoeg groeide om die investering te kunnen financieren. We hebben samen de verschillende mogelijkheden bestudeerd en het zijn de coöperatieleden die ervoor kozen om samen te werken met een publieke investeerder en niet met een bank.

Omdat we de coöperatie volledig zelf wilden blijven beheren, gaven we de voorkeur aan een lening die we terugbetalen met de winsten van de coöperatie. Daarnaast hebben we subsidies gevraagd bij het Gewest om het loon van een derde werknemer in de supermarkt te financieren. Tegelijkertijd blijven we coöperanten aanwerven in de wijk om onze groei op peil te houden.

Hoe hebben jullie de ervaring met Brusoc beleefd en welke banden hebben jullie momenteel met finance&invest.brussels?

Bij de voorbereiding van onze aanvraag hebben we de medewerkers van het Brusoc-team meermaals ontmoet. Dat verliep vlot en de administratieve formaliteiten waren vrij beperkt en veel lichter dan bij onze subsidieaanvraag bijvoorbeeld. Er was ook een echte uitwisseling met de teams, wat zeer aangenaam en persoonlijk aanvoelde.

We hebben vandaag nog steeds contact met de teams. Ze bezoeken ons af en toe om onze nieuwe inrichting te ontdekken en onze mogelijke vragen te beantwoorden.


Ontdek COOP US, een financiering voor Brusselse coöperaties! COOP US is een oplossing op maat, gaande van een eenvoudige lening tot een kapitaalparticipatie of zelfs een combinatie van beide, voor een financiering tot 250.000 euro.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 27 February 2023

5 miljoen € voor een architecturaal juweel dat MIX is geworden

PERSBERICHT 27 februari 2023

Maandag 27 februari 2023. finance&invest.brussels kondigt de toekenning aan van een lening van 5 miljoen € aan het project MIX, een multifunctionele ruimte van meer dan 21.000m2 met ecolabel binnen het geklasseerde gebouw van het voormalige Belgische Koningshuis in Watermaal-Bosvoorde. Het specifieke doel van de investering is de aankoop van apparatuur en benodigdheden en een deel van de werkzaamheden te ondersteunen. Deze financiële tussenkomst draagt met name bij tot het creëren van een aantrekkingspool in de tweede ring van Brussel, tot het stimuleren van sectoren die door de opeenvolgende crisissen zijn getroffen en tot het stimuleren van werkgelegenheid.

Mix blaast een emblematisch gebouw in het Brussels Gewest nieuw leven in en brengt in meer dan de helft van het gebouw aan de Vorstlaan 25 drie activiteiten samen: een viersterrenhotel met 140 kamers en 40 suites, met drie restaurants, een coworking- en seminariecentrum en een ruimte gewijd aan sport en welzijn.  Het succes van het concept ligt in de integratie van deze diensten in één samenhangend geheel. De opening is gepland voor medio juni 2023.

“We wilden een rijk en atypisch Brussels erfgoed optimaal benutten en een unieke ervaring bieden. Het project moet ook meer dan 100 nieuwe directe en indirecte banen opleveren in verschillende sectoren die de afgelopen jaren economische moeilijkheden hebben gekend”, legt Jean-Michel André, medeoprichter van Mix

Het architectenteam heeft bijzondere aandacht besteed aan de modernisering en de aanpassing van dit architecturale meesterwerk aan de milieunormen, met behoud van zijn ziel. Het project, een echte ontmoetingsplaats, heeft een ecologische en duurzame visie. Het gebouw is BREEAM Excellence gecertificeerd en het hotel streeft naar het Green Key label. Bovendien maakt het deel uit van een Natura 2000-gebied. Mix neemt daarom gerichte maatregelen om de flora en fauna van de regio te beschermen. De nieuwe inrichting werd toevertrouwd aan het gerenommeerde interieurbureau Atelier Lionel Jadot, dat gebruik maakte van Belgische knowhow. Het project omvat ongeveer 90% Belgische ambachtslieden en ontwerpers.

Aan het roer van dit uitzonderlijke project staat een multidisciplinair team van ervaren ondernemers, allen afkomstig uit Brussel*. Om de nodige fondsen te verzamelen, was de reis van de projectleiders niet gemakkelijk. “In het begin wilden de banken ons niet steunen in ons project. De context was niet in ons voordeel. Investeren in sectoren die zwaar door de pandemiecrisis waren getroffen, leek niet overtuigend. We deden een beroep op finance&invest.brussels, waarmee we in het verleden constructieve ervaringen hadden opgedaan, en zij waren gevoelig voor ons project. Zonder deze samenwerking zou het veel moeilijker geweest zijn om door een bank gevolgd te worden”, zegt Corentin Poels, medeoprichter van Mix.

finance&invest.brussels vergemakkelijkt en vervolledigt de financieringsketen voor de ondernemingen door een lening van 5 miljoen euro toe te kennen en een garantie te verstrekken voor bepaalde bankverbintenissen. “Wij werden verleid door het Brusselse ondernemersteam dat bestaat uit verschillende elkaar aanvullende vaardigheden die coherent zijn om een juweel van het Brusselse architectuurlandschap nieuw leven in te blazen. Mix betekent een geweldige kans voor het creëren van werkgelegenheid, economische activiteit in Brussel en de aantrekkelijkheid van het leven in een tweede-ringwijk”, benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels. Hij voegt eraan toe: “De uitzonderlijke ligging van de vestiging aan de rand van het Zoniënwoud, dicht bij goed bereikbare wegen, het prestigieuze gebouw dat volledig is gerenoveerd en ingericht door een gerenommeerde ontwerper zijn stuk voor stuk troeven voor het welslagen van het project. Mix zal ook het imago van het Brussels Gewest en België op de internationale scène kunnen promoten.”

Meer info ?
Corentin Poels, medeoprichter van Mix 0491/96 93 63
Mélusine Baronian, Press & Public Affairs Manager bij finance&invest.brussels 0477/ 558 332

* Achter dit multidisciplinaire project schuilt een unieke associatie: Jean Michel André, de Limited Editions Hotels : René Beltjens en Gérard Becquer (Alter Domus), Eric Mestdagh (Groupe Mestdagh), Philippe Bonnet (Limited Editions Hotels, Assurteam), Eric Jacques (Limited Editions Hotels), Corentin Poels (Crossfit Dansaert, Cosmoliving), Thibaut Dehem (87seconds, Cameleon, Bike 43), Stéphane Rutté (Jeux d’Hiver, Loriers, David Lloyd), Emmanuel Andries, Alexandra De Boeck, Gilles Poot Baudier, en Sébastien Lob (D-Side Group).

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 16 December 2022

Brusoc lanceert een hybride financieel product voor coöperaties.  

Urbike is de is de eerste coöperatie die ervoor in aanmerking komt.

Brusoc, dochtermaatschappij van finance&invest.brussels gespecialiseerd in de financiering die geschikt is voor de oprichting of de groei van kleine sociale of coöperatieve ondernemingen, vervolledigt haar financieel product, Coop Us. Haar financiële tussenkomst wordt namelijk tot 250.000 € verhoogd en een lening kan vanaf nu met een kapitaaldeelname worden gecombineerd (en niet langer enkel één van beide).

Urbike is de eerste coöperatie die ervoor in aanmerking komt.

Coop Us steunt een economische groei die gepaard gaat met een maatschappelijk project voor het Brussels Gewest en faciliteert de financiering door burgers.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 14 November 2022

EnergyVision, 100% groene en 100% lokale energie

EnergyVision staat in de markt bekend om haar unieke businessmodel en werd door het tijdschrift Trends uitgeroepen tot ‘Gazelle van het Jaar 2022’. Na de lancering van de merken EnergyHome & EnergyBiz waarmee EnergyVision gratis zonnepanelen plaatst bij particulieren en ondernemingen, koos de kmo, die nu 100% in Brussel gevestigd is, voor finance&invest.brussels als financiële partner voor haar nieuwe project: de ontwikkeling van laadpalen voor elektrische voertuigen.

Maarten, vanwaar kwam het idee om EnergyVision op te starten?  En hoe is het bedrijf anders dan anderen?

Ik begon mijn carrière als ondernemer in 2009 met EcoNation, een bedrijf dat slimme lichtkoepels produceerde. De markt was toen niet echt klaar voor dit product. Klanten vonden het product interessant maar te duur en waren niet bereid om te investeren. In die context hebben we voor het eerst een alternatief businessmodel ingevoerd, in die zin dat we de koepels aan onze klanten aanboden en in ruil daarvoor de bespaarde energie doorverkochten. Aanvankelijk was het een overlevingsstrategie, maar al snel werd duidelijk dat het rendabel was.

In 2014 gingen de relaties met onze hoofdinvesteerder achteruit en besloten we het bedrijf te verlaten en opnieuw te beginnen. Toen creëerden we EnergyVision, met slechts 6.200 euro kapitaal, maar met het beste kapitaal dat er is: de mensen van het team die ervoor kozen om mij te volgen. 

En vanaf het begin van EnergyVision was het onze bedoeling om een businessmodel te ontwikkelen dat de hindernissen van de klanten – het gebrek aan budget om te investeren – wegwerkte en hen in staat stelde om energie te besparen en tegelijkertijd de winsten met hen te delen, zowel in Marokko, China als in België.

Omdat we toen niet veel kapitaal hadden en wilden investeren voor onze klanten, werden we geholpen door de Belgische staat en Credendo, dat kredietverzekeringen aanbood en ons toeliet om contracten af te sluiten met Marokko en China. We hebben ook een beroep gedaan op Belgische banken waarmee we dit project konden financieren.

Maar onze ambitie, onze visie als ondernemers, was echt om mensen, gezinnen en bedrijven te begeleiden bij de energietransitie.

Maarten Michielssens – Founder and CEO – EnergyVision

Vanaf wanneer heb je bij de ontwikkeling van je onderneming een beroep gedaan op investeerders, en meer bepaald op finance&invest.brussels? Wat waren je doelstellingen?

We hebben de vennootschap opgericht in oktober 2014 en tot december 2021 hebben we nooit één investeerder in het aandeelhouderschap geïntroduceerd. Gedurende 7 jaar hebben we het bedrijf uitgebouwd via bankkredieten en een omzet behaald van 104 miljoen, met een team dat vandaag 175 medewerkers telt.

Pas in 2021 openden we ons kapitaal, in het kader van de lancering van een nieuw product, onze laadpalen voor elektrische voertuigen. Zolang we projecten voor hernieuwbare energie ontwikkelden, was het vrij eenvoudig om bankleningen te krijgen. Maar voor de laadpalen volgden de banken ons niet omdat onze financiële prognoses risicovoller waren dan voor de zonnepanelen. 

In 2020 deden we al een beroep op finance&invest.brussels voor een achtergestelde lening in het kader van het project Brusol. Omdat de relatie met finance&invest positief was, stonden zij als eerste op onze lijst toen we besloten om ons kapitaal open te stellen. Daarom stelden we hen voor om deel te nemen en ze zeiden ja.

Wat betekent het voor jou om in Brussel te ondernemen?

Dat is een goede vraag! Brussel is een heel andere wereld. We zijn actief in heel België, in Marokko en China. Brussel is een vrij atypische regio, maar het is een regio waar je veel leert en waar je vrij snel kunt groeien. Als ik dat in enkele cijfers weergeef, waren er tussen 2003 en 2018 minder dan 3.000 gezinnen die zonnepanelen hadden geïnstalleerd. En tussen 2019 en 2021 hebben we meer dan 6.000 woningen uitgerust, dus het dubbele van de rest van de markt in 15 jaar. Eens je in Brussel begint, zijn er grote commerciële opportuniteiten.

Het blijft echter een vrij moeilijk toegankelijk gebied, zowel op logistiek als op taalgebied, of zelfs in de gebouwen die vaak erg hoog zijn in vergelijking met Marokko of zelfs China, maar zodra we deze problemen beheersen, zijn er echte ontwikkelings- en groeiopportuniteiten. We hebben trouwens onze zetel verplaatst van Gent naar Brussel. Vandaag zijn we dus een 100% Brusselse onderneming en dat vinden we geweldig!

Drie sleutelwoorden om succesvol te zijn als ondernemer?

“Nooit een nee aanvaarden”. We hebben hier in onze kantoren een tiental kaders hangen met weigeringsbrieven of -mails van verschillende banken die zich tegen ons businessmodel hebben verzet, maar ondanks dat hebben we doorgezet.

Aan de universiteit heb ik Germaanse talen gestudeerd, maar uiteindelijk heb ik een nieuw businessmodel uitgevonden, wat eerder een ongewoon parcours is dus. We zijn begonnen in China en niet in België. Mijn punt is dat je vaak begint met een nee, maar als je doorzettingsvermogen en passie hebt om vooruit te gaan, kun je echt dingen veranderen.

Dit jaar werd je door het tijdschrift Trends uitgeroepen tot ‘Gazelle van het jaar 2022’. Wat is je grootste trots als ondernemer?

Dat klopt. Ik zou zeggen dat geld altijd positief is, want zo kunnen we de lonen uitbetalen en blijven groeien. Maar het belangrijkste voor mij, waar ik trots op ben, is de dankbaarheid van onze klanten, de loyaliteit en de motivatie van onze medewerkers die hun vrienden of familie in het bedrijf brengen, de positieve relaties met onze partners. Het zijn de mensen die het verschil maken en betekenis geven aan wat je doet, en dat maakt me gelukkig.

Een tip?

Mijn advies voor ondernemers die op zoek zijn naar financieringen: leer je klanten en markt goed kennen voor je je aandelen verkoopt. In Brussel hebben we het geluk toegang te hebben tot tal van financiële instrumenten waarmee start-ups kunnen groeien zonder hun kapitaal te snel te laten verwateren. En dat is belangrijk!


G.Lamy

Deelnemen aan de rondvraag van EnergyVision was voor ons de gelegenheid om ons partnership met een Brusselse onderneming in volle groei, die zowel op de binnenlandse als op de internationale markt actief is in de energietransitie, te versterken.

Guillaume Lamy
CFO & HEAD OF UNIT – LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Hieronder twee fotovoltaïsche installatieprojecten uitgevoerd door EnergyVision: Rue de la Prose in Anderlecht en aan het Havenstation:

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 4 November 2022

Partner Open Up – “Le Brol Coffee House”

Le Brol, is een origineel koffiehuis opgericht door jonge ondernemer Hakim in Oud Molenbeek. In een moderne en warme sfeer biedt Hakim kwaliteitsvolle koffie, heerlijke gebakjes en een gevarieerde menukaart met snacks aan. De lening van Brusoc (via Open Up) diende o.a. om de restauratiewerken van het gebouw uit te voeren.


Ontdenk OPEN UP, een financiering bedoeld voor iedereen die als zelfstandige een activiteit wil lanceren/ uitbouwen, hetzij als hoofdberoep, hetzij als bijberoep. Dit product afkomstig uit de microfinanciering combineert het financiële aspect met een bijkomende begeleiding tijdens de hele duur van de lening.


Hakim, wat was jouw motivatie om Brol op te starten? Waar kwam het idee vandaan?

Vanaf het begin wou ik een koffiehuis opstarten, een concept wat anders was dan de kroegen en theehuizen die veelal in Brussel te vinden zijn. Ik wou dit concept in mijn buurt introduceren. Die bevindt zich in Oud Molenbeek.

Voor het idee heb ik me veel laten inspireren door ontdekkingen die ik in Londen, Amsterdam of zelfs ook Bali heb gedaan. Ik hou heel veel van hout en ik wou een ontspannen, gezellige sfeer creëren waar iedereen terecht kan voor een familiemoment, om vrienden te ontmoeten, een kleine pauze te nemen of gewoon om zichzelf te verwennen.

In het begin was het de bedoeling om een zeer snelle service aan te bieden, met een sterke focus op koffie en snacks. Ik dacht er niet aan om gezouten gerechten of zelfs gebakjes op de menukaart te zetten Na verloop van tijd is het concept uitgebreid en elementen werden aan de menukaart toegevoegd, met name de gebakjes van mijn broer die erg populair zijn.

Brol, is een beetje als volgt: een menukaart met verschillende gerechten in een bonte inrichting. Interieurinrichting is trouwens één van mijn passies en ik ga heel graag op antiekjacht. Hier vind je heel veel spullen terug die ik door de jaren heen opgestapeld heb. Alles is tweedehands. Er zijn ook schilderijen van artiesten uit de buurt die in onze zaal tijdelijke tentoonstellingen mogen organiseren waardoor klanten gemakkelijker aan de praat raken. De mensen komen ook om artiesten te ontdekken. Ik wou altijd in de korte keten werken, en artiesten tentoonstellen waarvan de meesten Brusselaars zijn Dit maakt deel uit van het project. Kortom, brol! (zegt hij al lachend)

Wat is je parcours als ondernemer?

In het begin heb ik bijna 10 jaar lang voor een kleermaker gewerkt en tijdens mijn pauzes ging ik vaak een kopje koffiedrinken in koffiehuizen of kroegen. Ik hou van de sfeer op deze locaties. Daardoor kreeg ik zin om mijn eigen project te lanceren en mijn onderneming op te starten temeer omdat er in mijn buurt echt interesse is voor dat soort concepten.

Jouw uitdagingen?

Wat vanaf het begin moeilijk was, was het gebrek aan financiering. Het enige dat ik had was het gebouw dat eigendom was van mijn familie. Het was helemaal versleten en de werken waren substantieel. Ik moest alles vernieuwen. In het begin dacht ik dat ik de werken zou kunnen financieren met hulp van mijn broers. Uiteindelijk heeft mijn hele familie bijgedragen aan de kosten. Ik heb zelfs mijn autootje verkocht. Maar dat was nog onvoldoende, er ontbrak financiering om de werken rond te krijgenen om te investeren in materiaal en machines. Er was een kritisch moment waarop ik te kampen had met een liquiditeitstekort. Ik had een startlening nodig, omdat ik anders het idee had moeten laten varen. En dat was geen optie.

Hoe heb je Brusoc leren kennen en dus finance&invest.brussels ?

Ik hoorde over Brusoc via één van mijn schoonbroers die al een beroep had gedaan op hen en die mij in contact gebracht heeft met Hamed Ben Adbelhadi. Aanvankelijk was ik erg nerveus. Ik had nog nooit een dossier voorgelegd maar hij heeft me meteen op mijn gemak gesteld.

Hoe was je ervaring met finance&invest.brussels ?

Ik heb Hamed meermaals ontmoet en het is goed gegaan. Hij heeft tijd genomen om naar mij te luisteren, om mijn project goed te begrijpen. Toen had ik nog geen diploma dat me toegang gaf tot het beroep van zaakvoerder maar hij heeft mij in contact gebracht met ILES, een vereniging die jonge ondernemers begeleidt en ik heb een opleiding gevolgd.

Wat is je grootste trots?

Eerlijk gezegd ben ik heel trots op de diversiteit van de mensen de die door mijn deur lopen. In mijn restaurant zie ik veel gesprekken ontstaan tussen zeer verschillende mensen: een grote rijkdom. Het is net als de rest van mijn buurt, een buurt die verandert en zich heruitvindt.


Ontdenk OPEN UP, een financiering bedoeld voor iedereen die als zelfstandige een activiteit wil lanceren/ uitbouwen, hetzij als hoofdberoep, hetzij als bijberoep. Dit product afkomstig uit de microfinanciering combineert het financiële aspect met een bijkomende begeleiding tijdens de hele duur van de lening.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: