Back

financieringen - 27 February 2024

KGS, de start-up die zorgt voor de ‘last miles delivery’ met zijn elektrische voertuigen


Een partner gefinancierd door het Economische Transitiefonds – Deze economische transitie wordt weerspiegeld door het aannemen van business (start-ups, scale-ups, kmo’s) en/of economische modellen die een efficiënter gebruik maken van goederen en grondstoffen – voor financiering vanaf €80.000.


Kun je je activiteit even voorstellen? We spreken van ‘last miles delivery’, maar wat betekent dat precies?  

De ‘last miles delivery’ is de levering van pakketten over de laatste kilometers. Meer concreet werken we bij KGS samen met verschillende e-commerceplatformen. Elke dag komen er meerdere vrachtwagens naar ons depot om honderden pakketten te lossen.  Daarna begint de logistieke stap, waarbij de pakketten worden gesorteerd per stad en per wijk om aan de eindklant te worden geleverd. We leveren vandaag in heel België.

Je hebt net een fondsenwerving gedaan in het kader van het Economische Transitiefonds. Welke investeringen/projecten wil je met deze financiering ontwikkelen? 

Momenteel hebben we geïnvesteerd in een vloot van 20 elektrische bakfietsen, maar ook in elektrische bestelwagens en sorteermateriaal voor het depot. Later willen we overal in België minihubs creëren om de levering over de ‘laatste kilometers’ met elektrische voertuigen te doen.

Hoe is jouw businessmodel geïnspireerd op het begrip ‘economische transitie’? 

De transportsector staat bekend om zijn grote impact op de CO2-uitstoot. Als jonge onderneming willen we bijdragen aan de evolutie van de sector en de mentaliteit van onze klanten veranderen.

In Brussel zien we bijvoorbeeld steeds meer voetgangerszones, wat de leveringsmogelijkheden in de binnenstad met klassieke voertuigen veel complexer maakt, omdat deze zones moeilijk bereikbaar zijn. En in deze context is de bakfiets een oplossing! 

Welke grote ontwikkelingen zullen volgens jou tegen 2030 een stempel drukken op jouw sector?

Er zijn vandaag veel onbekende factoren wat de evolutie van de sector betreft. Er wordt veel gesproken over elektrische voertuigen, maar er zijn heel wat beperkingen: het aanbod aan bakfietsen is vrij beperkt, er komen stilaan elektrische bestelwagens op de markt, maar ze hebben een vrij lage autonomie en het is ook niet duidelijk hoe lang elektrische voertuigen en hun batterijen zullen meegaan. 

Op marktniveau evolueren we in een systeem dat al jaren bestaat en dat werkt. Grote spelers stellen zich veel vragen, maar structurele veranderingen brengen grote investeringen met zich mee.  Als we naar de kant van de klanten kijken, proberen sommigen al koolstofvrij te worden, maar dat is niet de meerderheid, wat een zekere passiviteit creëert.

We wilden aan de slag gaan en de eerste stap zetten om onze klanten een echte oplossing te bieden en hen zo te helpen koolstofvrij te worden met bakfietsen en elektrische bestelwagens.  Vandaag zijn onze fietsen al een jaar onderweg en zijn onze resultaten zeer bevredigend. Als jonge onderneming heb je meer vrijheid om een nieuwe aanpak te proberen.

Wat zijn volgens jou de voordelen van een samenwerking met een financiële partner zoals finance&invest.brussels?

Het was voor ons een gloednieuwe ervaring, want het was echt onze allereerste financieringsaanvraag. Wat ons vanaf de eerste ontmoeting echt opviel, was dat er naar ons werd geluisterd en dat ze ons wilden ondersteunen.

Eerst werd ons project grondig geanalyseerd om erachter te komen of het betrouwbaar was of niet, en daarna hadden we echt het gevoel dat onze contactpersoon ons oplossingen aanbood, met veel flexibiliteit, maar ook advies gaf om ons naar de beste aanpak te leiden: is het eerder een lening of eerder een investering?

Er wordt echt gepraat, de mensen zijn echt beschikbaar en dankzij hun advies, zoals een koolstofbalans opmaken, hebben we onszelf kunnen verbeteren. Je voelt de steun, de nieuwsgierigheid voor het project en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We zijn supertevreden en we zouden het zo opnieuw doen!


Bent u geïnteresseerd in het verminderen van de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf? Neem per e-mail contact met ons op via info@finance.brussels, onder vermelding van het Economisch Transitiefonds in de onderwerpregel, of via de knop “financiering aanvragen” beschikbaar op elke pagina van onze website.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 24 February 2024

Publieke investeringsmaatschappijen hanteren gestandaardiseerde ESG-analyse voor bedrijven

PERSBERICHT

Brussel, 24 februari 2024. De vier gewestelijke en federale publieke investeringsmaatschappijen, finance&invest.brussels, PMV, Wallonie Entreprendre en SFPIM, gebruiken dezelfde ESG-rapporteringstool voor bedrijven. Het Impact Scoring Platform bestaat uit niet-financiële criteria waarmee een bedrijf zijn duurzaamheidsprofiel kan opstellen in overeenstemming met de Europese normen. Hierdoor kan het zijn resultaten gemakkelijk delen met de verschillende stakeholders (investeerders, werknemers en klanten). Dit nieuwe systeem werd gerealiseerd dankzij de gedeelde expertise van de investeringsmaatschappijen, de technologische innovatie van de Greenomy scale-up en de medewerking van de ULB. Een gestandaardiseerde aanpak maakt het mogelijk om weloverwogen duurzame investeringsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd de milieutransitie te versnellen.

Een visie op lange termijn en de daarbij horende ESG-implicaties (milieu, maatschappij en goed bestuur) zijn essentieel in de overgang naar een koolstofvrije economie voor het bedrijfsleven. De Europese verordening, die hogere eisen stelt voor duurzaamheidsrapportering van bedrijven en die deel uitmaakt van de Europese Green Deal, wordt begin juli 2024 omgezet in nationale wetgeving. De Commissie werkt momenteel ook aan een vereenvoudigde versie (VSME) van de CSRD, een aanpak waar het ISP zich bij aansluit.

De CSRD zal bedrijven, in het bijzonder grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren om de impact ervan beter te kunnen beoordelen. Deze administratieve formaliteit, die dikwijls zeer uitgebreid en tijdsintensief is, kan nu met technologie worden vereenvoudigd.

Het Impact Scoring Platform (ISP) is afgestemd op de realiteit van bedrijven, start-ups, scale-ups en KMO’s, en bevat een aanbod op maat voor elke sector, in lijn met bestaande standaarden. Dankzij dit  platform kunnen bedrijven één specifieke ESG-vragenlijst invullen die ze vervolgens gemakkelijk kunnen delen. Het biedt een vereenvoudigd overzicht van criteria, in tegenstelling tot de regelgeving, die zeer technisch en complex is. Bovendien stelt het intelligente, geautomatiseerde platform bedrijven in staat om via een jaarlijkse update zich aan te passen aan de duurzaamheidseisen zonder hun interne processen te verzwaren.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “finance&invest.brussels is verheugd met het engagement van andere publieke investeerders voor het Impact Scoring Platform (ISP). Het gebruik van een gedigitaliseerde referentiestandaard voor de beoordeling van ESG-criteria vergemakkelijkt investeringsbeslissingen en stimuleert een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Het ISP biedt de mogelijkheid om beste praktijken in bedrijven in te voeren en hen te helpen hun duurzaamheid te verbeteren. Op die manier fungeren publieke investeringsmaatschappijen als katalysator voor verandering en stimuleren ze om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering voorrang te geven”.

Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels, voegde hieraan toe: “Het is belangrijk om te benadrukken dat onze gemeenschappelijke methodologie is afgestemd op de Europese regelgeving, waardoor de vragen gespeend zijn van een subjectieve of ideologische invalshoek. Dankzij deze Europese regelgeving is er een eenheid in ESG-rapportering bij grote KMO’s. Door gebruik te maken van deze gemeenschappelijke tool zullen Belgische start-ups, scale-ups en KMO’s zich van bij het begin hierbij kunnen aansluiten “.

Michel Casselman, CEO van PMV: “Bij PMV geloven we dat het essentieel is om onze KMO’s de best mogelijke ondersteuning te bieden om hen te helpen de overgang te maken naar een duurzame economie. Een tool zoals het Impact Scoring Platform kan hen daarbij helpen. Het voorziet het bedrijf van één gecentraliseerd duurzaamheidspaspoort dat toegankelijk kan worden gemaakt voor de verschillende Belgische financiële instellingen, wat de administratieve last voor onze bedrijven verlicht en wat de banken allicht ook kunnen ondersteunen. Bovendien kan de tool ook worden gebruikt als rapporteringsinstrument, aangezien het is opgesteld in overeenstemming met de relevante normen. Met andere woorden, een dubbel voordeel voor onze bedrijven op weg naar een koolstofarme economie”.

Olivier Vanderijst, CEO van Wallonie Entreprendre: “WE is ervan overtuigd dat de ESG-transitie een kans is voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, maturiteit of sector. WE wil bedrijven ondersteunen bij deze positieve verandering. De early adopters van vandaag zullen morgen het best gepositioneerd zijn. Daarom wil WE zich afstemmen op de andere investeringsmaatschappijen wat betreft gemeenschappelijke ESG-meetcriteria“.

Koen Van Loo, CEO van SFPIM, is blij met deze extra synergie tussen SFPIM en regionale investeringsmaatschappijen. “Goede ESG-prestaties zijn alsmaar meer doorslaggevend bij investeringsbeslissingen en zijn ook in het voordeel van de bedrijven zelf. Dankzij deze synergie kunnen we onze ESG-ambities versterken zonder de verplichtingen van onze participaties te verzwaren”.

BECI, Voka, UCM en UNIZO zijn al enthousiast over het gebruik van het nieuwe platform. In samenwerking met Greenomy zal BECI zijn leden binnenkort informatiesessies en workshops over de ISP-tool aanbieden.

De vier publieke investeringsmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat een dergelijke uniforme aanpak een grote meerwaarde kan betekenen voor het financiële landschap. Elke ondernemer zou over zijn of haar eigen duurzaamheidskluis moeten beschikken, met gegevens die op één plaats beschikbaar zijn, in overeenstemming met de regelgeving, die hij of zij dan aan alle financiële spelers kan verstrekken en waar nodig kan bijwerken.


Meer info ?

Mélusine Baronian, persverantwoordelijke finance&invest .brussels
m.baronian@finance.brussels
0477/558 332

Frank Kindt, woordvoerder PMV,
frank.kindt@pmv.eu
0472/420790

Nathalie Lafontaine, woordvoerder Wallonie Entreprendre,
nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be
0476/933 849

Joël Decerf, woordvoerder SFPIM,
j.decerf@sfpi-fpim.be,
0495/559394

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

financieringen - 19 February 2024

Hooba, de start-up die ondernemingen koolstofvrij maakt met zijn alternatieve mobiliteitsoplossingen 


Een partner gefinancierd door het Economische Transitiefonds – Deze economische transitie wordt weerspiegeld door het aannemen van business (start-ups, scale-ups, kmo’s) en/of economische modellen die een efficiënter gebruik maken van goederen en grondstoffen – voor financiering vanaf €80.000.


Samen met je broer Adrien heb je alternatieve mobiliteitsoplossingen ontwikkeld voor ondernemingen en hun werknemers. Op welke behoeften en uitdagingen van ondernemingen speel je volgens jou in met de oplossingen die Hooba aanbiedt? 

Met Hooba bieden we allerlei ondernemingen en organisaties fietsen en steps aan om te delen tussen medewerkers. We leveren ook alle diensten die nodig zijn om het delen en het goed functioneren van deze voertuigen te vergemakkelijken, zoals geconnecteerde hangsloten, een mobiele app, onderhoudsdiensten voor onze vloot en gebruiksrapporten.

Onze oplossing is zo ontworpen dat de werkgevers zich geen zorgen hoeven te maken over deze fietsen en dat de werknemers in alle veiligheid ervan kunnen gebruikmaken! Werknemers die niet de mogelijkheid hebben om met de fiets naar het werk te komen, kunnen de fietsen bijvoorbeeld gebruiken voor hun verplaatsingen overdag, terwijl anderen ermee van en naar het werk kunnen rijden of de woon-werkverplaatsing eens kunnen testen.

Wat de behoeften betreft, zien we vandaag dat ondernemingen hun koolstofvoetafdruk willen verkleinen en mobiliteit speelt daarbij een belangrijk rol, vooral in de tertiaire sector: rijden en parkeren met de wagen wordt steeds duurder en ingewikkelder.

Nieuwkomers op de arbeidsmarkt vinden een wagen bovendien minder aantrekkelijk als onderdeel van het loonpakket. Voor ondernemingen is het aantrekken en het behouden van deze nieuwe talenten daarentegen een grote uitdaging.

Welke grote ontwikkelingen zullen volgens jou tegen 2030 een stempel drukken op jouw sector?

Ondernemingen zijn tegenwoordig druk bezig met elektrificatie op het gebied van mobiliteit. Dat biedt echter geen antwoord op de vlotte doorstroming van het verkeer of de parkeerproblemen.

Volgens mij zullen steeds meer werknemers de auto geleidelijk aan de kant zetten om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, de fiets of een deelauto. Ik denk niet dat de verandering tegen 2030 drastisch zal zijn, maar dat het eerder een generatie zal duren om een significant effect te zien.

 De veralgemening van telewerk, het feit dat de jongere generatie is opgegroeid met deelfietssystemen, het steeds toenemende bewustzijn van de milieu-uitdagingen en de geleidelijke verandering in de fiscale stimuli voeden volgens mij deze onderliggende trend die alleen maar sterker gaat worden.

Je hebt net een fondsenwerving gedaan via het Economische Transitiefonds. Welke projecten en investeringen wil je met deze financiering realiseren? 

Met de verkregen financiering kunnen we investeren in apparatuur en systemen om onze operationele efficiëntie te verbeteren en ook in menselijke middelen om onze activiteit uit te bouwen. Een deel van de verkregen financiering is ook bestemd voor het financieren van de fietsen die we ter beschikking stellen van onze klanten.

Wat zijn volgens jou de voordelen van een samenwerking met een financiële partner zoals finance&invest.brussels?

Samenwerken met F&I, en in het bijzonder met het Transitiefonds in ons geval, heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats geeft het ons toegang tot financiering tegen ‘redelijke’ marktvoorwaarden. Ten tweede wordt de impact van het project effectief in aanmerking genomen in de analyse van het dossier.

Er is ook een ruime waaier aan financieringsformules en de wil om de meest geschikte oplossing voor het businessmodel voor te stellen. Tot slot is het ook een hulpmiddel om het vertrouwen te winnen van andere bankinstellingen en zelfs van potentiële klanten.


Bent u geïnteresseerd in het verminderen van de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf? Neem per e-mail contact met ons op via info@finance.brussels, onder vermelding van het Economisch Transitiefonds in de onderwerpregel, of via de knop “financiering aanvragen” beschikbaar op elke pagina van onze website.


Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: