Back

Persbericht - 30 April 2024

België koopt 23 Brusselse kantoorgebouwen van de Europese Commissie met het oog op transformatie 

30 april 2024

De Belgische overheid koopt via haar investeringsmaatschappij SFPIM een portefeuille van maar liefst 23 kantoorgebouwen van de Europese Commissie. Het Belgische Cityforward, een fonds opgericht door SFPIM en Ethias en beheerd door hun Brussels-Antwerpse partner Whitewood, zal binnenkort 21 van deze gebouwen in de Europese wijk, met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante meter, omvormen tot 70 procent duurzame kantoren en 30 procent winkels, openbare voorzieningen en vooral woningen. Deze extra wooneenheden zullen uiteindelijk het aantal gezinnen in het hart van de Europese wijk doen verdubbelen. Vanaf 2028 kunnen de eerste nieuwe bewoners en kantoormedewerkers er hun intrek nemen. 

Deze transactie is het startpunt van een grote herontwikkelingsoperatie die tegen 2028 moet leiden tot duurzame kantoren waarin de Europese instellingen zich kunnen vestigen en die hen voor de komende decennia in Brussel verankeren. ​ ​ 

De Europese Commissie heeft een uitgebreide portefeuille van 23 gebouwen verkocht aan SFPIM. SFPIM heeft op zijn beurt de 21 gebouwen in de Europese wijk verkocht aan het Belgische fonds Cityforward om ze te transformeren tot een duurzame en dynamische wijk. De twee andere gebouwen die door de Europese Commissie zijn verkocht, liggen buiten de Europese wijk en zijn verkocht aan Vicinity Affordable Housing Fund en buurtontwikkelaar Matexi, die ze zullen herontwikkelen naar duurzame en betaalbare huur- en koopappartementen. 

De Europese Commissie, SFPIM en Cityforward kwamen voor de 21 gebouwen in de Europese wijk een marktprijs van ongeveer 880 miljoen euro overeen. Dit bedrag steunt op de analyses van twee externe en onafhankelijke deskundigen. De aankoopprijs werd ook overgenomen als eenmalige canon voor de erfpachtcontracten van 99 jaar die SFPIM aan Cityforward heeft toegekend. Het fonds Cityforward heeft de nodige financiële middelen bijeengebracht met de steun van SFPIM, Ethias, finance&invest.brussels, Belfius, Whitewood, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, BIL en Helaba. De fondsbeheerder is Whitewood AIFM, die gecertificeerd is om fondsen van deze omvang te beheren. 

De totale kosten van de transformatie die Whitewood aan de gebouwen wil uitvoeren, worden geschat op dezelfde grootteorde als die van de aankoop, d.w.z. een totale investering van bijna 2 miljard euro. 

De laatste handtekening voor de verkoop van de gebouwen en de kapitaalverhoging van Cityforward werd gezet op maandag 29 april 2024. 

“Duurzame, energie-efficiënte renovatie van gebouwen is één van de belangrijkste pijlers van de energiestrategie van SFPIM. Voor dit transformatieproject, ongezien op deze schaal, zijn de nauwe samenwerking en de constructieve dialoog tussen de verschillende partijen essentiële factoren geweest voor het succes ervan. Niet alleen voor de overheid en regelgevende instanties, maar ook voor experts en investeerders. Door deze dialoog vanaf het begin te starten, zijn we erin geslaagd om een groot draagvlak te creëren voor de duurzame transformatie van verouderde gebouwen. Door deze transformatie versterken we de positie van onze hoofdstad als het hart van Europa. Tegelijk spelen we ook in op de sterke vraag naar diversificatie en bijkomende woningen in de Europese wijk.” ​Laurence Bovy, voorzitter van de raad van bestuur van SFPIM 

“We zijn bijzonder enthousiast om bij te dragen aan de transformatie en heropleving van een gebied dat heel symbolisch is voor Brussel, de Europese wijk. Temeer omdat dit project multifunctioneel is. Enerzijds zal het de Europese Commissie in staat stellen om zich permanent te vestigen in duurzame gebouwen uitgerust met toptechnologie. Anderzijds zal het de komst van nieuwe bewoners aanmoedigen, dankzij de bouw van kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare prijzen en het voorzien van nieuwe diensten – zoals een school en buurtwinkels – om aan hun behoeften te voldoen. Dit is volledig in lijn met de waarden van Ethias en haar wens om een katalysator te zijn voor projecten die een duurzamere samenleving bevorderen in functie van toekomstige generaties.” Philippe Lallemand, CEO van Ethias. 

“Dit grootschalige project respecteert zowel de sociale belangen als de economische realiteit. Het geeft ons veel vertrouwen in voor wat mogelijk is in onze hoofdstad. De fundamenten zijn gelegd om in de nabije toekomst een toonbeeld te worden van een gediversifieerde stedelijke omgeving waar duurzame werkplekken hun plaats krijgen, in een leefbare wijk waar het goed leven is. Het is dankzij investeerders als SFPIM, finance &invest.brussels en Ethias dat dit mogelijk werd gemaakt. Ze hebben het project van bij het begin volledig gesteund als echte partners. Frédéric Van der Planken, CEO van Whitewood, manager van Cityforward. 

“Met deze investering bevestigen we opnieuw ons engagement om een leidende rol te spelen in de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest, als hoofdstad van Europa. Dit project past perfect in onze investeringsstrategie, omdat het gaat over de renovatie van het reeds bestaande patrimonium, essentieel om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. Tegelijk draagt het bij tot de heropleving van een centraal gelegen wijk, waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert”. Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels. ​  

Sterke marktvraag naar duurzame kantoren en woningen  

Zelfs nadat het transformatieproject is voltooid, zal er volgens recente studies alleen al voor de Europese instellingen nog steeds een tekort zijn van 300.000 vierkante meter duurzame kantoorruimte in de Europese wijk. Het fonds Cityforward verwacht veel belangstelling voor deze nieuwe duurzame kantoorgebouwen gezien het beperkte aanbod. 

Het project is er ook op gericht om kantoorgebouwen om te zetten in woningen. Cityforward verwacht dat ongeveer 30 procent van de herontwikkelde ruimte zal worden bestemd voor winkels, openbare voorzieningen en een divers aanbod aan woningen. Dankzij dit project komen er ongeveer 750 tot 800 nieuwe appartementen bij in de wijk. 

In de startblokken  

Nu de transactie en de financiering rond zijn, kan het project echt van start gaan. Het doel is nu om dit ambitieuze programma aan te houden en nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten. De eerste vergunningen moeten al in 2026 worden verkregen. In 2028 moeten de eerste appartementen en kantoren worden opgeleverd. Daarom lanceert Whitewood in mei van dit jaar de eerste drie architectuurwedstrijden (waaronder het project ‘Ilot 130’), in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester Maitre Architecte (BMA).

Contact pers

Joel Decerf
Communication Officer, SFPIM
j.decerf@sfpi-fpim.be
+32 2 210 18 87

Serge Jacobs
Spokesperson, Ethias
serge.jacobs@ethias.be
+32 475 98 31 37

Simon Laval
Senior PR Consultant, Bepublic
simon.laval@bepublicgroup.be
+32 496 12 21 47

Mélusine Baronian
Spokesperson, finance&invest.brussels
m.baronian@finance.brussels
+32 477 55 83 32

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Communiqué - 29 April 2024

Het Brussels Gewest maakt via finance&invest.brussels 750.000 euro extra vrij om de Brusselse culturele en creatieve sector te steunen

29 april 2024

Het Brussels Gewest heeft via finance&invest.brussels beslist om zijn kapitaalparticipatie in het fonds ST’ART (het investeringsfonds voor de culturele industrie) met 75% te verhogen, van 1.000.000 euro naar 1.750.000 euro. Het doel is om de Brusselse culturele en creatieve industrie te ondersteunen. 

“De cultuursector maakt het Brussels Gewest aantrekkelijk en zorgt voor veel werkgelegenheid. En als Brussel zich onderscheidt op de kaart van ons land en op internationaal niveau, dan is dat ook dankzij het uitzonderlijke culturele aanbod. Het is dan ook belangrijk om deze sector, die essentieel is voor onze samenleving, meer te ondersteunen”, aldus de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie.

In het Brussels Gewest is de culturele en creatieve industrie goed voor bijna 4% van het bbp en zo’n 100.000 banen. Het is de op één na grootste werkgever in de hoofdstad, na de overheidsinstellingen. Het Brussels Gewest en finance&invest.brussels hebben van de culturele en creatieve industrie een prioritaire sector gemaakt en de ondersteuning ervan is volledig in overeenstemming met Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Gewest.

“Cultuur ondersteunen betekent onze economie ondersteunen, en daarmee alle vrouwen en mannen die ons dagelijks vermaken, aan het denken zetten en ons laten dromen. Door die actoren uit de culturele scène te helpen, stimuleren we de Brusselse economie en het sociale welzijn van de inwoners”, aldus de staatssecretaris.

Het kapitaal van ST’ART is deels in handen van het Brussels Gewest via finance&invest.brussels. Dankzij het ST’ART-fonds kunnen creatieve ondernemingen door middel van leningen of kapitaalparticipaties worden gefinancierd, grotendeels in Brussel. Dit kunnen kleine en middelgrote ondernemingen zijn die actief zijn in verschillende sectoren zoals architectuur, podiumkunsten, visuele kunsten, audiovisuele kunsten, design, uitgeverijen, videogames, cultuurbemiddeling, mode, musea en erfgoed, en muziek.

“De cultuursector is een van onze economische en sociale motoren, ook al is hij hard getroffen door de covidcrisis. Zelfs al heeft die sector vaak blijk gegeven van een grote veerkracht, toch verdient hij meer dan ooit de volle steun van de overheid om ervoor te zorgen dat hij stevig verankerd blijft en zich blijft ontwikkelen”, voegde de staatssecretaris eraan toe.

“ST’ART is al bijna 15 jaar een belangrijke speler in de financiering van culturele en creatieve bedrijven; het engagement van onze aandeelhouders om Brusselse ondernemers te steunen is van fundamenteel belang als het fonds wil blijven investeren in nieuw talent of nieuwe initiatieven, en hen in staat wil stellen hun unieke bedrijfsmodel en hun markt te ontwikkelen in een steeds complexere, competitievere en overgangsomgeving”, voegt Jean Leblon, voorzitter van ST’ART N.V., toe.

“Met deze nieuwe investering versterkt finance&invest.brussels haar inzet ten aanzien van kleine culturele en creatieve ondernemingen. Deze strategische samenwerking met een ervaren speler stelt ons in staat om deze sector actief te ondersteunen in lijn met onze investeringsthema’s. Ons vertrouwen in deze medewerking is gebaseerd op onze complementaire ervaring in ondernemerschap, die al heeft geleid tot verschillende gezamenlijke analyses en cofinancieringen van projecten in Brussel. Het ST’ART-team, met 15 jaar ervaring, heeft een gedegen expertise in de culturele sector, zoals blijkt uit de verkregen InvestEU-garantie in 2023. Samen zijn we vastbesloten om een sector te ondersteunen die voortdurend op zoek is naar financiering en om nieuwe groeimogelijkheden voor de culturele en creatieve industrie te verkennen”, benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels.

Over ST’ART (bron : ST’ART)

ST’ART, actief sinds 2010, is het publieke investeringsfonds dat zich specifiek richt op de creatieve economie in Wallonië en Brussel. Het biedt verschillende financieringsoplossingen, zoals leningen en kapitaalinvesteringen, voor bedrijven in de culturele en creatieve industrieën (CCI). Het is het enige publieke fonds dat heel Franstalig België bestrijkt. ST’ART heeft momenteel 80 bedrijven in portefeuille, goed voor bijna 600 directe banen, 90 miljoen euro omzet en duizenden indirecte banen tegen 30 juni 2023. Tot de Brusselse bedrijven die door ST’ART worden gefinancierd behoren Jean-Paul Knott, Tempora, Carine Gilson, Bowtex, Damiaan, Jungle Groupe, Valentine Avoh, AT Production, Demute en JOA.

Meer informatie?

Alexandre Azer-Nessim, kabinet van de staatssecretaris : 0477442487

Aurélie Delanote, communication manager voor ST’ART : 0486975533

Mélusine Baronian, communication manager voor FIB : 0477558 332

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Back

Geen onderdeel van een categorie - 13 April 2024

De proxilening bij Rotor DC: “het product is eenvoudig en opent de deur naar andere financieringsvormen”


Met de proxilening financieren uw naasten uw project! Gemakkelijk, snel en met een garantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ontdek het getuigenis van Rotor DC, een Brusselse coöperatie gelegen in Evere.


Je hebt 10 seconden om Rotor DC voor te stellen. Klaar?

Rotor DC is een Brusselse coöperatie die bouwmaterialen en meubilair afkomstig van werven of overstock weer in omloop brengt: stenen, deuren, lampen, stoelen enz. worden gerecupereerd, gedocumenteerd en opgeknapt om het hergebruik ervan te vergemakkelijken. Alles staat uitgestald in onze fysieke winkel in Evere en is online verkrijgbaar.

We richten ons zowel op professionals (architecten, interieurontwerpers, ondernemers) als op mensen die hun project waardevoller willen maken.

Wat heb je gefinancierd met je proxilening?

Onze verhuizing, een machine voor het herstellen van bruikbare oude tegels en de verhoging van ons werkkapitaal.

Waarom de proxilening?

Bij de opstart en tijdens de eerste jaren hebben we uitsluitend met eigen middelen gewerkt. Zo hebben we de levensvatbaarheid van de onderneming verzekerd voordat we op zoek gingen naar grotere financieringen.

Om de verhuizing te financieren ontstond het idee om te lenen en zo hebben we de proxilening ontdekt. In het verleden vroegen we al om leningen bij particulieren. De proxilening leek ons een interessante mogelijkheid om geld in te zamelen, waarbij we hulp konden krijgen van familieleden en vrienden die ons project wilden steunen.

Zo konden we geld ophalen met redelijke verbintenissen: we kozen voor een gespreide terugbetaling over 5 jaar, tegen bescheiden bedragen en de laagste wettelijke rentevoet.

Hoe praat je met familieleden en vrienden over de ‘proxilening’?

We hebben een brochure opgesteld met uitleg over wat we wilden financieren, maar ook met financiële informatie (onze resultaten, onze rekeningen enz.). Vervolgens hebben we er met onze omgeving over gepraat.

Wat heeft je kredietgevers over de streep getrokken?

In de allereerste plaats het project!! Velen voelden zich aangetrokken tot ons initiatief en gaven aan bereid te zijn ons te steunen. Ze werden ook overtuigd door de bijkomende voordelen zoals de aantrekkelijke rentevoet, de fiscale voordelen en de waarborg.

Raad je de proxilening aan?

Ja, het vraagt wat voorbereiding en administratief werk, maar het product is eenvoudig en het opent de deur naar andere financieringsvormen, zowel via de banken als via finance&invest.brussels. Sindsdien hebben we trouwens verschillende financieringsaanvragen ingediend, zoals COOP US en RISE UP bij finance&invest.brussels.

Een tip om geld op te halen met de proxilening?

Een goede voorbereiding! We hadden een gids met uitleg opgesteld om onze kredietgevers te helpen bij het invullen van het leningformulier op het platform. We hebben ook gezorgd voor een goede begeleiding, met de hulp van finance&invest.brussels dat ons ook waardevolle ondersteuning heeft geboden als we vragen hadden.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: