Back

In de pers - 23 January 2020

screen.brussels bevestigt zijn vliegende start

Persbericht
Januari 2020

Brussel, 23 januari 2020 : De gewestelijke audiovisuele cluster screen.brusselsvergroot zijn rol als accelerator voor de behoeften van de audiovisuele sector met zijn vier gecombineerde ondersteunings-en financieringsdiensten. Deze strategie wordt gehanteerd sinds de oprichting in 2016 en heeft haar succes bewezen. Screen.brussels werd opgericht om de innoverende audiovisuele sector te ondersteunen en om van Brussel een ideale locatie te maken. De mooie resultaten van 2019: meer dan 100 bedrijven begeleid bij hun ontwikkeling en internationalisering (25 opdrachten in 2019); 3 miljoen euro geïnvesteerd in 31 projecten (films, series, documentaires, animatie, webseries enz.) voor 37 miljoen euro gegenereerde uitgaven; en 1311 draaidagen begeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Investeren in inhoud

Uit de 63 ontvangen aanvragen selecteerde het screen.brussels fund 31 projecten, die 37 miljoen euro aan structurerende audiovisuele uitgaven genereerden. Deze producties worden voor 50% gerealiseerd door Brusselse regisseurs en voor 90% door Brusselse producers. We willen met name de steun aan de jonge Belgische regisseurs van de volgende projecten benadrukken : Carpe Diem, Une vie démente, Loser Revolution, Spaceboy Petit Samedi, La théorie du Y (seizoen 2), Chasse à l’homme, La Belge Collection, Lilith en de Gebroeders Schimm… In2019 had 26% van de projecten een vrouwelijke regisseur en 42% een vrouwelijke producer.

De verdeling van de projecten ziet er als volgt uit : langspeelfilms (42%), tv-series (21%), documentaires (19%), animatiefilms (13%), kortfilms (3%) en een webserie (3%). We zien ook dat de Brussels Animation Valley zijn positie versterkt met 4 langspeelfilms (Bigfoot Superstar, Titina, Heart of a Tower en Le Tour du Monde en 80 jours) en 3 grote projecten voor een Nederlandstalig publiek : Hoodie, Lilith en de Gebroeders Schimm, Undercover.

Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, merkt op : “Als we naar de resultaten kijken, zien we dat de samenwerking tussen de verschillende diensten van screen.brussels het nut aantoont van één aanspreekpunt dat de sector ondersteunt, zowel binnen als buiten België. Het initiële doel om alle gewestelijke diensten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de audiovisuele industrie samen te brengen en de krachten te bundelen voor meer efficiëntie, is ten volle bereikt. Het jaarverslag van 2019 bewijst dat onze strategie aansluit bij de noden van de sector.

Ondersteuning en innovatie combineren

De screen.brussels cluster, die meer dan 160 Brusselse audiovisuele bedrijven verenigt, heeft zijn rol in de economische structurering van het regionale audiovisuele ecosysteem versterkt. Dankzij de middelen en diensten van hub.brussels heeft de cluster meer dan 100 individuele begeleidingen kunnen aanbieden.Daaronder bevonden zich 3 audiovisuele bedrijven met veel potentieel (Demute, NTTRB, Himeta). Zij werden opgenomen in het regionale MY BUSINESS PASS-programma*.

Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie, zegt : “De steun van de Brusselse overheid voor de culturele en creatieve industrie is om minstens twee redenen essentieel. Enerzijds, omdat het een belangrijke economische sector is voor Brussel; anderzijds, omdat cultuur bruggen bouwt binnen onze samenleving, en dus niet enkel het doel heeft om rendabel te zijn. Ik ben dan ookverheugd dat het Gewest, via screen.brussels, een echte drijvende kracht is ten dienste de verschillende audiovisuele beroepen, die op hun beurt de Brusselaars zullen entertainen en (op)voeden.

Dankzij het uitgebreide netwerk van Belgische en internationale partners en de ontwikkeling van ondersteunende tools en diensten, konden 25 internationale opdrachten georganiseerd worden: beurzen (o.a. MipCOM, MIPTV, New Images, Sunny Side of the Doc, Série Mania en Gamescom) en festivals (Berlijn, Cannes, Venetië,Toronto, SXSW, …).

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Europese en Internationale Betrekkingen, benadrukt: “De komende jaren wil ik enorm inzetten op de Brusselse audiovisuele sector. Onze hoofdstad is de grootste mediahub van België. Bijna de helft van alle mediahuizen in België hebben hun hoofdkwartier in Brussel. Een buitenkans om Brussel zowel nationaal als internationaal, letterlijk, in de kijker te zetten. Met bekroonde films en series zoals ‘De Jonge Ahmed’ en ‘Les Misérables’ bewijzen we dat de hoofdstad een ideale plek is om audiovisuele projecten te lanceren die ook buiten België succesvol zijn. screen.brussels is een belangrijke speler hierin om al die bedrijven in binnen-en buitenland te begeleiden. Via een coherent beleid gaan we samen ook anticiperen op nieuwe trends binnen de sector zoals e-sports. Of zelfs politieke beslissingen zoals Brexit. Dit doen we door bijvoorbeeld extra in te zetten op een campagne die media van UK naar Brussel haalt. Onze hoofdstad heeft die know-how en jaar na jaar zal het aantal media hoofdkwartieren hier stijgen. Dat is het doel.

In 2019 heeft de cluster screen.brussels zijn steun op 3 innovaties gericht: de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen (coöperatieve verenigingen, circulaire economie, sociaal ondernemerschap, …), de uitwerking van inhoud voor nieuwe teksten/formats (podcasts, branded content, videoclips, digitale kunst, immersive technology, e-books), de ontwikkeling en financiering van audiovisuele technologieën (proces, hardware, software, …). De gamesector kreeg ook bijzondere steun. Door samen te werken met de gamefederaties van de andere gewesten, heeft de cluster bijgedragen aan de uitbreiding van Tax Shelter naar games.

Draaidagen aantrekken en duurzaamheid bevorderen

Bent u het afgelopen jaar regelmatig filmcamera’s tegengekomen in Brussel? Dat is normaal, want in 2019 begeleidde screen.brussels 1311 draaidagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 51 grote projecten zoals films en series. De screen.brussels film commission, die de taak heeft de opnames te vergemakkelijken en de teams te begeleiden, stelt vast dat de projecten in 2019 beter verdeeld waren over de Brusselse gemeenten. De trend om alleen in Brussel-stad te filmen nam daardoor af.

De steun aan de filmindustrie helpt overigens om het ecologische bewustzijn bij deze activiteit te vergroten. Daarom profiteerden twee producties van globale begeleiding op dit vlak en kregen tientallen andere producties faciliteiten voor afvalbeheer en werden er herbruikbare drinkbussen uitgedeeld.

De investeringsstrategie aanscherpen

In 2019 heeft screen.brussels business, de financieringslijn die bij finance&invest.brussels is ondergebracht, 5 bedrijven gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 500.000 euro. Sinds de oprichting van de Brusselse audiovisuele cluster heeft de financiële afdeling 2.600.000 euro geïnvesteerd in Brusselse audiovisuele bedrijven. De creatieve industrie vormt een van de vijf prioritaire thema’s van de investeringsstrategie van het regionale financieringscentrum om de ontwikkeling van de Brusselse economie te ondersteunen. Want door te investeren in de toekomst van de media, de creatieve industrie en de vrije tijd, ondersteunt finance&invest.brussels een sector die al goed op weg is en waarvan de groei de voortzetting van zijn inspanningen rechtvaardigt.

Contact

Noël Magis
screen.brussels fund
+32.475.40.93.11
nmagis@screen.brussels

Pierrette Baillot
screen.brussels film commission
+32.2.548.04.55
pbaillot@screen.brussels

Baptiste Charles
Cinéma, Télévision, Séries, Animation
screen.brussels cluster
bcharles@screen.brussels

Marine Haverland
VR/AR, Gaming, Webseries, Interactif
screen.brussels cluster
mhaverland@screen.brussels

Mélusine Baronian
screen.brussels business
+32.2.548.22.11
m.baronian@finance.brussels

about screen.brussels
screen.brussels verzamelt de 4 verschillende ondersteuningsdiensten voor de Brusselse audiovisuele sector sinds 2016 onder één merknaam :

1. le financement de productions qui effectuent une partie de leurs dépenses en Région de Bruxelles-Capitale (screen.brussels fund) ;
2. l’accompagnement d’entreprises dans leur création, leur croissance et leur développement international (screen.brussels cluster, géré par hub.brussels) ;
3. la délivrance d’autorisations et le soutien logistique au tournage (screen.brussels film commission, géré par visit.brussels)
4. le financement structurel d’entreprises audiovisuelles en croissance (screen.brussels business géré par finance&invest.brussels).

1.de financiering van producties die een deel van hun uitgaven spenderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (screen.brussels fund);
2.de begeleiding van bedrijven bij de opstart, groei en uitbreiding op internationaal niveau (screen.brussels cluster, onder leiding van hub.brussels);
3.het verschaffen van toelatingen en logistieke ondersteuning tijdens het filmproces (screen.brussels film commission, onder leiding van visit.brussels);
4.de structurele financiering van groeiende audiovisuele ondernemingen (screen.brussels business, onder leiding van finance&invest.brussels).

Meer info op https://screen.brussels

*MY BUSINESS PASS is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap. MY BUSINESS PASS dekt alle grote uitdagingen van het ondernemerschap en biedt tools, advies, netwerken, testen en versnellingsprogramma’s aan Brusselse bedrijven met veel potentieel.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

evenementen - 21 January 2020

Beste wensen voor 2020

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 9 January 2020

Pricing Pact, de start-up van de redelijke prijs.

PERSBERICHT
Brussel – 08.01.2020

Na een jaar van sterke groei zamelt Pricing Pact € 625.000 in om de ontwikkeling van zijn geïntegreerde oplossing, die bedrijven helpt om hun prijsstrategie en dus hun groei te verbeteren, te versnellen. De jonge Brusselse start-up Pricing Pact zamelt € 625.000 in bij twee openbare beleggingsfondsen en particuliere beleggers om de ontwikkeling van zijn SaaS ‘PriceIt’ te versnellen. Dit is een 100 % online oplossing voor professionals zoals accountants, bankiers of adviseurs waarmee ze hun klanten kunnen helpen bij het optimaliseren van hun prijsstrategie.

Pricing Pact stelt bedrijven in staat hun omzet en rentabiliteit te verhogen door hun prijsstrategie te verbeteren. De prijs is immers vaak het meest verwaarloosde element van een bedrijf, terwijl die, als hij eenmaal onder controle is, net de grootste impact heeft op de groei van het bedrijf. Elk bedrijf is uniek, dus het moet snel de aanpak kunnen vinden die het beste bij het bedrijf past en zich kunnen aanpassen wanneer dat nodig is.

Laurent-David Hostyn, oprichter en CEO, betreurt het gebrek aan specialisten op het vlak van prijsstelling op de markt en heeft vastgesteld dat tal van bedrijven (en met name kleine organisaties, van zelfstandigen tot kmo’s, start-ups en scale-ups) een aanzienlijk deel van hun omzet mislopen door een onaangepaste prijsstelling. “We hebben in één jaar tijd een omzetstijging van 60 % kunnen realiseren voor een klant die actief is in renovatie, gewoon door een betere aanpak van de prijsstelling. Dit betekent dat zelfs voor bedrijven die actief zijn in traditionele sectoren een sterke groei teweeggebracht kan worden.

Een betere prijsstelling kan een bedrijf zelfs redden van een faillissement of een start-up eerder laten weten of hij geld kan verdienen met zijn innovatie, hoeveel hij kan verdienen en of zijn project levensvatbaar zal zijn. Bovendien is een slechte prijsstelling een van de 5 belangrijkste redenen waarom start-ups falen. Alleen al in België zouden tienduizenden bedrijven en projecten door PriceIt geholpen kunnen worden.

Pricing Pact verwacht dat het met PriceIt veel mensen gelukkig zal kunnen maken: PriceIt is een online oplossing (een SaaS) die professionals (bankiers, accountants, start-upcoaches, analisten van beleggingsfondsen) helpt die gewend zijn om hun klantenportefeuille te adviseren over hun ondernemingsplan of financieel plan. PriceIt stelt hen in staat om het juiste advies te geven en impactsimulaties uit te voeren zonder dat ze deskundigen zijn op het vlak van prijsstelling. PriceIt kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen of een bedrijf zijn prijzen moet baseren op zijn kosten, de concurrentie of de prijsgevoeligheid van de klant, of om de prijzen te verhogen of te verlagen, of wat de klassieke fouten zijn die vermeden moeten worden bij de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst.

De kracht van PriceIt is dat het een voortdurend evoluerend concentraat van kennis is. PriceIt is een echte digitale toolbox die gebruikt kan worden om een breed scala aan cases te behandelen (of het nu gaat om de verkoop van producten, diensten, software, in b2c- en b2b-bedrijven, en voor projecten in verschillende ontwikkelingsstadia). Voor professionals is dit een nieuwe pijl op hun boog en hun klanten zien hun omzet stijgen.

PriceIt is het resultaat van 18 maanden ontwikkeling, met name in samenwerking met promovendi, en heeft van Pricing Pact een referentie gemaakt op het vlak van prijszetting in België: +60 % meer omzet in vergelijking met 2018, alleen al in 2019 meer dan 750 bedrijven geholpen, 10 partnerschappen ontwikkeld met incubators en investeringsfondsen en een team dat gegroeid is van 4 naar 12 personen.

Pricing Pact is in eerste instantie een adviesbureau dat sinds de zomer van 2018 de uitdaging aangaat om te evolueren naar een bedrijf dat online prijsoplossingen aanbiedt. Pricing Pact, dat zijn eigen vermogen heeft doen groeien en tegelijkertijd vanaf het begin een winstgevende groei verzekerd heeft, overtuigde twee openbare beleggingsfondsen – finance&invest.brussels en SambrInvest – en een groep van particuliere ‘business angels’ om € 625.000 te investeren om de volgende versnelling van de start-up te financieren.

We hebben ervoor gezorgd dat we alleen slim geld hadden, d.w.z. investeerders die iets anders inbrengen dan een financiële bijdrage: hun netwerk, hun knowhow, hun ervaring… en hun echte steun. Sommigen zijn voormalige adviseurs van grote adviesbureaus, anderen zijn doorgewinterde serie-ondernemers of investeerders en we hebben zelfs teamleden die geïnvesteerd hebben. We hadden dit succes niet verwacht. Het gebeurde allemaal heel snel“, legt Laurent-David uit. We wijzen erop dat Pricing Pact de eerste Belgische start-up is die de investeringen van finance&invest.brussels en SambrInvest binnen dezelfde fondsenwervingscampagne aantrekt. Daaruit blijkt de bereidheid van de regionale fondsen om samen te werken om een algemeen probleem aan te pakken, uiteraard op regionaal niveau, maar vooral met een potentieel dat snel de grenzen zal overstijgen.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, legt uit: “Door te investeren in Pricing Pact steunt finance&invest.brussels een innoverende tech-oplossing om de verkoopprijs optimaal te definiëren, wat vaak moeilijk te begrijpen en toe te passen is. Een belangrijke troef waardoor een ondernemer de beste ondernemer kan worden, want de prijs blijft een essentieel punt om zaken te doen. Met deze investering kan een gans eco-ondernemerschap vooral in het Brussels Gewest worden gestimuleerd ».

Voor Olivier Mertens van Sambrinvest is “investeren in een start-up met de kwaliteit van Pricing Pact een mooie kans voor Sambrinvest. We waren onmiddellijk overtuigd van de kwaliteiten van het team en hun vermogen om een innovatieve en performante softwareoplossing te ontwikkelen op basis van hun kennis van de markt en de inzichten die ze bij hun eerste klanten verzameld hebben. We zijn blij dat we Pricing Pact kunnen opnemen in onze portefeuille van digitale start-ups, die nu meer dan 30 bedrijven omvat. »

De financiering zal gebruikt worden om een multidisciplinair team van ontwikkelaars, adviseurs en data-analisten uit te breiden en om de internationale ontwikkeling op gang te brengen. “Ik ben blij dat we deze financiering hebben kunnen ontvangen. Tot nu toe zijn we erin geslaagd om met een klein team een geweldige oplossing te ontwikkelen. Door de uitbreiding van het productteam kunnen we onze ‘product roadmap’, die zeer uitgebreid is, sneller uitvoeren. We kunnen nog zoveel dingen ontwikkelen die een impact kunnen hebben op de groei van duizenden bedrijven. Dat is heel spannend“, zegt Martin Delobbe, Tech Lead bij Pricing Pact.

Laurent-David Hostyn, oprichter en CEO van Pricing Pact, maakt geen geheim van zijn ambities en wil een Europese referentie worden op het gebied van prijsstelling en in het bijzonder op ‘value-based pricing’. Daarnaast is de start-up van plan om in de loop van het jaar een corporate versie van zijn PriceIt-oplossing uit te brengen om grote bedrijven in staat te stellen hun aanpak van ‘value-based pricing’ te verbeteren.

Laurent-David Hostyn heeft een dubbel diploma Ingenieur Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Polytechnische Faculteit van de ULB en SupAéro (Toulouse). Nadat hij enkele jaren in de advieswereld had gewerkt, waar hij zich meteen specialiseerde in prijsstelling, was hij in 2016 medeoprichter en bestuurder van een incubator van start-ups in Zuid-Afrika. In 2017 ontwikkelde hij op basis van zijn ervaring in Zuid-Afrika een digitale toolbox waarmee elk bedrijf zijn omzet kan verbeteren door een betere aanpak van de prijsstelling.

*’Value-based pricing’ is een aanpak van de prijsstelling waarbij prijzen vastgesteld worden op basis van de gepercipieerde waarde en de prijsgevoeligheid van de klanten. Deze vrij onbekende en weinig beheerste aanpak is nochtans degene die de beste resultaten oplevert, omdat hij zich richt op wat de eindklant waardeert. Hij is complementair of zelfs tegengesteld aan de zogenaamde ‘kosten-plus’-benadering (waarbij de prijzen gebaseerd zijn op de kosten) of de ‘competitive-based’ benadering (waarbij de prijzen gebaseerd zijn op de concurrentie).

Apple is het beste voorbeeld van een bedrijf dat deze aanpak onder de knie heeft: Apple heeft in 2007 een grote slag geslagen door een smartphone op de markt te brengen voor zo’n € 500 en is er elk jaar in geslaagd de prijs met zo’n 10 % te verhogen. Apple wordt nu geschat op meer dan 1,2 biljoen, tegenover 75 miljard in 2007. Pricing Pact heeft al kunnen aantonen dat sommige bedrijven prijzen hadden die zo laag waren dat de klanten wantrouwig stonden tegenover de kwaliteit van de producten, hoewel ze van goede kwaliteit waren. In sommige gevallen kon de ondernemer zijn prijzen verdrievoudigen zonder verlies van verkoopvolume.

Perscontact:
Candice@pricingpact.com – 0485708858
http://www.pricingpact.com/
https://www.linkedin.com/company/pricing-pact

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: