Back

Communiqué - 18 November 2023

De ‘Silver Economy’, een belangrijke uitdaging voor gezondheid en samenleving

PERSBERICHT 18 november 2023

Brussel, 18 november 2023. finance&invest.brussels presenteert een studie over de Silver Economy in België, de belangrijkste spelers en de opkomende trends in de sector. In een context die gekenmerkt wordt door een toenemende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, blijkt de silver economy van doorslaggevend belang, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook als een belangrijke sociale kwestie.

In 2021 vertegenwoordigden 65-plussers 21% van de bevolking van de Europese Unie, maar dit aandeel zal stijgen tot 28% in 2060. Met andere woorden, op dit moment is er in België één bejaarde voor elke drie mensen tussen 15 en 65 jaar, en deze verhouding zal stijgen tot één bejaarde voor elke twee ‘actieve’ mensen in 2060.

Deze demografische transitie stelt onze gezondheidszorg voor grote problemen, met een toename van de zorgconsumptie die gepaard gaat met een vergrijzende bevolking. 70% van de uitgaven aan gezondheidszorg wordt uitgegeven door mensen van 50 jaar en ouder, en met een gestaag toenemend aandeel van mensen van 65 jaar en ouder, zet dit de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de financiering van pensioenen onder druk. De Silver Economy werpt ook cruciale maatschappelijke vragen op, zoals de noodzaak om senioren in staat te stellen actief te blijven, hun isolement te doorbreken, hun onafhankelijkheid te behouden en hun huizen veilig te maken, verzorgers te ondersteunen en een dualisering van senioren in termen van levensstandaard te voorkomen.

Volgens een recente studie van het Observatoire de la Santé et du Social in Brussel woont meer dan een derde van de senioren alleen en kan 20% van hen niet rekenen op de steun van een familielid als ze die nodig hebben. Bovendien wil 80% van de senioren thuis blijven wonen.

De Silver Economy brengt fabrikanten van producten en dienstverleners samen die voldoen aan de specifieke behoeften van senioren. De spelers in deze economie zijn onder andere de zorgsector, verpleeghuizen, de sociale hulpsector en verenigingen, farmaceutische en biotechnologische bedrijven, maar ook SilverTech-bedrijven die nieuwe technologieën exploiteren om specifiek in te spelen op de behoeften van onze senioren.

“Het groeiende aantal senioren – door de gecombineerde impact van babyboomers die de pensioenleeftijd bereiken en de algemene stijging van de levensverwachting – vereist een gecoördineerd en innovatief antwoord. Daarom positioneert Silver Tech zich als een belangrijke bron van innovatie voor onze sociale en gezondheidszorgsystemen, om actief en gezond ouder worden te promoten en senioren te helpen zelfstandig te blijven,” benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

In België vermeldt finance&invest.brussels momenteel 62 start-ups die actief zijn op het gebied van SilverTech, waaronder 13 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 40 in het Vlaamse Gewest en 9 in het Waalse Gewest. Deze jonge bedrijven bieden nieuwe oplossingen om ouderen te helpen veilig en onafhankelijk te blijven, in hun eigen huis te blijven wonen en deel te nemen aan lifestyle-activiteiten. Onder hen domineren medtech-, domotica- en digitale gezondheidsbedrijven, goed voor 70% van de sector, terwijl de andere, meer servicegerichte segmenten slechts de resterende 30% delen (zie tabel).


“Ondanks de sleutelrol die Silvertech zou kunnen spelen, is de aanwezigheid van SilverTech start-ups nog steeds bescheiden, zowel in België als in Europa (62 in België tegenover 300 in Frankrijk in 2021). Gezien hun missie met een grote impact, trekken Silvertechs de aandacht van de financiële sector: meer dan een derde van hen heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 200.000 aan durfkapitaal opgehaald in België,” legt Sandrine Evrard, Business Intelligence Manager, uit.

Aan de andere kant staan deze jonge bedrijven voor extra uitdagingen bij het realiseren van een levensvatbaar businessmodel, omdat ze een evenwicht moeten vinden tussen de behoeften van senioren en hun financiële middelen: heel vaak moeten indirecte BtoBtoC modellen worden bedacht via rusthuizen of mutualiteiten, terwijl terugbetaling voor digitale gezondheidsoplossingen op dit moment nog steeds ingewikkeld is.

“De Silver Economy vertegenwoordigt echter een veelbelovende opportuniteit voor economische ontwikkeling in België, met het potentieel om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren en tegelijk de uitdagingen van een vergrijzende bevolking aan te gaan. finance&invest.brussels zal deze spelers van de Silver Economy blijven ondersteunen en innovatie aanmoedigen in dit cruciale domein voor onze samenleving”, besluit Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: